Přidání a přizpůsobení formátů data a času

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje, jak aplikace Microsoft Office Access ukládá datum a čas, informace, jak můžete přidat pole data a času do tabulek, formulářů a sestav a jak lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim potřebám formát data a času.

V tomto článku

Princip formátů data a času

Přidání pole Datum a čas

Nastavení formátu pole Datum a čas

Přidání data pomocí ovládací prvek Výběr data

Určení formátu pro zadávání dat data a času pomocí vstupní masky

Změna místního nastavení systému Windows na Změna způsobu zobrazení dat a časů

Princip formátů data a času

Datum a čas lze zadat v databázi a potom zobrazit v několika formátů. Aplikace Access automaticky zobrazí data a času v Obecné datum a čas v dlouhém formátů. Kalendářní data se zobrazí jako mm/dd/rrrr ve Spojených státech a jako, mm/dd/rrrr mimo spojených byly mm je měsíc, dd je den a rrrr je rok. Čas je zobrazena jako hh: mm: ss dop. / odp, kde hh představuje hodinu, mm minut a sekund, než je ss.

Tyto automatické formátování kalendářních dat a časů lišit podle toho zeměpisné polohy určené v nastavení aplikace Microsoft Windows místní a jazykové nastavení počítače. Například v Evropě a mnoho díly Asii, v závislosti na umístění, se může zobrazit datum a čas jako 28.11.2006 12:07:12 odp nebo 28/11/2006 12:07:12 odp. Ve Spojených státech, uvidí 11/28/2006 12:07:12 odp. Další informace o tom, jak změnit nastavení místní a jazykové nastavení najdete v článku Změna místního nastavení systému Windows na Změna způsobu zobrazení data a časy, dál v tomto článku.

Je možné změnit těchto automatických formátů pomocí vlastní formáty zobrazení. Formát zobrazení, kterou jste vybrali však neovlivní zadávání dat nebo jak Access ukládá tato data. Můžete třeba zadat datum ve formátu Evropský například 28.11.2006 a máte tabulku, formulář nebo sestavu zobrazit hodnoty jako 11/28/2006.

Aplikace Access automaticky obsahuje určité úrovně ověření dat týkající se formátování data a času. Například, pokud zadáte neplatné datum, například 32.11.2006, zobrazí se zpráva a byste měli možnost zadáním nové hodnoty nebo převedení pole z dat Datum a čas typ na datový typ Text. Platná kalendářní data hodnoty v rozsahu od-657 434 (1, 100. ledna) do 2 958 465 (31 prosinec 9999 N.L.). Platným časovým hodnoty v rozsahu 0 až, 9999, nebo 23:59:59.

Začátek stránky

Přidání pole Datum a čas

Pokud chcete použít data a časy v databázi, začněte vytvořením pole typu datum a čas kterýmkoliv z databázových tabulek. Nastavení u polí data a času vždy nachází v tabulce, ale hodnotu data nebo času mohou být zobrazena v tabulku, formulář nebo sestavu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V horní části Návrháře tabulky vyberte prázdný řádek.

 3. Ve sloupci Název pole zadejte název nového pole.

 4. Ve sloupci Datový typ vyberte Datum a čas v seznamu a pak uložte tabulku.

  Nové pole by měl vypadat takto, i když se může lišit název pole:

  Návrhář dotazu s novým polem Datum a čas

Můžete taky obsahují hodnoty data a času jako čísla při plánování k provádění výpočtů dat Datum a čas. Příklad vypočítá součet počet odpracovaných hodin (časový výkaz), nebo stáří faktury. Další informace o tom, jak vypočítat hodnoty kalendářních dat naleznete v článku na Datum.

Začátek stránky

Nastavení formátu pole Datum a čas

Aplikace Access nabízí několik předdefinovaných formátů data datum a čas, ale pokud tyto formáty nevyhovují vašim potřebám můžete zadat vlastní formát. Pokud nevyberete předdefinovaný nebo vlastní formát, Access automaticky slouží k použití formátu General Date – m/dd/rrrr h: mm: ss dop. / odp.

Použití předdefinovaného formátu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, u kterého chcete nastavit formát.

 3. V dolní části klikněte do políčka vlastnosti Formát a potom v rozevíracím seznamu vyberte formát.

 4. Po výběru formátu inteligentní značky Možností pro aktualizaci vlastností Obrázek tlačítka se zobrazí a umožňuje použití nového formátu u dalších polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky a potom klikněte na Formát aktualizovat všude, kde se používá název pole. Název pole v tomto případě je název pole Datum a čas.

 5. Pokud chcete použít změny v celé databázi, po zobrazení dialogového okna Aktualizovat vlastnosti s formuláři a dalšími objekty, které zdědí nový formát, klikněte na Ano.

 6. Uložte změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Poznámka: Místního nastavení systému Windows může řídit část nebo celý zobrazení předdefinovaný formát.

Předdefinované formáty a příklady seznam citací   

Format

Popis

Příklad

Obecné datum

(Výchozí) Zobrazí hodnoty data jako čísla a hodnoty času jako hodiny, minuty a sekundy následované údaji dop. nebo odp. Pro oba typy hodnot používá aplikace Access oddělovače určené v místním nastavení systému Windows. Pokud hodnota nemá časovou složku, zobrazí se pouze datum. Pokud hodnota nemá složku data, zobrazí se pouze čas.

06/30/2008 10:10:42 DOP.

Datum (dlouhé)

Zobrazí pouze hodnoty data určené dlouhým formátem data v místním nastavení Windows.

Pondělí 28. srpna 2006

Datum (střední)

Zobrazí datum ve formátu dd/mmm/rr, ale použije oddělovač dat zadaný v místním nastavení systému Windows.

29. srpna. 06
29-srp-06

Datum (krátké)

Zobrazí hodnoty data, jak je zadáno ve formátu Datum (krátké) v místním nastavení systému Windows.

29. 8. 2006
8-29-2006

Čas (dlouhý)

Zobrazí hodiny, minuty a sekundy s rozlišením dop. nebo odp. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v místním nastavení systému Windows.

10:10:42

Čas (střední)

Zobrazí hodiny a minuty s rozlišením dop. nebo odp. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v místním nastavení systému Windows.

10:10:00

Čas (krátký)

Zobrazí pouze hodiny a minuty. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v místním nastavení systému Windows.

10:10:00

Použití vlastního formátu

Při použití vlastního formátu pole Datum a čas, můžete kombinovat různé formáty tím, že dva oddíly, jedno pro datum a druhé přihlášení. V takové případě by oddělují středníkem. Například zkombinováním General Date dlouho formáty a následujícím způsobem: m/dd/rrrr; h.

Tip: V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, u kterého chcete nastavit formát.

 3. V dolní části klepněte na pole vlastnosti Formát a zadejte formát.

Seznam citací zástupné znaky a oddělovače vlastního formátu   

Znak

Popis

Oddělovač data

Mezery nastavuje místa, kam Access vložit oddělovač pro dny, měsíce a roky. Oddělovat podle místního nastavení systému Windows. Například v Angličtina (USA), použijte lomítko (/).

Oddělovač času

Mezery nastavuje místa, kam Access vložit oddělovače pro hodiny, minuty a sekundy. Oddělovat podle místního nastavení systému Windows. Například v Angličtina (USA), použijte dvojtečka (:).

p

Zobrazí formát Obecné datum.

d nebo dd

Zobrazí den měsíce jako jednu nebo dvě číslice. Pro jednu číslici použijte jeden zástupný znak, pro dvě číslice použijte dva zástupné znaky.

ddd

Zkrátí den v týdnu na tři písmena.

dddd

Vypíše nezkráceně všechny dny týdne.

ddddd

Zobrazí formát Datum (krátké).

dddddd

Zobrazí formát Datum (dlouhé).

l

Zobrazí číslo odpovídající den v týdnu.

m nebo mm

Zobrazí měsíc jako jednomístné nebo dvojmístné číslo.

MMM

Zkrátí název měsíce na tři písmena. Leden zobrazuje se jako ledna.

MMMM

Vypíše nezkráceně názvy všech měsíců.

q

Zobrazí číslo aktuálního kalendářního čtvrtletí (1 až 4). Například pokud angažovat pracovník v květen zobrazí se 2 jako hodnotu čtvrtletí číslo.

r

Zobrazí číslo dne v roce, 1-366.

rr

Zobrazí poslední dvě číslice roku.

Poznámka: Doporučujeme zadávat a zobrazovat všechny čtyři číslice roku.

rrrr

Zobrazí všechny číslice roku v rozsahu 0100 - 9999.

Oddělovač času

Mezery nastavuje místa, kam Access vložit oddělovač pro hodiny, minuty a sekundy. Oddělovat podle místního nastavení systému Windows. Informace o těchto nastaveních najdete naleznete v části Změna místního nastavení systému Windows na Změna způsobu zobrazení dat a časů.

h nebo hh

Zobrazí hodinu jako jednu nebo dvě číslice.

n nebo nn

Zobrazí minuty jako jednu nebo dvě číslice.

s nebo ss

Zobrazí sekundy jako jednu nebo dvě číslice.

tttt

Zobrazí formát Čas (dlouhý).

DOP./ODP.

Zobrazí 12hodinové hodnoty hodin s rozlišením dop. nebo odp. Aplikace Access při nastavení hodnoty vychází z údaje na systémových hodinách v počítači.

D/O nebo d/o

Zobrazí 12hodinové hodnoty hodin s rozlišením D. nebo O. Aplikace Access při nastavení hodnoty vychází z údaje na systémových hodinách v počítači.

DOP.ODP.

Zobrazí 12hodinového hodnoty, ale použije Dopolední a odpoledne podle místního nastavení systému Windows. Informace o těchto nastaveních najdete naleznete v části Změna místního nastavení systému Windows na Změna způsobu zobrazení dat a časů.

Mezera, + - $ ()

Použít mezery, některé matematické symboly (+,-) a finanční symboly ($ y l) v případě potřeby kdekoli v formátovací řetězce. Pokud chcete použít jiné běžné matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) a hvězdička (*), uzavřete je do uvozovek.

"Text"

Veškerý text, který se má uživatelům zobrazovat, uveďte v uvozovkách.

\

Přinutí aplikaci Access zobrazit bezprostředně následující znak. Jedná se o stejnou operaci jako uzavření znaku do uvozovek.

*

Při použití znaku hned za hvězdičku stane znak výplň – znak používaná k výplni mezery. Za normálních okolností zobrazí text zarovnaný doleva a vyplní všechny oblasti napravo od hodnotu mezer. Můžete přidat výplň znaky kdekoli formátovací řetězec a přístup vyplní všechny mezery pomocí zadaný znak.

[barva]

Použije barvu u všech hodnot v části formát. Musíte uzavřete název do hranatých závorek a použijte jeden z následujících názvů: černé, modré, azurová, zelené, purpurovou, červený, žlutý nebo bílé. Například dddd [růžové] by zobrazí číslo dne v růžové barvě

Po zadání formátu inteligentní značky Možností pro aktualizaci vlastností Obrázek tlačítka se zobrazí a umožní vám použili formát u jiných polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky a potom klikněte na Formát aktualizovat všude, kde se používá název pole. Název pole v tomto případě je název pole Datum a čas.

Pokud se rozhodnete použít změny v celé databázi, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat vlastnosti, které zobrazuje formuláře a další objekty, které zdědí nový formát. Klepnutím na tlačítko Ano formát použijte.

Uložte změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Začátek stránky

Přidání data pomocí ovládací prvek Výběr data

Existuje několik způsobů, jak přidat data do tabulky. Pokud je k dispozici, pomocí ovládacího prvku Výběr data je snadné možnost.

Poznámka: Ovládací prvek Výběr data není k dispozici, pokud Vstupní maska se použije pro pole Datum a čas.

 1. Klikněte na pole, které chcete přidat data. Pokud ovládací prvek Výběr data je k dispozici, se zobrazí ikona kalendář.

 2. Klikněte na ikonu Kalendář. Ovládací prvek Kalendář se zobrazí.

  Ovládací prvek Kalendář

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Aktuální datum lze zadat klepnutím na tlačítko Dnes.

  • Chcete-li vybrat dne v aktuálním měsíci, klikněte na datum.

  • Vyberte jiný měsíc a den, použijte tlačítko vpřed nebo vzad.

Začátek stránky

Určení formátu pro zadávání dat data a času pomocí vstupní masky

Vstupní masky použijte, když chcete mít jistotu, že zadání data a času v určitém formátu. Například použijete vstupní masky zadávání kalendářních dat ve formátu Evropský někdo zadávání dat do databáze nebude moct zadejte data do jiných formátů. Vstupní masky lze do polí v tabulkách, sady výsledků dotazu a ovládacích prvků ve formulářích a sestavách.

Můžete definovat vstupní masky do jednoho formátu ale nastavit formát různých zobrazení pro stejná data. Vstupní maska můžete například vyžadovat uživatelům zadejte datum jako rrrr. MM. Přidat a poté nastavte formát pro zobrazení data jako DD-MMM-YYYY, aby se datum zobrazuje se jako 24 – červenec – 2008.

Další informace o vstupních maskách naleznete v článku vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnoty v určitém formátu.

Přidání vstupní masky

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud tabulka neobsahuje textové pole, v horní části návrhové mřížky vyberte prázdný řádek, klikněte na Datový typ sloupce, vyberte Text a uložte provedené změny.

 3. Vyberte pole typu Datum a čas a v dolní části návrhové mřížky klikněte na kartě Obecné na vlastnost Vstupní maska.

  1. Poznámka: Vstupní masky obsahují tři části oddělené středníkem. První část je povinná, a zbývající jsou volitelné. První oddíl definuje řetězec masky a je tvořen zástupné znaky a literály. Druhý oddíl Určuje, zda chcete uložit na masky znaky plus data v poli. Pokud chcete uložit vstupní maska a data; zadejte hodnotu 0 Pokud chcete data uložit zadejte hodnotu 1 . Třetí oddíl definuje zástupného symbolu slouží k označení umístění pro data. Ve výchozím nastavení aplikace Access použije podtržítka (_). Pokud chcete použít jiný znak, zadejte ho do požadované pozice v řetězci masky nebo ho můžete zadat do třetí oddíl masku. Také na místo v vstupní masky je možné zadat pouze jeden znak nebo mezeru.

 4. Do pole vlastnosti Vstupní maska zadejte 00 LLL 0000; 0;, a stiskněte klávesu ENTER.

  1. Aplikace Access přidá několik znaků vstupní masku, takže vypadá takto: 00\LLL\0000; 0;

 5. Po zadání vstupní maska inteligentní značky Možností pro aktualizaci vlastností se zobrazí a umožňuje aplikovat masku u dalších polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky Obrázek tlačítka a potom klikněte na Aktualizovat vstupní masku všude, kde se používá název pole. Název pole v tomto případě je název pole Datum a čas.

 6. Pokud se rozhodnete použít změny na celou databázi, objeví se dialogové okno Aktualizovat vlastnosti a zobrazuje formuláře a jiné objekty, které zdědí nový formát.

 7. Použijte formát kliknutím na Ano a potom klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Změna místního nastavení systému Windows na Změna způsobu zobrazení dat a časů

Systém Windows podporuje různé jazyky a formáty data a času pro zemí a oblastí, které používají těchto jazycích. Formátů data a času v místním nastavení vliv na část nebo zobrazit všechny dostupné předdefinované a vlastní formáty, které můžete použít pro přístup k datům. Pokud zadáte hodnotu data a použít lomítko jako oddělovač data například (8/29/2006) a pak použijte formát General Date zobrazení pro pole Datum a čas při zobrazení dat, se může nebo nemusí zobrazit lomítka, v závislosti na znak, který je definován místního nastavení systému.

Aplikace Access použije datum a čas oddělovače, finanční symboly a dalších znaků, které podle místního nastavení systému Windows, pokud přepsat pomocí formátu vlastní zobrazení.

Následující postup uvádí, jak lze určit a změnit místní nastavení.

V Windows Vista   

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a potom klikněte na Ovládací panely.

 2. Poklikejte na hodiny, jazyk a oblast.

  Poznámka: Pokud používáte klasické zobrazení, poklikejte na položku místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Klikněte na kartu formáty.

 4. V části aktuální formát klikněte na Vlastní nastavení tohoto formátu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klikněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit a proveďte požadované změny.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na ovládací panel Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Klepněte na kartu Místní nastavení.

 4. V části Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klikněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit a proveďte požadované změny.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Otevře se dialogové okno Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 3. Klepněte na položku Změnit formát čísel, data a času.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klikněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit a proveďte požadované změny.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×