Přidání logiky větvení do průzkumu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete přidat logiku větvení do průzkumu tak, že průzkum změní podle odpovědi na konkrétními otázkami. Otázky se zobrazují v průzkumů odvětví jenom v případě, že se vztahují na něčí situace. Pokud nechcete použít na otázky, můžete osoba přijetí jinou sadu otázky nebo Přeskočit tuto sadu otázky. Další informace o vytváření přehledů najdete v tématu Vytvoření průzkumu. Přečtěte si, jak se odstraní existující data odpověď, aniž by odstranil průzkumu, najdete v článku Odstranit všechna data z existujícího průzkumu.

Přidání logiky větvení k otázce průzkumu

Před zahájením přidávání logiky větvení vytvořte průzkum a zadejte všechny požadované otázky.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klikněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Jestliže se název dotazníku nezobrazí, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Zobrazit obsah webu.

 2. Vyhledejte průzkum, přejděte na něho a klikněte na jeho název.

 3. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení průzkumu.

  Nastavení průzkumu

 4. Ve skupinovém rámečku Otázky klikněte na otázku, ke které chcete přidat logiku větvení.

 5. Ve skupinovém rámečku Logika větvení vyberte pro každou možnou odpověď otázku, která má vytvořit větev.

  Pokud třeba někdo odpoví Ano na otázku na vlastnictví nemovitosti, můžete přejít na další otázku týkající se vlastnictví nemovitosti. Jestliže někdo na tuto otázku odpoví Ne, můžete přeskočit dopředu na otázky následující za otázkami o vlastnictví nemovitosti. Některé typy otázek mají jenom jednu možnost Přeskočit, což znamená, že uživatel má přejít na zadanou otázku bez ohledu na odpověď. Typy otázek, jako jsou Volba a Ano/Ne, umožňují uživatelům zadat možnosti větvení pro každou možnou odpověď.

 6. Klikněte na OK.

 7. Pokud chcete do průzkumu vložit další větve, zopakujte kroky 3 až 5.

  Poznámky : 

  • Není možné zadat možnost větvení pro každou možnou odpověď u typů otázek Volba s možností zobrazení Zaškrtávací políčka (povolit víc než jeden výběr). Pro tento typ otázky jde použít jednom jedinou možnost Přeskočit.

  • Pokud chcete změnit pořadí otázek v průzkumu, měli byste nejdříve zhodnotit dopad na větvení. Pokud průzkum přeorganizujete tak, že otázka, která následovala za logikou větvení, je teď před otázkou, která obsahuje logiku větvení, logika větvení se odebere. Otázka se může větvit jenom do otázek, které po ní následují.

Přidáním logiky větvení do průzkumu zajistíte, že se příslušným respondentům zobrazí jenom relevantní otázky.

Ve výchozím nastavení se každá otázka v průzkumu zobrazí v číselném pořadí, můžete ale povolit přeskočení otázek, pokud nejsou relevantní, nebo zobrazení víc sad otázek v závislosti na odpovědi respondenta na větvicí otázku.

Třeba budete chtít směrovat otázky týkající se renovací a oprav domů jenom lidem, kteří už vlastní dům. Můžete se zeptat lidí, jestli vlastní dům, a pokud je odpověď Ano, zobrazí se otázky týkající se malování, pokládání podlah atd. Jestliže je odpověď Ne, může průzkum přejít k další sadě otázek.

Logika větvení průzkumu

Můžete nabídnout víc sad otázek a použít ke směrování osob v průzkumu složitější logiku. Můžete třeba zobrazit otázky týkající se aktuálních půjček na nemovitost lidem, kteří už nemovitost vlastní, a otázky o nájmu a pronájmu lidem, kteří nemovitost nevlastní. Následující obrázek znázorňuje logiku pro víc větví.

Logika větvení pro průzkumy

Průzkum můžete nastavit na přechod k další otázce bez ohledu na odpověď. Tak se lidé vrátí z větve průzkumu do hlavní části průzkumu v případě, že má průzkum víc větví. Následující obrázek znázorňuje, jak implementovat logiku pro víc větví.

Implementace logiky průzkumu

Jestliže chcete vytvořit průzkum, začněte určením logiky, kterou chcete použít pro větvení. Můžete chtít, aby se určité otázky zobrazily, jenom pokud respondent zvolí určitou odpověď na otázku, nebo můžete chtít nabídnout dvě nebo víc sad otázek na základě odpovědi.

Pokud je průzkum velký nebo složitý, zvažte nejdřív vytvoření schématu otázek a jejich logiky. Pak vytvoříte průzkum, přidáte otázky a určíte, kde a jakým způsobem se průzkum větví.

K rozvětvení průzkumu můžete použít větvicí otázku. Větvicí otázka určuje, které další otázky se zobrazí, na základě odpovědi na větvicí otázku. Pokud přidáte větvicí otázku, mezi tuto otázku a zbývající otázky se automaticky vloží konec stránky.

Poznámka : Pokud chcete změnit pořadí otázek v průzkumu, měli byste nejdřív zhodnotit dopad na větvení. Pokud průzkum přeorganizujete tak, že otázka, která následovala za logikou větvení, je teď před otázkou, která obsahuje logiku větvení, logika větvení se odebere. Otázka se může větvit jenom do otázek, které po ní následují.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×