Přidání nebo změna barvy výplně

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání nebo změna barvy výplně

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na barvu, kterou potřebujete.

Použití přechodu, vzorku nebo textury pro výplň

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na Fill Effects (Efekty výplně).

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Použít plnou barvu pro výplň

Klikněte na kartu Solid (Plná) a pak vyberte barvu, kterou chcete použít.

Změnit přechod

Klikněte na kartu Gradient (Přechod) a pak klikněte na možnosti, které chcete použít.

Změnit texturu

Klikněte na kartu Picture or Texture (Obrázek nebo textura) a vyberte texturu, kterou chcete použít.

Změnit vzorek

Klikněte na kartu Pattern (Vzorek) a pak vyberte možnosti, které chcete použít.

Použít obrázek pro výplň

Klikněte na kartu Picture or Texture (Obrázek nebo textura), pak klikněte na Choose Picture (Zvolit obrázek) a potom najděte obrázek, který chcete použít.

Odebrání barvy výplně

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na No Fill (Bez výplně).

Použití barvy z obrázku

Můžete vybrat libovolnou barvu z obrázku a použít ji u objektu. Například můžete vybrat barvu z fotografie a použít ji u obrazce, třeba u šipky.

 1. Vyberte objekt, který chcete obarvit.

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na More Colors (Další barvy).

  Příkaz Další barvy

 3. V levém horním rohu dialogu Colors (Barvy), přímo pod panelem nástrojů, klikněte na ikonu lupy.

  Dialogové okno Barvy

 4. V obrázku klikněte na barvu, kterou chcete použít u objektu.

Viz taky

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Formátování obrázku SmartArt

PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání nebo změna barvy výplně

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na barvu, kterou potřebujete.

Použití přechodu, vzorku nebo textury pro výplň

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na Fill Effects (Efekty výplně).

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Použít plnou barvu pro výplň

Klikněte na kartu Solid (Plná) a pak vyberte barvu, kterou chcete použít.

Změnit přechod

Klikněte na kartu Gradient (Přechod) a pak klikněte na možnosti, které chcete použít.

Použít obrázek pro výplň

Klikněte na kartu Picture or Texture (Obrázek nebo textura), pak klikněte na Choose Picture (Zvolit obrázek) a potom najděte obrázek, který chcete použít.

Změnit texturu

Klikněte na kartu Picture or Texture (Obrázek nebo textura) a vyberte texturu, kterou chcete použít.

Změnit vzorek

Klikněte na kartu Pattern (Vzorek) a pak vyberte možnosti, které chcete použít.

Odebrání barvy výplně

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na No Fill (Bez výplně).

Použití barvy z obrázku

Můžete vybrat libovolnou barvu z obrázku a použít ji u objektu. Například můžete vybrat barvu z fotografie a použít ji u obrazce, třeba u šipky.

 1. Vyberte objekt, který chcete obarvit.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Format (Formát) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na More Colors (Další barvy).

  Příkaz Další barvy

 3. V levém horním rohu dialogu Colors (Barvy), přímo pod panelem nástrojů, klikněte na ikonu lupy.

  Dialogové okno Barvy

 4. V obrázku klikněte na barvu, kterou chcete použít u objektu.

Viz taky

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Formátování obrázku SmartArt

Excel

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání nebo změna barvy výplně

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na barvu, kterou potřebujete.

  Tip : Pokud chcete přidat barvu výplně ke kartě listu, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na požadovanou kartu. Klikněte na Tab Color (Barva karty) a pak klikněte na barvu, kterou chcete použít.

Použití přechodu, vzorku nebo textury pro výplň

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na Fill Effects (Efekty výplně).

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Použít plnou barvu pro výplň

Klikněte na kartu Solid (Plná) a pak vyberte barvu, kterou chcete použít.

Změnit přechod

Klikněte na kartu Gradient (Přechod) a pak klikněte na možnosti, které chcete použít.

Použít obrázek pro výplň

Klikněte na kartu Picture or Texture (Obrázek nebo textura), pak klikněte na Choose Picture (Zvolit obrázek) a potom najděte obrázek, který chcete použít.

Změnit texturu

Klikněte na kartu Picture or Texture (Obrázek nebo textura) a vyberte texturu, kterou chcete použít.

Změnit vzorek

Klikněte na kartu Pattern (Vzorek) a pak vyberte možnosti, které chcete použít.

Odebrání barvy výplně

 1. Klikněte na objekt, který chcete změnit, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Shape Styles (Styly obrazců) klikněte na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na No Fill (Bez výplně).

Použití barvy z obrázku

Můžete vybrat libovolnou barvu z obrázku a použít ji u objektu. Například můžete vybrat barvu z fotografie a použít ji u obrazce, třeba u šipky.

 1. Vyberte objekt, který chcete obarvit.

 2. Na kartě Format klikněte v části Shape Styles (Styly obrazců) na šipku vedle možnosti Fill (Výplň)  Tlačítko Barva výplně a pak klikněte na More Colors (Další barvy).

  Příkaz Další barvy

 3. V levém horním rohu dialogu Colors (Barvy), přímo pod panelem nástrojů, klikněte na ikonu lupy.

  Dialogové okno Barvy

 4. V obrázku klikněte na barvu, kterou chcete použít u objektu.

Viz taky

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Formátování obrázku SmartArt

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×