Přidání křivky

Křivky a jiné kresby můžete přidat pouze do grafu. Do datového listu je přidat nelze.

  1. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na nabídku Automatické tvary, nastavte ukazatel myši na příkaz Čáry a potom klepněte na tlačítko Křivka Button image .

  2. Klepněte na místo, kde má mít tvar svůj počátek, a potom pokračujte v pohybu myší a klepněte kdekoli, kam chcete přidat křivku.

  3. Poklepáním na kterýkoli její bod křivku ukončíte a necháte ji otevřenou.

    Klepnutím blízko počátečního bodu tvaru křivky ji uzavřete.

Tip: Po dokončení křivky můžete uzavřít otevřený tvar nebo otevřít uzavřený tvar. Klepněte na křivku pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Uzavřít křivku nebo Otevřít křivku v místní nabídce.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×