Přidání nebo odstranění výplně obrazce nebo efektu obrazce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vzhled obrazce můžete změnit, můžete upravit změnou jeho výplně nebo přidáním efektů, například stíny, záře, odraz, měkké okraje, zkosení a 3D otočení (3D). Můžete také změnit nebo odebrat osnovy nebo ohraničením obrazce.

Změna vzhledu textového pole, najdete v článku Přidání výplň nebo efekt pro obrazce nebo textového pole. Změna vzhledu obrázku najdete v článku Přidání nebo změna efektu obrázku.

V tomto článku

Základní informace o výplní, přechody a efektů

Na kartu Vzorková výplň obrazce

Přidání nebo změna efektu obrazce

Odstranit výplň obrazce

Odstranit efekt obrazce

Základní informace o výplní, přechody a efektů

Výplň je vnitřní plocha obrazce. Změníte-li barvu výplně obrazce, můžete k výplni přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupné prolínání barev a barevných stínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho barevného odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Změna barvy výplně u obrazce ovlivní pouze jeho vnitřní přední vrstvu. Pokud přidáte další efekt, jako je stín a chcete jinou barvu u tohoto efektu, musíte změnit barvu stínu samostatně.

3D efekt přidá název hloubkové k obrazci. Můžete přidat předdefinovanou kombinaci 3D efektů do obrazce nebo můžete přidat jednotlivých efektů. Kombinace jednotlivých efektů můžete přidat do obrazce v těchto aplikacích Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Začátek stránky

Přidání nebo změna výplně obrazce

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Excel

Excel

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Kliknete-li na možnost Další barvy výplně, můžete nastavit také průhlednost obrazce. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Kliknete-li na možnost Další barvy výplně, můžete nastavit také průhlednost obrazce. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit vzorek, klepněte na možnost Vzorek a poté klepněte na požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Kliknete-li na možnost Další barvy výplně, můžete nastavit také průhlednost obrazce. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

   Tip : Efekty výplně vzorek mohly být odebrány z PowerPoint 2007. Vytváření malé Rastrový obrázek nebo formát WMF (Windows Metafile) obrázky požadovaný efekt a pak vyplněním obrazce s těmi, se dají napodobovat tento efekt. Po přidání obrázku jako obrázkovou výplní, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na kartě Výplň na Obrázková nebo texturová výplň. Zaškrtněte políčko vytvořit z obrázku texturu z dlaždic a nastavte požadované možnosti dlaždice. Pokud máte přístup k Microsoft Office PowerPoint 2003, můžete uložit obrázek výplň obrazce, který chcete použít. Kreslení malé obdélníku, vyplnit vzorkem požadovaný, pravým tlačítkem myši a potom na Místní nabídka, klikněte na Uložit jako obrázek.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. Na formátování Panel nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Změna barvy obrazce, klikněte na barvu, kterou chcete nebo nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez výplně.

   Pokud chcete změnit na barvu, který není uvedený, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, klikněte na Efekty výplně, klikněte na kartu Přechod a pak zvolte požadované možnosti.

  • Přidat nebo změnit texturu výplně kliknutím na Efekty výplně, klikněte na kartu texturu a pak zvolte požadované možnosti.

  • Přidání nebo změna vzorek výplně, klikněte na Efekty výplně, klikněte na kartu Vzorková a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Efekty výplně, klikněte na kartu Obrázek a pak zvolte požadované možnosti.

  • Přidat nebo změnit výplň odstínem kliknutím na Efekty výplně, klikněte na kartu odstínem a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Kliknete-li na možnost Další barvy výplně, můžete nastavit také průhlednost obrazce. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit vzorek, klepněte na možnost Vzorek a poté klepněte na požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu obrazce

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Excel

Excel

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klikněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li upravit barvy záře, klikněte na Další barvy záře a pak zvolte požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Chcete-li zkosení přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak zvolte požadované možnosti.

  • Jestliže chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Chcete-li otočení upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Chcete-li vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto postupu.

   • Pokud chcete do obrazce přidat 3D efekt, například zkosené hrany nebo 3D otočení a potom přidáte měkký okraj, neuvidíte protože 3D efektu přednost změny vizuální k obrazci. Ale pokud odstraníte 3D efekt, efekt měkkých okrajů uvidí.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát proveďte jednu z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, ve skupině Stínové efekty, klikněte na šipku vedle Stínové efekty a klikněte na požadovaný stín.

   Chcete-li přizpůsobit barvu stínu, přejděte na položku Barva stínu a poté klepněte na požadovanou barvu.

   Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy stínu a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit efekt 3D ve skupině 3D efektů klikněte na šipku vedle 3D efektů a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klikněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li upravit barvy záře, klikněte na Další barvy záře a pak zvolte požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Chcete-li zkosení přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak zvolte požadované možnosti.

  • Jestliže chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Chcete-li otočení upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Chcete-li vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto postupu.

   • Pokud chcete do obrazce přidat 3D efekt, například zkosené hrany nebo 3D otočení a potom přidáte měkký okraj, neuvidíte protože 3D efektu přednost změny vizuální k obrazci. Ale pokud odstraníte 3D efekt, efekt měkkých okrajů uvidí.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na formátování Panel nástrojů klikněte na Styl stínu Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovaný styl stínu.

   Chcete-li přizpůsobit stín umístění nebo barvu, klikněte na Nastavení stín a poté vyberte požadované možnosti, které chcete na panelu nástrojů Nastavení stínu .

  • Na formátování Panel nástrojů klikněte na styl 3D Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovaný styl 3D.

   Pokud chcete změnit barvu, otočení v prostoru, název hloubkové, směr, osvětlení nebo povrch 3D efekt, klikněte na 3D nastavení a potom klikněte na možnosti, které chcete na panelu nástrojů 3D nastavení .

Poznámka : Není možné použít stín a 3D efektu k témuž obrazci.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát proveďte jednu z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, ve skupině Stínové efekty, klikněte na šipku vedle Stínové efekty a klikněte na požadovaný stín.

   Chcete-li přizpůsobit barvu stínu, přejděte na položku Barva stínu a poté klepněte na požadovanou barvu.

   Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy stínu a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit efekt 3D ve skupině 3D efektů klikněte na šipku vedle 3D efektů a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Odstranění výplně obrazce

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Excel

Excel

 1. Klikněte na obrazec, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte na obrazec, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na obrazec, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na obrazec, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. Na formátování Panel nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom na položku Bez výplně.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na obrazec, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

Začátek stránky

Odstranění efektu obrazce

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Excel

Excel

 1. Klikněte na obrazec, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly tvaru na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolba a klepněte na možnost Bez předvoleb.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit stínování, přejděte na položku Stín a klepněte na možnost Bez stínu.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a klepněte na možnost Bez odrazu.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit záři, přejděte na položku Záře a klepněte na možnost Bez záře.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a klepněte na možnost Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit okraj, přejděte na položku Zkosení a klepněte na možnost Bez zkosení.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a klepněte na možnost Bez otočení.

Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte druhý krok tohoto postupu.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte na obrazec, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupin Stínové efekty a Prostorové efekty na kartě Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Pokud chcete odstranit stín, ve skupině Stínové efekty klikněte na šipku vedle Stínové efekty a pak klikněte na Bez stínu.

  • Odstranění efektu 3D ve skupině 3D efektů, klikněte na šipku vedle 3D efektů a potom klikněte na žádný vliv 3D.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na obrazec, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly tvaru na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolba a klepněte na možnost Bez předvoleb.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit stínování, přejděte na položku Stín a klepněte na možnost Bez stínu.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a klepněte na možnost Bez odrazu.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit záři, přejděte na položku Záře a klepněte na možnost Bez záře.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a klepněte na možnost Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit okraj, přejděte na položku Zkosení a klepněte na možnost Bez zkosení.

  • Pokud chcete z tvaru odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a klepněte na možnost Bez otočení.

Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte druhý krok tohoto postupu.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na obrazec, z něhož chcete odstranit efekt.

  Odstranění efektu z více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit stín, klepněte na formátování Panel nástrojů klikněte na Styl stínu Obrázek tlačítka a potom klikněte na Bez stínu.

  • Odstranění 3D vliv na formátování Panel nástrojů kliknutím na 3D styl Obrázek tlačítka a potom klikněte na bez 3D.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na obrazec, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupin Stínové efekty a Prostorové efekty na kartě Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, dvojitým kliknutím na obrazec, abyste měli jistotu, že jste vybrali. Pokud se zobrazí vedle názvu souboru v horní části okna Office 2007 [Režim kompatibility], uložte svůj dokument jako dokument Office 2007 místo dokumentu sady Office 2003 a zkuste to znovu.

  • Pokud chcete odstranit stín, ve skupině Stínové efekty klikněte na šipku vedle Stínové efekty a pak klikněte na Bez stínu.

  • Odstranění efektu 3D ve skupině 3D efektů, klikněte na šipku vedle 3D efektů a potom klikněte na žádný vliv 3D.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×