Přidání nebo odebrání zvuku z multimediální zprávy

Funkce uvedené v tomto článku nejsou k dispozici odběratelům bezdrátových služeb ve Spojených státech. Služba Outlook Mobile Service je ve Spojených státech omezena pouze na textové zprávy.

Služba Outlook Mobile Service umožňuje snadno obohacovat multimediální zprávy o zvukové klipy. Tyto klipy mohou být vloženy jak z Galerie médií, tak z vašich osobních zvukových souborů.

V tomto článku

Přidání zvukového souboru

Kontrolní poslech zvukového souboru

Odebrání zvuku z multimediální zprávy

Omezení velikosti multimediálních zpráv

Přidání zvukového souboru

 1. V nové multimediální zprávě klepněte na snímek, do něhož chcete přidat zvukový soubor.

 2. Na kartě Multimediální zpráva klepněte ve skupině Vložení na šipku pod tlačítkem Zvuk.

  Skupina Vložení

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat zvukový soubor, který se nachází v počítači nebo na externím disku, klepněte na příkaz Ze souboru. Vyhledejte složku obsahující požadovaný soubor a poklepejte na soubor, který chcete přidat.

  • Chcete-li přidat zvukový klip z Galerie médií, klepněte na příkaz Zvuk z Galerie médií, přejděte na požadovaný klip v podokně úloh Klipart a klepnutím jej přidejte do snímku.

   Tip : Před přidáním zvukového klipu do snímku si jej můžete předběžně poslechnout. V podokně úloh Klipart umístěte ukazatel myši na miniaturu klipu. Klepněte na zobrazenou šipku a potom na příkaz Náhled/Vlastnosti.

  • Zvukový soubor také můžete přidat klepnutím na tlačítko Zvuk na snímku. Název zvukového souboru se zobrazí v dolní části multimediálního snímku.

   Poznámky : 

   • Pokud vybraný snímek už zvukový soubor obsahuje, nový soubor jej automaticky nahradí.

   • Chcete-li do multimediální zprávy vložit více než jeden zvukový soubor, přidejte nový snímek a opakujte kroky 1 až 3.

Začátek stránky

Kontrolní poslech zvukového souboru

Zvukový soubor si můžete předběžně poslechnout klepnutím na tlačítko Přehrát zvuk v dolní části snímku.

Začátek stránky

Odebrání zvuku z multimediální zprávy

 1. Klepněte na snímek, ze kterého chcete odebrat zvukový soubor.

 2. Klepněte na tlačítko Odebrat vedle názvu zvukového souboru.

  Tip : Chcete-li zvukový soubor nahradit novým, vyberte příslušný snímek a vložte do něj nový zvukový soubor. Nový soubor automaticky nahradí starý.

Začátek stránky

Omezení velikosti multimediálních zpráv

Maximální velikost multimediálních zpráv určuje poskytovatel služby. Velikost multimediální zprávy je součtem velikosti příloh ve všech snímcích. Pokud velikost multimediální zprávy tvořené pouze zvukovými soubory a textem překročí maximální povolený limit, zobrazí se upozornění. Chcete-li zmenšit celkovou velikost, můžete odebrat snímky nebo nahradit zvukové soubory menšími soubory.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×