Přidání nebo odebrání názvu grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li graf snadněji pochopíte, můžete přidat názvů, například název grafu a názvy os na jakýkoliv typ grafu. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech OS, které mohou být zobrazena v grafu, včetně hloubkové ose (řad) v 3D grafů. Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, ale nemůže zobrazit názvy os. Typy grafů, které nemají osy (například výsečové a prstencové grafy) nelze zobrazit názvy os.

Formátovaný bodový graf

Bodový graf se zobrazí název, který je na střed nad grafem a název osy vodorovné a svislé osy.

Můžete také propojit názvy grafů a OS u odpovídajících textu v buňkách List vytvořením odkazu na tyto buňky. Propojené názvy se automaticky aktualizují v grafu, když změníte odpovídajícím textem na listu. Pokud už nechcete zobrazit názvy, můžete je odebrat z grafu.

V tomto článku

Použít rozložení grafu, který obsahuje názvy

Ruční přidání názvu grafu

Ruční přidání názvů OS

Propojení názvu grafu nebo osy buňky v listu

Odstranění názvu grafu nebo osy z grafu

Použít rozložení grafu, který obsahuje názvy

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu, ke které chcete použít rozložení grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení grafu klikněte na rozložení obsahující názvy.

  Obrázek pásu karet

Začátek stránky

Ruční přidání názvu grafu

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

 4. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete začít nový řádek, stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kam chcete konce řádku a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Formátovat text do pole název, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a potom vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (kartaDomů, skupina písmo ). Celý název formátovat, můžete pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát názvu grafu a potom vyberte požadované možnosti formátování.

 • Velikost textového pole Název přizpůsobí velikost textu. Nejde měnit velikost pole Nadpis a text může stát se jejím zkrácen, pokud je příliš velký maximální velikost.

 • Můžete přidat jenom jednu názvu grafu. Pokud chcete použít druhý název nebo název sub, můžete nakreslit textové pole v grafu a nepřesunete do umístění, že chcete (Nástroje grafu, rozložení, Vložení skupina Textové pole ).

 • Název do jiného umístění ručně přesunete přetažení textového pole název do požadovaného umístění.

Začátek stránky

Ruční přidání názvů OS

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat názvy os.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Názvy os.

  Obrázek pásu karet

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat název hlavní vodorovné osy (osy kategorií), klikněte na položku Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší vodorovnou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší vodorovné osy.

  • Pokud chcete přidat název hlavní svislé osy (hodnoty), klikněte na Název hlavní svislé osy nebo Název vedlejší svislé osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší svislou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší svislé osy.

  • Pokud chcete přidat název hloubkové osy (osy řad), klikněte na Název hloubkové osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Tato možnost je k dispozici, jenom pokud je vybraný skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

 4. Do textového pole Název osy, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete začít nový řádek, stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kam chcete konce řádku a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Formátovat text do pole název, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a potom vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (kartaDomů, skupina písmo. Celý název formátovat, můžete pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát názvu osy a potom vyberte požadované možnosti formátování.

   Poznámky : 

   • Změníte-li typ grafu na graf, který nepodporuje názvy os (například výsečový graf), nebudou názvy os nadále zobrazeny. Názvy se znovu zobrazí po přepnutí na typ grafu, který podporuje názvy os.

   • Názvy os zobrazené u sekundárních os budou ztraceny při změně na typ grafu, který nezobrazuje sekundární osy.

Začátek stránky

Propojení názvu grafu nebo osy buňky v listu

 1. V grafu klikněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte ENTER.

Začátek stránky

Odstranění názvu grafu nebo osy z grafu

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat název grafu na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky, klikněte na Název grafu a potom klikněte na žádná.

   Obrázek pásu karet

  • Chcete-li odebrat název osy, na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky, klikněte na Název osy, klikněte na typ názvu osy, kterou chcete odebrat a na položku žádný.

  • Pokud chcete rychle odebrat název grafu nebo osy, klikněte na název a stiskněte klávesu DELETE. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na název grafu nebo osy a potom klikněte na Odstranit.

  • Odebrat názvy grafů nebo OS hned po jejich přidání, klikněte na tlačítko zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte CTRL + Z.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×