Přidání nebo odstranění výplně, obrysu nebo efektu pro text nebo objekt WordArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vzhled textu nebo objektu WordArt můžete upravit změnou jeho výplně či obrysu nebo přidáním efektů, jako jsou stíny, odrazy, záře, otočení v prostoru či zkosené hrany. V aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 můžete tyto změny provádět také u textu na snímku.

V tomto článku:

Přehled výplní, obrysů a efektů

Přidání nebo změna výplně pro text nebo objekt WordArt

Přidat nebo změnit osnovu textu nebo objektu WordArt

Přidání nebo změna efektu pro text nebo objekt WordArt

Odstranění výplně z textu nebo objektu WordArt

Odstranění obrysu z textu nebo objektu WordArt

Odstranění efektu z textu nebo objektu WordArt

Přehled výplní, obrysů a efektů

Výplň je vnitřní plocha písmen v objektu WordArt nebo textu na snímku aplikace Office PowerPoint 2007. Změníte-li barvu výplně textu, můžete k výplni přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupné prolínání barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho barevného odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrys je vnější ohraničení jednotlivých znaků textu nebo objektu outline WordArt. Změníte-li obrys textu, můžete upravit také barvu, tloušťku a styl obrysové čáry.

Efekty dodávají textům v objektech WordArt nebo na snímcích hloubku nebo výraznost. Kombinace jednotlivých efektů můžete k textu přidávat v aplikacích Excel, Outlook, Word a PowerPoint sady Microsoft Office 2007.

K formátování textu v objektech WordArt a na snímcích lze použít také možnosti ve skupině Písmo na kartě Domů. V aplikaci Office Outlook 2007 lze také použít možnosti ve skupině Základní text na kartě Zpráva

Začátek stránky

Přidání nebo změna výplně pro text nebo objekt WordArt

Pro tyto aplikace Office 2007: Excel a PowerPoint

 1. V objektu WordArt nebo na snímku aplikace PowerPoint vyberte text, do nějž chcete přidat výplň.

  Chcete-li stejnou výplň přidat do textu na více místech, vyberte první požadovaný text, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další požadované texty.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na šipku u pole Výplň textu a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Klepnete-li na položku Bez výplně, text nebude viditelný, pokud jste k němu předtím nepřidali obrys.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na tlačítko Vložit.

   Vyberete-li texty, které spolu nesousedí, a použijete obrázkovou výplň, bude každý z vybraných textů vyplněn celým obrázkem. Obrázek tedy nepřekračuje hranice jednotlivých vybraných textů.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Pro tyto aplikace Office 2007: Word a Outlook

 1. Klepněte na objekt WordArt, ke kterému chcete přidat výplň.

 2. V oddílu Nástroje WordArt na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na možnost Výplň tvaru a poté proveďte některou z následujících akcí:

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Klepnete-li na položku Bez výplně, text nebude viditelný, pokud jste k němu předtím nepřidali obrys.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na tlačítko Vložit.

   Vyberete-li texty, které spolu nesousedí, a použijete obrázkovou výplň, bude každý z vybraných textů vyplněn celým obrázkem. Obrázek tedy nepřekračuje hranice jednotlivých vybraných textů.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit vzorek, klepněte na možnost Vzorek a poté klepněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo změna obrysu pro text nebo objekt WordArt

Pro tyto aplikace Office 2007: Excel a PowerPoint

 1. V objektu WordArt nebo na snímku aplikace PowerPoint vyberte text, do nějž chcete přidat obrys.

  Chcete-li stejný obrys přidat do textu na více místech, vyberte první požadovaný text, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další požadované texty.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na šipku u pole Obrys textu a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu obrysu, klepněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez obrysu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy obrysu a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit tloušťku obrysu, přejděte na položku Šířka a poté klepněte na požadovanou tloušťku.

   Chcete-li tloušťku přizpůsobit, klepněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit tečkovaný nebo čárkovaný obrys, přejděte na položku Čárky a poté klepněte na požadovaný styl.

   Chcete-li styl přizpůsobit, klepněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

Pro tyto aplikace Office 2007: Word a Outlook

 1. Klepněte na objekt WordArt, ke kterému chcete přidat obrys.

 2. V oddílu Nástroje WordArt na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na možnost Obrys tvaru a poté proveďte některou z následujících akcí:

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu obrysu, klepněte na požadovanou barvu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez obrysu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy obrysu a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit tloušťku obrysu, přejděte na položku Šířka a poté klepněte na požadovanou tloušťku.

   Chcete-li tloušťku přizpůsobit, klepněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit tečkovaný nebo čárkovaný obrys, přejděte na položku Čárky a poté klepněte na požadovaný styl.

   Chcete-li styl přizpůsobit, klepněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit vzorek, klepněte na možnost Vzorek a poté klepněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu pro text nebo objekt WordArt

Pro tyto aplikace Office 2007: Excel a PowerPoint

 1. V objektu WordArt nebo na snímku aplikace PowerPoint vyberte text, k němuž chcete přidat efekt.

  Chcete-li stejný efekt přidat do textu na více místech, vyberte první požadovaný text, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další požadované texty.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na možnost Textové efekty a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klepněte na položku Další barvy záře a potom klepněte na požadovanou barvu. Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li textu dodat vizuální hloubku přidáním nebo změnou hran, přejděte na položku Zkosení a poté klepněte na požadované zkosení.

   Chcete-li zkosení přizpůsobit, klikněte na Možnosti 3D a pak zvolte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a poté klepněte na požadované otočení v prostoru.

   Chcete-li prostorové otáčení upravit, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit deformaci nebo linii textu, přejděte na položku Transformace a poté klepněte na požadovanou deformaci nebo linii.

Poznámka : Chcete-li vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte 2. krok.

Pro tyto aplikace Office 2007: Word a Outlook

 1. Klepněte na objekt WordArt, k němuž chcete přidat efekt.

 2. V oddílu Nástroje WordArt proveďte na kartě Formát některou z následujících akcí:

  Obrázky skupin Stínové efekty a Prostorové efekty

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, klepněte ve skupině Stínové efekty na možnost Stínové efekty a poté klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li přizpůsobit barvu stínu, přejděte Barvu stínu a potom klikněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy stínu a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat prostorový efekt, klepněte na možnost Prostorové efekty, klepněte na položku Prostorové efekty a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Odstranění výplně z textu nebo objektu WordArt

Pro tyto aplikace Office 2007: Excel a PowerPoint

 1. V objektu WordArt nebo na snímku aplikace PowerPoint vyberte text, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z textu na více místech, klepněte na první požadovaný text a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další požadované texty.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na šipku u pole Výplň textu a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li odstranit barvu, obrázek nebo texturu výplně, vyberte jiný typ výplně.

   Klepnete-li na položku Bez výplně, text nebude viditelný, pokud jste k němu předtím nepřidali obrys.

  • Chcete-li odstranit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na možnost Bez přechodu.

Pro tyto aplikace Office 2007: Word a Outlook

 1. Klepněte na objekt WordArt, z nějž chcete odstranit výplň.

 2. V oddílu Nástroje WordArt na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na možnost Výplň tvaru a poté na položku Bez výplně

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

Začátek stránky

Odstranění obrysu z textu nebo objektu WordArt

Pro tyto aplikace Office 2007: Excel a PowerPoint

 1. V objektu WordArt nebo na snímku aplikace PowerPoint vyberte text, z nějž chcete odstranit obrys.

  Chcete-li odstranit stejný obrys z textu na více místech, klepněte na první požadovaný text a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další požadované texty.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na šipku vedle tlačítka Obrys textu a pak klepněte na položku Bez obrysu.

  Nástroje kreslení, karta Formát

Pro tyto aplikace Office 2007: Word a Outlook

 1. Klepněte na objekt WordArt, z nějž chcete odstranit obrys.

 2. V oddílu Nástroje WordArt na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na možnost Obrys tvaru a poté na položku Bez obrysu.

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

Začátek stránky

Odstranění efektu z textu nebo objektu WordArt

Pro tyto aplikace Office 2007: Excel a PowerPoint

 1. V objektu WordArt nebo na snímku aplikace PowerPoint vyberte text, z nějž chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z textu na více místech, klepněte na první požadovaný text a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další požadované texty.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly WordArt na šipku u pole Textové efekty a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li z textu odstranit stín, přejděte na položku Stín a poté klepněte na možnost Bez stínu.

  • Chcete-li z textu odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a poté klepněte na možnost Bez odrazu.

  • Chcete-li z textu odstranit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na možnost Bez záře.

  • Chcete-li z textu odstranit okraj, přejděte na položku Zkosení a poté klepněte na možnost Bez zkosení.

  • Chcete-li z textu odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a poté klepněte na možnost Bez otočení.

  • Chcete-li z textu odstranit dráhu nebo deformaci, přejděte na položku Transformace a poté klepněte na možnost Bez transformace.

Poznámka : Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte krok 2.

Pro tyto aplikace Office 2007: Word a Outlook

 1. Klepněte na objekt WordArt, z nějž chcete odstranit efekt.

 2. V oddílu Nástroje WordArt proveďte na kartě Formát některou z následujících akcí:

  Obrázky skupin Stínové efekty a Prostorové efekty

  • Chcete-li odstranit stín, klepněte ve skupině Stínové efekty na možnost Stínové efekty a poté klepněte na možnost Bez efektu stínu.

  • Chcete-li odstranit prostorový efekt, klepněte na možnost Prostorové efekty, klepněte na položku Prostorové efekty a poté klepněte na možnost Bez prostorového efektu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×