Přidání klipů do Galerie médií

V Galerii médií proveďte jeden z následujících kroků:

Vyhledání a přidání nových klipů

Při prvním otevření Galerie médií je možné uspořádat Klip a nastavit automatické uspořádání nových klipů. Tuto akci je však možné provést i později.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Přidat klipy do galerie a klepněte na příkaz Automaticky.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zadat, které složky mají být prohledány, klepněte na tlačítko Možnosti. Zaškrtněte políčka u složek, v kterých mají být automaticky vyhledány nové klipy a potom klepněte na tlačítko Katalog.

  • Chcete-li vyhledávat mediální soubory ve všech složkách, klepněte na tlačítko Katalog.

Poznámka : Nové klipy jsou v Galerii médií v kolekci Vlastní kolekce přidány do složek, které odpovídají názvu složky, v níž byly nalezeny na prohledávaném disku.

Přidání klipů ze souboru

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Přidat klipy do galerie a potom klepněte na příkaz Bez pomoci.

 2. Vyhledejte složku obsahující Klip, který chcete přidat, a potom vyberte požadovaný klip nebo klipy.

 3. Chcete-li vybrat kolekci, klepněte na tlačítko Přidat do a potom vyberte kolekci, do které chcete klip přidat.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat do seznamu.

Přidání klipů z dokumentu Microsoft Office

 1. V aplikaci sady Office klepněte na obrázek, který chcete přidat.

 2. Obrázek přetáhněte do požadované kolekce.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×