Přidání dní k datu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Vzorec můžete v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 automaticky přidat určitý počet dní k datu v ovládacím prvku v šabloně formuláře.

Tento článek vysvětluje, jak lze k datu přidat určitý počet dní a jak lze zobrazit výsledek v ovládacím prvku ve formuláři pomocí funkcí přidat_dny a dnes.

V tomto článku

Co je vzorec

Krok 1: Vložení ovládací prvku Výběr data, který ve výchozím nastavení zobrazuje aktuální datum

Krok 2: Vložení textového pole obsahujícího funkci přidat_dny

Krok 3: Změna datum v textovém poli

Co je vzorec

Vzorec je výraz jazyka XPath sestávající z hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů používaných k výpočtu a zobrazení jiných hodnot. Vzorce lze používat k provádění následujících úkolů:

 • Výpočet matematické hodnot z hodnot, které určují při návrhu šablony formuláře nebo hodnoty, které uživatel zadá do ovládacích prvků při vyplňování formuláře založené na šabloně formuláře.

 • Zobrazení konkrétních dat a časů.

 • Zobrazení hodnot, které uživatelé zadávají do jednoho ovládacího prvku v jiném ovládacím prvku.

 • Nastavení výchozí hodnoty pole nebo ovládacího prvku.

 • Spuštění pravidla na základě hodnoty vypočtené pomocí vzorce.

Každý výraz XPath, který se používá ve vzorci je tvořen kombinací hodnot, funkce a operátorů, která je vyhodnocena jako jediná hodnota. Vzorec může obsahovat několika výrazů. Vzorce můžete představit jako větu tvořen jednu či více frází s každý slovní spojení, které představuje jeden výraz ve vzorci.

Následující ilustrace znázorňuje vztah mezi vzorcem a výrazem.

Diagram znázorňující vztah mezi vzorci a výrazy

Funkce je výraz, který vrací hodnotu založenou na výsledcích výpočtu. Hodnoty použité ve funkcích se označují jako argumenty. Můžete používat standardní funkce v jazyce XPath 1.0, které jsou součástí aplikace InfoPath, i funkce specifické pro aplikaci InfoPath. Odkazy na další informace o funkcích aplikace InfoPath získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Krok 1: Vložení ovládací prvku Výběr data, který ve výchozím nastavení zobrazuje aktuální datum

Ovládací prvek Výběr data je výslovně navržen pro ukládání kalendářních dat. Chcete-li k datu zadanému do tohoto ovládacího prvku uživatelem přidat nastavený počet dní, je třeba nejprve tento ovládací prvek přidat do šablony formuláře. Potom můžete vytvořit vzorec, který v tomto ovládacím prvku ve výchozím nastavení zobrazí pomocí funkce dnes aktuální datum.

 1. V šabloně formuláře klepněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek Výběr data.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky klepněte na položku Výběr data.

 4. V šabloně formuláře zadejte před právě vložený ovládací prvek Výběr data text Dnešní datum.

 5. Poklepejte na ovládací prvek Výběr data, který jste právě vložili.

 6. Klepněte na kartu Data.

 7. Do pole Název pole zadejte název pole.

  Tip : Je vhodné používat názvy popisující obsah pole. Díky popisnému názvu bude šablona formuláře snáze pochopitelná pro vás nebo pro jinou osobu, která bude šablonu formuláře upravovat. Můžete například zadat název datum_dnes.

 8. Klepněte na tlačítko Použít.

 9. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

 10. V dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Vložit funkci.

 11. V dialogovém okně Vložit funkci klepněte v seznamu Kategorie na položku Datum a čas a potom v seznamu Funkce klepněte na položku dnes.

Začátek stránky

Krok 2: Vložení textového pole obsahujícího funkci přidat_dny

Po přidání ovládacího prvku Výběr data a vytvoření vzorce využívajícího funkci dnes můžete do šablony formuláře přidat textové pole a vytvořit vzorec využívající funkci přidat_dny.

 1. V šabloně formuláře klepněte na místo, kam chcete přidat textové pole.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky klepněte na položku Textové pole.

 4. V šabloně formuláře zadejte před právě vložené textové pole text O 30 dní později.

 5. Poklepejte na textové pole, které jste právě vložili.

 6. Klepněte na kartu Data.

 7. Do pole Název pole zadejte název pole a klepněte na tlačítko Použít.

  Tip : Je vhodné používat názvy popisující obsah pole. Díky popisnému názvu bude šablona formuláře snáze pochopitelná pro vás nebo pro jinou osobu, která bude šablonu formuláře upravovat. Můžete například zadat název text_přidání_30_dní.

 8. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

 9. V dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Vložit funkci.

 10. V dialogovém okně Vložit funkci klepněte v seznamu Kategorie na položku Datum a čas a potom v seznamu Funkce klepněte na položku přidat_dny.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

 12. V poli Vzorec poklepejte na první výskyt textu Po poklepání můžete vložit pole.

 13. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na položku datum_dnes a pak na tlačítko OK.

 14. Klepněte na druhý výskyt textu Po poklepání můžete vložit pole, stiskněte klávesu DELETE a zadejte počet dní, které chcete přidat k aktuálnímu datu. Jestliže chcete přidat například 30 dní, zadejte číslo 30.

 15. Pokud chcete ověřit, zda je vzorec správně zadán, klepněte na tlačítko Ověřit vzorec.

  Vzorec obsahuje jednu či více chyb

  Klepnutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti v dialogovém okně Microsoft Office InfoPath zobrazte chyby ve vzorci. V následujícím seznamu najdete několik tipů k odstranění chyb:

  • Pokud ve vzorci používáte funkci, ověřte, zda pro ni používáte správné argumenty. Některé funkce vyžadují jako argumenty pole či skupiny, zatímco jiné funkce vyžadují zadání hodnot. Odkazy na články s dalšími informacemi o funkcích naleznete v části Viz také.

  • Odstraňte vzorec a zadejte jej znovu. Dávejte si přitom pozor na překlepy.

Začátek stránky

Krok 3: Změna způsobu zobrazení data v textovém poli

Po přidání textového pole a vytvoření vzorce pro zobrazení nového data můžete nastavit formát, v jakém bude toto datum v textovém poli zobrazeno.

 1. V šabloně formuláře poklepejte na textové pole.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. V seznamu Typ dat klepněte na položku Datum (date) a potom klepněte na tlačítko Formát.

 4. V seznamu Datum zobrazit tímto způsobem klepněte na požadovaný styl.

  Poznámka : Styly zobrazení, které obsahují hvězdičku, budou aktualizovány na základě uživatelského nastavení systému.

 5. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×