Přidání účtu Outlook.com do Outlooku pro Windows

Přidání účtu Outlook.com do Outlooku pro Windows

Důležité : 

 • 21. prosince 2016

 • [VYŽADUJE SE AKCE] Znovu si připojte desktopovou verzi Outlooku k účtu Outlook.com, abyste mohli dál dostávat e-maily z Outlook.com na vašem počítači.
  Pokud jste právě synchronizovali e-maily z účtu Outlook.com s desktopovou verzí Outlooku 2016 nebo Outlooku 2013, musíte znovu připojit účet desktopového Outlooku ke svému účtu Outlook.com. Pokud to neuděláte, e-maily se brzo přestanou synchronizovat. Podrobné pokyny k opětovnému připojení účtu najdete v tomto článku.

Outlook vám umožňuje pracovat s mnoha různými typy e-mailových účtů na jednom místě. Pokud máte e-mailový účet Microsoft, který končí na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com nebo @msn.com, můžete si následujícím postupem přidat svůj účet do verze Outlook 2016 a Outlook 2013 nebo Outlook 2010 a Outlook 2007.

Automatické přidání účtu Microsoft do aplikace Outlook

 1. Spusťte Outlook.

 2. Na kartě Soubor v části Informace o účtu zvolte Přidat účet.

  Outlook 2016 – Přidat účet

 3. Zvolte E-mailový účet a zadejte svoje jméno.

  Dialogové okno Přidat účet

 4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo e-mailového účtu, který chcete přidat.

 5. Znova zadejte heslo a zvolte Další.

  Poznámka : Outlook automaticky spustí konfiguraci účtu, přičemž nejdřív naváže síťové připojení, potom najde nastavení pro váš účet a nakonec se přihlásí k poštovnímu serveru.

 6. Až se v okně zobrazí Blahopřejeme!, zvolte Dokončit a potom restartujte Outlook.

  Poznámka : Outlook přidá váš účet a automaticky vám začne synchronizovat data.

Když znovu otevřete svůj účet aplikace Outlook 2016 nebo Outlook 2013, najdete svůj účet Outlook, který jste přidali, v seznamu v levém podokně pod složkou Doručená pošta primárního účtu.

Co chcete udělat?

Můžete používat účet Outlook.com (dřív Hotmail) s účtem aplikace Outlook 2010 nebo Outlook 2007. 

I když Microsoft v současné době podporuje jenom Outlook 2010 verze 14.0.7143.5000 a novější, pro přístup ke svému e-mailovému účtu můžete použít podporovanou nebo nepodporovanou verzi. Když použijete podporovanou verzi, získáte úplný přístup ke svému osobnímu e-mailovému účtu Microsoft, který zahrnuje přístup k vašim e-mailům, kalendáři a kontaktům. Použití nepodporované verze vám zajistí přístup k e-mailu na vašem účtu, ale nebudete se moct dostat ke svému kalendáři, kontaktům nebo úkolům.

 1. V aplikaci Outlook 2010 zvolte nabídku Soubor.

 2. V levém podokně zvolte Nápověda a podívejte se na číslo verze.

  Snímek obrazovky se stránkou, na které si v části O produktu Microsoft Outlook můžete zkontrolovat verzi Outlooku 2010

 3. Udělejte některý z následujících kroků podle toho, jestli je vaše verze aplikace Outlook 2010 podporovaná nebo ne:

  • Pokud máte podporovanou verzi (14.0.7143.5000 nebo novější), přejděte na Krok 3: Zahájení procesu nastavení nového účtu. Získáte tak úplný přístup ke svému e-mailovému účtu.

  • Pokud máte nepodporovanou verzi (verze dřívější než 14.0.7143.5000), udělejte některý z těchto kroků:

 1. Použijte Windows Update k automatickému stažení a instalaci aktualizace. Nebo přejděte do centra Stažení softwaru a získejte další informace o instalaci aktualizace Outlook 2010 (KB2956203).

 2. Po instalaci aktualizace přejděte na Krok 3: Zahájení procesu nastavení nového účtu.

 1. V aplikaci Outlook 2010 přejděte na Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mailové účty > E-mail zvolte Nový.

  Přidání nového účtu v Outlooku 2010

 3. V dialogovém okně Přidat nový účet zvolte E-mailový účet a potom Další.

  Přidání nového e-mailového účtu v Outlooku 2010

 4. Zobrazí se dialog Automatické nastavení účtu.

 5. Dokončete nastavení – proveďte Krok 4: Dokončení procesu nastavení nového účtu.

Podle toho, jestli používáte podporovanou nebo nepodporovanou verzi aplikace Outlook 2010, proveďte jeden z těchto postupů:

Přidání nového účtu do podporované verze Outlooku 2010
  1. V dialogu Přidat nový účet vyberte E-mailový účet a zadejte svoje jméno. Toto jméno se bude příjemcům zobrazovat jako jméno odesílatele.

  2. Zadejte e-mailovou adresu účtu, který chcete do aplikace Outlook 2010 přidat.

  3. Zadejte heslo e-mailového účtu, který chcete do aplikace Outlook 2010 přidat.

  4. Zadejte heslo ještě jednou a zvolte Další, aby se nastavení dokončilo.

   Přidání jména a e-mailové adresy v Outlooku 2010

   Outlook 2010 přidá nový e-mailový účet a připojí se k němu.

   Důležité : Hotovo! Outlook 2010 má nakonfigurovaný přístup k vašemu osobnímu e-mailovému účtu Microsoft.

  Přidání nového účtu do nepodporované verze Outlooku 2010
  1. V dialogu Přidat nový e-mailový účet – Automatické nastavení účtu vyberte Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a pak zvolte Další.

   Outlook 2010 – Konfigurovat nastavení serveru ručně

  2. Zvolte E-mail v Internetu > Další.

   Výběr služby Outlooku 2010 pro nový účet

  3. Na stránce Nastavení e-mailu sítě Internet udělejte toto:

   • V části Informace o uživateli zadejte své jméno a e-mailovou adresu účtu, který přidáváte do aplikace Outlook 2010.

   • V části Informace o serveru postupujte takto:

    Jako Typ účtu vyberte IMAP.

    Do pole Server příchozí pošty zadejte text, který se bude zobrazovat jako adresa serveru v nastavení IMAP4 u vašeho osobního e-mailového účtu Microsoft. Zobrazovaná adresa může být imap-mail.outlook.com.

    Jako Server odchozí pošty zadejte smtp-mail.outlook.com.

   • V části Přihlašovací informace zadejte e-mailovou adresu a heslo e-mailového účtu, který chcete přidat do aplikace Outlook 2010.

    Nastavení internetového e-mailu v Outlooku 2010

  4. V pravém dolním rohu dialogového okna vyberte Další nastavení.

  5. Zvolte kartu Server pro odchozí poštu a zaškrtněte políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření.

  6. Zvolte Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.

  7. Zvolte kartu Upřesnit a postupujte takto:

   • Pro Server příchozí pošty (IMAP) zadejte do textového pole číslo portu, které se zobrazuje v Nastavení IMAP4 pro váš osobní e-mailový účet Microsoft. To může být 993.

   • V rozevírací nabídce vedle položky Použít tento typ šifrovaného připojení vyberte SSL.

   • Pro Server pro odchozí poštu (SMTP) zadejte do textového pole číslo portu 25.

   • V rozevírací nabídce vedle položky Použít tento typ šifrovaného připojení vyberte TLS.

    Tipy : 

    • Než do textového pole Server odchozí pošty (SMTP) zadáte hodnotu 25, je dobré ověřit v softwaru firewalu, jestli je port 25 dostupný. Pokud zjistíte, že port 25 není dostupný, zadejte do textového pole Server odchozí pošty (SMTP) hodnotu 587.

    • Pokud není dostupné číslo portu, které v tomto případě zadáte, může se zobrazit chybová zpráva, když se Outlook 2010 bude pokoušet připojit k vašemu e-mailovému účtu. Pokud se chybová zpráva zobrazí, vraťte se na kartu Upřesnit v dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet a zadejte druhé číslo portu (25 nebo 587).

  8. Zvolte OK, aby se zavřelo dialogové okno Nastavení e-mailu sítě Internet, a pak zvolte Další.

   Nastavení SSL a TLS v Outlooku 2010

  9. Outlook 2010 přidá nový e-mailový účet a připojí se k němu.

I když Microsoft v současné době podporuje jenom Outlook 2007 verze 12.0.6680.5000 a novější, pro přístup ke svému e-mailovému účtu můžete použít podporovanou nebo nepodporovanou verzi. Když použijete podporovanou verzi, získáte úplný přístup ke svému osobnímu e-mailovému účtu Microsoft, který zahrnuje přístup k vašim e-mailům, kalendáři a kontaktům. Použití nepodporované verze vám zajistí přístup k e-mailu na vašem účtu, ale nebudete se moct dostat ke svému kalendáři, kontaktům nebo úkolům.

 1. V aplikaci Outlook 2007 vyberte nabídku Nápověda a potom vyberte O aplikaci Microsoft Office Outlook.

 2. V dialogovém okně O aplikaci Microsoft Office Outlook najdete číslo verze aplikace Outlook 2007, které vás zajímá, na prvním řádku, hned za textem Microsoft Office Outlook 2007. Pokud je na konci prvního řádku dialogového okna další číslo verze, ignorujte ho.

  Následující snímek obrazovky zobrazuje umístění čísla verze aplikace Outlook 2007 na prvním řádku dialogového okna.

  Snímek obrazovky, který ukazuje, kde se v dialogovém okně O aplikaci Microsoft Office Outlook zobrazí číslo verze Outlooku 2007.
 3. Udělejte některý z následujících kroků podle toho, jestli je vaše verze aplikace Outlook 2007 podporovaná nebo ne:

  • Pokud máte podporovanou verzi (12.0.6680.5000 nebo novější), přejděte na Krok 3: Zahájení procesu nastavení nového účtu. Získáte tak úplný přístup ke svému e-mailovému účtu.

  • Pokud máte nepodporovanou verzi (verze dřívější než 12.0.6680.5000), udělejte některý z těchto kroků:

 1. Začněte stahovat aktualizaci pro Outlook 2007 (KB2768023) z webu Microsoft Download Center kliknutím na Stáhnout.

 2. Po zobrazení otázky, jestli chcete stahovaný soubor spustit nebo uložit, vyberte Uložit jako.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyberte složku, do které chcete soubor uložit, a klikněte na Uložit.

 4. Po dokončení stahování nainstalujte aktualizaci následujícím postupem:

  • Přejděte do složky, kam jste soubor uložili, a soubor otevřete. Zobrazí se Průvodce instalací.

  • Podle pokynů průvodce aktualizaci dokončete.

 5. Přejděte na Krok 3: Zahájení procesu nastavení nového účtu.

Když chcete zahájit proces nastavení nového účtu, přidejte nový profil, pokud už máte e-mailový účet v aplikaci Outlook 2007, nebo pokračujte bez přidání nového profilu, pokud ho nemáte.

Přidání nového profilu
 1. Otevřete Ovládací panely.

 2. Vyberte Pošta. Otevře se dialogové okno Nastavení pošty – Outlook.

 3. V části Profily vyberte Zobrazit profily. Zobrazí se dialog Pošta.

 4. V oblasti Při spuštění aplikace Microsoft Outlook použít profil vyberte Nabídnout výběr profilu.

 5. Vyberte Přidat a zadejte název nového profilu.

 6. Klikněte na OK. Zobrazí se dialogové okno Přidat nový e-mailový účet – Automatické nastavení účtu.

 7. Přejděte na Krok 4: Dokončení procesu nastavení nového účtu. (Následující postup, Pokračování bez přidání nového profilu, neprovádějte.)

Pokračování bez přidání nového profilu
 1. V aplikaci Outlook 2007 klikněte v nabídce Nástroje na Nastavení účtu.

 2. V dialogovém okně Nastavení účtu – e-mailové účty na kartě E-mail vyberte Nový.

  Snímek obrazovky s kartou E-mail v dialogu Nastavení účtu
 3. V dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet vyberte Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP a potom klikněte na Další.

  Otevře se dialog Přidat nový e-mailový účet – Automatické nastavení účtu.

 4. Přejděte na Krok 4: Dokončení procesu nastavení nového účtu.

Při dokončování procesu nastavení nového účtu proveďte jeden z následujících dvou postupů v tomto oddílu – podle toho, jestli používáte podporovanou nebo nepodporovanou verzi aplikace Outlook 2007.

Přidání nového účtu do podporované verze Outlooku 2007
 1. V dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet – Automatické nastavení účtu zadejte do pole Jméno svoje jméno nebo přezdívku. Toto jméno se bude příjemcům vašich e-mailových zpráv zobrazovat jako jméno odesílatele.

 2. Do textového pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu e-mailového účtu, který chcete přidat do aplikace Outlook 2007.

 3. Do textového pole Heslo zadejte heslo k účtu, který chcete přidat do aplikace Outlook 2007.

 4. Do textového pole Potvrzení hesla znova zadejte heslo.

 5. Vyberte Další.

  Outlook 2007 přidá nový e-mailový účet a připojí se k němu.

  Důležité : Máte hotovo. Dokončili jste všechny potřebné postupy, abyste Outlook 2007 nakonfigurovali pro přístup k osobnímu e-mailovému účtu Microsoft. Další postup, Přidání nového účtu do nepodporované verze Outlooku 2007, neprovádějte.

Přidání nového účtu do nepodporované verze Outlooku 2007
 1. V dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet – Automatické nastavení účtu vyberte Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a klikněte na Další.

 2. V dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet – Zvolit e-mailovou službu vyberte E-mail v Internetu a klikněte na Další.

 3. V dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet – Nastavení e-mailu sítě Internet udělejte toto:

  • V části Informace o uživateli zadejte své jméno a e-mailovou adresu e-mailového účtu, který přidáváte do aplikace Outlook 2007.

  • V části Informace o serveru postupujte takto:

  • V části Přihlašovací informace postupujte takto:

   • Do textového pole Uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu e-mailového účtu, který chcete přidat do aplikace Outlook 2007.

   • Do textového pole Heslo zadejte heslo k účtu, který chcete přidat do aplikace Outlook 2007.

  • Poblíž pravého dolního rohu dialogového okna vyberte Další nastavení.

 4. V dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet na kartě Server odchozí pošty zaškrtněte políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a potom políčko Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.

 5. V dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet zvolte kartu Upřesnit.

  Snímek obrazovky s kartou Upřesnit v dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet
 6. Na kartě Upřesnit postupujte takto:

  • Jako Server příchozí pošty (IMAP) zadejte do textového pole číslo portu, které se zobrazuje v Nastavení IMAP4 pro váš osobní e-mailový účet Microsoft. Může to být port 993. Potom vyberte Tento server požaduje šifrované připojení (SSL).

  • Jako Server odchozí pošty (SMTP) zadejte do textového pole pro port číslo 25 a v poli Použít tento typ šifrovaného připojení vyberte TLS.

   Tipy : 

   • Než do textového pole Server odchozí pošty (SMTP) zadáte hodnotu 25, je dobré ověřit v softwaru firewalu, jestli je port 25 dostupný. Pokud zjistíte, že port 25 není dostupný, zadejte do textového pole Server odchozí pošty (SMTP) hodnotu 587.

   • Pokud není dostupné číslo portu, které v tomto případě zadáte, může se zobrazit chybová zpráva, když se bude Outlook 2007 pokoušet připojit k vašemu e-mailovému účtu. Pokud se tato chybová zpráva zobrazí, vraťte se na kartu Upřesnit v dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet a zadejte druhé číslo portu (25 nebo 587).

 7. Tlačítkem OK zavřete dialogové okno Nastavení e-mailu sítě Internet.

 8. V dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet – Nastavení e-mailu sítě Internet zvolte Další.

  Outlook 2007 přidá nový e-mailový účet a připojí se k němu.

  Důležité : Hotovo! Outlook 2007 má nakonfigurovaný přístup k osobnímu e-mailovému účtu Microsoft.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Nastavení účtu > Nastavení účtu.

 2. Vyberte e-mailový účet, který chcete odebrat, a klikněte na Odebrat.

 3. Kliknutím na Ano potvrďte odebrání tohoto účtu.

Pokud chcete e-mailový účet odebrat z jiného profilu, ukončete a restartujte Outlook s tímto jiným profilem a postupujte podle předchozích pokynů. Účty z jiných profilů můžete odebrat i takto:

 1. Ukončete Outlook.

 2. V Ovládacích panelech klikněte na Pošta.

  Kde je v Ovládacích panelech položka Pošta?

  Umístění položky Pošta v Ovládacích panelech se liší v závislosti na používané verzi operačního systému Microsoft Windows, na zvoleném zobrazení Ovládacích panelů a na tom, jestli používáte 32- nebo 64bitovou verzi operačního systému nebo aplikace Outlook 2007.

  Poznámka : Ikona Pošta se v Ovládacích panelech nezobrazí, pokud jste Outlook dosud nenainstalovali a nespustili.

  Nejjednodušším způsobem vyhledání položky Pošta je otevřít Ovládací panely v systému Windows a do pole Hledat v horní části okna zadat text Pošta.

  V záhlaví dialogového okna Nastavení pošty je uvedený název aktuálního profilu. Pokud chcete vybrat jiný profil, klikněte na Zobrazit profily, vyberte název profilu a klikněte na Vlastnosti.

 3. Klikněte na E-mailové účty.

 4. Vyberte účet a klikněte na Odebrat.

 5. Kliknutím na Ano > Zavřít potvrďte odebrání tohoto účtu.

V Ovládacích panelech můžete odinstalovat i Outlook Connector. Další informace o odebrání aplikací najdete v Nápovědě a podpoře pro systém Windows.

Pokud si změníte heslo k účtu Outlook.com, musíte tento údaj aktualizovat i v aplikaci Outlook. Po změně hesla na webu Outlook.com aktualizujte heslo, které je uložené v aplikaci Outlook.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Nastavení účtu > Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 2. Na kartě E-mail klikněte na váš účet Outlook.com a potom klikněte na Změnit.

 3. Do pole Heslo zadejte svoje nové heslo.

 4. Klikněte na OK a potom v dialogovém okně Nastavení účtu klikněte na Zavřít.

Pomocí Outlook Connectoru můžete zobrazit svůj kalendář Outlook.com v aplikaci Outlook. To se týká i kalendářů jiných lidí, které s vámi nasdíleli. Díky správě kalendářů v aplikaci Outlook můžete využívat funkce pro správu času, které nabízí Outlook, jako je současné zobrazení více kalendářů. S účtem aplikace Outlook 2010 nebo Outlook 2007 a Outlook Connectorem máte i tyto možnosti:

 • Zobrazení úloh a označených zpráv pod událostmi, které spadají na dotyčný den

 • Zařazování událostí do kategorií na základě vlastního barevného označení

 • Překrytí několika kalendářů

Navíc se všechny změny, které jste udělali v kalendáři Outlook.com v aplikaci Outlook automaticky synchronizují s webovou verzí vašeho účtu Outlook.com.

Další informace

Nastavení Outlooku na Macu

Přidání účtu Outlook.com v Outlooku for Mac 2011

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×