Přidání nebo odebrání popisků dat v grafu

Chcete-li v grafu rychle určit Datová řada, můžete k Datové body grafu přidat Popisek dat. Standardně jsou popisky dat propojeny s hodnotami na listu a při změně těchto hodnot jsou automaticky aktualizovány.

V popiscích dat můžete také zobrazit názvy řad, názvy kategorií a procenta. U bublinových grafů lze dokonce zobrazit velikost bublin. Potřebujete-li zobrazení podrobností optimalizovat, můžete v každém popisku dat zobrazit více položek popisků oddělených čárkou nebo jiným oddělovačem, který určíte.

Chcete-li zabránit překryvu popisků dat a zajistit jejich snadnou čitelnost, můžete v grafu upravit jejich umístění. A pokud je nechcete dále zobrazovat, je možné je odebrat.

Co chcete udělat?

Přidání popisků dat ke grafu

Změna zobrazených položek popisků dat

Změna umístění popisků dat

Odebrání popisků dat z grafu

Přidání popisků dat ke grafu

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům všech datových řad, klepněte na Oblast grafu.

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům datové řady, vyberte jedním klepnutím datovou řadu, ke které chcete přidat popisek.

  • Chcete-li přidat popisek dat k jednomu datovému bodu datové řady, klepněte na datovou řadu, která obsahuje datový bod, k němuž chcete přidat popisek, a poté znovu klepněte na datový bod.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klepněte na tlačítko Popisky dat a poté klepněte na požadovanou možnost zobrazení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Poznámka : V závislosti na použitém typu grafu budou k dispozici různé možnosti popisků dat.

Začátek stránky

Změna zobrazených položek popisků dat

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit další položky popisků pro všechny datové body řady, vyberte všechny popisky dat datové řady jedním klepnutím na popisek dat.

  • Chcete-li zobrazit další položky popisků dat jednoho datového bodu, klepněte na popisek dat v datovém bodu, který chcete změnit,  a potom opět klepněte na popisek.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klepněte na tlačítko Formátovat výběr.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Tip : Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši v grafu na vybraný popisek nebo popisky a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Formát popisku dat nebo Formát popisků dat.

 3. Klepněte na kartu Možnosti štítku, pokud není vybrána, a poté ve skupinovém rámečku Obsah popisku zaškrtněte políčka položek popisku, které chcete přidat.

 4. Chcete-li změnit oddělovač položek popisku dat, vyberte požadovaný oddělovač nebo do textového pole seznamu Oddělovač zadejte vlastní.

 5. Vybráním požadované možnosti ve skupinovém rámečku Umístění popisků můžete upravit umístění popisků pro lepší prezentaci dalšího textu.

Tip : Pokud jste zadali vlastní text popisku, ale chcete znovu zobrazit položky popisků dat, které jsou propojeny s hodnotami na listu, můžete klepnout na tlačítko Obnovit text popisku.

Začátek stránky

Změna umístění popisků dat

Umístění jednotlivého popisku dat můžete změnit jeho přetažením. Popisky dat můžete také umístit ve standardní pozici vzhledem k daným datovým značkám. V závislosti na typu grafu můžete vybírat z různých možností umístění.

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit umístění všech popisků dat v celé datové řadě, vyberte datovou řadu jedním klepnutím na popisek dat.

  • Chcete-li změnit umístění konkrétního popisku dat, vyberte jej dvojím klepnutím na popisek.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klepněte na tlačítko Popisky dat a poté klepněte na požadovanou možnost.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Tip : Další možnosti popisku dat zobrazíte klepnutím na položku Další možnosti popisků dat, na kartu Možnosti štítku, pokud není vybrána, a poté vybráním požadovaných možností.

Začátek stránky

Odebrání popisků dat z grafu

 1. Klepněte na graf, ze kterého chcete odebrat popisky dat.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klepněte na tlačítko Popisky dat a poté klepněte na položku Žádné.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Jedním klepnutím na popisek vyberte všechny popisky v datové řadě, dvojím klepnutím vyberte pouze jeden popisek, který chcete odstranit, a poté stiskněte klávesu DELETE.

  • Pravým tlačítkem myši klepněte na popisek dat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

   Poznámka : Tím dojde k odstranění všech popisků z datových řad.

 3. Tip : Popisky dat můžete také odebrat ihned po jejich přidání klepnutím na tlačítko Zpět Button image na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+Z.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×