Přidání kresby do dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Informace o grafice v aplikaci Word

Přidání kresby

Odstranit celou kresbu nebo její část

Informace o grafice v aplikaci Word

K dispozici jsou základní typy grafických objektů umožňujících vylepšení dokumentů aplikace Microsoft Office Word – kresby, obrázky SmartArt, diagramy, obrázky a klipart. Kresbou se rozumí grafický objekt nebo jejich skupina.

Kresby zahrnují tvary, diagramy, vývojové diagramy, křivky, čáry a objekty Objekt WordArt. Tyto objekty jsou součástí dokumentu aplikace Word. Tyto objekty lze změnit nebo vylepšit pomocí barev, masek, ohraničení a dalších efektů.

Kresbou v aplikaci Word se rozumí grafický objekt nebo skupina grafických objektů. Kresbou je například objekt vytvořený z tvarů a čar.

Zahájení práce s kreslicím plátnem

Po vložení kresby do aplikace Word ji můžete umístit na kreslicí plátno. Kreslicí plátno umožňuje uspořádat kresbu v dokumentu.

Kreslicí plátno vytváří hranici mezi kresbou a zbytkem dokumentu. Při výchozím nastavení nemá kreslicí plátno žádné ohraničení ani pozadí, ale můžete je formátovat jako jiné nakreslené objekty.

Kreslicí plátno umožňuje udržovat části kresby společně, což je užitečné, pokud kresbu tvoří několik tvarů. Pokud máte v úmyslu použít v obrázku několik tvarů, nejlepším řešením je vložit kreslicí plátno.

Jestliže například chcete vytvořit vývojový diagram, začněte kreslicím plátnem a potom do diagramu přidejte tvary a čáry.

Tvary

Přidání kresby

Při vytváření kresby v aplikaci Microsoft Word musíte začít vložením kreslicího plátna. Kreslicí plátno usnadňuje uspořádání a změnu velikosti objektů v kresbě.

 1. Klepněte v dokumentu na místo, kde chcete vytvořit kresbu.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Do dokumentu je vloženo kreslicí plátno.

 3. Po vložení kreslicího plátna můžete provést kterýkoli krok na kartě Formát v oblasti Nástroje kreslení:

  • Klepněte na tvar nebo tvary, které chcete vložit do dokumentu.

   Tvar můžete také změnit a přidat do něj text.

  • Kreslete na plátně. Chcete-li kreslit, klepněte na položku Tvary a pak na položku Volný tvar nebo Klikyháky v části Čáry.

   Tip : Pokud chcete ukončit kreslení pomocí nástroje Volný tvar nebo Klikyháky, poklepejte myší.

  • Upravte velikost plátna tím, že plátno vyberete a pak klepnete na šipky ve skupině Velikost, nebo klepnete na spouštěč dialogového okna Velikost a zadáte přesnější rozměry.

  • Použijte na tvar styl. Umístěte ukazatel myši ve skupině Styly tvarů nad stylem. Tím zobrazíte vzhled tvaru po použití stylu. Chcete-li daný styl použít, klepněte na něj. Můžete také klepnout na položku Výplň tvaru nebo Obrys tvaru a vybrat požadované možnosti.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

   Poznámka : Chcete-li použít barvu a přechod, který není k dispozici ve skupině Styly tvarů, vyberte nejprve barvu a pak použijte přechod.

  • Pomocí stínování a prostorových efektů přidejte tvarům kresby na zajímavosti.

  • Zarovnejte objekty na plátně. Chcete-li zarovnat objekty, stiskněte a podržte klávesu CTRL a zároveň vyberte objekty, které chcete zarovnat. Ve skupině Uspořádat klepněte na položku Uspořádat a vyberte z nabídky příkazů zarovnání.

   Word Ribbon Image

Odstranění kresby nebo její části

 1. Vyberte kreslicí plátno nebo kresbu, kterou chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×