Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

V Microsoft Office můžete své dokumenty, sešity a prezentace chránit heslem. To ostatním lidem nedovolí váš soubor otevřít nebo upravit.

Upozornění : Je důležité vědět, že Microsoft nemůže obnovit zapomenutá hesla.

V tomto tématu

Přidání zámku ve wordovém dokumentu

 • V otevřeném dokumentu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout dokument s možnostmi

  • Označit jako dokončené:     Nastavení dokumentu jenom ke čtení

   Pokud dokument označíte jako dokončený, budou příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu zakázány nebo vypnuty a dokument bude určen jen pro čtení. Příkaz Označit jako dokončené vám umožňuje sdělit, že sdílíte dokončenou verzi dokumentu. Zabraňuje také revidujícím nebo čtenářům v neúmyslných změnách dokumentu.

   Pokud označíte dokument jako dokončený, Word vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření dokumentu se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČEN JAKO DOKONČENÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, dokument už nebude dál označený jako dokončený.

  • Zašifrovat pomocí hesla:    Nastavení hesla pro dokument

   Upozornění : Svoje heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit.

   Po výběru možnosti Zašifrovat pomocí hesla se zobrazí dialogové okno Šifrovat dokument. Do pole Heslo zadejte heslo a při zobrazení výzvy je zadejte znova. Důležité upozornění: Společnost Microsoft nemůže obnovit ztracená nebo zapomenutá hesla, takže je vhodné si na bezpečném místě uschovat seznam hesel a odpovídajících názvů souborů.

 • Omezit úpravy:    Vymezení typů změn, které jde v dokumentu provést

  Pokud vyberete Omezit úpravy, uvidíte tři možnosti:

  • Omezení formátování:    Tato funkce omezuje možnosti formátování, aby byl zachován původní vzhled. Po kliknutí na Nastavení můžete vybrat, které styly jsou povolené.

  • Omezení úprav:    Můžete určit, jakým způsobem jde soubor upravovat nebo můžete úpravy zakázat. Kliknutím na možnost Výjimky nebo Více uživatelů můžete zadat uživatele, kteří můžou provádět úpravy.

  • Použití zámku:    Kliknutím na Použít zámek zadáte ochranu heslem nebo ověřování uživatelů. Můžete taky kliknout na Omezit oprávnění a přidat nebo odebrat uživatele, kteří budou mít omezená oprávnění pro úpravy.

  • Omezit oprávnění podle uživatelů:     Použití Windows Live ID k omezení oprávnění

   K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění jde zadat pomocí šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku Správa přístupových práv k informacím v Office.

 • Přidat digitální podpis:     Přidání viditelného nebo neviditelného digitálního podpisu

  Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, například dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy se vytvářejí zadáním podpisu nebo použitím obrázku podpisu a potvrzují pravost, integritu a nepopiratelnost odpovědnosti. Další informace o digitálních podpisech získáte kliknutím na odkaz na konci tohoto tématu.

  Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

Začátek stránky

Odebrání zámku ve wordovém dokumentu

 • V otevřeném dokumentu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout dokument s možnostmi

  • Odebrání stavu Označit jako dokončené:    Pokud označíte dokument jako dokončený, Word vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření dokumentu se nahoře zobrazí žlutá zpráva s upozorněním OZNAČEN JAKO DOKONČENÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, dokument už nebude dál označený jako dokončený.

  • Odebrání šifrování pomocí hesla:    Pokud chcete šifrování pomocí hesla z dokumentu odebrat, otevřete dokument a zadejte heslo do pole Heslo. Potom klikněte na Soubor > Informace > Zamknout dokument > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte obsah pole Heslo, klikněte na OK a pak dokument znova uložte.

  • Odebrání omezení úprav:    Pokud chcete omezení úprav odebrat, klikněte dole v podokně Omezit úpravy na Odemknout.

  • Odebrání nebo změna omezeného přístupu:    Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu nahoře v dokumentu klikněte na Změnit oprávnění.

  • Odebrání digitálního podpisu:    Pokud chcete digitální podpis odebrat, otevřete soubor, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek podpisu a klikněte na Odebrat podpis. Můžete taky kliknout na šipku vedle podpisu v podokně Podpisy a potom kliknout na Odebrat podpis.

Přidání zámku v excelovém listu

 • V otevřeném listu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout sešit s možnostmi

  • Označit jako dokončené:     Nastavení sešitu jenom ke čtení

   Pokud označíte sešit jako dokončený, příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu se zakážou nebo vypnou a sešit bude určený jen pro čtení. Příkaz Označit jako dokončené vám umožňuje sdělit, že sdílíte dokončenou verzi sešitu. Zabraňuje také revidujícím nebo čtenářům v neúmyslných změnách sešitu.

   Pokud označíte sešit jako dokončený, Excel vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření sešitu se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČEN JAKO DOKONČENÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, sešit už nebude dál označený jako dokončený.

  • Zašifrovat pomocí hesla:    Nastavení hesla pro dokument

   Upozornění : Svoje heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit.

   Po výběru možnosti Zašifrovat pomocí hesla se zobrazí dialogové okno Šifrovat dokument. Do pole Heslo zadejte heslo a při zobrazení výzvy je zadejte znova. Důležité upozornění: Společnost Microsoft nemůže obnovit ztracená nebo zapomenutá hesla, takže je vhodné si na bezpečném místě uschovat seznam hesel a odpovídajících názvů souborů.

  • Zamknout aktuální list:    Ochrana listu a uzamčených buněk

   V případě použití funkce Zamknout aktuální list můžete vybrat ochranu heslem a povolit nebo zakázat ostatním uživatelům vybírat, formátovat, vkládat, odstraňovat, řadit nebo upravovat oblasti listu.

  • Zamknout strukturu sešitu:    Ochrana struktury listu

   V případě použití funkce Zamknout strukturu sešitu můžete zvolit ochranu heslem a vybrat možnosti, které uživatelům zabrání měnit, přesouvat a odstraňovat důležitá data.

  • Omezit oprávnění podle uživatelů:     Instalace služby Správa přístupových práv ve Windows pro omezení oprávnění

   K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění jde zadat pomocí šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku Správa přístupových práv k informacím v Office.

  • Přidat digitální podpis:     Přidání viditelného nebo neviditelného digitálního podpisu

   Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, například dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy se vytvářejí zadáním podpisu nebo použitím obrázku podpisu a potvrzují pravost, integritu a nepopiratelnost odpovědnosti. Další informace o digitálních podpisech získáte kliknutím na odkaz na konci tohoto tématu.

   Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

Začátek stránky

Odebrání zámku v excelovém listu

 • V otevřeném sešitu klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout sešit s možnostmi

  • Odebrání stavu Označit jako dokončené:    Pokud označíte sešit jako dokončený, Excel vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření sešitu se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČEN JAKO DOKONČENÝ. Pokud kliknete na Přesto upravit, sešit už nebude dál označený jako dokončený.

  • Odebrání šifrování pomocí hesla:    Pokud chcete šifrování pomocí hesla ze souboru odebrat, otevřete sešit a zadejte heslo do pole Heslo. Potom klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte obsah pole Heslo, klikněte na OK a pak soubor znova uložte.

  • Odebrání ochrany heslem z listu:    Pokud chcete ochranu heslem z listu odebrat, klikněte na Soubor > Zamknout aktuální list a zadejte heslo do dialogového okna Odemknout list.

  • Odebrání ochrany heslem ze struktury sešitu:    Pokud chcete ochranu heslem ze struktury sešitu odebrat, klikněte na Soubor > Zamknout strukturu sešitu a zadejte heslo do dialogového okna Odemknout sešit.

  • Odebrání nebo změna omezeného přístupu:    Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu nahoře v dokumentu klikněte na Změnit oprávnění.

  • Odebrání digitálního podpisu:    Pokud chcete digitální podpis odebrat, otevřete soubor, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek podpisu a klikněte na Odebrat podpis. Můžete taky kliknout na šipku vedle podpisu v podokně Podpisy a potom kliknout na Odebrat podpis.

Přidání zámku v powerpointové prezentaci

 • V otevřené prezentaci klikněte na Soubor > Informace > Zamknout prezentaci.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout prezentaci s možnostmi

  • Označit jako dokončené:     Nastavení prezentace jenom ke čtení

   Pokud označíte prezentaci jako dokončenou, budou příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu zakázány nebo vypnuty a prezentace bude určena jen pro čtení. Příkaz Označit jako dokončené vám umožňuje sdělit, že sdílíte dokončenou verzi prezentace. Zabraňuje také revidujícím nebo čtenářům v neúmyslných změnách prezentace.

   Pokud označíte prezentaci jako dokončenou, PowerPoint vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření souboru se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČENO JAKO DOKONČENÉ. Pokud kliknete na Přesto upravit, prezentace už nebude dál označená jako dokončená.

  • Zašifrovat pomocí hesla:    Nastavení hesla pro prezentaci

   Upozornění : Svoje heslo uchovávejte na bezpečném místě. Pokud ho ztratíte nebo zapomenete, nedá se obnovit.

   Po výběru možnosti Zašifrovat pomocí hesla se zobrazí dialogové okno Šifrovat dokument. Do pole Heslo zadejte heslo a při zobrazení výzvy je zadejte znova. Důležité upozornění: Společnost Microsoft nemůže obnovit ztracená nebo zapomenutá hesla, takže je vhodné si na bezpečném místě uschovat seznam hesel a odpovídajících názvů souborů.

  • Omezit oprávnění podle uživatelů:     Instalace služby Správa přístupových práv ve Windows pro omezení oprávnění

   K omezení oprávnění můžete použít Windows Live ID nebo účet Microsoft Windows. Oprávnění jde zadat pomocí šablony používané ve vaší organizaci nebo můžete oprávnění přidat kliknutím na Omezit přístup. Další informace o technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) najdete v článku Správa přístupových práv k informacím v Office.

  • Přidat digitální podpis:     Přidání viditelného nebo neviditelného digitálního podpisu

   Digitální podpisy umožňují ověřit digitální informace, třeba dokumenty, e-mailové zprávy a makra, pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy se vytvářejí zadáním podpisu nebo použitím obrázku podpisu a potvrzují pravost, integritu a nepopiratelnost odpovědnosti.

   Další informace o digitálních podpisech najdete v článku Digitální podpisy a certifikáty.

Začátek stránky

Odebrání zámku v powerpointové prezentaci

 • V otevřené prezentaci klikněte na Soubor > Informace > Zamknout prezentaci.

  Zobrazí se následující možnosti.

  Tlačítko Zamknout prezentaci s možnostmi

  • Odebrání stavu Označit jako dokončené:    Pokud označíte prezentaci jako dokončenou, PowerPoint vás vyzve k uložení souboru. Při příštím otevření souboru se nahoře zobrazí žlutý panel s upozorněním OZNAČENO JAKO DOKONČENÉ. Pokud kliknete na Přesto upravit, prezentace už nebude dál označená jako dokončená.

  • Odebrání šifrování pomocí hesla:    Pokud chcete šifrování pomocí hesla z prezentace odebrat, otevřete soubor a zadejte heslo do pole Heslo. Potom klikněte na Soubor > Informace > Zamknout prezentaci > Zašifrovat pomocí hesla. Odstraňte obsah pole Heslo, klikněte na OK a pak prezentaci znova uložte.

  • Odebrání nebo změna omezeného přístupu:    Pokud chcete omezený přístup odebrat nebo změnit, otevřete soubor a na žlutém panelu nahoře v dokumentu klikněte na Změnit oprávnění.

  • Odebrání digitálního podpisu:    Pokud chcete digitální podpis odebrat, otevřete soubor, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek podpisu a klikněte na Odebrat podpis. Můžete taky kliknout na šipku vedle podpisu v podokně Podpisy a potom kliknout na Odebrat podpis.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×