Přidání importovaných dat do obrazců

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Import dat do výkresu pomocí příkazu Propojit Data s obrazci v nabídce Data. Po importu dat do výkresu, jste připraveni propojit data s obrazci. Existuje několik způsobů, jak propojení importovaných dat s obrazci ve výkresu. Další informace o importu dat najdete v tématu Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Co chcete udělat?

Automatické propojení řádků dat s existujícími obrazci

Přetáhněte řádek dat obrazce

Přetáhněte řádek dat na stránku, kterou chcete vytvořit propojený obrazec

Jeden řádek propojení dat s více obrazců nebo částmi složitého obrazce

Vyberte, jestli chcete nahradit existující data

Začátek stránky

Automatické propojení řádků dat s existujícími obrazci

Tento přístup je nejvhodnější pro existující výkresy, které obsahují mnoho obrazců.

Důležité informace: Obrazce musí obsahovat text nebo data obrazce, které mohou odpovídat datům ve zdroji dat.

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Automaticky propojit.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce automatickým propojením.

  Vaše data se zobrazí v obrazcích. Pokud chcete změnit vzhled obrazce, najdete v článku rozšíření dat o datové symboly.

Začátek stránky

Přetažení řádku dat na obrazec

Tento přístup je nejvhodnější pro existující výkresy, které obsahují relativně málo obrazců.

 • Přetáhněte řádek z okna Externí data na obrazec ve výkresu.

  Data se zobrazí v obrazci a ikona propojení se zobrazí nalevo od řádku v okně Externí data .

  Přetažení řádku na obrazec

U většiny stránek průvodce je k dispozici konkrétní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na ikonu Nápověda

Začátek stránky

Vytvoření propojeného obrazce přetažením řádku dat na stránku

Tento přístup je nejvhodnější, můžete-li použít tentýž obrazec pro více řádků dat.

 1. V okně Obrazce klepněte na obrazec.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte řádek nebo sadu řádků z okna Externí data na prázdné místo ve výkresu.

  • V okně Externí data vyberte řádek nebo řádky a stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.

   Pro každý řádek přetažený na stránku se na výkresu zobrazí jeden výskyt obrazce, na který klepnete v okně Obrazce.

   Poznámky: 

   • Pokud ve vzorníku nevyberete žádnou předlohu, funkce propojení dat použije první předlohu v daném vzorníku.

   • Pokud není v okně Obrazce otevřený žádný vzorník, použije funkce propojení dat výchozí obdélník.

   • Pokud je ve vzorníku vybráno více předloh, funkce propojení dat umístí jeden obrazec pro každou předlohu, všechny se stejnými daty.

Začátek stránky

Propojení jednoho řádku dat s více obrazci nebo částmi složitého obrazce

Tento přístup je nejvhodnější, chcete-li použít stejná data ve více obrazcích nebo propojit řádek s částí obrazce (jedna část obrazce skládajícího se z více obrazců).

 1. Ve výkresu vyberte obrazce nebo části obrazce, které chcete propojit s daty.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na řádek, který chcete propojit s obrazci nebo části obrazce, a poté klepněte v místní nabídce na příkaz Propojit na vybrané obrazce.

Začátek stránky

Volba, zda mají být existující data přepsána

 1. V okně Externí data klepněte pravým tlačítkem myši na kartu zdroje dat, který chcete změnit, a poté klepněte v místní nabídce na příkaz Vlastnosti.

 2. V okně Vlastnosti vyberte jednu z následujících možností:

  • Při propojování k obrazci s existujícími propojeními zobrazit dotaz

  • Vždy nahradit existující odkazy při propojování

  • Nenahrazovat existující odkazy při propojování

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×