Přidání hypertextového odkazu do zobrazení dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité informace: 

 • Toto téma popisuje pomocí ukončené SharePoint Designer 2007.

 • Informace o SharePoint Designer 2013 nebo SharePoint designeru 2010 najdete v tématu:

Aktualizované 28 únor 2017

Jednou z nejjednodušších a přesto nejvýkonnějších funkcí webové aplikace je možnost převést jakoukoli informaci na hypertextový odkaz. Hypertextové odkazy neslouží jen k propojování webových stránek; mohou představovat velmi praktický způsob poskytnutí uživatelského rozhraní pro webovou aplikaci řízenou daty.

S využitím aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete jakékoli pole v zobrazení dat snadno převést na hypertextový odkaz. V závislosti na potřebách webové aplikace může být hypertextový odkaz jednoduchý nebo složitý.

Například společnost Northwind Traders, která se zabývá distribucí lahůdek, buduje intranetovou webovou aplikaci pro zobrazení a správu svých produktů. Následující odstavce popisují několik různých způsobů, jakými lze hypertextové odkazy začlenit do této webové aplikace.

V tomto článku

Vytvoření hypertextového odkazu do formuláře

Vytvoření hypertextového odkazu na stránku, na základě více hodnot polí

Vylepšení hypertextový odkaz se XSL

Vytvoření hypertextového odkazu na formulář

Hypertextové odkazy poskytují jednoduchý a efektivní mechanizmus, který zákazníkům umožňuje navigaci mezi různými zobrazeními dat a formuláři použitými ve webové aplikaci. Navigace obvykle probíhá od vícepoložkového zobrazení dat k jednopoložkovému formuláři.

Vytvoření hypertextového odkazu na předdefinovaný formulář seznamu SharePoint

Každý seznam SharePoint je přidružen ke třem specifickým formulářům, které se používají k práci s položkami seznamu: k formuláři pro vytvoření položky (NewForm.aspx), formuláři pro úpravu položky (EditForm.aspx) a formuláři pro zobrazení položky (DispForm.aspx). Na tyto formuláře odkazují různá zobrazení seznamu, která jsou k seznamu přidružena. Pokud zobrazení dat používá jako zdroj dat seznam nebo knihovnu SharePoint, můžete ze zobrazení dat vytvořit odkaz na kterýkoli z těchto formulářů.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat seznamu nebo knihovny SharePoint a přepněte do návrhového zobrazení.

 2. Vyberte hodnotu pole ve sloupci, ve kterém chcete nabídnout hypertextový odkaz, a klepněte na ni pravým tlačítkem myši.

 3. Přejděte na příkaz Formátovat položku jako, dále na položku Hypertextový odkaz na a pak klepněte na jeden z těchto tří formulářů: Formulář nové položky, Upravit formulář nebo Zobrazit formulář.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrdit, klepněte na tlačítko Ano.

Vytvoření hypertextového odkazu na formulář zobrazení dat

Zobrazení dat víc položkami můžete propojit do vlastního formuláře zobrazení dat. Zdroje dat může být seznam služby SharePoint nebo jiný typ zdroje zapisovatelný dat, jako je připojení k databázi nebo soubor XML. Naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat příklad vytváření zobrazení dat ze souboru XML.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do návrhového zobrazení.

 2. Vyberte hodnotu pole ve sloupci, ve kterém chcete nabídnout hypertextový odkaz, a klepnutím na šipku v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly.

 3. V rozevíracím seznamu Formátovat jako klepněte na položku Hypertextový odkaz.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrdit, klepněte na tlačítko Ano.

 5. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz zadejte do pole Adresa adresu URL.

  Pokud je zdrojem dat například seznam SharePoint, je třeba odkázat na formulář zobrazení dat pro aktuální položku seznamu, takže do řetězce dotazu na adresu URL potřebujete přidat parametr pro ID položky seznamu.

http://northwindtraders/editproduct.aspx?ID={@ID}

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Vrácení zákazníka zpět na zobrazení dat

Po zákazníkovi propojená a odeslání formuláře, jsou přesměrováni do výchozího zobrazení seznamu seznamu služby SharePoint. Pro většinu scénářů je vhodnější mít zákazníka zpáteční do zobrazení dat, odkud pocházejí. Aby to bylo možné, musí obsahovat adresy URL, které odkazují na zdroj = pár hodnotu a název adresy URL. Můžete pak dělat systému přidejte si tento název/hodnota pár za vás automaticky dva atributy na vašem odkazu.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do paralelního zobrazení nebo zobrazení kódu.

 2. Přejděte <: template name="dvt_1.rowview" > dílčí uzel < WebPartPages:DataFormWebPart > značky.

 3. Vyhledejte < > značku, formáty hodnotu pole. Příklad:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name"/>
  </a>
  </td>
 4. Přidejte atributy < > značku umožňující propojení zákazníka do zobrazení se vrátíte tato Data. Příklad:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
  onclick="GoToLink(this);return false;"
  target="_self">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Oznámení v tomto příkladu Při klepnutí a cílové atributy přidané do < > značku.

 5. Přidejte akce formuláře Přejít ke zdroji na jedno nebo víc tlačítek ve formuláři cílové. Informace o tom, jak přidat tato akce formuláře do formuláře najdete v článku Přidání předdefinované akce formuláře do zobrazení dat.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na stránku na základě hodnot několika polí

Typické použití hypertextového odkazu v zobrazení dat spočívá v naformátování hodnoty jednoho sloupce jako hypertextového odkazu, který je vykreslen na základě jednoho či více jiných polí obsahujících adresu URL hypertextového odkazu, a dalších atributů.

Společnost Northwind Traders například nabízí na webu svůj katalog. Adresa URL každé položky v katalogu je určena dvěma hodnotami – Kategorie a Kód produktu. Například adresa URL stránky Kari omáčka je následující:

http://www.northwindtraders.com/catalog/Sauces/NWTS-8

Chcete upravit zobrazení dat v intranetové webové aplikaci tak, aby odkazovalo na tento katalog.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat seznamu SharePoint a přepněte do návrhového zobrazení.

 2. Vyberte hodnotu pole ve sloupci, ve kterém chcete nabídnout hypertextový odkaz, a klepnutím na šipku v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly.

 3. V rozevíracím seznamu Formátovat jako klepněte na položku Hypertextový odkaz.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrdit, klepněte na tlačítko Ano.

 5. Zadejte adresu URL. Příklad:

http://northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Product_x0020_Code}

Tip: Pokud si nejste jisti, jak odkazovat na pole, které potřebujete, klikněte na tlačítko fx Obrázek tlačítka , vyberte pole, které chcete přidat a potom klikněte na OK.

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vylepšení hypertextového odkazu pomocí kódu XSL

Pomocí kódu XSL lze mnoha různými způsoby vylepšit funkčnost a zobrazení hypertextového odkazu v zobrazení dat. Níže jsou uvedeny dva příklady.

Zobrazení dodatečných dat pomocí atributu title

Rozhodli jste se změnit hypertextový odkaz na katalog tak, aby se při umístění ukazatele myši na tento hypertextový odkaz zobrazila zákazníkovi webové aplikace hodnota pole Popis.

 1. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do paralelního zobrazení nebo zobrazení kódu.

 2. Přejděte <: template name="dvt_1.rowview" > dílčí uzel < WebPartPages:DataFormWebPart > značky.

 3. Přejděte ke kódu XSL, který vykresluje hypertextový odkaz. Příklad:

  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>
 4. Těsně před značku < /a > zadejte < atributů xsl: název = "název" > a potom stiskněte klávesu ENTER.

 5. Na novém řádku po předchozí řádek, zadejte < xsl:value – vyberte = ".

 6. Po zadání prvních uvozovek nabídne funkce IntelliSense seznam dostupných polí. Poklepejte na pole, které má být zdrojem dat. V tomto příkladu byste poklepali na pole @Description.

 7. Typ "/ > a potom stiskněte klávesu ENTER.

 8. Typ < / atributů xsl: > a potom stiskněte klávesu ENTER.

Konečný výsledek předchozího příkladu vypadá takto:

<td class="ms-vb">
<a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
<xsl:attribute name="title">
<xsl:value-of select="@Description"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Vytvoření hypertextového odkazu s podmíněnými atributy

V rámci práce na intranetu společnosti Northwind Traders vás zákazníci žádají, abyste odkazy na katalog vytvořil poněkud lépe. Některé produkty se již nevyrábějí, takže nemají katalogové stránky. Rozhodnete se upravit zobrazení dat tak, aby byl odkaz podmíněn na základě toho, zda se produkt přestal či nepřestal vyrábět.

 1. Navrhněte logiku podmínky. Stránka například může provést tři různé akce na základě hodnoty Výroba ukončena:

  • Pokud se hodnota Výroba ukončena rovná 0, zobrazí se odkaz na katalog.

  • Pokud Dispokračování roven 1, pak zobrazte odkaz na stránku intranet (zobrazení dat), která obsahuje informace o ukončených produktu. Také zobrazit na slovo "Ukončené" za název produktu.

  • Pokud neplatí žádné z předchozích tvrzení, hodnota zřejmě chybí nebo je nesprávně nastavena. V tomto případě se zobrazí odkaz na intranetovou stránku.

 2. Vytvořte nebo otevřete zobrazení dat a přepněte do paralelního zobrazení nebo zobrazení kódu.

 3. Přejděte <: template name="dvt_1.rowview" > dílčí uzel < WebPartPages:DataFormWebPart > značky.

 4. Přidejte do kódu XSL logiku podmínky. Před provedením této změny vypadal kód například takto.

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a href="http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}">
  <xsl:attribute name="title">
  <xsl:value-of select="@Description"/>
  </xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
  </a>
  </td>

  Aktualizujte kód takto:

  <xsl:template name="dvt_1.rowview">
  <tr>
  <xsl:if test="position() mod 2 = 1">
  <xsl:attribute name="class">ms-alternating</xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <td class="ms-vb"><xsl:value-of select="@Category" /></td>
  <td class="ms-vb">
  <a>
  <xsl:choose>
  <!-- Discontinued is False, so this product should have a catalog page for us to link to. -->
  <xsl:when test="Discontinued = 0">
  <xsl:attribute name="href">http://northwindtraders/displayproduct.aspx?id={@ID}</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  </xsl:when>
  <!-- Discontinued is not False, so we should not assume this product has a catalog page. -->
  <xsl:otherwise>
  <xsl:attribute name="href">http://www.northwindtraders.com/catalog/{@Category}/{@Title}</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="onclick">GoToLink(this);return false;</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="target">_self</xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="ProductName" />
  <!-- Discontinued is True, so we append this information after the name of the product -->
  <xsl:if test="Discontinued=1">
  <xsl:text> (Discontinued)</xsl:text>
  </xsl:if>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </a>
  </td>

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×