Přidání nebo odebrání příznaku pro zpracování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Použitím příznaku u zprávy nebo kontaktu přidáte vizuální připomenutí, díky kterému si snadněji připomenete, že máte určitou položku nějakým způsobem dále zpracovat. Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 obsahuje několik výchozích příznaků s daty, jako například Dnes, Zítra a Příští týden. Také můžete přiřadit k vlastním datům nebo připomenutím položku s příznakem určenou sobě nebo jiným osobám. Příznaky zpráv se zobrazí v zobrazení e-mailů a příznaky kontaktů se zobrazí v zobrazení Tabulka kontaktů. Pomocí Příznak Rychlé kliknutí můžete k položkám přiřazovat příznaky jediným klepnutím.

Položka označená příznakem se zobrazí také na Panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v modulu úkolů.

Co chcete udělat?

Jak fungují data příznak v nabídce příznak pro zpracování?

Přidání příznaku ke zprávě

Přidání příznaku ke kontaktu

Přidání příznaku Rychlé klepnutí

Přidání příznaku s připomenutím

Přidání příznaku zprávy poslané na někoho jiného

Odebrání příznaku

Pomocí pravidla pro automatické přidání příznaku

Automaticky odeberou příznaků u přijaté zprávy

Způsob používání kalendářních dat u příznaků v nabídce Zpracovat

V následující tabulce je popsán způsob používání dat u příznaků v nabídce Zpracovat. U každého příznaku však můžete nastavit vlastní možnosti dat. Nastavení připomenutí není povinné.

Příznak

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Neurčeno

Neurčeno

Aktuální datum

Vlastní

Je zobrazeno aktuální datum; podle potřeby zvolte vlastní datum.

Je zobrazeno aktuální datum; podle potřeby zvolte vlastní datum.

Je zobrazeno aktuální datum; podle potřeby zvolte vlastní datum.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke zprávě

Po přidání příznaku ke zprávě se zobrazí položce označené příznakem ve složce Doručená pošta nebo jiných v seznamu zpráv. Najdete v článku položce označené příznakem v panelu úkolů, seznam denních úkolů v kalendáři a v seznamu úkolů na úkoly. Označení zprávy příznakem, je viditelné připomenutí akce. Můžete taky zahrnout připomenutí u příznaku tak, aby se zobrazí výzva v daném čase provádět akce.

Na Informační panel si ve zprávách označených příznakem můžete přečíst podrobnosti týkající se příznaku, jako jsou například termín splnění, typ požadovaného zpracování nebo připomenutí.

 • Přidání příznaku ke zprávě

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V otevřené zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na příznak.

  • V seznamu zpráv, například ve složce Doručená pošta, klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příznak.

   Tip : Můžete taky přiřazení příznaku ke zprávě jediným kliknutím. Další informace najdete v tématu Přidání příznaku Rychlé klepnutí.

 • Přidání příznaku s vlastním datem ke zprávě

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • V otevřené zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko vlastní.

   • V seznamu zpráv, například ve složce Doručená pošta, klepněte pravým tlačítkem myši na položku, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastní.

  2. V polích Datum zahájení a Termín splnění vyberte požadovaná data.

   Poznámka : Označení položky příznakem nevybere připomenutí u položky. Připomenutí můžete vybrat kliknutím na Přidat připomenutí v místní nabídce. Další informace najdete v tématu Přidání příznaku s datem vlastní připomenutí.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke kontaktu

Označení kontaktu přidá příznaku jako viditelné připomenutí požadované akce související s tímto kontaktem, například zavolat zpět. Kromě zobrazení Kontakty se zobrazí kontakty s příznakem na panelu úkolů, seznam denních úkolů v kalendáři a v seznamu úkolů v podokně úkoly. Můžete taky zahrnout připomenutí u příznaku tak, aby se zobrazí výzva v daném čase provádět akce.

 • Přidání příznaku ke kontaktu

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V otevřeném kontaktu klepněte na kartě Kontakt ve skupinovém rámečku Možnosti na tlačítko Zpracovat a potom klepněte na příznak.

  • V vizitky a zobrazení Adresních karet klikněte na panelu nástrojů klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na příznak.

  • V zobrazení tabulky, například v telefonním seznamu, klepněte na kontakt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom klepněte na příznak.

 • Přidání příznaku s vlastním datem ke kontaktu

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • V otevřeném kontaktu na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat a potom klepněte na položku Vlastní.

   • V vizitek nebo zobrazení Adresních karet klikněte na panelu nástrojů klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko vlastní.

   • V zobrazení tabulky, například v telefonním seznamu, klepněte na kontakt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na položku Vlastní.

  2. V polích Datum zahájení a Termín splnění vyberte požadovaná data.

Začátek stránky

Přidání příznaku Rychlé klepnutí

Pokud klepnete na sloupec Stav příznaku vedle položky, vyberete příznak Rychlé klepnutí. Ve výchozím nastavení je příznak Rychlé klepnutí nastaven na hodnotu Dnes, můžete jej však nastavit na jiné datum z nabídky nebo vytvořit vlastní výchozí příznak Rychlé klepnutí. Jediným klepnutím ve složce Doručená pošta nebo jiném zobrazení Tabulka můžete zprávě nebo kontaktu přiřadit výchozí příznak.

Jestliže chcete změnit výchozí nastavení Dnes na jiné datum, nejprve vyberte nové datum výchozího příznaku. Pak můžete tento příznak rychle přiřazovat zprávám a kontaktům. Příznak se zobrazí ve sloupci Stav příznaku a také v položce samotné.

Nastavení příznaku Rychlé klepnutí s hodnotou Dnes jediným klepnutím

Zahrnutí příznaku Rychlé klepnutí

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nastavit rychlé klepnutí.

 2. V seznamu v dialogovém okně Nastavit rychlé klepnutí vyberte příznak.

Poznámka : Jestliže příznak Rychlé klepnutí změníte, položky, které byly příznakem označeny dříve, se nezmění.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí zprávě

 • Ve složce Doručená pošta klepněte na sloupec Stav příznaku vedle zprávy. Přidáte tak ke sloupci příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé klepnutí můžete přiřadit několika zprávám současně. Vyberte příslušné zprávy a potom u jedné ze zpráv klepněte na sloupec Stav příznaku.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí kontaktu

 • V okně Kontakty klepněte v tabulkovém zobrazení, jako je například Podle příznaku pro zpracování, na sloupec Stav příznaku u kontaktu. Přidáte tak ke sloupci příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé klepnutí můžete přiřadit několika zprávám současně. Vyberte příslušné zprávy a potom u jedné ze zpráv klepněte na sloupec Stav příznaku.

Začátek stránky

Přidání příznaku s připomenutím

Chcete-li být upozorněni na požadovanou akci související s položkou označenou příznakem, můžete přidat připomenutí. Můžete například přidat připomenutí ke zprávě tak, abyste na tuto zprávu nezapomněli v určeném čase odpovědět nebo můžete přidat připomenutí ke kontaktu, abyste nezapomněli zavolat zpět.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V otevřené zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka .

  • V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakty ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka .

   Tip : K nějaké položce v zobrazení tabulky můžete také přidat příznaku s vlastní připomenutí. Ve složce Doručená pošta nebo v seznamu kontaktů vyberte položku a klikněte na příkaz Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka panelu nástrojů otevřete nabídku Příznak pro zpracování.

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Přidat připomenutí.

 3. V rozevíracím seznamu Připomenutí klepněte na šipku a vyberte datum, kdy chcete být upozorněni.

 4. Ve vedlejším rozevíracím seznamu klepněte na šipku a vyberte čas požadovaného připomenutí.

  Tip : V polích Datum zahájení, Termín splnění a Příznak můžete také zvolit další informace týkající se položky. V rozevíracím seznamu Příznak můžete pro zdůraznění účelu připomenutí vybrat další text, například Revize nebo Odpovědět všem. Tento text se zobrazí na informačním panelu ve zprávě. Do pole Příznak můžete také zadat vlastní text.

 5. Chcete-li změnit zvuk Výchozí připomenutí, klikněte na Obrázek tlačítka a potom vyhledejte zvukový soubor. Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka přehrávat tento zvuk, vyberte ho.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke zprávě odeslané jinému uživateli

Pokud chcete jiné uživatele povzbudit, aby odpověděli na vaši zprávu, nebo pokud od nich požadujete jinou akci, můžete jim odeslat zprávu označenou příznakem. Můžete přidat text charakterizující požadavek, který se zobrazí spolu s indikátorem příznaku na informačním panelu odeslané zprávy. Můžete si vybrat v seznamu z několika možností nebo můžete zadat text vlastní. Výchozí nastavení je Zpracovat.

 1. V nové zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka .

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Příznak pro příjemce.

  Chcete-li zahrnout připomenutí pro sebe i ostatní uživatele, klepněte na příkaz Vlastní a potom zaškrtněte políčko Příznak pro příjemce.

 3. V rozevíracím seznamu Příznak vyberte akci nebo zadejte vlastní text. Text, který vyberete nebo zadáte, se zobrazí na informačním panelu ve zprávě, kterou příjemce obdrží.

 4. Pokud se zprávou nechcete odeslat připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

 5. Pokud chcete se zprávou odeslat připomenutí, vyberte ze seznamů v oddílu Příznak pro příjemce datum a čas. Tento čas a datum se také zobrazí na informačním panelu.

  Tip : Chcete-li zahrnout příznak a připomenutí pro sebe i ostatní uživatele, zaškrtněte políčko Příznak pro mne a zadejte informace týkající se příznaku. Chcete-li pro sebe nastavit připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a potom vyberte datum a čas.

Po odeslání zprávy označené příznakem, můžete sledovat příjemcům. Pokud používáte účet Microsoft Exchange, můžete i najít a sledovat odpovědi, které se zobrazí. Další informace najdete v tématu Vyhledání zpráv označených příznakem.

Začátek stránky

Odebrání příznaku

Chcete-li příznak odebrat, můžete položku označit jako dokončenou, stejně jako úkol, který jste splnili, nebo můžete příznak vymazat.

Označit jako splněný      Položka zůstane označená příznakem pro zpracování. Položka se teď zobrazí jako přeškrtnuté. Ve složce Doručená pošta nahradí značka zaškrtnutí na příznak. Pokud je nakonfigurovaný panelu úkolů nebo seznam úkolů k zobrazení všech úkolů a položek úkolů, bez ohledu na to, zda jsou dokončené, pořád uvidíte zprávu, dokud odstraňte ji z e-mailové složky. Ve výchozím nastavení nezobrazují panelu úkolů dokončené úkoly. Můžete však nastavení zobrazení na Zobrazit dokončené úkoly. Další informace najdete v tématu sledování vaší úkolů a položek úkolů.

Vymazat příznak:      Příznak bude z položky odebrán, přičemž na Panelu úkolů a ve složce Úkoly již nebude možné zprávu sledovat.

Chcete-li uchovávat informace o dokončených položkách, použijte příkaz Označit jako splněné. Jakmile však položku odstraníte, bude položka zcela odebrána ze všech zobrazení.

Existuje několik způsobů odebrání příznaku z položky, včetně označení položky jako splněné:

Odebrání příznaku zprávy

Odebrání příznaku z karty kontaktu

Označit zprávu příznakem jako dokončený

Označení kontaktu příznakem dokončení

Odebrání příznaku ze zprávy

Odebrání příznaku ze zprávy ve složce Doručená pošta nebo v jiném seznamu zpráv

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na příznak ve sloupci Stav příznaku vedle zprávy a v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat příznak.

Odebrání příznaku z otevřené zprávy

 • Na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vymazat příznak.

Odebrání příznaku ze zprávy v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat příznak zprávy.

  Odeberete tak zprávu ze seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře, vlastní zprávu však neodstraníte. Zpráva zůstane ve složce Doručená pošta a všech přiřazených složkách.

Odebrání příznaku z kontaktu

Odebrání příznaku z kontaktu v zobrazení tabulky, zobrazení adresních karet nebo zobrazení vizitek

 • Vyberte kontakt a na panelu nástrojů klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vymazat příznak.

Odebrání příznaku z otevřeného kontaktu

 • Na kartě Kontakty ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vymazat příznak.

Odebrání příznaku z kontaktu v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat příznak zprávy.

Odeberete tak kontakt ze seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře, vlastní kontakt však neodstraníte.

Označit příznak zprávy jako dokončený

Označení zprávy jako dokončené ve složce Doručená pošta nebo jiném seznamu zpráv

 • Klepněte na sloupec Stav příznaku vedle zprávy.

  Příznak se změní na znak zaškrtnutí.

Označení otevřené zprávy jako dokončené

 • Na kartě zpráva ve skupiněMožnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Označit jako splněný.

  Datum, kdy byla položka označena jako splněná, se zobrazí na informačním panelu.

Označení zprávy jako dokončené v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Označit jako splněné.

  Příznak se změní na znak zaškrtnutí. Položky zobrazené v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře se zobrazí jako přeškrtnuté.

Označit příznak kontaktu jako dokončený

Označení kontaktu jako dokončeného v tabulce, zobrazení adresních karet nebo vizitkovém zobrazení

 1. Vyberte kontakt.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Označit jako splněný.

Označení otevřeného kontaktu jako splněného

 • Na kartě Kontakty ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Označit jako splněný.

  Datum, kdy byla položka označena jako splněná, se zobrazí na informačním panelu.

Označení kontaktu jako dokončeného v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom klepněte na příkaz Označit jako splněné.

  Příznak se v tabulkových zobrazeních změní na znak zaškrtnutí. Položky zobrazené v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře se zobrazí jako přeškrtnuté.

Začátek stránky

Použití pravidla pro automatické přidání příznaku

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 2. Klepněte na tlačítko Nové pravidlo.

 3. V části Krok 1: Vyberte šablonu klepněte na položku Označit zprávy od uživatele příznakem pro zpracování.

 4. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Postupujte podle pokynů Průvodce pravidly.

  Pokud chcete nově vytvořené pravidlo použít u zpráv, které se již nacházejí ve složce Doručená pošta, zaškrtněte na poslední stránce Průvodce pravidly políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce Doručená pošta.

  Pokud chcete toto pravidlo použít na všechny účty a jednotlivé složky Doručená pošta, zaškrtněte na poslední straně Průvodce pravidly políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty.

Začátek stránky

Automatické odebrání příznaků u zpráv odeslaných uživateli

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 2. Klepněte na tlačítko Nové pravidlo.

 3. Ve skupinovém rámečku Vytvořit zcela nové pravidlo klepněte na položku Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. Ve skupinovém rámečku Krok 1: Vyberte podmínky vyberte položku s příznakem pro akce.

 5. Klepněte na položku akce a poté vyberte požadovaný příznak.

  Chcete-li vymazat všechny příznaky, klepněte na položku Žádný.

 6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Další.

 7. Ve skupinovém rámečku Krok 1: Vyberte akce klepněte na položku vymazat příznak zprávy a pak na tlačítko Další.

 8. Postupujte podle pokynů Průvodce pravidly.

  Pokud chcete nově vytvořené pravidlo použít u zpráv, které se již nacházejí ve složce Doručená pošta, zaškrtněte na poslední stránce Průvodce pravidly políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce Doručená pošta.

  Pokud chcete toto pravidlo použít na všechny účty a jednotlivé složky Doručená pošta, zaškrtněte na poslední straně Průvodce pravidly políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×