Přidání jmen do seznamů filtru nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty aplikace Microsoft Outlook 2010 ověřuje v rámci kritérií filtru odesílatele zpráv v seznamech e-mailových adres a internetových domén označených jako bezpečné nebo blokované. Filtr lze upravit a nastavit blokované či povolené odesílatele nebo typy zpráv.

Co chcete udělat?

Přidání důvěryhodných jmen do seznamu bezpečných odesílatelů a bezpečných příjemců

Přidání nedůvěryhodných jmen do seznamu blokovaných odesílatelů

Blokování zpráv z určitých zemí nebo oblastí

Blokování zpráv v cizích abecedách

Přidání důvěryhodných jmen do seznamu bezpečných odesílatelů a bezpečných příjemců

Jestliže přidáte e-mailové adresy nebo názvy domén, které jsou důvěryhodné, do seznamu bezpečných odesílatelů, nebude aplikace Outlook zprávy z těchto zdrojů nikdy považovat za nevyžádanou poštu. Jste-li součástí poštovních nebo distribučních seznamů, můžete jejich názvy přidat do seznamu bezpečných příjemců.

Chcete-li přidat odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů, klikněte na zprávu, kterou vám poslal. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Nikdy neblokovat odesílatele.

Chcete-li přidat konkrétní adresu nebo doménu do seznamu bezpečných příjemců, klikněte na zprávu, kterou považujete za bezpečnou. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Nikdy neblokovat tuto skupinu nebo seznam adresátů.

Chcete-li do těchto seznamů ručně přidat jména nebo domény, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat bezpečné odesílatele, klikněte na kartě Bezpeční odesílatelé na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li přidat bezpečné příjemce, klikněte na kartě Bezpeční příjemci na tlačítko Přidat.

 3. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat:

  • Konkrétní e-mailovou adresu, například adresa@example.com

  • Internetovou doménu, například @example.com nebo example.com

 4. Klikněte na tlačítko OK a opakujte tuto akci pro každou položku, kterou chcete přidat.

 5. Chcete-li, aby byly za bezpečné odesílatele považovány všechny adresy ve složce Kontakty, zaškrtněte na kartě Bezpeční odesílatelé políčko Důvěřovat rovněž e-mailovým adresám uvedeným v seznamu Kontakty.

 6. Je možné, že ve složce Kontakty nebudou uvedeni někteří adresáti, se kterými si píšete. Chcete-li za bezpečné odesílatele považovat všechny takové adresáty, zaškrtněte políčko Automaticky přidávat adresáty mých e-mailů do seznamu bezpečných odesílatelů.

 7. Jestliže již máte vytvořeny seznamy bezpečných názvů a adres, můžete je přesunout do aplikace Outlook. Klikněte na tlačítko Importovat ze souboru a vyhledejte požadovaný seznam. Chcete-li vytvořit soubor z vašeho aktuálního seznamu, klikněte na tlačítko Exportovat do souboru a určete, kam chcete nový soubor uložit.

 8. Chcete-li změnit jméno v některém z obou seznamů, klikněte na jméno, které chcete změnit, a potom na tlačítko Upravit. Chcete-li některé jméno odebrat, klikněte na požadované jméno a potom na tlačítko Odebrat.

 9. Pokud používáte účet serveru Microsoft Exchange, budou všechna jména a e-mailové adresy v adresáři vaší organizace (používá se pro něj název globální adresář) automaticky považovány za bezpečné.

Začátek stránky

Přidání nedůvěryhodných jmen do seznamu blokovaných odesílatelů

Zprávy odeslané z adres nebo domén uvedených v seznamu blokovaných uživatelů jsou vždy považovány za nevyžádanou poštu. Aplikace Outlook přesune všechny zjištěné příchozí zprávy od odesílatelů v seznamu blokovaných uživatelů do složky Nevyžádaná pošta bez ohledu na obsah těchto zpráv.

Poznámka : Filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook nezabrání doručení nevyžádané pošty, ale přesměruje pravděpodobný spam do složky Nevyžádaná pošta namísto složky Doručená pošta. Filtrování nevyžádané pošty můžete zpřísnit změnou úrovně ochrany nebo pomocí dostupných řešení jiných výrobců, která mohou být vůči spamu důslednější.

Chcete-li do seznamu blokovaných odesílatelů přidat konkrétního odesílatele, klikněte na zprávu, kterou vám poslal. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Blokovat odesílatele.

Přidání jmen do seznamu blokovaných odesílatelů:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Blokovaní odesílatelé klikněte na příkaz Přidat.

 3. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat:

  • Konkrétní e-mailovou adresu, například adresa@example.com

  • Internetovou doménu, například @example.com nebo example.com

 4. Klikněte na tlačítko OK a opakujte tuto akci pro každou položku, kterou chcete přidat.

  Poznámky : 

  • Jestliže již máte vytvořeny seznamy bezpečných názvů a adres, můžete je přesunout do aplikace Outlook. Klikněte na tlačítko Importovat ze souboru a vyhledejte požadovaný seznam. Chcete-li vytvořit soubor z vašeho aktuálního seznamu, klikněte na tlačítko Exportovat do souboru a určete, kam chcete nový soubor uložit.

  • Chcete-li změnit jméno v seznamu, klikněte na jméno, které chcete změnit, a potom na tlačítko Upravit. Chcete-li některé jméno odebrat, klikněte na požadované jméno a potom na tlačítko Odebrat.

  • Pokud používáte účet serveru Microsoft Exchange, jsou všechna jména a e-mailové adresy v adresáři vaší organizace (používá se pro něj název globální adresář) automaticky považovány za bezpečné a nelze je přidat do seznamu blokovaných odesílatelů.

Začátek stránky

Blokování zpráv z určitých zemí nebo oblastí

Může se vám stát, že nevyžádané e-mailové zprávy přicházejí z konkrétních zemí či oblastí. Aplikace Outlook umožňuje blokovat takové zprávy pomocí seznamu blokovaných domén prvního řádu, který umožňuje blokovat zprávy přicházející z e-mailových adres zakončených konkrétní doménou prvního řádu nebo kódem země či oblasti. Například zaškrtnutím států CA [Kanada], US [Spojené státy] a MX [Mexiko] v seznamu lze zablokovat zprávy pocházející z e-mailových adres s koncovou příponou ca, us nebo mx. V seznamu se nacházejí kódy dalších zemí či oblastí.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Mezinárodní klikněte na položku Seznam blokovaných domén prvního řádu.

 3. V seznamu zaškrtněte políčko s kódem země či oblasti, které chcete zablokovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše.

 4. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Začátek stránky

Blokování zpráv v cizích abecedách

Pomocí tohoto seznamu lze zablokovat všechny e-mailové adresy v určitém jazykovém kódování (nazývaném také znaková sada) nebo v určených abecedách. V současnosti je většina nevyžádané pošty odesílána v kódování US-ASCII. Zbývající část nevyžádaných zpráv je odesílána v různých jiných mezinárodních kódováních. Pomocí seznamu blokovaných kódování lze filtrovat nevyžádané e-mailové zprávy v jazyce, kterému nerozumíte.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na šipku vedle tlačítka Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Mezinárodní klikněte na položku Seznam blokovaných domén prvního řádu.

 3. V seznamu zaškrtněte políčko s kódováním jazyka, který chcete zablokovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše.

 4. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Poznámka : 

 • Kódování Unicode nelze v seznamu blokovaných kódování použít.

 • Zprávy s neznámým nebo neurčeným kódováním podléhají filtrování běžným filtrem nevyžádané pošty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×