Přidání a úpravy vlastností profilu uživatele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

SharePoint Online profily obsahují výchozí sadu vlastností uživatele, které jsou poskytnutých adresářové služby Office 365. Centrum pro správu služby SharePoint slouží k přidání a úpravy vlastností profilu uživatele a definování zásad profilů ke sledování důležitých informací, které nejsou k dispozici.

Pro klíčové potřeby podniku může být nutné vytvořit nové vlastnosti, které přiřadí uživatele k důležitým podnikovým procesům. Například obchodní oddělení může vytvořit vlastnost pro konkrétní prodejní roli, která se použije pro sdílení informací s konkrétní cílovou skupinou či skupinami. Vlastní vlastnosti profilu je možné upravit tak, aby lépe odpovídaly potřebám podniku a taky je můžete odstranit, pokud už nejsou potřeba.

Důležité :  Informace o uživatelském účtu je možné synchronizovat jenom jedním směrem – od adresářové služby Office 365 k SharePointu Online. Pokud vytvoříte vlastnosti profilu uživatele SharePointu, omezí se na profily uživatelů SharePointu a nebudou dostupné pro žádnou jinou službu Office 365.

Přidání vlastnosti profilu uživatele

Tímto postupem vytvoření vlastnosti profilu uživatele.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Klikněte na Profily uživatelů v levém podokně.

 5. V části Lidé zvolte Spravovat vlastnosti uživatelů.

  Spravujte vlastnosti uživatelů odkaz v části Správa profilů uživatelů.

 6. Vyberte Nová vlastnost.

 7. V části Nastavení vlastnosti do pole název zadejte název pro použití v aplikaci služby profilů uživatelů pro vlastnost profilu. Název musí být jedinečná. (Zobrazované jméno nemusí být jedinečný.)

  Nastavení vlastností v části profilů uživatelů v správce
 8. Do pole Zobrazovaný název zadejte název vlastnosti profilu, který se zobrazí všem uživatelům.

  Poznámka : Pokud na webu používáte víc jazyků, můžete zadat alternativní zobrazované názvy pro jednotlivé jazyky výběrem položky Upravit jazyky. V dialogovém okně vyberte Přidat jazyk, vyberte jazyk z nabídky a pak zadejte zobrazovaný název v novém jazyce. Můžete přidat zobrazovaný název pro kterýkoli z dostupných jazyků. To, jaký zobrazovaný název se zobrazí, závisí na nastavení jazyka uživatele, který vlastnost zobrazí.

 9. V seznamu Typ vyberte datový typ vlastnosti.

  Poznámka : Pokud vyberete hodnotu řetězec (více hodnot), nastaví se vlastnost trvale jako vícehodnotová. Jakmile vyberete OK, už toto nastavení nepůjde změnit. Vlastnost se dá jenom odstranit a znovu přidat jako nová vlastnost s jednou hodnotou.

 10. Do pole Délka zadejte maximální povolený počet znaků pro tuto vlastnost.

 11. Pokud chcete přidružit spravované sady termínů metadatvlastnost profilu, vyberte konfigurovat sadu termínů pro tuto vlastnost; a vyberte sadu termínů ze seznamu. Tato možnost je dostupná jenom pro jednou hodnotou vlastnosti.

 12. Pokud vytváříte vlastnosti profilu uživatele, v části Podtyp profilu, vyberte Výchozí podtyp profilu uživatele přiřazenou Výchozí podtyp profilu uživatele tuto vlastnost profilu uživatele (Pokud používáte podtypy a má obor to vlastní podtyp).

 13. V části Popis uživatele do pole Popis zadejte pokyny nebo informace, které se zobrazí uživatelům o tomto profilu.

  Poznámky : 

  • Pokud na webu používáte víc jazyků, můžete zadat alternativní zobrazované názvy pro jednotlivé jazyky výběrem položky Upravit jazyky. V dialogovém okně vyberte Přidat jazyk, vyberte jazyk z nabídky a pak zadejte zobrazovaný název v novém jazyce. Můžete přidat zobrazovaný název pro kterýkoli z dostupných jazyků. To, jaký zobrazovaný název se zobrazí, závisí na nastavení jazyka uživatele, který vlastnost zobrazí.

  • Nebude moct nastaveny to je výchozí jazyk v části Jazykové předvolby na stránce hlavní vlastnosti.

 14. V části Nastavení zásad vyberte nastavení zásad a výchozí nastavení ochrany osobních údajů, které chcete pro tuto vlastnost používat. Kliknutím na pole Uživatel může přepsat umožníte uživatelům toto nastavení přepsat.

 15. V části Nastavení úprav vyberte, zda mohou uživatelé upravovat hodnoty této vlastnosti.

 16. V části Nastavení zobrazení určete, zda a jak se tato vlastnost zobrazí uživatelům.

 17. V části Nastavení hledání klikněte na Alias zaškrtávacího políčka, zaškrtněte políčko Indexovat nebo obojí v závislosti na druhy výsledky hledání, které chcete být přidružené k této vlastnosti profilu uživatele.

  Poznámka :  Zaškrtávací políčko Alias není dostupné, pokud možnost Výchozí nastavení ochrany osobních údajů není nastavena na hodnotu Všichni. Pokud vlastnost označíte jako indexovanou, vrátí vyhledávání hodnot této vlastnosti daný profil. Pokud je například vlastnost telefonního čísla indexovaná, vyhledá hledání telefonních čísel zaměstnance s tímto číslem. Pokud vlastnost označíte jako vlastnost s aliasem, slouží jako vhodný alias pro tohoto uživatele. Pokud například hledáte všechny dokumenty vytvořené uživatelem all documents by John Kane, vrátí výsledek dokumenty vytvořené uživatelem johnkane@contoso.com a Jonathan Kane, pokud byly vlastnosti profilu označené těmito hodnotami jako aliasy.

 18. Klikněte na OK.

Postupujte podle těchto kroků můžete také upravit vlastnost profilu uživatele.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Klikněte na Profily uživatelů v levém podokně.

 5. V části Lidé zvolte Spravovat vlastnosti uživatelů.

  Spravujte vlastnosti uživatelů odkaz v části Správa profilů uživatelů.

 6. Na stránce Spravovat vlastnosti profilu vyberte ve sloupci Název vlastnosti klikněte na vlastnost profilu, kterou chcete změnit a pak klikněte na Upravit.

 7. Upravte prvky, které chcete změnit.

  Poznámka : Některé prvky vlastnosti profilu, například prvek typu nejsou dostupné, protože nepůjdou vám upravovat. Pokud chcete definovat tyto prvky, vytvořte novou vlastnost. Výjimky je vlastnost připojení ke zdroji dat. Předdefinované v Sharepointu Online a nelze změnit.

 8. Až budete hotovi, klikněte na OK.

Tímto postupem odstranit vlastnost profilu uživatele.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Klikněte na Profily uživatelů v levém podokně.

 5. V části Lidé zvolte Spravovat vlastnosti uživatelů.

  Spravujte vlastnosti uživatelů odkaz v části Správa profilů uživatelů.

 6. Ve sloupci Název vlastnosti klikněte na vlastnost profilu, kterou chcete odebrat a potom klikněte na Odstranit.

  Poznámka : Pokud příkaz Odstranit není k dispozici, vlastnost, kterou chcete odstranit výchozí vlastnost ve službě SharePoint Online a nelze odstranit.

 7. V dialogovém okně zkontrolujte, zda jste vybrali správnou vlastnost profilu, a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×