Přidání nebo odebrání vedlejší osy grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud se hodnoty v jednotlivých Datová řada dvourozměrného grafu výrazně liší nebo pokud používáte smíšené typy dat (například cenu a množství), můžete zobrazit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko vedlejší svislé osy je závislé na hodnotách odpovídající datové řady.

Formátovaný kombinovaný graf

Po přidání vedlejší svislé osy do dvourozměrného grafu můžete přidat také vedlejší vodorovnou osu (osu kategorií), která může být užitečná v XY bodovém grafu nebo v bublinovém grafu.

K lepšímu odlišení dat, která jsou zobrazena podél vedlejší osy, můžete zvolit typ grafu pouze pro jednu datovou řadu. Můžete například změnit jednu datovou řadu na spojnicový graf.

Důležité : K dokončení těchto postupů, musíte mít existující 2D graf. Sekundární osy nepodporuje 3D grafů. Další informace o tom, jak vytvořit graf najdete v tématu Vytvoření grafu.

V tomto článku

Přidat vedlejší svislou osu

Přidání vedlejší vodorovné osy

Změna typu grafu datové řady

Odebrat vedlejší osu

Přidání vedlejší svislé osy

Na vedlejší svislou osu je najednou možné vykreslit pouze jednu datovou řadu. Chcete-li na vedlejší svislou osu vykreslit více datových řad, opakujte tento postup pro každou datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose.

 1. V grafu klikněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a poté klikněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

  Zobrazí se dialogové okno Formát datové řady.

  Poznámka : Pokud se zobrazí dialogové okno různých, opakujte kroky 1 a ujistěte se, vyberte datové řady v grafu.

 3. Na kartě Možnosti řady klikněte v části Řady na tlačítko Vedlejší osa a potom na tlačítko Zavřít.

  V grafu se zobrazí vedlejší svislá osa.

 4. Chcete-li změnit zobrazení vedlejší svislé osy, proveďte následující postup:

  1. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Osy na tlačítko Osy.

  2. Klikněte na položku Vedlejší svislá osa a poté klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

 5. Chcete-li změnit možnosti osy, proveďte následující postup:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vedlejší svislou osu a klikněte na možnost Formát osy.

  2. V části Možnosti osy vyberte požadované možnosti.

Tip : Aby rozlišení na vedlejší osu, můžete změnit typ grafu pro jenom jednu datovou řadu. Můžete třeba změnit jednu datovou řadu spojnicový graf. Další informace najdete v tématu prezentace dat v kombinovaném grafu.

Začátek stránky

Přidání vedlejší vodorovné osy

Informace o přidání vedlejší svislé osy naleznete v části Přidání vedlejší svislé osy.

 1. Klikněte na graf zobrazující vedlejší svislou osu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Osy na tlačítko Osy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na položku Vedlejší vodorovná osa a poté klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

Začátek stránky

Změna typu grafu datové řady

 1. V grafu klepněte na datovou řadu, kterou chcete změnit, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na datovou řadu, kterou chcete změnit.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Návrh ve skupině Typ klepněte na možnost Změnit typ grafu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V prvním seznamu klepněte na typ grafu a ve druhém seznamu klepněte na požadovaný podtyp.

Začátek stránky

Odebrání vedlejší osy

 1. Klikněte na graf zobrazující vedlejší osu, kterou chcete odebrat.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Rozložení ve skupině Osy klepněte na položku Osy, klepněte na možnost Vedlejší svislá osa nebo na možnost Vedlejší vodorovná osa a poté klepněte na položku Žádná.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Klepněte na vedlejší osu, kterou chcete odstranit, a poté stiskněte klávesu DELETE.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na vedlejší osu a potom klikněte na Odstranit.

   Tip : Vedlejší osy můžete také odebrat ihned po jejich přidání klepnutím na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+Z.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×