Přidání nebo odebrání názvu grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li vytvářet srozumitelnější grafy, můžete k libovolnému typu grafu přidat názvy, jako například název grafu a název osy. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které lze v grafu zobrazit, včetně hloubkových os (os řad) v prostorových grafech. Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých však nelze zobrazit názvy os. U typů grafů, které nemají osy (například výsečové a prstencové), také nelze zobrazit názvy os.

Formátovaný bodový graf

Bodový graf se zobrazí název, který je na střed nad grafem a název osy vodorovné a svislé osy.

Můžete také propojit názvy grafů a OS u odpovídajících textu v buňkách List vytvořením odkazu na tyto buňky. Propojené názvy se automaticky aktualizují v grafu, když změníte odpovídajícím textem na listu. Pokud už nechcete zobrazit názvy, můžete je odebrat z grafu.

Co chcete udělat?

Použít rozložení grafu, které obsahuje názvy

Přidání názvu grafu ručně

Přidání názvů os ručně

Propojení názvu grafu nebo osy s buňkou listu

Odebrat název grafu nebo osy zgrafu

Použití rozložení grafu, které obsahuje názvy

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu, ke které chcete použít rozložení grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Ve skupině Rozložení grafů na kartě Návrh klepněte na rozložení, které obsahuje názvy.

  Obrázek pásu karet

Začátek stránky

Přidání názvu grafu ručně

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

 4. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete začít nový řádek, stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kam chcete konce řádku a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Formátovat text do pole název, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a potom vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (kartaDomů, skupina písmo ). Celý název formátovat, můžete pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát názvu grafu a potom vyberte požadované možnosti formátování.

 • Velikost textového pole Název přizpůsobí velikost textu. Nejde měnit velikost pole Nadpis a text může stát se jejím zkrácen, pokud je příliš velký maximální velikost.

 • Můžete přidat jenom jednu názvu grafu. Pokud chcete použít druhý název nebo název sub, můžete nakreslit textové pole v grafu a nepřesunete do umístění, že chcete (Nástroje grafu, rozložení, Vložení skupina Textové pole ).

 • Název do jiného umístění ručně přesunete přetažení textového pole název do požadovaného umístění.

Začátek stránky

Přidání názvů os ručně

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat názvy os.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Názvy os.

  Obrázek pásu karet

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat název primární vodorovné osy (osy kategorií), klepněte na položku Název primární vodorovné osy a potom klepněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf sekundární vodorovnou osu, můžete také klepnout na příkaz Název sekundární vodorovné osy.

  • Chcete-li přidat název primární svislé osy (osy hodnot), klepněte na položku Název primární svislé osy nebo Název sekundární svislé osy a potom klepněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf sekundární svislou osu, můžete také klepnout na příkaz Název sekundární svislé osy.

  • Chcete-li přidat název hloubkové osy (osy řad), klepněte na položku Název hloubkové osy a potom klepněte na požadovanou možnost.

   Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrán skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

 4. Do textového pole Název osy, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete začít nový řádek, stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kam chcete konce řádku a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Formátovat text do pole název, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a potom vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (kartaDomů, skupina písmo. Celý název formátovat, můžete pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát názvu osy a potom vyberte požadované možnosti formátování.

   Poznámky : 

   • Změníte-li typ grafu na graf, který nepodporuje názvy os (například výsečový graf), nebudou názvy os nadále zobrazeny. Názvy se znovu zobrazí po přepnutí na typ grafu, který podporuje názvy os.

   • Názvy os zobrazené u sekundárních os budou ztraceny při změně na typ grafu, který nezobrazuje sekundární osy.

Začátek stránky

Propojení názvu grafu nebo osy s buňkou listu

 1. V grafu klepněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete také zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Odebrání názvu grafu nebo osy z grafu

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat název grafu, klepněte na kartě Rozložení ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu a poté klepněte na položku Žádný.

   Obrázek pásu karet

  • Chcete-li odebrat název osy, klepněte na kartě Rozložení ve skupině Popisky na tlačítko Název osy, klepněte na typ osy, kterou chcete odebrat, a poté na položku Žádný.

  • Chcete-li rychle odebrat název grafu nebo osy, klepněte na název a poté stiskněte klávesu DELETE. Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na název grafu nebo osy a potom na příkaz Odstranit.

  • Chcete-li názvy grafů nebo os odebrat ihned po jejich přidání, stačí na panelu nástrojů Rychlý přístup klepnout na tlačítko Zpět nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+Z.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×