Přidání nebo odebrání pozadí listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete použít obrázek jako pozadí listu, ale Excel jej nebude tisknout a nezachová jej v jednotlivých listech nebo položkách, které uložíte jako webovou stránku.

Důležité : Vzhledem k tomu, že pozadí listu nelze vytisknout, nelze je použít jako vodoznak. Vodoznak však lze napodobit vložením grafiky do záhlaví nebo zápatí. Postup si vysvětlíme dále v článku.

Přidání pozadí listu

 1. Klikněte na list, do kterého chcete přidat pozadí. Můžete vybrat pouze jeden list.

 2. Klikněte na Rozložení stránky > Pozadí.

  Skupina Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky

 3. Vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí listu, a klikněte na Vložit.

  Vybraný obrázek se opakuje a vyplní postupně celý list.

Poznámky : 

 • Chcete-li zlepšit čitelnost, můžete skrýt mřížky buněk a vystínovat plnou barvou buňky, které obsahují data.

 • Při ukládání sešitu je pozadí listu uloženo společně s daty.

Tip : Chcete-li jako pozadí listu použít plnou barvu, můžete stínování buňky použít pro všechny buňky v listu.

Začátek stránky

Odebrání pozadí listu

 1. Klikněte na list, u kterého je zobrazeno pozadí. Ujistěte se, že je vybrán pouze jeden list.

 2. Klikněte na Rozložení stránky > Odstranit pozadí.

  Odstranit pozadí ve skupině Vzhled stránky

  Poznámka : Možnost Odstranit pozadí je k dispozici pouze v případě, že list používá pozadí.

Začátek stránky

Dále v tomto článku

Napodobit vodoznak v aplikaci Excel

Napodobení vodoznaku pomocí obrázku v záhlaví nebo zápatí

Napodobit vodoznak pomocí objektu WordArt

Napodobení vodoznaku v aplikaci Excel

Excel neobsahuje funkci vodoznaku, ale můžete ho napodobit jedním ze dvou způsobů.

 • Vložte obrázek do záhlaví nebo zápatí. Obrázek bude potom zobrazený za daty listu v dolní či horní části každé stránky. Můžete také změnit měřítko nebo velikost obrázku tak, aby obrázek vyplnil celou stránku.

 • Použijte objekt WordArt přes data listu.

Napodobení vodoznaku pomocí obrázku v záhlaví nebo zápatí

 1. V aplikaci pro kreslení, například v programu Malování, vytvořte obrázek.

 2. V Excelu klikněte na list, na kterém chcete zobrazit vodoznak.

  Poznámka : Ujistěte se, že jste vybrali pouze jeden list.

 3. Klikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí.

 4. Klikněte slova Kliknutím přidáte záhlaví;a potom klikněte na střed, vlevo nebo pravé výběr pole záhlaví.

 5. Na kontextové kartě (zobrazené v kroku č. 4) Návrh ve skupině Prvky záhlaví a zápatí na tlačítko Obrázek Obrázek tlačítka a poté vyhledejte obrázek, který chcete vložit.

  Skupina Prvky záhlaví a zápatí na kartě Návrh nástrojů záhlaví a zápatí

 6. Poklikejte na obrázek. V poli pro výběr záhlaví se zobrazí text &[Obrázek].

 7. Klikněte do listu. Místo textu &[Obrázek] se zobrazí požadovaný obrázek.

 8. Pokud chcete změnit velikost nebo měřítko obrázku, klikněte do pole pro výběr záhlaví, které obsahuje obrázek, klikněte na položku Formát obrázku, potom v dialogovém okně Formát obrázku vyberte na kartě Velikost požadované možnosti.

 • Změny obrázku nebo jeho formátu se projeví okamžitě a nelze je vrátit zpět.

 • Pokud chcete nad nebo pod obrázek přidat volné místo, v poli pro výběr záhlaví, jež obsahuje obrázek, klikněte před nebo za text &[Obrázek] a stisknutím klávesy Enter přejděte na nový řádek.

 • Jestliže chcete obrázek nahradit, v poli pro výběr záhlaví, jež obsahuje obrázek, vyberte text &[Obrázek], klikněte na tlačítko Obrázek Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Nahradit.

 • Před tiskem se ujistěte, zda okraje záhlaví a zápatí poskytují dostatek prostoru pro zadání vlastního záhlaví nebo zápatí.

 • Chcete-li obrázek odstranit, v poli pro výběr záhlaví, jež obsahuje obrázek, vyberte text &[Obrázek], stiskněte klávesu DELETE a potom klikněte do listu.

 • Chcete-li přepnout ze zobrazení rozložení stránky do normálního zobrazení, vyberte libovolnou buňku, klikněte na kartu Zobrazení a ve skupině Zobrazení sešitů klikněte na tlačítko Normálně.

Začátek stránky

Napodobení vodoznaku pomocí objektu WordArt

 1. Klikněte na místo v listu, kde chcete zobrazit vodoznak.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na možnost WordArt.

  Skupina Text na kartě Vložení

 3. Použijte například možnost Výplň – bílá, stín popisku, Výplň – text 1, vnitřní stín nebo Výplň – bílá, teplé matné zkosení.

 4. Zadejte text, který chcete použít pro vodoznak.

 5. Chcete-li změnit velikost objektu WordArt, postupujte takto:

  1. Klikněte na objekt WordArt.

  2. Na kartě Formát ve skupině Velikost (úplně vpravo) zadejte požadovanou velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce. Poznámka: Tímto krokem se změní pouze velikost pole obsahujícího objekt WordArt

   Tip : Můžete taky přetáhnout úchyty pro změnu velikosti WordArtu na požadovanou velikost.

  3. Vyberte text uvnitř objektu WordArt a potom vyberte ve skupině Písmo na kartě Domů požadovanou velikost v poli Velikost písma.

   Skupina Písmo na kartě Domů

 6. Chcete-li přidat průhlednost, aby data listu pod objektem WordArt byla lépe vidět, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt WordArt a klikněte na příkaz Formát obrazce.

  2. V kategorii Výplň klikněte v části Výplň na položku Souvislá výplň.

  3. Přetáhněte posuvník Průhlednost na požadovanou procentuální hodnotu průhlednosti nebo zadejte procentuální hodnotu do pole Průhlednost.

 7. Chcete-li objekt WordArt otočit, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na objekt WordArt.

  2. Klikněte na Formát > Otočení.

  3. Klikněte na volbu Další možnosti otočení.

  4. Klikněte na Velikost v části Velikost a otočení a zadejte do pole Otočení požadovaný stupeň otočení.

  5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

   Tip : Můžete rovněž přetáhnout Úchyt pro otáčení ve směru, kterým chcete objekt WordArt otočit.

Poznámka : Objekt WordArt nelze použít v záhlaví nebo zápatí pro zobrazení v pozadí. Pokud však vytvoříte objekt WordArt v prázdném listu, ve kterém není zobrazená mřížka (zrušte zaškrtnutí políčka Mřížka na kartě Zobrazení), můžete stisknutím klávesy Print Screen zaznamenat objekt WordArt a potom zaznamenaný objekt WordArt vložit do aplikace pro kreslení. Obrázek vytvořený v aplikaci pro kreslení potom můžete vložit do záhlaví a zápatí podle popisu v části Napodobení vodoznaku pomocí obrázku v záhlaví nebo zápatí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×