Přidání nebo změna obrazce

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obrazce

 1. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip : Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Přidáním spojnice mezi dva obrazce můžete naznačit jejich vzájemný vztah, třeba při vytváření vývojového nebo organizačního diagramu.

 1. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrazec, přejděte na Čáry a spojnice a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 2. Podržte tlačítko myši a nakreslete čáru tak, aby spojila jeden obrazec s druhým.

  Tip : Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Pokud chcete čáru a obrazec seskupit tak, aby se s nimi zacházelo jako s jedním objektem, podržte SHIFT, klikněte na spojnici a všechny obrazce, ke kterým je připojená, a potom na kartě Formát v části Uspořádat klikněte na Seskupit  Tlačítko Skupina . Nakonec klikněte na Seskupit.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, přesuňte ukazatel na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Přidání zrcadlového obrazu

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přejděte na Odraz a potom klikněte na požadovaný odraz.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

Přidání dalšího efektu

Přidáním několika efektů k obrazci můžete vytvořit vlastní vzhled. Přidat je možné třeba stín, záři nebo prostorový efekt.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

Jak udělat obrazec průhlednější nebo světlejší

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka : Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Převod obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vyjmout Tlačítko Vyjmout .

Viz taky

Změna velikosti objektu

Zarovnání objektů

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Přidání nebo změna barvy výplně

PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obrazce

 1. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na požadovaný obrazec.

  Karta Domů, skupina vložení

 2. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip : Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Přidáním spojnice mezi dva obrazce můžete naznačit jejich vzájemný vztah, třeba při vytváření vývojového nebo organizačního diagramu.

 1. Na kartě Domů v části Vložit klikněte na Obrazec, přejděte na Čáry a spojnice a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Karta Domů, skupina vložení

 2. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši nad první obrazec, až se úchyty pro změnu velikosti zobrazí červeně. Potom táhněte myší od jednoho z těchto červených úchytů k jednomu z červených úchytů pro změnu velikosti na druhém obrazci.

  Tip : Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 3. Pokud chcete čáru a obrazec seskupit tak, aby se s nimi zacházelo jako s jedním objektem, podržte SHIFT, klikněte na spojnici a všechny obrazce, ke kterým je připojená, a potom na kartě Formát v části Uspořádat klikněte na Seskupit  Tlačítko Skupina . Nakonec klikněte na Seskupit.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly a potom klikněte na požadovaný styl.

  Karta Domů v PowerPointu, skupina Formát

Přidání zrcadlového obrazu

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly, přejdete na Odraz a potom klikněte na požadovaný odraz.

  Karta Domů v PowerPointu, skupina Formát

Přidání dalšího efektu

Přidáním několika efektů k obrazci můžete vytvořit vlastní vzhled. Přidat je možné třeba stín, záři nebo prostorový efekt.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů v části Formát klikněte na Rychlé styly, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Domů v PowerPointu, skupina Formát

Jak udělat obrazec průhlednější nebo světlejší

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka : Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Převod obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vyjmout Tlačítko Vyjmout .

Viz taky

Změna velikosti objektu

Zarovnání objektů

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Přidání nebo změna barvy výplně

Excel

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání obrazce

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Zobrazit nebo skrýt prohlížeč médií  Tlačítko Prohlížeč médií .

 2. Klikněte na Obrazce  Karta Obrazce a potom v místní nabídce klikněte na Všechny obrazce.

 3. Klikněte na obrazec, který chcete přidat.

 4. V dokumentu přetáhněte kurzor na požadovanou velikost.

  Tip : Pokud chcete zachovat proporce obrazce, podržte při přetažení kurzoru klávesu SHIFT.

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Přidáním spojnice mezi dva obrazce můžete naznačit jejich vzájemný vztah, třeba při vytváření vývojového nebo organizačního diagramu.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Zobrazit nebo skrýt prohlížeč médií  Tlačítko Prohlížeč médií .

 2. Klikněte na Obrazce  Karta Obrazce a potom v místní nabídce klikněte na Čáry a spojnice.

 3. Klikněte na požadovaný styl čáry.

 4. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši nad první obrazec, až se úchyty pro změnu velikosti zobrazí červeně. Potom táhněte myší od jednoho z těchto červených úchytů k jednomu z červených úchytů pro změnu velikosti na druhém obrazci.

  Tip : Pokud chcete čáru nakreslit pod předdefinovaných úhlem, třeba svislou nebo vodorovnou, podržte během kreslení stisknutou klávesu SHIFT.

 5. Pokud chcete čáru a obrazec seskupit tak, aby se s nimi zacházelo jako s jedním objektem, podržte SHIFT, klikněte na spojnici a všechny obrazce, ke kterým je připojená, a potom na kartě Formát v části Uspořádat klikněte na Seskupit  Tlačítko Skupina . Nakonec klikněte na Seskupit.

Změna stylu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, přesuňte ukazatel na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Přidání zrcadlového obrazu

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přejděte na Odraz a potom klikněte na požadovaný odraz.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

Přidání dalšího efektu

Přidáním několika efektů k obrazci můžete vytvořit vlastní vzhled. Přidat je možné třeba stín, záři nebo prostorový efekt.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců klikněte na Efekty, přesuňte ukazatel na efekt a potom klikněte na požadovaný efekt.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

Jak udělat obrazec průhlednější nebo světlejší

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Formát.

 2. V části Styly obrazců přesuňte posuvník Průhlednost doprava. Barva obrazce se zesvětlí.

  Karta Formát, skupina Styly obrazců

  Poznámka : Pokud přesunete posuvník úplně doprava, obrazec bude celý průhledný a bude vypadat, jako kdyby neměl žádnou barvu.

Převod obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete převést na jiný obrazec.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Upravit text SmartArtu na Obrazec, přesuňte ukazatel na libovolný typ obrazce a potom klikněte na obrazec, který se má použít.

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů Standardní klikněte na Vyjmout Tlačítko Vyjmout .

Viz taky

Změna velikosti objektu

Zarovnání objektů

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Přidání nebo změna barvy výplně

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×