Přidání datového připojení pomocí nastavení v knihovně připojení

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Přidání datového připojení pro dotazy

Přidání datového připojení pro odesílání

Přehled

Pokud navrhujete několik šablon formulářů používajících podobné datových připojení, zvažte použití soubor datového připojení místo abyste vytvářeli datového připojení k externímu zdroji dat u každé šablony formuláře. Tímto způsobem, musíte aktualizovat pouze jeden soubor datového připojení při změně informace o připojení pro sadu šablon pro odpovídajícího formuláře. Například Obsah přesouvaných šablon formulářů ze sítě test k síti výrobní, musíte aktualizovat data nastavení připojení jenom jednou v knihovně připojení namísto aktualizace datového připojení v jednotlivých šablonách formulářů. Pokud formuláře založené na šabloně formuláře, který používá soubor datového připojení používá datové připojení, datové připojení automaticky aktualizován nové nastavení.

Soubor datového připojení je soubor XML pomocí souboru .xml nebo UDCX příponu, který obsahuje informace o připojení pro jeden externí zdroj dat. Tento soubor uložený v knihovně datových připojení na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Soubor datového připojení se vytvoří vývojář nebo když převedete datové připojení v existující šablony formuláře do soubor datového připojení kliknutím na tlačítko Převést v dialogovém okně Datových připojení (nabídkaNástroje ).

Některé výhody používání souborů datového připojení:

 • Stejný soubor datového připojení lze použít pro více formulářů, takže není třeba vytvářet stejné datové připojení pro každou šablonu formuláře znova od začátku.

 • při změně umístění externího zdroje dat nebo změně nastavení připojení k tomuto zdroji je třeba aktualizovat pouze soubor datových připojení, nikoli každou šablonu formuláře,

 • Soubor datového připojení může obsahovat alternativní informace o ověření, které je možné použít na serveru v případě, že uživatel vyplní formulář pomocí webového prohlížeče.

 • Formuláře založené na šabloně kompatibilní s prohlížeči a vyplněné v prohlížeči je možné připojit k serveru v jiné doméně pouze pomocí datového připojení, která je nastaveno v souboru datového připojení.

Poznámka: V aplikaci Microsoft Office InfoPath se používají soubory datového připojení, které odpovídají formátu UDXC (Universal Data Connection) verze 2.0. Tato verze je nadmnožinou formátu souborů verze 1.0, který se používá v aplikacích Microsoft Office FrontPage a Microsoft Office Excel. V aplikaci InfoPath není možné použít formát souboru datového připojení verze 1.0.

Pokud do šablony formuláře přidáte datové připojení pomocí nastavení v knihovně datových připojení, vytvoříte v dané šabloně sekundární datové připojení. Toto datové připojení se liší od hlavního datového připojení vytvořeného při návrhu šablony formuláře založené na databázi, webové službě nebo nastavení v knihovně datových připojení. Sekundární datové připojení je vhodné přidat pouze v případě, že nemůžete získat či odeslat data prostřednictvím hlavního datového připojení.

Začátek stránky

Než začnete

Chcete-li do šablony formuláře přidat datové připojení pomocí nastavení uloženého v knihovně datových připojení, je třeba získat od správce webu následující informace:

 • umístění serveru se serverovou aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007, který obsahuje web zahrnující knihovnu datových připojení,

 • název souboru datového připojení umístěného v knihovně datových připojení, který chcete použít,

 • informace o tom, zda soubor datového připojení obsahuje nastavení určené pro datové připojení pro dotazy nebo pro datové připojení pro odesílání,

 • informace o tom, zda můžete šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby bezpečně ukládala výsledky dotazu ve formuláři pro použití v offline režimu (pokud je nastavení určeno pro datové připojení pro dotazy).

Začátek stránky

Přidání datového připojení pro dotazy

Chcete-li do šablony formuláře přidat datové připojení pomocí nastavení v knihovně připojení, je nutné postupovat podle následujících kroků:

 1. Přidejte do šablony formuláře sekundární datové připojení.

 2. Vytvořte vazbu mezi ovládacími prvky a datovými poli nebo poli dotazů v sekundárním zdroji dat.

 3. Nakonfigurujte šablonu formuláře na používání daného datového připojení pomocí pravidla nebo tlačítka.

Krok 1: Přidání sekundárního datového připojení

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klepněte na přepínač Hledat připojení na serveru Microsoft Office SharePoint Server a potom na tlačítko Další.

 4. V rozevíracím seznamu Web na další stránce průvodce klepněte na název webu na serveru se serverovou aplikací Office SharePoint Server 2007, který obsahuje knihovnu připojení.

  Požadovaný web není v seznamu uveden

  Chcete-li web přidat do seznamu, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na tlačítko Spravovat weby.

  2. V dialogovém okně Spravovat weby klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Do pole URL zadejte umístění knihovny datových připojení.

  4. Do pole Zobrazovaný název zadejte název knihovny datových připojení. Tento název se zobrazí v seznamu Web v Průvodci datovým připojením.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 5. Klepnutím na název knihovny datových připojení zobrazte seznam souborů datových připojení, klepněte na název souboru datového připojení, který chcete pro toto datové připojení použít, a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. V závislosti na nastavení připojení v souboru datového připojení můžete být na další stránce průvodce vyzváni k zadání ukázkových hodnot jednotlivých parametrů.

  Zadání ukázkových hodnot

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klepněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klepněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klepněte na tlačítko Další.

  Technická poznámka

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 7. Chcete-li zajistit, aby byly výsledky dotazu k dispozici v případě, že není formulář připojen k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

  Poznámka zabezpečení: Zaškrtnutím tohoto políčka uložíte výsledky dotazu do šablony formuláře. Protože jsou data uložena v šabloně formuláře, jsou k dispozici ve formulářích, které uživatelé vyplňují, a to i v případě, že nemají počítače připojené k síti. Pokud z tohoto datového připojení získáváte citlivá data, budete pravděpodobně chtít tuto funkci zakázat a zabezpečit tak data pro případ ztráty nebo krádeže počítače.

 8. Klepněte na tlačítko Další.

  Na další stránce průvodce se zobrazí souhrn možností nastavení pro dané datové připojení.

 9. Zadejte popisný název daného datového připojení. Tento název se zobrazí v seznamu Zdroj dat umístěném v podokně úloh Zdroj dat.

 10. Chcete-li povolit, aby formuláře založené na této šabloně formuláře při otevření použily toto datové připojení, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Krok 2: Přidání ovládacího prvku pro zobrazení dat uživatelům

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek do šablony formuláře.

 3. V dialogovém okně Ovládací prvek – vazba vyberte pole, se kterým chcete ovládací prvek svázat, a potom klepněte na tlačítko OK.

Krok 3: Konfigurace šablony formuláře na používání daného datového připojení

Chcete-li zajistit, aby uživatelé po otevření formuláře načítali data prostřednictvím tohoto datového připojení, můžete do šablony formuláře přidat pravidlo, které zajistí použití tohoto datového připojení za určité podmínky, nebo můžete do šablony formuláře přidat tlačítko, na které mohou uživatelé klepnout a použít tak toto datové připojení.

Přidání pravidla

Do šablony formuláře můžete přidat pravidlo, které spustí datové připojení pro dotazy vždy, když je splněna podmínka daného pravidla. V následujícím postupu se předpokládá, že jste vytvořili datové připojení pro dotazy určené pro šablonu formuláře a že jste v této šabloně nakonfigurovali ovládací prvek pro zobrazení dat získaných prostřednictvím daného datového připojení.

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, ve kterém chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Poklepejte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat pravidlo.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V části Ověření a pravidla klepněte na tlačítko Pravidla.

 5. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 6. Do pole Název zadejte název pravidla.

 7. Pokud chcete určit podmínku, za jaké bude pravidlo spuštěno, klepněte na tlačítko Nastavit podmínku a zadejte podmínku. Pravidlo bude spuštěno, když se podmínka splní. Pokud podmínku nenastavíte, bude pravidlo spuštěno pokaždé, když uživatel změní hodnotu v ovládacím prvku a následně odsune kurzor z daného ovládacího prvku.

 8. Klepněte na tlačítko Přidat akci.

 9. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na položku Zadat dotaz pomocí datového připojení.

 10. V rozevíracím seznamu Datové připojení klepněte na datové připojení pro dotazy, které chcete použít, a potom postupným klepnutím na tlačítka OK zavřete všechna dialogová okna.

 11. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Přidání tlačítka pro použití datového připojení pro dotazy

Do šablony formuláře můžete přidat tlačítko, na které mohou uživatelé po vyplnění formuláře založeného na šabloně formuláře klepnout. Po klepnutí na toto tlačítko mohou být načtena data prostřednictvím datového připojení pro dotazy.

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, ve kterém chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Přetáhněte tlačítko do šablony formuláře.

 4. Poklepejte na tlačítko, které jste právě přidali do šablony formuláře.

 5. Klepněte na kartu Obecné.

 6. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na položku Aktualizovat.

 7. Do pole Popisek zadejte název, který se má zobrazit na tlačítku v šabloně formuláře.

 8. Klepněte na tlačítko Nastavení.

 9. V dialogovém okně Aktualizovat klepněte na možnost Jeden sekundární zdroj dat.

 10. V seznamu Zvolte sekundární zdroj dat klepněte na sekundární zdroj dat přidružený k datovému připojení pro dotazy.

 11. Postupným klepnutím na tlačítka OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání datového připojení pro odesílání

Obsahuje-li soubor datového připojení nastavení týkající se datového připojení pro odesílání, můžete šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby uživatelům umožňovala odesílat data formuláře prostřednictvím tohoto datového připojení. Pokud šablonu formuláře nakonfigurujete tak, aby uživatelům umožňovala odesílat data formuláře, přidá aplikace InfoPath na panel nástrojů Standardní tlačítko Odeslat a do nabídky Soubor příkaz Odeslat. Možnosti odesílání lze pro šablonu formuláře nakonfigurovat v dialogovém okně Možnosti odeslání (nabídka Nástroje). Možnosti odesílání jsou konfigurovány stejným způsobem jako při přidání sekundárního datového připojení pro odesílání. Odkazy na články s dalšími informacemi o přidání datového připojení pro odesílání do šablony formuláře naleznete v části Viz také.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klepněte na přepínač Hledat připojení na serveru Microsoft Office SharePoint Server a potom na tlačítko Další.

 4. V rozevíracím seznamu Web na další stránce průvodce klepněte na název webu s knihovnou připojení.

  Požadovaný web není v seznamu uveden

  Chcete-li web přidat do seznamu, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na tlačítko Spravovat weby.

  2. V dialogovém okně Spravovat weby klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Do pole URL zadejte umístění knihovny datových připojení.

  4. Do pole Zobrazovaný název zadejte název knihovny datových připojení. Tento název se zobrazí v seznamu Web v Průvodci datovým připojením.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 5. Klepnutím na název knihovny datových připojení zobrazte seznam souborů datových připojení, klepněte na název souboru datového připojení, který chcete pro toto datové připojení pro odesílání použít, a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Jestliže je nastavení určeno pro datové připojení pro odesílání dat do webové služby, může aplikace InfoPath zjistit, které parametry webové služby mohou přijímat data. Datové připojení pro odesílání je možné nakonfigurovat tak, aby byla odesílána veškerá data v šabloně formuláře nebo pouze některá z nich.

  Postup

  1. V seznamu Parametry klepněte na parametr, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Chcete-li odesílat veškerá data ve formuláři určená pro tento parametr, včetně kořenového prvku a instrukcí pro zpracování, proveďte následující akce:

   1. Klepněte na přepínač Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

   2. Chcete-li data odesílat jako řetězec, zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec. Toto políčko je obvykle vhodné zaškrtnout při odesílání digitálně podepsaných dat. Ve většině případů je vhodné, aby bylo zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno.

  3. Chcete-li zadat pole nebo skupinu pro tento parametr, proveďte následující akce:

   1. V části Možnosti parametrů klepněte na možnost Pole nebo skupina.

   2. Klikněte na Upravit Vzhled tlačítka .

   3. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole nebo skupinu, jejíž data chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko OK.

   4. V seznamu Zahrnout klepněte na položku Pouze text a podřízené prvky (pokud chcete odeslat pouze obsah pole nebo skupiny) nebo na položku Dílčí stromová struktura XML, včetně vybraného prvku (pokud chcete odeslat obsah i vybrané pole či skupinu).

  4. Opakujte tyto kroky pro každý parametr.

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte název tohoto datového připojení popisný název tohoto datového připojení pro odesílání.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×