Přidání, úprava nebo odstranění položek seznamu

Web může obsahovat řadu různých seznamů – od seznamů kontaktů a kalendářů po seznamy oznámení a sledovaných problémů. Proces přidávání, úprav a odstraňování položek seznamů je podobný a nezávisí na typu seznamu. Můžete vytvořit seznam se sloupci nejrůznějších typů, například Text, Číslo, Volba, Měna, Datum a čas, Vyhledávání, Ano/Ne a Počítané. Taky můžete k položce seznamu připojit jeden nebo více souborů s dalšími podrobnostmi, třeba tabulku s podpůrnými údaji nebo dokument s hlubším vysvětlením celkového kontextu.

Důležité : Pokud pracujete s dokumenty, podívejte se na téma Použití knihoven dokumentů pro online spolupráci v sadě Office.

Poznámky : 

 • Abyste mohli přidávat, upravovat nebo odstraňovat položky v seznamu, je nutné, abyste měli oprávnění k přispívání do seznamu.

 • Proces přidávání, úprav a odstraňování položek seznamu v zobrazení Datový list je popsán v nápovědě ke službě SharePoint.

V tomto článku

Přidání položky do seznamu

Přidávání jednotlivých položek v zobrazení seznamu

Přidání několika položek v zobrazení tabulky

Úprava položky v zobrazení seznamu

Úprava několika položek v zobrazení tabulky

Odstranění položek ze seznamu

Přidání položek do seznamu odesláním e-mailu

Další věci, které můžete chtít udělat

Přidání položky do seznamu

Položka se dá do seznamu přidat dvěma způsoby. Můžete přidávat jednotlivé položky v zobrazení seznamu nebo více položek naráz v zobrazení tabulky.

Přidávání jednotlivých položek v zobrazení seznamu

 1. Přejděte na web obsahující seznam, do kterého chcete přidat položku.

 2. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online > Obsah webu a potom v příslušné části seznamů vyberte název požadovaného seznamu.

  Poznámka : Vzhled a navigace webu mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Klikněte na kartu Položky a potom ve skupině Nová vyberte možnost Nová položka.

  Pokud byly do seznamu přidány další typy obsahu, zobrazte kliknutím na šipku vedle položky Nová další volby, například Nový případ pro podporu nebo Nový dodavatel.

 4. Zadejte u položky seznamu potřebné informace.

  • Pokud je vedle popisku sloupce červená hvězdička, musíte zadat informace.

  • Pokud chcete k položce seznamu připojit soubor, klikněte ve skupině Akce na kartu Úpravy, vyberte Připojit soubor, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovaný soubor a potvrďte tlačítkem OK. Ke každé položce seznamu můžete připojit víc souborů. Pokud příkaz Připojit soubor není dostupný, je možné, že tento seznam nepodporuje přílohy.

  • V závislosti na konkrétním seznamu je možné, že na kartě Vlastní příkazy na pásu karet budou ještě další příkazy.

 5. Vyberte Uložit.

Začátek stránky

Přidání několika položek v zobrazení tabulky

 1. Přejděte na web obsahující seznam, do kterého chcete přidat položku.

 2. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online > Obsah webu a potom v příslušné části seznamů vyberte název požadovaného seznamu.

  Poznámka : Vzhled a navigace webu mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte Úpravy v horní části seznamu. Je to stejné, jako když na kartě Seznam vyberete Rychlé úpravy.

  Přidání položky do seznamu na řádku

  Poznámka :  Ze zobrazení seznamu můžete snadno přepnout na zobrazení tabulky pomocí příkazu Zobrazit nebo Rychlé úpravy.

 4. Zadejte u položky seznamu potřebné informace.

  • Pokud nic nezadáte do sloupce vyžadujícího informace, zobrazí se u něho chybová zpráva.

  • Důležité: Při úpravách v zobrazení tabulky se k položkám seznamu nedají připojovat soubory. Můžete ale připojit položku seznamu tak, že ji upravíte v zobrazení seznamu.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Po zadání všech informací ukončete úpravy seznamu kliknutím na možnost Zastavit.

  • Pokud chcete zadané informace zahodit, klikněte na tři tečky ... vedle položky a v rozevíracím seznamu vyberte Odstranit položku.

Začátek stránky

Úprava položky v seznamu

Podobně jako u přidávání položek máte při úpravě položky v seznamu dvě možnosti. Můžete položku upravit v zobrazení seznamu (to je výchozí způsob) nebo rychle upravit několik položek v zobrazení tabulky.

Úprava položky v zobrazení seznamu

Upravit položku

 1. Přejděte na web obsahující seznam, ve kterém chcete upravit položku.

 2. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online > Obsah webu a potom v příslušné části seznamů vyberte název požadovaného seznamu.

  Poznámka : Vzhled a navigace webu mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte tři tečky... vedle položky, kterou chcete upravit, a pak v rozevíracím seznamu vyberte Upravit položku.

 4. Upravte informace položky seznamu. Pokud je vedle popisku sloupce červená hvězdička, je zadání informací povinné.

 5. Pokud chcete k položce seznamu připojit soubor, klikněte ve skupině Akce na kartě Položky na Připojit soubor a potom kliknutím na Procházet vyhledejte požadovaný soubor a potvrďte kliknutím na OK. Ke každé položce seznamu můžete připojit víc souborů. Pokud příkaz OK není dostupný, možná seznam nepodporuje přílohy.

 6. Pokud chcete přílohu položky seznamu odstranit, vyberte Upravit položku a potom v části Přílohy ve formuláři klikněte na tlačítko Odstranit vedle přílohy, kterou chcete odebrat.

  Odstranit přílohu

Úprava několika položek v zobrazení tabulky

 1. Přejděte na web obsahující seznam, do kterého chcete přidat položku.

 2. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online > Obsah webu a potom v příslušné části seznamů vyberte název požadovaného seznamu.

  Poznámka : Vzhled a navigace webu mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte Úpravy v horní části seznamu.

  Přidání položky do seznamu na řádku

  Poznámka :  Ze zobrazení seznamu můžete snadno přepnout na zobrazení tabulky pomocí příkazů Zobrazit a Rychlé úpravy.

 4. Upravte informace položky stejně jako v tabulce.

  Důležité: Při úpravách v zobrazení tabulky se k položkám seznamu nedají připojovat soubory. Můžete ale připojit položku seznamu tak, že ji upravíte v zobrazení seznamu.

 5. Až informace upravíte, ukončete úpravy seznamu kliknutím na možnost Zastavit.

Odstranění položek ze seznamu

Důležité : Při odstraňování položek postupujte opatrně. Odstranění položek může být trvalé, tzn. bez možnosti jejich obnovení. Místo odstranění zvažte jejich přesunutí nebo archivaci. V závislosti na způsobu konfigurace webu může existovat možnost obnovení položek a jejich obsahu ze složky Koš.

 1. Přejděte na web obsahující seznam, pro který chcete položky odstranit.

 2. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online > Obsah webu a potom v příslušné části seznamů vyberte název požadovaného seznamu.

  Poznámka : Vzhled a navigace webu mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

  Vyberte kartu Položky a zaškrtněte položky, které chcete odstranit. Pak na kartě Položky vyberte Odstranit položku.

  Odstranit položku

Začátek stránky

Přidání položek do seznamu odesláním e-mailu

Diskusní vývěsky, oznámení a kalendáře můžete také nastavit tak, aby uživatelé mohli přidávat položky odesláním e-mailu (pokud máte na webu povolen příjem obsahu e-mailem). Příspěvky do blogu lze odesílat e-mailem (nelze však odesílat komentáře blogů). Ostatní seznamy lze nastavit na příjem e-mailu pomocí vlastních řešení – nástrojů pro zpracování e-mailů.

Získejte e-mailovou adresu seznamu tak, že provedete jednu (nebo několik) z následujících akcí:

 • Prohledejte adresář vašeho e-mailového programu. Pokud v něm e-mailová adresa není, musíte ji získat od toho, kdo seznam nastavil. Potom můžete adresu přidat do seznamu kontaktů e-mailového programu, takže ji později snadno najdete.

 • Prohlédněte si popis seznamu, který se zobrazuje přímo pod názvem seznamu. Vlastník webu mohl uvést e-mailovou adresu seznamu do jeho popisu.

 • Pokud se e-mailová adresa nezobrazí v popisu seznamu a máte oprávnění k zobrazení nastavení seznamu, projděte si nastavení e-mailů pro daný seznam:

  1. Přejděte na web obsahující seznam, do kterého chcete odesílat soubory e-mailem.

  2. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online > Obsah webu a potom v příslušné části seznamů vyberte název požadovaného seznamu.

   Poznámka : Vzhled a navigace webu mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

  3. Na kartě Seznam klikněte ve skupině Nastavení na Nastavení seznamu.

   Tlačítko Nastavení seznamu

 • Pokud je u seznamu nastaven příjem e-mailů, je jeho e-mailová adresa uvedená na stránce Nastavení seznamu v části Komunikace u položky E-mailová adresa.

Poznámka :  Pokud se e-mailová adresa na stránce Nastavení seznamu nezobrazuje, e-maily nejsou v nastavení webu povolené.

Přidání souborů odesláním e-mailu

 • K odeslání položky seznamu v podobě e-mailové zprávy použijte e-mailovou adresu skupiny SharePointu. Vaše organizace může mít vlastní e-mailový seznam, kterému se říká skupina SharePointu. Členové skupiny si můžou navzájem posílat e-maily. Adresa skupiny SharePoint může obsahovat adresy seznamů, takže když odešlete členům skupiny e-mail, jeho přílohy se automaticky přidají na web SharePointu.

Odeslání e-mailu do seznamu

 1. V e-mailové aplikaci, kterou používáte, připravte odesílanou položku některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li odeslat položku do diskuse nebo přidat položku do týmového blogu, přidejte obsah do textu zprávy.

  • Chcete-li odeslat položku kalendáře, odešlete žádost o schůzku nebo událost z e-mailové nebo kalendářové aplikace.

  • Chcete-li odeslat obrázek, formulář nebo dokument, přidejte tuto položku ke zprávě jako přílohu.

  • Chcete-li odeslat standardní e-mailovou zprávu nebo odpověď, začleňte obsah do textu zprávy stejně jako u jakékoli e-mailové zprávy.

 2. Do pole Komu nebo Kopie zadejte adresu seznamu. Pokud je seznam již zahrnut ve skupině služby SharePoint, zadejte namísto toho e-mailovou adresu této skupiny.

 3. Zprávu odešlete. Ve většině e-mailových aplikací to uděláte tlačítkem Odeslat.

 4. Položka je přidána do seznamu a měla by se v něm objevit. Pokud se položka v seznamu nezobrazí okamžitě, aktualizujte prohlížeč.

V závislosti na nastavení e-mailového serveru může chvíli trvat, než se položka seznamu zobrazí.

Poznámka : Pokud na web e-mailem odešlete položku kalendáře, je třeba účastníky schůzky informovat v případě, že dojde k nějakým změnám plánované schůzky. Jestliže změníte podrobnosti schůzky na webu, nejsou z něj takové aktualizace (případně zrušení) automaticky odesílány.

Začátek stránky

Další věci, které můžete chtít udělat

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×