Přidání a úpravy vlastností profilu uživatele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

SharePoint Online profily obsahují výchozí sadu vlastností uživatele, které jsou poskytnutých adresářové služby Office 365. Centrum pro správu služby SharePoint slouží k přidání a úpravy vlastností profilu uživatele a definování zásad profilů ke sledování důležitých informací, které nejsou k dispozici.

Pro klíčové potřeby podniku může být nutné vytvořit nové vlastnosti, které přiřadí uživatele k důležitým podnikovým procesům. Například obchodní oddělení může vytvořit vlastnost pro konkrétní prodejní roli, která se použije pro sdílení informací s konkrétní cílovou skupinou či skupinami. Vlastní vlastnosti profilu je možné upravit tak, aby lépe odpovídaly potřebám podniku a taky je můžete odstranit, pokud už nejsou potřeba.

Důležité :  Informace o uživatelském účtu je možné synchronizovat jenom jedním směrem – od adresářové služby Office 365 k SharePointu Online. Pokud vytvoříte vlastnosti profilu uživatele SharePointu, omezí se na profily uživatelů SharePointu a nebudou dostupné pro žádnou jinou službu Office 365.

Přidání vlastnosti profilu uživatele

Vytvořit vlastnost profilu uživatele můžete takto.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

  Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

 3. Klikněte na Profily uživatelů.

 4. V části Lidé zvolte Spravovat vlastnosti uživatelů.

  Spravujte vlastnosti uživatelů odkaz v části Správa profilů uživatelů.

 5. Na stránce Spravovat vlastnosti vyberte Nová vlastnost.

 6. Na stránce Přidat vlastnost profilu zadejte v části Nastavení vlastnosti název, který má aplikace služba profilů uživatelů používat pro vlastnost profilu, do textového pole Název. Název v poli Název musí být jedinečný, v poli Zobrazovaný název jedinečný být nemusí.

  Nastavení vlastností v části profilů uživatelů v správce
 7. V části Nastavení vlastnosti zadejte do pole Zobrazovaný název název vlastnosti profilu, který se zobrazí všem uživatelům.

  Poznámka : Pokud na webu používáte víc jazyků, můžete zadat alternativní zobrazované názvy pro jednotlivé jazyky výběrem položky Upravit jazyky. V dialogovém okně vyberte Přidat jazyk, vyberte jazyk z nabídky a pak zadejte zobrazovaný název v novém jazyce. Můžete přidat zobrazovaný název pro kterýkoli z dostupných jazyků. To, jaký zobrazovaný název se zobrazí, závisí na nastavení jazyka uživatele, který vlastnost zobrazí.

 8. V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ vlastnosti.

  Poznámka : Pokud vyberete hodnotu řetězec (více hodnot), nastaví se vlastnost trvale jako vícehodnotová. Jakmile vyberete OK, už toto nastavení nepůjde změnit. Vlastnost se dá jenom odstranit a znovu přidat jako nová vlastnost s jednou hodnotou.

 9. Do pole Délka zadejte maximální povolený počet znaků pro tuto vlastnost.

 10. Pokud chcete vlastnost profilu přidružit k sadě termínů spravovaných metadat, vyberte Konfigurovat sadu termínů k použití pro tuto vlastnost a potom vyberte sadu termínů z rozevíracího seznamu. Tato možnost je dostupná jenom pro vlastnosti s jednou hodnotou.

 11. V části Podtyp profilu proveďte některý z následujících kroků:

 12. Pokud vytváříte vlastnost profilu uživatele, přidružíte výběrem možnosti Výchozí podtyp profilu uživatele výchozí podtyp profilu uživatele k této vlastnosti profilu uživatele (s výjimkou situací, kdy používáte podtypy a chcete tuto možnost přiřadit k vlastnímu podtypu).

 13. Pokud vytváříte vlastnost profilu organizace, přidružíte výběrem možnosti Výchozí podtyp profilu organizace výchozí podtyp profilu uživatele k této vlastnosti profilu organizace (s výjimkou situací, kdy používáte podtypy a chcete tuto možnost přiřadit k vlastnímu podtypu).

 14. V části Popis uživatele zadejte do pole Popis pokyny nebo informace o tomto profilu, které se zobrazí uživatelům.

  Poznámky : Pokud na webu používáte víc jazyků, můžete zadat alternativní zobrazované názvy pro jednotlivé jazyky výběrem položky Upravit jazyky. V dialogovém okně vyberte Přidat jazyk, vyberte jazyk z nabídky a pak zadejte zobrazovaný název v novém jazyce. Můžete přidat zobrazovaný název pro kterýkoli z dostupných jazyků. To, jaký zobrazovaný název se zobrazí, závisí na nastavení jazyka uživatele, který vlastnost zobrazí.

  Nebude moct nastaveny to je výchozí jazyk v části Jazykové předvolby na stránce hlavní vlastnosti.

 15. V části Nastavení zásad vyberte nastavení zásad a výchozí nastavení ochrany osobních údajů, které chcete pro tuto vlastnost používat. Kliknutím na pole Uživatel může přepsat umožníte uživatelům toto nastavení přepsat.

 16. V části Nastavení úprav vyberte, zda mohou uživatelé upravovat hodnoty této vlastnosti.

 17. V části Nastavení zobrazení určete, zda a jak se tato vlastnost zobrazí uživatelům.

 18. V části Nastavení hledání klikněte na Alias zaškrtávacího políčka, zaškrtněte políčko Indexovat nebo obojí v závislosti na druhy výsledky hledání, které chcete být přidružené k této vlastnosti profilu uživatele.

  Poznámka :  Zaškrtávací políčko Alias není dostupné, pokud možnost Výchozí nastavení ochrany osobních údajů není nastavena na hodnotu Všichni. Pokud vlastnost označíte jako indexovanou, vrátí vyhledávání hodnot této vlastnosti daný profil. Pokud je například vlastnost telefonního čísla indexovaná, vyhledá hledání telefonních čísel zaměstnance s tímto číslem. Pokud vlastnost označíte jako vlastnost s aliasem, slouží jako vhodný alias pro tohoto uživatele. Pokud například hledáte všechny dokumenty vytvořené uživatelem all documents by John Kane, vrátí výsledek dokumenty vytvořené uživatelem johnkane@contoso.com a Jonathan Kane, pokud byly vlastnosti profilu označené těmito hodnotami jako aliasy.

 19. Klikněte na OK.

Upravit vlastnost profilu uživatele můžete takto.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

  Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

 3. Klikněte na Profily uživatelů.

 4. V části Lidé zvolte Spravovat vlastnosti uživatelů.

  Spravujte vlastnosti uživatelů odkaz v části Správa profilů uživatelů.

 5. Na stránce Spravovat vlastnosti profilu vyberte ve sloupci Název vlastnosti klikněte na vlastnost profilu, kterou chcete změnit a pak klikněte na Upravit.

 6. Na stránce Upravit vlastnost profilu vyhledejte elementy vlastnosti profilu, které chcete změnit, a upravte je.

  Poznámka :  Některé elementy vlastností profilu, například element Type (Typ), se zobrazují šedě, protože je nejde upravovat. Pokud potřebujete upravit některý z elementů, které nejsou k dispozici pro úpravy, můžete vytvořit novou vlastnost a pak daný element definovat. Výjimkou je vlastnost připojení ke zdroji dat. Tato vlastnost je v SharePointu Online předdefinovaná a nejde ji měnit.

 7. Po dokončení klikněte na OK.

Odstranit vlastnost profilu uživatele můžete takto.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

  Zvolte hlavní nabídku a potom zvolte Správce.

 3. Klikněte na Profily uživatelů.

 4. V části Lidé zvolte Spravovat vlastnosti uživatelů.

  Spravujte vlastnosti uživatelů odkaz v části Správa profilů uživatelů.

 5. Na stránce Spravovat vlastnosti profilu vyberte ve sloupci Název vlastnosti klikněte na vlastnost profilu, kterou chcete odebrat a potom klikněte na Odstranit.

  Poznámka :  Pokud je příkaz Odstranit zobrazen šedě, pokoušíte se odstranit výchozí vlastnost ve službě SharePoint Online a její odstranění není možné.

 6. V dialogovém okně zkontrolujte, zda jste vybrali správnou vlastnost profilu, a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×