Přidání jazyka pro úpravy nebo nastavení jazykových předvoleb v Office

Předplatné Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Jazykové možnosti Office můžete použít k přidání jazyka nebo zvolení jazyka, ve kterém se bude zobrazovat nápověda a popisy ovládacích prvků.

Jazykové možnosti se nacházejí v dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office, ke kterému můžete získat přístup tak, že přejdete na Soubor > Možnosti> Jazyk. Jazyky zobrazení a nápovědy můžete nastavit nezávisle na sobě. Například se vám může všechno shodovat s jazykem operačního systému nebo můžete použít kombinaci různých jazyků pro operační systém, úpravy, zobrazení a nápovědu.

Jazykové předvolby ve Wordu 2013

Dostupné jazyky závisí na jazykové verzi Office a případných dalších jazykových sadách, sadě Language Interface Pack nebo jazycích pro popis ovládacích prvků nainstalovaných na počítači. Pokud není požadovaný jazyk pro nástroje kontroly pravopisu, zobrazení nebo nápovědu dostupný, budete si muset opatřit a nainstalovat jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack. Další informace najdete v článku Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Jazyk můžete do aplikací Office přidat, když přidáte jazyk pro úpravy. Jazyk pro úpravy se skládá z rozložení kláves a kontroly pravopisu pro daný jazyk. Nástroje kontroly pravopisu obsahují funkce specifické pro daný jazyk, jako jsou slovníky pro kontrolu pravopisu a gramatiky nebo tlačítka pro směr odstavců. (Výchozí jazyk pro úpravy se zobrazí v horní části seznamu tučným písmem. V případě potřeby ho můžete změnit vybráním požadovaného jazyka a kliknutím na Nastavit jako výchozí.)

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyků pro úpravy ze seznamu Přidat další jazyky pro úpravy požadovaný jazyk úprav a potom klikněte na Přidat.

  Přidaný jazyk se zobrazí v seznamu jazyků pro úpravy.

Pokud se ve sloupci Rozložení kláves zobrazí Nepovoleno, postupujte takto:

 1. Klikněte na odkaz Nepovoleno.

 2. V dialogovém okně Přidat jazyky klikněte na Přidat jazyk, vyberte jazyk v seznamu a pak klikněte na Přidat.

 3. Zavřete dialogové okno Přidat jazyky. V části Volba jazyků pro úpravy by se mělo ve sloupci Rozložení kláves u daného jazyka zobrazovat Povoleno.

Pokud se ve sloupci Kontrola pravopisu/Kontrola gramatiky zobrazí Nenainstalováno, budete si muset obstarat jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack, abyste pro svůj jazyk získali nástroje kontroly pravopisu.

 • Pokud chcete získat jazykovou sadu, musíte přejít online a kliknout na odkaz Nenainstalováno.

Jazyky pro zobrazení a nápovědu jsou jazyky používané v Office pro prvky zobrazení, jako jsou položky nabídek, příkazy a karty, a také jazyky pro zobrazení souboru nápovědy.

Výchozí jazyk se zobrazí v horní části seznamu tučným písmem. Pořadí jazyků v seznamech pro zobrazení a nápovědu odpovídá pořadí použití jazyků v Office. Pokud je třeba vaše pořadí jazyků pro zobrazení čeština <výchozí>, němčina a francouzština a jazykové nástroje pro češtinu se z počítače odeberou, stane se výchozím jazykem pro zobrazení němčina.

Nastavení výchozího jazyka:

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyků zobrazení a nápovědy jazyk, který chcete používat, a potom klikněte na Nastavit jako výchozí.

Které jazyky zobrazení se používají v jednotlivých aplikacích Office?

Pokud používáte více jazyků a přizpůsobili jste si Office tak, aby vyhovoval vašemu způsobu práce, můžete zkontrolovat všechny aplikace Office a zjistit, který jazyk je v každé z nich výchozím jazykem zobrazení.

 • V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office klikněte v části Zvolit jazyky zobrazení a nápovědy na položku Zobrazit jazyky zobrazení nainstalované pro jednotlivé aplikace systému Microsoft Office.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro tyto aplikace Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Není dostupná pro aplikace Office 2016.

Popisy ovládacích prvků jsou malá místní okna obsahující stručnou kontextovou nápovědu, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na prvek zobrazení, například na tlačítko, kartu, ovládací prvek dialogového okna nebo nabídku. Jazyk pro popis ovládacích prvků nastavený v jedné aplikaci Office je nastaven ve všech nainstalovaných aplikacích Office.

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogu Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyka popisů ovládacích prvků jazyk, který chcete používat pro popisy ovládacích prvků.

  Poznámky: 

  • Tato funkce není dostupná v Office 2016.

  • Pokud požadovaný jazyk není v seznamu uveden, budete nejspíš muset přidat další jazykové služby. Klikněte na odkaz Jak lze získat další jazyky popisů ovládacích prvků z webu Office.com a postupujte podle pokynů pro stažení a instalaci.

  • Po instalaci nového jazyka pro popis ovládacích prvků se tento jazyk stane vaším výchozím jazykem pro popis ovládacích prvků.

Další informace o popisech ovládacích prvků najdete v článku Zobrazení nebo skrytí popisů ovládacích prvků.

Jazykové nastavení sady Microsoft Office 2007 umožňuje zapnout jazykově specifické možnosti, jako jsou možnosti dostupné pro konkrétní jazyk na pásu karet a v dialogových oknech. Když například zapnete jazykové možnosti pro japonštinu, zapnou se jazykové možnosti Fonetický přepis a Orámovat znaky.

Pokud nainstalujete jazykovou sadu Microsoft Office 2007 Language Pack, můžete změnit jazyk pásu karet, nabídek, dialogových oken a nápovědy na jazyk dané sady. Můžete také používat nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky v jiném jazyce. Další informace o funkcích jazykových sad najdete v článku Sada Language Accessory Pack pro Office.

V Office 2007 se jazykové možnosti nacházejí v dialogu Jazykové nastavení sady Microsoft Office 2007.

Nastavení jazyka v Office 2007

Před přidáním jazyka do aplikací Office 2007 nejprve ověřte, jestli je jazyk, který chcete používat, nainstalovaný na počítači. Jazyk, který chcete používat, pak musíte povolit. Jazykové možnosti, které jsou zapnuté, závisejí na jazycích, které jsou povolené, a aplikacích, které používáte.

 1. Klikněte na Start > Všechny programy > Microsoft Office > Nástroje sady Microsoft Office > Jazykové nastavení sady Microsoft Office 2007.

 2. Klikněte na kartu Jazyky pro úpravy.

 3. V seznamu Dostupné jazyky pro úpravy vyberte jazyk, který chcete povolit, a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  Tento jazyk se přidá do seznamu Povolené jazyky pro úpravy a všechny jazykové specifické možnosti dostupné v aplikacích Office 2007 se zapnou.

Výchozí jazyk pro úpravy se zobrazuje v dolní části karty Jazyky pro úpravy. V případě potřeby ho můžete změnit výběrem požadovaného jazyka v seznamu Primární jazyk pro úpravy.

Při změně primárního jazyka pro úpravy se automaticky nahradí šablona Normal.dotm ve Wordu. Doporučujeme, abyste před změnou primárního jazyka pro úpravy uložili kopii šablony Normal.dotm a přejmenovali ji tak, aby její název obsahoval odpovídající jazyk, například Normal_čeština.dotm. Šablona Normal.dotm je zpravidla uložená ve složce C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, kde uživatelské_jméno je jméno osoby přihlášené k počítači.

Poznámka: Pokud je jazyk nastaven jako primární jazyk pro úpravy, nelze jej ze seznamu Povolené jazyky pro úpravy odebrat. Chcete-li daný jazyk ze seznamu Povolené jazyky pro úpravy odebrat, je nutné nejprve vybrat v seznamu Primární jazyk pro úpravy jiný jazyk a teprve potom daný jazyk odebrat ze seznamu Povolené jazyky pro úpravy.

 1. Klikněte na Start > Všechny programy > Microsoft Office > Nástroje sady Microsoft Office > Jazykové nastavení sady Microsoft Office 2007.

 2. Klikněte na kartu Jazyk zobrazení.

  Poznámka: Karta Jazyk zobrazení je viditelná až po instalaci jazykové sady.

 3. V seznamu Jazyk zobrazování nabídek a dialogových oken sady Microsoft Office vyberte jazyk, který chcete používat pro pás karet, nabídky a dialogová okna.

 4. V seznamu Jazyk zobrazované nápovědy vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazovat nápovědu.

 5. V případě, že jsou nainstalovány tři jazyky nebo více, zobrazí se seznam Pořadí priority jazyka zobrazení. Prioritu jazyka lze změnit tak, že jazyk vyberete v seznamu a potom kliknete na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Pokud za některým jazykem v seznamu Povolené jazyky pro úpravy vidíte text (omezená podpora), jsou sice jazykové možnosti daného jazyka zapnuté, ale do operačního systému Windows není nainstalované rozložení klávesnice pro tento jazyk.

Jazyk pro úpravy s omezenou podporu

Pokud chcete použít stejné rozložení klávesnice pro všechny povolené jazyky, můžete zprávu (omezená podpora) u svých jazyků klidně ignorovat. Pokud chcete použít rozložení klávesnice pro některý jazyk s omezenou podporou, musíte pro tento jazyk přidat jazyk pro úpravy nebo nastavit jazykové předvolby v Office.

Abyste mohli psát v jiném než latinkovém jazyce, třeba v arabštině nebo čínštině, nebo při psaní v různých latinkových jazycích používat nativní rozložení kláves, musíte povolit rozložení klávesnice pro daný jazyk. Potom se můžete mezi jazyky přepínat pomocí Panelu jazyků.

Povolení rozložení klávesnice pro Office 2007 ve Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows+X a potom klikněte na Ovládací panely.

  Seznam možností a příkazů zobrazený po stisknutí klávesy s logem Windows + X

 2. V části Hodiny, jazyk a země či oblast klikněte na Změnit metody zadávání znaků.

 3. U jazyka, který chcete přidat, klikněte na Možnosti.

  Přidání metody zadávání znaků v ovládacích panelech ve Windows 8

 4. V části Metoda zadávání znaků klikněte na Přidat metodu zadávání znaků. Kliknutím na Náhled se můžete podívat na vzhled vstupního zařízení.

  Přidání metody zadávání znaků ve Windows 8

 5. Klikněte na požadovanou metodu zadávání znaků a pak klikněte na Přidat.

  Přidání metody zadávání znaků ve Windows 8

Povolení rozložení klávesnice pro Office 2007 ve Windows 7 a Windows Vista

 1. Klikněte na Start > Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

  Poznámka: V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na panel Místní a jazykové nastavení a pak klikněte na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na Změnit klávesnice Tlačítko Změnit klávesnice .

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v seznamu Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. V části Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

Ve Windows XP (pro Office 2010 a 2007)

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom klikněte na odkaz Místní a jazykové nastavení.

  Poznámka: V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v oblasti Nainstalované služby na Přidat.

 5. V dialogovém okně Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk zadávání a pak klikněte na OK.

Viz také

Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Zapnutí automatického rozpoznávání jazyka

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×