Při použití čtečky obrazovky přidáte lidi ke kontaktům ve Skypu pro firmy

Při použití čtečky obrazovky přidáte lidi ke kontaktům ve Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Rychlé přidání osoby a skupiny do seznamu kontaktů v Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows. Ve vaší organizace a taky uživatelům, kteří si ve vaší organizaci, pokud víte, že máte účet Skype můžete přidat uživatele nebo skupiny.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Přidání osoby nebo skupiny, která je ve vaší organizaci

 1. Pro spuštění Skype pro firmy stiskněte klávesu s logem Windows, napište Skype pro firmy a stiskněte Enter.

  Ve výchozím nastavení se Skype pro firmy otevře v zobrazení Kontakty s vybraným polem Vyhledat uživatele.

  Tip : Pokud chcete otevřít zobrazení Kontakty z jiného zobrazení v aplikaci Skype pro firmy (jako je karta Konverzace nebo karta Schůzky), stiskněte kombinaci kláves Ctrl+1.

 2. Do vyhledávacího pole Vyhledat uživatele napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Pokud vaše organizace používá skupiny Office 365, můžete také vyhledat název skupiny. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání a zobrazí se karta Moje kontakty.

  Poznámka : V závislosti na typu účtu se mohou zobrazit ještě dvě další karty, Dovednost a Chatovací místnosti. Když je vybrána karta Moje kontakty, Skype pro firmy hledá v adresáři vaší organizace.

 3. Držte stisknutou klávesu s šipkou dolů, dokud se neozve jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Stisknutím klávesy Enter otevřete místní nabídku. Uslyšíte : „Send an IM button“ (Tlačítko Poslat rychlou zprávu).

 5. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „More Options button“ (Tlačítko Další možnosti), poté stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

  • Pokud chcete přidat osobu nebo skupinu do své skupiny Oblíbené v seznamu kontaktů, stiskněte A.

  • Pokud chcete přidat osobu nebo skupinu do jiné skupiny v seznamu kontaktů, například Ostatní kontakty, stiskněte klávesu O, poté pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte skupiny. Až uslyšíte název požadované skupiny, stiskněte klávesu Enter.

Přidání osoby nebo skupiny, která není ve vaší organizaci

Poznámka : Správce vám povolí nebo zakáže funkci vyhledávání v Adresáři aplikace Skype podle zásad vyhledávání vaší organizace. Pokud není dostupná karta Adresář aplikace Skype, nebudete moct vyhledávat uživatele aplikace Skype.

Pokud osoba nebo skupina, které chcete přidat, nejsou ve vaší organizaci, ale víte, že mají účet aplikace Skype, postupujte takto:

 1. Spusťte Skype pro firmy. Okno aplikace Skype pro firmy se otevře na zobrazení Kontakty s vybraným vyhledávacím polem Vyhledat uživatele.

 2. Do vyhledávacího pole Vyhledat uživatele napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání na kartě Moje kontakty.

  Poznámka : Pokud je ve vaší organizaci povolen adresář Skype, Skype pro firmy prohledává miliony uživatelů Skype. Když znáte jejich ID aplikace Skype a umístění osoby nebo skupiny, které chcete přidat, pomůžete tím hledání upřesnit. Taky můžete hledat podle jejich e-mailové adresy nebo účtu Microsoft, například Jan@outlook.com.

 3. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „My Contacts Search, 1 of 3“ (Hledání v mých kontaktech, 1 ze 3).

 4. Opakujte stisknutí klávesy se šipkou doprava, dokud neuslyšíte: „Skype Directory Search, 2 of 3“ (Hledání v adresáři Skypu, 2 ze 3), poté stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Selected“ (Vybráno).

 5. Stiskněte dvakrát tabulátor, čímž přesunete fokus na výsledky hledání, poté opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, kterou chcete přidat.

 6. Stisknutím klávesy Enter otevřete místní nabídku. Uslyšíte: „Add to group button“ (Tlačítko Přidat do skupiny). Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

  • Pokud chcete přidat do svého seznamu Oblíbené nějakou osobu, stiskněte A.

  • Opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte název požadované skupiny, a poté stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka : Když přidáte kontakt aplikace Skype do aplikace Skype pro firmy, zašle se upozornění osobě, kterou jste právě přidali. Této osobě poté můžete zasílat zprávy až poté, co přijme váš požadavek.

Odstranění kontaktu ze seznamu

 1. V zobrazení Kontakty opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte jméno kontaktu. Poté opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte jméno kontaktu, který chcete odstranit.

 2. Stisknutím klávesy Enter otevřete místní nabídku. Uslyšíte : „Send an IM button“ (Tlačítko Poslat rychlou zprávu).

 3. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „More Options button“ (Tlačítko Další možnosti), poté stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

  • Chcete-li kontakt odstranit z aktuální skupiny a přesunout jej do skupiny Ostatní kontakty, stiskněte klávesu G.

  • Pokud chcete odebrat osobu nebo skupinu ze svého seznamu Kontakty, stiskněte klávesu R.

 4. Otevře se okno s potvrzením. Uslyšíte: „No button“ (Žádné tlačítko). Odstranění potvrdíte stisknutím klávesy Y.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce přístupných osobám s postižením

Lidi můžete rychle přidat do seznamu kontaktů v Skype pro firmy pro Mac pomocí předdefinované Mac OS čtečka obrazovky VoiceOver. Přidání osob nebo skupin ve vaší organizace a taky lidmi, kteří nejsou ve vaší organizaci nebo odstranění kontaktům, kteří jsou v současnosti ve vašem seznamu.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání osoby, která je ve vaší organizaci

Můžete rychle přidejte tuhle osobu z vaší organizace, vyhledáním jejich jména adresa pro rychlé zprávy nebo kontaktu můžete číslo.

 1. Spusťte Skype pro firmy pro Mac a v případě potřeby se přihlaste. Otevře se okno Skype pro firmy pro Mac v zobrazení Kontakty. Chcete-li vybrat pole Prohledat kontakty, opakovaně stiskněte tabulátor. Uslyšíte: „Search for contacts“ (Prohledat kontakty).

  Tip : Možnost Rychlá navigace umožňuje procházet aplikace pouze pomocí kláves se šipkami. Chcete-li Rychlou navigaci zapnout nebo vypnout, stiskněte současně klávesy s levou a pravou šipkou. Chcete-li zjistit více informací o Rychlé navigaci, přejděte k tématu VoiceOver pro systém Mac: Navigace pomocí rychlé navigace.

 2. Do pole Prohledat kontakty napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Chcete-li přejít do seznamu výsledků, opakujte stisknutí kláves Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „Leaving group. Table“ (Opouštění skupiny. Tabulka) a první výsledek hledání. Opakujte stisknutí klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Fn+Control+F2. Uslyšíte „Menu bar, Apple“ (Řádek nabídek, Apple).

 5. Pomocí klávesy se šipkou vpravo procházejte k položce Kontakty a stisknutím klávesy se šipkou dolů otevřete nabídku Kontakty. Uslyšíte: „Contacts“ (Kontakty).

 6. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte volbu Přidat kontakt. Uslyšíte: „Add contact“ (Přidat kontakt). Poté stisknutím klávesy Enter přidejte osobu do svého seznamu.

Přidání osoby, která není ve vaší organizaci

Osoby, které nejsou ve vaší organizaci, můžete přidat, pokud mají účet aplikace Skype.

Poznámka : Správce vám povolí nebo zakáže funkci vyhledávání v Adresáři aplikace Skype podle zásad vyhledávání vaší organizace. Pokud není dostupná karta Adresář aplikace Skype, nebudete moct vyhledávat uživatele aplikace Skype.

 1. Spusťte Skype pro firmy pro Mac a v případě potřeby se přihlaste. Otevře se okno Skype pro firmy pro Mac v zobrazení Kontakty. Chcete-li vybrat pole Prohledat kontakty, opakovaně stiskněte tabulátor. Uslyšíte: „Search for contacts“ (Prohledat kontakty).

 2. Do pole Prohledat kontakty napište adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Chcete-li přejít do seznamu výsledků, opakujte stisknutí kláves Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „Leaving group. Table“ (Opouštění skupiny. Tabulka) a první výsledek hledání. Opakujte stisknutí klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Fn+Control+F2. Uslyšíte „Menu bar, Apple“ (Řádek nabídek, Apple).

 5. Pomocí klávesy se šipkou vpravo procházejte k položce Kontakty a stisknutím klávesy se šipkou dolů otevřete nabídku Kontakty. Uslyšíte: „Contacts“ (Kontakty).

 6. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte volbu Přidat kontakt. Uslyšíte: „Add contact“ (Přidat kontakt). Poté stisknutím klávesy Enter přidejte osobu do svého seznamu.

Odstranění kontaktu ze seznamu

 1. Přejděte do zobrazení Kontakty ve skupině Hlavní navigace. Procházejte opakovaným stisknutím tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Contacts, button“ (Tlačítko Kontakty).

 2. Chcete-li přejít do seznamu Kontakty, stiskněte mezerník a poté dvakrát stisknete tabulátor. Uslyšíte: „Contacts table“ (Tabulka Kontakty).

 3. Chcete-li v případě potřeby rozbalit skupinu kontaktů, stiskněte klávesu se šipkou vpravo.

 4. Opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů procházejte kontakty, dokud se neozve jméno osoby, kterou chcete odstranit.

 5. Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Fn+Control+F2. Uslyšíte „Menu bar, Apple“ (Řádek nabídek, Apple).

 6. Pomocí klávesy se šipkou vpravo procházejte k položce Kontakty a stisknutím klávesy se šipkou dolů otevřete nabídku Kontakty. Uslyšíte: „Contacts“ (Kontakty).

 7. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte volbu Odebrat kontakt. Uslyšíte: „Remove contact“ (Odebrat kontakt). Poté stisknutím klávesy Enter odeberte osobu ze svého seznamu.

Viz také

Používání čtečky obrazovky k uskutečnění nebo příjem hovoru ve Skypu pro firmy

Sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce přístupných osobám s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×