Přidání nebo import certifikátu do kontaktů

Aplikace Microsoft Outlook používá při odesílání šifrovaných e-mailových zpráv Certifikát, které umožňují zajistit lepší zabezpečení komunikace. Chcete-li při odesílání a přijímání e-mailových zpráv používat kryptografii, je nutné nejprve získat Digitální ID od Certifikační autorita. Digitální podpis přidá ke zprávě certifikát a Veřejný klíč odesílatele. Certifikát je se zprávou odesílán proto, aby příjemce mohl ověřit vaši totožnost.

Certifikát obsahuje veřejný klíč kontaktu. Po přidání nebo importu certifikátu do seznamu kontaktů jej může aplikace Outlook použít k ověření digitálně podepsané pošty od daného kontaktu.

Co chcete udělat?

Přidání kontaktu a certifikátu přijatého v e-mailové zprávě do seznamu kontaktů

Import certifikátu do seznamu kontaktů

Přidání certifikátu do globálního seznamu adres

Přidání kontaktu a certifikátu přijatého v e-mailové zprávě do seznamu kontaktů

 1. Otevřete digitálně podepsanou zprávu od příjemce.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na jméno v poli Od a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů.

 3. Jestliže již máte položku kontaktu této osoby, klepněte na přepínač Aktualizovat existující kontakt novými informacemi z tohoto kontaktu.

Poznámka : 

 • Chcete-li zobrazit certifikáty u kontaktu, poklepáním na kontakt ve složce Kontakty otevřete kontakt a klepněte na kartu Certifikáty.

 • Chcete-li do aplikace Outlook importovat soubor certifikátu (soubor .cer) pro kontakt při prohlížení karty Certifikáty, klepněte na tlačítko Importovat. Certifikát budete obvykle importovat, pokud vám jej kontakt odešle jako přílohu.

Začátek stránky

Import certifikátu do seznamu kontaktů

 1. Ve složce Kontakty otevřete Formulář kontaktu pro kontakt, jehož certifikát chcete importovat.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Zobrazit na položku Certifikáty a poté klepněte na tlačítko Importovat.

 3. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor certifikátu a klepněte na tlačítko Otevřít.

Poznámka : Soubory certifikátu mají příponu souboru P7C nebo CER.

Začátek stránky

Přidání certifikátu do globálního seznamu adres

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Zabezpečení e-mailu.

 3. Klepněte na tlačítko Publikovat v globálním seznamu adres.

Poznámka : 

 • Server automaticky ukládá certifikáty jednotlivých uživatelů do Globální adresář a usnadňuje tak komunikaci pomocí šifrovaných e-mailových zpráv v rámci organizace. Chcete-li přidat výchozí šifrovací certifikát z jiného zdroje, uložte ho do svého počítače a potom jej publikujte v globálním seznamu adres.

 • Při publikování v globálním seznamu adres je použito vaše aktuální nastavení zabezpečení. Není-li nastavení zabezpečení zadáno, jsou certifikáty z globálního seznamu adres odstraněny.

 • Pokud chcete certifikát v globálním seznamu adres nahradit, například v případě, že jeho platnost vyprší, instalujte do počítače nový certifikát a potom jej publikujte pomocí uvedených kroků.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×