Přidání nebo odebrání připomenutí u zprávy nebo kontaktu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Které můžete přidat připomenutí pro sebe do zpráv nebo kontaktů i odeslání zprávy s připomenutím pro příjemce. Připomenutí jsou přidružené k příznaky, abyste mohli nastavit připomenutí při přiřazení příznaku k položce. Příznaky samotné act jako vizuální připomenutí v zobrazení Microsoft Office Outlook 2007 a položek s příznaky zobrazí taky v panelu úkolů a seznam denních úkolů v kalendáři, seřazené podle data.

V případě potřeby je možné připomenutí odebrat před jejich aktivací.

V tomto článku

Přidat ke zprávě nebo kontaktu připomenutí pro sebe

Odeslání zprávy s připomenutím pro vlastní zpracování

Odeslání zprávy s připomenutím pro jiné uživatele

Odebrání připomenutí pro sebe ze zprávy nebo kontaktu

Odebrat připomenutí ze zprávy před odesláním jiným uživatelům

Přidání připomenutí pro sebe ke zprávě nebo kontaktu

Nastavené připomenutí vás upozorní na nutnost provedení akce u položky. Připomenutí můžete například přidat k přijaté zprávě, abyste na ni nezapomněli odpovědět, nebo ke kontaktu, abyste nezapomněli dané osobě v určitou dobu zatelefonovat.

 1. V otevřené zprávě na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

  V otevřeném kontaktu na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Můžete také v libovolném zobrazení klepnout na zprávu nebo kontakt pravým tlačítkem myši a zobrazit nabídku Zpracovat a její možnosti. Příkladem těchto zobrazení je složka Doručená pošta a zobrazení Vizitky.

 2. V nabídce Zpracovat vyberte, kdy chcete zobrazit připomenutí.

  Tip : Po nastavení připomenutí se jeho čas a datum zobrazí na Informační panel v horní části zprávy nebo kontaktu.

 3. Chcete-li nastavit určitý čas a datum připomenutí, klepněte na příkaz Vlastní datum.

 4. Zaškrtněte políčko Připomenutí a potom zvolte datum a čas odeslání připomenutí.

  Důležité : Pokud odpovídáte na zprávu, ke které jste přidali připomenutí pro sebe, bude takové připomenutí odesláno také příjemcům. Nechcete-li připomenutí odeslat jiným uživatelům, je nutné je odebrat ze zprávy před jejím odesláním.

  Odebrání připomenutí pro příjemce

  1. V otevřené zprávě klepněte na tlačítko Odpovědět nebo Odpovědět všem.

  2. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat a pak na příkaz Příznak pro příjemce.

  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Příznak pro příjemce.

Začátek stránky

Odeslání zprávy s připomenutím pro vlastní zpracování

Pokud potřebujete zpracovat zprávu, kterou odesíláte, nebo provést u zprávy určitou akci, případně chcete připomenout vyhledání odpovědí, nastavte v nové zprávě před jejím odesláním připomenutí.

 1. V nové zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Přidat připomenutí.

 3. Typ připomenutí lze zvolit výběrem položky v seznamu Příznak.

  Pro připomenutí můžete například zvolit konkrétní slovní spojení, jako je možnost Zavolat, Nepředávat dál, Pro informaci nebo Revize. Uvedené informace se zobrazí ve zprávě na Informační panel.

 4. V seznamech u políčka Připomenutí vyberte datum a čas.

  Jakmile je vyberete, zobrazí se na informačním panelu také připomenutí.

 5. Chcete-li změnit výchozí zvuk připomenutí, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka a vyhledejte zvukový soubor. Zaškrtněte políčko Přehrát tento zvuk (pokud již není zaškrtnuto).

Začátek stránky

Odeslání zprávy s připomenutím pro jiné uživatele

Jestliže chcete jiné uživatele vyzvat k odpovědi na zprávu, můžete příjemcům odeslat se zprávou označenou příznakem také připomenutí. Při odesílání připomenutí jiným uživatelům postupujte uváženě. Některé příjemce může aktivované připomenutí vyrušovat při práci. Alternativní možnost představuje odeslání zprávy s příznakem počátečního data a termínu splnění a dalšími informacemi v seznamu Příznak. Tímto způsobem jsou potřebné informace k dispozici na Informační panel zprávy bez připomenutí.

 1. V nové zprávě na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Příznak pro příjemce.

 3. Ve skupinovém rámečku Příznak pro příjemce zvolte typ připomenutí (výchozí je typ Zpracovat) a v seznamu Příznak vyberte požadovaný příznak.

  Pro připomenutí můžete například zvolit konkrétní slovní spojení, jako je možnost Zavolat, Nepředávat dál, Pro informaci nebo Revize. Uvedené informace se zobrazí ve zprávě na informačním panelu.

 4. V seznamech u políčka Připomenutí vyberte datum a čas.

  Jakmile je vyberete, zobrazí se na informačním panelu také připomenutí.

  Tip : Chcete-li nastavit příznak a připomenutí pro sebe i jiné uživatele, zaškrtněte políčko Příznak pro mne, vyberte pro příznak požadované informace a vyberte možnosti připomenutí.

Jakmile jsou zprávy označené příznakem odeslány, můžete sledovat příjemce. Jestliže používáte účet serveru Microsoft Exchange, je možné vyhledat a sledovat přijaté odpovědi. Další informace o této funkci získáte v tématu Hledání zpráv označených příznakem.

Tip : Po nastavení připomenutí se jeho čas a datum zobrazí na informačním panelu v horní části zprávy.

Začátek stránky

Odebrání připomenutí pro sebe ze zprávy nebo kontaktu

Připomenutí je možné z položky označené příznakem odebrat před aktivací připomenutí. Položka zůstane označena příznakem a zobrazí se na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů ve složce Kalendář. Můžete také odebrat příznak. Tím bude odebráno také připomenutí. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání příznaku pro zpracování.

 1. Ve složce Doručená pošta nebo jiném Seznam zpráv klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu, z níž chcete odebrat připomenutí.

  Ve složce Kontakty klepněte v libovolném zobrazení pravým tlačítkem na kontakt, ze kterého chcete odebrat připomenutí.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Přidat připomenutí.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Připomenutí můžete také odebrat z otevřené zprávy nebo kontaktu. Nabídku Zpracovat najdete v otevřené zprávě na kartě Zpráva a v otevřeném kontaktu na kartě Kontakt.

Začátek stránky

Odebrání připomenutí ze zprávy před jejím odesláním jiným uživatelům

Pokud odpovídáte na zprávu, ke které jste přidali připomenutí pro sebe, bude připomenutí odesláno také příjemcům. Nechcete-li připomenutí odeslat jiným uživatelům, je nutné je odebrat ze zprávy před jejím odesláním.

 1. V otevřené zprávě klepněte na tlačítko Odpovědět nebo Odpovědět všem.

 2. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat a pak na příkaz Příznak pro příjemce.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Příznak pro příjemce.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×