Přidání funkce Procházení webu do formuláře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Access obsahuje nové prvku webového prohlížeče, který umožňuje zobrazení webových stránek ve formuláři. Ovládací prvek můžete propojit polí nebo ovládacích prvků v databázi dynamicky určit stránky, která se má zobrazit. Například adresách v databázi můžete použít k vytvoření vlastní mapy na webu mapování na Internetu nebo informace o produktu v databázi můžete použít k vyhledání položek na webu dodavatele.

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Přidání ovládacího prvku webového prohlížeče do formuláře

Změna umístění a velikosti ovládacího prvku webového prohlížeče

Změna zdrojového ovládacího prvku webového prohlížeče

Přidání ovládacího prvku webového prohlížeče do formuláře

Přidání ovládacího prvku prohlížeče do formuláře probíhá stejným způsobem jako přidání jiných ovládacích prvků, například textových polí nebo příkazových tlačítek. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu vytváření zdroje ovládacího prvku. Zdroj ovládacího prvku webového prohlížeče neobsahuje výraz nebo název objektu, ale adresu URL webové stránky. Začít můžete na základě následujícího postupu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, do kterého chcete přidat ovládací prvek webového prohlížeče, a poté klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Ovládací prvek webového prohlížeče.

 3. Ukazatel místo, kam chcete ovládací prvek a klikněte na jeho umístění.

  Přístup k otevře dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

  Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz

  zadejte základní adresu URL, cesty a parametrech přímo do pole, ale je nejjednodušší zadejte adresu URL přejděte na web, zkopírujte adresu a potom umožnit přístup analyzovat adresu do jeho součásti. K provedení této úlohy pomocí následujících kroků:

 4. Napravo od pole Adresa klikněte na tlačítko Procházet web.

 5. Přejděte ve webovém prohlížeči na stránku, kterou chcete zobrazit v ovládacím prvku. Jedná-li se o stránku, která je uvedena na seznamu „výsledků“ vyhledávacího webu, můžete tuto stránku zobrazit zadáním charakteristického hledaného termínu a vyhledáním tohoto termínu.

 6. Po zobrazení stránky ve webovém prohlížeči zkopírujte adresu URL do pole Adresa a prohlížeč ukončete.

 7. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz vložte adresu URL do pole Adresa a poté stiskněte klávesu TABULÁTOR.

  Aplikace Access vymaže obsah pole Adresa a rozdělí adresu URL do odpovídajících polí: Základní adresa URL, Cesty a Parametry. Kompletní adresa je zobrazena v poli pod seznamem Cesty a Parametry.

 8. Chcete-li zobrazit stejnou webovou stránku bez ohledu na to, jaká data jsou zobrazena ve formuláři, klikněte v poli Vložit hypertextový odkaz na tlačítko OK a pokračujte další částí. V opačném případě pokračujte dalším krokem.

 9. Chcete-li u ovládacího prvku webového prohlížeče nastavit změny adresy URL v závislosti na datech, která jsou zobrazena ve formuláři, je nutné nahradit odpovídající komponenty adresy URL výrazy, které odkazují na příslušné ovládací prvky ve formuláři. Postup nahrazení jednotlivých komponent:

  1. Klikněte na cestu nebo parametr, který chcete nahradit, a poté klikněte na tlačítko Vytvořit Obrázek tlačítka .

  2. Pokud nejsou seznamy prvků zobrazeny, můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko Více >> v dialogovém okně Tvůrce výrazů.

  3. Vyhledejte v seznamu prvků ovládací prvek obsahující data cesty nebo parametru, která chcete nahradit, a poté jej dvojitým kliknutím přidejte do pole výrazu.

  4. Je-li potřeba provést další výpočty hodnoty, přidejte nezbytné operátory a prvky výrazu a kliknutím na tlačítko OK ukončete Tvůrce výrazů.

 10. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na tlačítko OK.

Máte-li potíže s vytvořením správné adresy URL konkrétní stránky, můžete použít Nápovědu nebo stránky podpory, kde naleznete další informace o vytváření adres URL.

Další informace o vytváření výrazů naleznete v článcích Tvorba výrazu nebo Použití Tvůrce výrazů.

Horní části dokumentu

Změna umístění a velikosti ovládacího prvku webového prohlížeče

Pokud umísťujete ovládací prvek webového prohlížeče do formuláře poprvé, bude prvek zobrazen v relativně malé buňce. Ve většině případů bude nutné upravit rozvržení tak, aby byla zobrazena co největší část webové stránky. Ze začátku můžete sloučit buňku obsahující ovládací prvek se sousedními prázdnými buňkami:

 1. Vyberte buňku obsahující ovládací prvek webového prohlížeče.

 2. Podržte klávesu CTRL a vyberte sousední prázdnou buňku, kterou má ovládací prvek zaplnit.

 3. Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Sloučit nebo rozdělit klikněte na Sloučit.

 4. Velikost výsledné buňky můžete změnit tak, že tuto buňku vyberete a tažením myši za její okraj nastavíte požadovanou velikost.

Horní části dokumentu

Změna zdroje ovládacího prvku webového prohlížeče

Po přidání ovládacího prvku webového prohlížeče do formuláře můžete provést další změny zdroje ovládacího prvku (URL). Podle následujícího postupu otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz, kde můžete změny provést.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který obsahuje ovládací prvek webového prohlížeče, a poté klikněte na příkaz Zobrazit rozložení stránky.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek webového prohlížeče a poté klikněte na tlačítko Vytvořit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz proveďte příslušné změny komponent adresy URL a poté klikněte na tlačítko OK.

Horní části dokumentu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×