Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

V Office můžete svoje dokumenty, sešity a prezentace chránit hesly, aby je ostatní nemohli otevírat nebo upravovat. Hesla můžete pak snadno odebrat a dokument nebo sešit odemknout, až nebude režim jen pro čtení nutný. Zámek dokumentu můžete také použít k omezení typů změn, které můžou uživatelé revidující dokument provádět.

Správci IT nastavují pro aplikace pro Office zásady hesel, které obsahují základní pravidla.

Upozornění: Je důležité vědět, že Microsoft nemůže obnovit zapomenutá hesla.

 • V otevřeném dokumentu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout dokument s možnostmi

  • Označit jako dokončené:    Dokument bude určen jen pro čtení.

   Pokud dokument označíte jako dokončený, budou příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu zakázány nebo vypnuty a dokument bude určen jen pro čtení. Příkazem Označit jako dokončené oznámíte ostatním, že sdílíte dokončenou verzi dokumentu. Zabráníte tím také revidujícím nebo čtenářům v náhodných změnách dokumentu.

   Pokud označíte dokument jako dokončený, Word vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření dokumentu se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČEN JAKO DOKONČENÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, dokument už nebude dál označený jako dokončený.

  • Zašifrovat pomocí hesla:    Umožňuje nastavit heslo dokumentu.

   Důležité informace: Heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit.

   Po výběru možnosti Zašifrovat pomocí hesla se zobrazí dialogové okno Šifrovat dokument. Do pole Heslo zadejte heslo a při zobrazení výzvy je zadejte znova. Důležité upozornění: Společnost Microsoft nemůže obnovit ztracená nebo zapomenutá hesla, takže je vhodné si na bezpečném místě uschovat seznam hesel a odpovídajících názvů souborů.

 • Omezit úpravy:    Určete, jaké druhy změn jsou v dokumentu povolené.

  Pokud vyberete Omezit úpravy, zobrazí se tři možnosti:

  • Omezení formátování:    Můžete omezit možnosti formátování, aby byl zachován původní vzhled dokumentu. Po kliknutí na Nastavení můžete vybrat povolené styly.

  • Omezení úprav:    Můžete určit, jakým způsobem jde soubor upravovat nebo můžete úpravy zakázat. Kliknutím na možnost Výjimky nebo Více uživatelů můžete zadat uživatele, kteří můžou provádět úpravy.

  • Použití zámku:    Kliknutím na Použít zámek zadáte ochranu heslem nebo ověřování uživatelů. Můžete taky kliknout na Omezit oprávnění a přidat nebo odebrat uživatele, kteří budou mít omezená oprávnění pro úpravy.

  • Omezit oprávnění podle uživatelů:    Umožňuje omezit oprávnění pomocí Windows Live ID.

   K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění můžete nastavit prostřednictvím šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office.

 • Přidat digitální podpis:    Můžete přidat viditelný nebo neviditelný digitální podpis.

  Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, jako jsou dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy se vytvářejí zadáním podpisu nebo použitím obrázku podpisu a potvrzují pravost, integritu a nepopiratelnost odpovědnosti. Další informace o digitálních podpisech získáte kliknutím na odkaz na konci tohoto tématu.

  Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

 • V otevřeném dokumentu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout dokument s možnostmi

  • Odebrání stavu Označit jako dokončené:    Pokud označíte dokument jako dokončený, Word vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření dokumentu se nahoře zobrazí žlutá zpráva OZNAČEN JAKO KONEČNÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, označení dokončeného dokumentu zmizí.

  • Odebrat šifrování pomocí hesla:    Pokud chcete šifrování pomocí hesla z dokumentu odebrat, otevřete dokument a zadejte heslo do pole Heslo. Potom klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte obsah pole Heslo, klikněte na OK a pak dokument znovu uložte.

  • Odebrání omezení úprav:    Pokud chcete omezení úprav odebrat, klikněte dole v podokně Omezit úpravy na Odemknout.

  • Odebrání nebo změna omezeného přístupu:    Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu nahoře v dokumentu klikněte na Změnit oprávnění.

  • Odebrání digitálního podpisu:    Pokud chcete digitální podpis odebrat, otevřete soubor, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek podpisu a klikněte na Odebrat podpis. Můžete taky kliknout na šipku vedle podpisu v podokně Podpisy a potom kliknout na Odebrat podpis.

 • V otevřeném sešitu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout sešit s možnostmi

  • Označit jako dokončené:    Sešit bude určen jen pro čtení.

   Pokud sešit označíte jako dokončený, příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu se zakážou nebo vypnou a dokument bude určen jen pro čtení. Příkazem Označit jako dokončené oznámíte ostatním, že sdílíte dokončenou verzi sešitu. Zabráníte tím také revidujícím nebo čtenářům v náhodných změnách sešitu.

   Pokud sešit označíte jako dokončený, Excel vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření sešitu se nahoře zobrazí žlutý panel s nápisem OZNAČEN JAKO KONEČNÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, označení dokončeného sešitu zmizí.

  • Zašifrovat pomocí hesla:    Umožňuje nastavit heslo sešitu.

   Poznámka: Heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit.

   Po výběru možnosti Zašifrovat pomocí hesla se zobrazí dialogové okno Šifrovat dokument. Do pole Heslo zadejte heslo a při zobrazení výzvy je zadejte znova. Důležité upozornění: Společnost Microsoft nemůže obnovit ztracená nebo zapomenutá hesla, takže je vhodné si na bezpečném místě uschovat seznam hesel a odpovídajících názvů souborů.

  • Zamknout aktuální list:    Používá se k ochraně listu a uzamčených buněk.

   Když použijete funkci Zamknout aktuální list, můžete vybrat ochranu heslem a povolit nebo zakázat ostatním uživatelům vybírat, formátovat, vkládat, odstraňovat, řadit nebo upravovat oblasti listu.

  • Zamknout strukturu sešitu:    Když použijete funkci Zamknout strukturu sešitu, můžete zvolit ochranu heslem a vybrat možnosti, které uživatelům zabrání měnit, přesouvat a odstraňovat důležitá data.

  • Omezit oprávnění podle uživatelů:    Pokud chcete omezit oprávnění, nainstalujte službu Správa přístupových práv ve Windows.

   K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění můžete nastavit prostřednictvím šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office.

  • Přidat digitální podpis:    Můžete přidat viditelný nebo neviditelný digitální podpis.

   Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, třeba dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy se vytvářejí zadáním podpisu nebo použitím obrázku podpisu a potvrzují pravost, integritu a nepopiratelnost odpovědnosti.

   Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

 • V otevřeném sešitu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout sešit s možnostmi

  • Odebrání stavu Označit jako dokončené:    Pokud sešit označíte jako dokončený, Excel vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření sešitu se nahoře zobrazí žlutý panel s nápisem OZNAČEN JAKO KONEČNÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, označení dokončeného sešitu zmizí.

  • Odebrání šifrování pomocí hesla:    Pokud chcete šifrování pomocí hesla ze souboru odebrat, otevřete sešit a zadejte heslo do pole Heslo. Potom klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte obsah pole Heslo, klikněte na OK a pak soubor znovu uložte.

  • Odebrání ochrany heslem z listu:    Pokud chcete ochranu heslem z listu odebrat, klikněte na Soubor > Zamknout aktuální list a v dialogovém okně Odemknout list zadejte heslo.

  • Odebrání ochrany heslem ze struktury sešitu:    Pokud chcete ochranu heslem ze struktury sešitu odebrat, klikněte na Soubor > Zamknout strukturu sešitu a v dialogovém okně Odemknout sešit zadejte heslo.

  • Odebrání nebo změna omezeného přístupu:    Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu nahoře v dokumentu klikněte na Změnit oprávnění.

  • Odebrání vloženého podpisu:    Pokud chcete digitální podpis odebrat, otevřete soubor, klikněte pravým tlačítkem na řádek podpisu a klikněte na Odebrat podpis. Můžete také kliknout na šipku vedle podpisu v podokně Podpisy a potom kliknout na Odebrat podpis.

 • V otevřeném dokumentu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout prezentaci.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout prezentaci s možnostmi

  • Označit jako dokončené:    Umožňuje nastavit prezentaci jen pro čtení.

   Pokud označíte prezentaci jako dokončenou, budou příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu zakázány nebo vypnuty a prezentace bude určena jen pro čtení. Příkazem Označit jako dokončené oznámíte ostatním, že sdílíte dokončenou verzi prezentace. Zabráníte tím také revidujícím nebo čtenářům v náhodných změnách prezentace.

   Pokud označíte prezentaci jako dokončenou, PowerPoint vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření souboru se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČENO JAKO DOKONČENÉ. Pokud kliknete na Přesto upravit, prezentace už nebude dál označená jako dokončená.

  • Zašifrovat pomocí hesla:    Umožňuje nastavit heslo prezentace.

   Upozornění: Heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit.

   Po výběru možnosti Zašifrovat pomocí hesla se zobrazí dialogové okno Šifrovat dokument. Do pole Heslo zadejte heslo a po zobrazení výzvy je zadejte znova. Důležité upozornění: Microsoft nemůže obnovit ztracená nebo zapomenutá hesla. Proto si uschovejte na bezpečném místě seznam hesel a odpovídajících názvů souborů.

  • Omezit oprávnění podle uživatelů:    Pokud chcete omezit oprávnění, nainstalujte službu Správa přístupových práv ve Windows.

   K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění můžete nastavit prostřednictvím šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office.

  • Přidat digitální podpis:    Můžete přidat viditelný nebo neviditelný digitální podpis.

   Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, třeba dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy se vytvářejí zadáním podpisu nebo použitím obrázku podpisu a potvrzují pravost, integritu a nepopiratelnost odpovědnosti.

   Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

 • V otevřené prezentaci klikněte na Soubor > Informace > Zamknout prezentaci.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout prezentaci s možnostmi

  • Odebrání stavu Označit jako dokončené:    Pokud označíte prezentaci jako dokončenou, PowerPoint vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření souboru se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČENO JAKO KONEČNÉ. Pokud kliknete na Přesto upravit, označení dokončené prezentace zmizí.

  • Odebrání šifrování pomocí hesla:    Pokud chcete šifrování pomocí hesla z prezentace odebrat, otevřete soubor a zadejte heslo do pole Heslo. Potom klikněte na Soubor > Informace > Zamknout prezentaci > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte obsah pole Heslo, klikněte na OK a pak prezentaci uložte.

  • Odebrání nebo změna omezeného přístupu:    Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu nahoře v prezentaci klikněte na Změnit oprávnění.

  • Odebrání digitálního podpisu:    Pokud chcete digitální podpis odebrat, otevřete soubor, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek podpisu a klikněte na Odebrat podpis. Můžete taky kliknout na šipku vedle podpisu v podokně Podpisy a potom kliknout na Odebrat podpis.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V podokně Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení formátování políčko Omezit formátování na výběr stylů a pak klikněte na Nastavení a určete, jaké styly může revidující použít nebo změnit.

 3. V části Omezení úprav zaškrtněte políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav klikněte na Sledované změny. (Zahrnuje komentáře a vkládání, odstraňování a přesouvání textu.)

  Poznámka: Pro jinou sadu ochranných funkcí použijte adresářovou službu Active Directory. Pokud chcete použít IRM (Správa přístupových práv k informacím), klikněte na Omezit oprávnění.

 5. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 6. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, mohou všichni revidující omezení úprav změnit.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 3. V seznamu omezení úprav klikněte na Komentáře.

 4. Pokud chcete některým uživatelům dovolit upravovat určité části dokumentu, vyberte je a zvolte, kteří uživatelé (skupiny nebo jednotlivci) mohou vybrané oblasti dokumentu upravovat. Když kliknete na rozevírací šipku vedle názvu skupiny nebo jména jednotlivce, najdete další oblast nebo všechny oblasti, které smí skupina nebo jednotlivec upravovat. Oprávnění můžete skupině nebo jednotlivci také odebrat.

  Poznámka: Pro jinou sadu ochranných funkcí použijte adresářovou službu Active Directory. Pokud chcete použít IRM (Správa přístupových práv k informacím), klikněte na Omezit oprávnění.

 5. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 6. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, mohou všichni revidující omezení úprav změnit.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V podokně Zamknout dokument klikněte na Odemknout.

Poznámka: Pokud je dokument chráněný heslem, musíte ho napřed zadat, abyste mohli dokument odemknout.

Jak se vynucují pravidla zásad hesel?

Správci IT vynucují zásady silných hesel tak, že nakonfigurují nastavení zásad skupiny podle toho, jaké má jejich organizace potřeby v oblasti zabezpečení. Další informace o způsobu nasazení pravidel zásad hesel v organizaci najdete na TechNetu v článku věnovaném plánování nastavení složitosti hesel pro Office 2013.

Existují dvě běžné chybové zprávy, které se zobrazí, když se pokusíte chránit soubor heslem, které není v souladu s pravidly zásad hesel.

 • Heslo nesplňuje minimální požadavky na délku. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že heslo musí obsahovat více znaků. Řešení: Použijte heslo, které splňuje nebo překračuje požadavek na minimální délku hesla uvedený v této zprávě.

 • Heslo nesplňuje minimální požadavky na složitost. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že heslo musí obsahovat více typů znaků. Řešení: Použijte heslo, které splňuje nebo překračuje minimální požadavky uvedené v této zprávě.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×