Přidání dotazu do excelového listu

Přidání dotazu do excelového listu

Po přidání dotazu do excelového listu se vytvoří dynamické propojení mezi listem a dotazem. Při přidání, odstranění nebo úpravě kroků dotazu se změny v listu projeví po kliknutí na Použít a zavřít na pásu karet Editoru dotazů .

Poznámka :  Když do dotazu vložíte mezilehlý krok nebo ho z dotazu odstraníte, můžete tím dotaz pokazit. Pokud se pokusíte vložit nový krok, Power Query zobrazí upozornění Vložit krok .

V tomto článku

Přidání dotazu do listu

Načtení dotazu do datového modelu Excelu

Přidání dotazu do listu

V podokně Nastavení dotazů postupujte takto:

  1. Zaškrtněte Načíst do listu (výchozí). Pokud chcete zakázat automatické načítání do listu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Načtení dotazu do datového modelu Excelu

Datový model Excelu je relační zdroj dat složený z několika tabulek uvnitř excelového sešitu. Datový model se v Excelu používá transparentně. Poskytuje tabulková data používaná v  kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech a sestavách Power View.

Načtení dotazu do datového modelu Excelu

  1. V podokně Nastavení dotazů zaškrtněte Načíst do datového modelu.

Poznámka :  Možnost Načíst do datového modelu je dostupná po dokončení stahování.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×