Přidání hypertextového odkazu

Hypertextové odkazy je možné přidávat k libovolnému obrazci ve Visiu. Hypertextové odkazy můžou vést na jinou stránku nebo obrazec v aktuálním výkresu, na stránku nebo obrazec v jiném výkresu, na dokument, který není výkresem Visia, na webovou stránku, web FTP nebo e‑mailovou adresu.

Přidání hypertextového odkazu k obrazci

Než začnete, ujistěte se, že jste uložili aktuální výkres i soubor, na který vytváříte odkaz.

 1. Vyberte obrazec, u kterého chcete vytvořit odkaz, a klikněte na Vložení > Hypertextový odkaz.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

  Přidání pole hypertextového odkazu

 2. V poli Adresa proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit odkaz na jinou stránku nebo obrazec v aktuálním výkresu, ponechejte pole prázdné.

  • Zadejte cestu k souboru v počítači nebo v síti.

  • Zadejte adresu webového serveru, serveru FTP nebo e-mailovou adresu (začínající http://, ftp:// nebo mailto:).

  • Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte na webový server nebo k souboru.

   Poznámka : Pokud se požadovaný soubor nezobrazí, zkuste vybrat jiný typ souboru v seznamu Typ souborů.

 3. Chcete-li vytvořit odkaz na určitou stránku nebo obrazec na stránce, popřípadě zvolit úroveň přiblížení, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Podadresa a v dialogovém okně Hypertextový odkaz proveďte následující:

  1. Zvolte, na jakou stránku chcete vytvořit odkaz.

  2. Zadejte název obrazce, na který chcete vytvořit odkaz.

   Tip : Pokud chcete získat název obrazce, klikněte na kartě Vývojář na Název obrazce. Pokud karta Vývojář není zobrazená, můžete ji přidat:
   Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit. V části Obecné zaškrtněte políčko Spustit v režimu Vývojář.

  3. Zvolte požadovanou úroveň přiblížení.

 4. Chcete-li vytvořit odkaz na konkrétní ukotvení na webové stránce, zadejte název ukotvení do pole Podadresa.

  Nejste-li si jistí, zda máte název ukotvení použít, nechejte pole Podadresa prázdné.

 5. Do pole Popis zadejte název hypertextového odkazu. Tento název se bude používat jako název odkazu v místní nabídce obrazce.

 6. Pokud chcete vytvořit relativní hypertextový odkaz, zaškrtněte políčko Použít pro hypertextový odkaz relativní cestu.
  Relativní hypertextový odkaz určuje umístění souboru, na který vytváříte odkaz, relativně k umístění aktuálního výkresu. Když si nebudete jistí, jestli relativní hypertextový odkaz použít, políčko Použít pro hypertextový odkaz relativní cestu nezaškrtávejte.

 7. Chcete-li k témuž obrazci přidat další hypertextový odkaz, klikněte na tlačítko Nový a zadejte potřebné informace pro nový odkaz.

Začátek stránky

Otevření hypertextového odkazu

 • Pokud chcete přejít na cíl příslušného hypertextového odkazu, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na něj.

  Je-li vybrán jiný obrazec, bude po stisknutí klávesy CTRL a kliknutí příslušný obrazec přidán k výběru a nedojde k přechodu na cíl hypertextového odkazu.

 • Můžete také na obrazec kliknout pravým tlačítkem myši a v místní nabídce kliknout na adresu URL hypertextového odkazu nebo jeho název (z pole Popis).

  Poznámka : Pokud jste uložili výkres jako webovou stránku nebo se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, stačí k otevření odkazu jen kliknout na obrazec.

Začátek stránky

Změna nebo odstranění hypertextového odkazu

 1. Vyberte obrazec.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

 3. Chcete-li hypertextový odkaz změnit, vyberte jej v seznamu odkazů, proveďte požadované změny v polích Adresa, Podadresa a Popis a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Pokud chcete hypertextový odkaz odstranit, vyberte ho v seznamu, klikněte na Odstranit a potom na OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×