Přidání, úpravy, vyhledání a odstranění řádků pomocí datového formuláře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při řádku dat je velmi široký a vyžaduje opakované horizontální posun, zvažte použití datového formuláře můžete přidat, upravit, Hledat a odstranit řádky.

Co chcete udělat?

Další informace o datových formulářích

Vytvoření datového formuláře

Pomocí datového formuláře

Zavření datového formuláře

Informace o datových formulářích

Datový formulář usnadňuje zadání nebo zobrazení jednoho kompletního řádku informací v oblasti nebo tabulce, aniž by bylo nutné posouvat se ve vodorovném směru. Pokud máte více sloupců dat, než se vejde na obrazovku, pravděpodobně zjistíte, že při použití datového formuláře je zadávání dat jednodušší, než kdybyste se přesouvali z jednoho sloupce do druhého. Datový formulář je vhodné použít, pokud vám stačí jednoduchý formulář s textovými poli, jejichž popisky jsou tvořeny záhlavími sloupců, a nepotřebujete složitější nebo vlastní funkce formulářů, jako jsou seznamy nebo číselníky.

Příklad typického datového formuláře

Microsoft Office Excel můžete automaticky vytvořit předdefinované Datový formulářOblast nebo Tabulka. Datový formulář zobrazí jako popisky v dialogovém okně jednoho všechna záhlaví sloupců. Každý popisek má sousední prázdnou textového pole můžete zadat data pro všechny sloupce, maximální hodnota je 32 sloupců. V datovém formuláři, můžete zadat nové řádky, najít řádky tak, že přejdete nebo (podle obsahu buňky) aktualizujte řádky nebo odstranit řádky. Pokud buňka obsahuje Vzorec, v datovém formuláři se zobrazí výsledek vzorce, ale nemůžete změnit vzorec pomocí datového formuláře.

Poznámka : Nejde vytisknout datového formuláře. Kromě toho, a proto datového formuláře je modálního dialogového okna nelze použít příkaz Excelu Tisk nebo Tisk dokud nezavřete datového formuláře. Můžete také stisknutím klávesy Windows Print Screen obrázek formuláře a zkopírujte ho do Paint nebo jiného programu. Další informace naleznete v tématu nápovědy, zkopírujte aktivní obsah okna nebo celé obrazovky.

Začátek stránky

Vytvoření datového formuláře

 1. V případě potřeby přidejte ke každému sloupci v oblasti nebo v tabulce záhlaví sloupce. Aplikace Excel tato záhlaví sloupců použije k vytvoření popisků pro každé pole ve formuláři.

  Důležité : Ujistěte se, že v dané oblasti dat nejsou žádné prázdné řádky.

 2. Klikněte na buňku v oblasti nebo tabulce, ke které chcete přidat formulář.

 3. Pokud chcete přidat tlačítko formulář Tlačítko Ovládací prvek formuláře na panel Nástrojů Rychlý přístup, postupujte takto:

  1. Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Další příkazy.

  2. V dialogovém okně Zvolit příkazy z klikněte na položku Všechny příkazy a potom vyberte tlačítko formulář Tlačítko Ovládací prvek formuláře v seznamu.

  3. Klikněte na Přidat a potom na OK.

 4. Na panelu Nástrojů Rychlý přístup klikněte na formulář Tlačítko Ovládací prvek formuláře .

Zobrazí zpráva s oznámením "příliš mnoho polí v datovém formuláři"

Datový formulář lze vytvořit pouze pro oblast nebo tabulku, která má maximálně 32 sloupců. Pokud je to možné, snižte počet sloupců.

Začátek stránky

Použití datového formuláře

Pomocí datového formuláře můžete přidat, vyhledat, změnit nebo odstranit řádky z oblasti nebo tabulky.

Přidání nového řádku dat

 1. V datovém formuláři klikněte na tlačítko Nový.

 2. Zadejte data nového řádku.

  Chcete-li přejít na další pole na řádku, stiskněte klávesu TAB. Chcete-li přejít na předchozí pole, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

 3. Jakmile dokončíte zadávání dat, stiskněte klávesu ENTER a řádek bude přidán na konec oblasti nebo tabulky.

  Zobrazí zpráva, že v USA "nelze rozšíření seznamu nebo databázi"

  Přidáte-li pomocí datového formuláře řádek do tabulky nebo oblasti, aplikace Excel ji rozšíří směrem dolů. Pokud rozšíření tabulky přepíše existující data, aplikace Excel zobrazí zprávu Nelze rozšířit tabulku nebo databázi. Změňte uspořádání dat v listu, aby se oblast nebo tabulka mohla z posledního řádku rozšířit směrem dolů.

  Poznámka : Před stisknutím klávesy ENTER můžete všechny provedené změny vrátit zpět kliknutím na tlačítko Obnovit. Veškerá data zadaná do polí budou zahozena.

Začátek stránky

Vyhledání řádku pomocí navigace

Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Chcete-li řádky procházet po jednom, použijte šipky posuvníku v datovém formuláři.

 • Chcete-li řádky procházet po deseti, klikněte na posuvníku na oblast mezi šipkami.

 • Chcete-li přejít na další řádek v oblasti nebo tabulce, klikněte na možnost Najít další.

 • Chcete-li přejít na předchozí řádek v oblasti nebo tabulce, klikněte na možnost Najít předchozí.

Začátek stránky

Vyhledání řádku zadáním kritérií pro hledání

 1. Klikněte na tlačítko Kritéria a zadejte do datového formuláře Kritéria porovnávání.

  Budou vyfiltrovány všechny položky začínající kritérii porovnávání. Pokud například zadáte jako kritérium text Dav, aplikace Excel vyhledá položky Davidovski a Davis. Chcete-li najít textové hodnoty, které mají společné pouze některé znaky, použijte jako kritérium zástupný znak.

  Následující zástupné znaky lze použít jako kritéria porovnávání ve filtrech a při vyhledávání a nahrazování obsahu.

Použití

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

~ (vlnovka) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo tilda
Kritérium fy91~? například nalezne fy91?.

 1. Chcete-li vyhledat řádky splňující kritéria hledání, klepněte na tlačítko Najít další nebo Najít předchozí.

 2. Chcete-li se vrátit do datového formuláře, abyste mohli přidat, změnit nebo odstranit řádky, klikněte na možnost Formulář.

Začátek stránky

Změna dat na řádku

 1. Vyhledejte řádek, který chcete změnit.

  Další informace naleznete v částech řádku tak, že přejdete a Vyhledání řádku zadáním kritérií vyhledávání.

 2. Změňte data v řádku.

  Chcete-li přejít na další pole na řádku, stiskněte klávesu TAB. Chcete-li přejít na předchozí pole, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

 3. Po provedení změn dat stiskněte klávesu ENTER a řádek bude aktualizován.

  Aplikace Excel automaticky odstraní následující řádek.

  Poznámka : Před stisknutím klávesy ENTER můžete změny vrátit zpět klepnutím na tlačítko Obnovit.

Začátek stránky

Odstranění řádku

 1. Vyhledejte v datovém formuláři řádek, který chcete odstranit.

  Další informace naleznete v částech řádku tak, že přejdete a Vyhledání řádku zadáním kritérií vyhledávání.

 2. Klikněte na tlačítko Odstranit.

  Upozornění : Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení operace. Jakmile odstranění řádku potvrdíte, už jej nelze vrátit zpět.

Začátek stránky

Zavření datového formuláře

Chcete-li datový formulář zavřít a vrátit se zpět do listu, klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×