Přidání dnešního data při psaní

Word může automaticky vložit celé dnešní datum, když napíšete několik prvních znaků data.

 1. Zadejte v dokumentu první čtyři znaky aktuálního data.

  Pokud je dnešní datum například 1. ledna, zadejte Janu pro January (leden). Word zobrazí aktuální měsíc v popisu.

  Komentář s aktuálním datem

 2. Stisknutím klávesy RETURN měsíc vložíte. Potom zadejte mezeru.

 3. Word zobrazí aktuální datum v popisu – například January 1, 2011 (1. ledna 2011).

 4. Stisknutím klávesy RETURN datum vložíte.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete automaticky vložit dnešní datum v měsíci, který má název kratší než šest písmen (například May (květen) nebo June (červen)), zadejte celý název měsíce, mezeru a potom stiskněte RETURN.

  • Pokud chcete automaticky vložit dnešní datum ve formátu DD-MMMM-RRRR, zadejte datum následovaný prvními čtyřmi písmeny názvu měsíce. Pokud je aktuální datum například 1. ledna, zadejte 1 Janu pro 1 January (1. ledna). Word zobrazí 1 January 2011 (1. ledna 2011) v popisu. Pokud chcete zobrazit formáty kalendářního data, které můžete přidat automaticky, klikněte v nabídce Insert (Vložení) na Date and Time (Datum a čas). Pokud chcete, aby Word datum automaticky aktualizoval při otevření nebo tisku dokumentu, zaškrtněte políčko Update automatically (Aktualizovat automaticky).

  • Pokud chcete vložit aktuální čas, klikněte v nabídce Insert (Vložení) na Date and Time (Datum a čas) a potom klikněte na čas v požadovaném formátu. Pokud chcete, aby Word čas automaticky aktualizoval při otevření nebo tisku dokumentu, zaškrtněte políčko Update automatically (Aktualizovat automaticky).

Viz taky

Dopsání textu aplikací Word

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×