Přiřazení rolí a oprávnění ke správě sad termínů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste mohli vytvořit nebo změnit termínu v nástroji správy úložiště termínů, musíte mít jednu z těchto tří konkrétní rolí: Správce úložiště termínů, správce skupiny nebo Přispěvatel.

Snímek obrazovky textového pole správců úložiště termínů v Centru pro správu služby SharePoint. Do tohoto pole napište jméno osoby, kterou chcete přidat jako správce.

Správce úložiště termínů můžete provést tyto úlohy:

 • Vytvoření nebo odstranění skupin sad termínů

 • Přidání nebo odebrání správců skupiny nebo přispěvatelů

 • Změna pracovních jazyků pro úložiště termínů

 • Jakýkoli úkol, který může provádět správce skupiny nebo přispěvatel

Důležité informace: Abyste mohli určit dalšího správce úložiště termínů, musíte být správcem úložiště termínů.

Přidání Správce úložiště termínů:

 1. Otevření nástroje správy úložiště termínů.

 2. Ve stromovém zobrazení na levé straně vyberte taxonomii.

Snímek obrazovky stromového zobrazení v nástroji správy úložiště termínů, který ukazuje taxonomii a podsložky.

 1. Na kartě Obecné na panelu vlastností zadejte do pole Správci úložiště termínů jména osob, které chcete přidat. Můžete taky kliknout na tlačítko Procházet a uživatele vyhledat a přidat.

 2. Po dokončení přidávání jmen osob, které se mají stát správci úložiště termínů, klikněte na Uložit.

Přidání správců skupiny

Správce skupiny může provádět tyto úkoly:

 • Přidání nebo odebrání přispěvatelů

 • Jakýkoli úkol, který může provádět přispěvatel

Důležité informace: Nové správce skupiny může přidat pouze správce úložiště termínů.

Pokud chcete přidat správce skupiny:

 1. Přejděte na web, kam chcete přidat správce skupiny.

 2. Otevření nástroje správy úložiště termínů

 3. V podokně stromového zobrazení vlevo vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat správce skupiny.

 4. Na kartě Obecné na panelu vlastností zadejte do pole Správci skupiny jména osob, které chcete přidat. Můžete taky kliknout na tlačítko Procházet a uživatele vyhledat a přidat.

 5. Po dokončení přidávání jmen osob, které se mají stát správci skupiny, klikněte na Uložit.

Přidání přispěvatelů

Přispěvatel můžete vytvořit nebo změnit sady termínů.

Chcete-li přidat přispěvatele do skupiny, musíte být správcem úložiště termínů nebo správcem skupiny pro danou skupinu.

Poznámka: Role přispěvatele ve spravovaných metadatech se liší od role přispěvatele na webu.

 1. Přejděte na web, kam chcete přidat přispěvatele.

 2. Otevření nástroje pro správu úložiště termínů

 3. V podokně stromového zobrazení vlevo vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat přispěvatele.

 4. Na kartě Obecné na panelu vlastností zadejte do pole Přispěvatelé jména osob, které chcete přidat. Můžete taky kliknout na tlačítko Procházet a uživatele vyhledat a přidat.

 5. Po dokončení přidávání jmen osob, které se mají stát přispěvateli, klikněte na Uložit.

V tomto článku

Role spravovaných metadat

Úkoly s metadaty, které mohou vykonávat ostatní uživatelé webu

Přidání správce úložiště termínů

Přidání správců skupiny

Přidání přispěvatelů

Otevření nástroje správy úložiště termínů

Role spravovaných metadat

Úkoly, které můžete v nástroji správy úložiště termínů provádět, jsou určené konkrétní rolí, kterou máte přiřazenou.

Poznámka: Při konfiguraci sady termínů můžete také určit skupinu či jednotlivce jako vlastníka, kontakt nebo účastníka. Tyto popisky neudělí přiřazeným uživatelům žádná konkrétní oprávnění pro práci se sadou termínů. Místo toho poskytují užitečný způsob sledování obchodních vlastníků nebo účastníků pro sadu termínů.

Začátek stránky

Úkoly s metadaty, které mohou vykonávat ostatní uživatelé webu

Uživatelé webu, kteří nemají přiřazenou roli v nástroji správy úložiště termínů, mohou používat termíny a sady termínů jiným způsobem.

Uživatelé, kteří mají alespoň oprávnění Přispěvatel, mohou pracovat se spravovanými metadaty následujícími způsoby:

 • Aktualizovat hodnoty pro sloupce spravovaných metadat (pokud jsou sady termínů přidružené k těmto sloupcům spravovaných metadat konfigurované jako otevřené a pokud sloupec spravovaných metadat povoluje vyplňované volby).

 • Přidávat nové termíny k sadě termínů, pokud aktualizují hodnotu sloupce spravovaných metadat.

 • Vytvářet nová podniková klíčová slova při aktualizaci sloupce podnikových klíčových slov v seznamu nebo knihovně.

 • Použít navigaci pomocí metadat v seznamech nebo knihovnách k filtrování zobrazení položek.

 • Používat spravované termíny nebo podniková klíčová slova ve vyhledávacích dotazech a na základě těchto termínů upřesnit výsledky hledání.

Uživatelé webu, kteří mají dostatečné oprávnění (například členové skupiny Vlastníci webu), mohou vytvářet nové sloupce spravovaných metadat pro seznamy, knihovny nebo typy obsahu. Při vytváření těchto sloupců mohou vytvořit nové sady termínů, které budou místní pro danou kolekci webů, a mohou spravovat termíny v těchto sadách.

Začátek stránky

Otevření nástroje správy úložiště termínů

Pokud chcete otevřít nástroj správy úložiště termínů, vyberte prostředí SharePointu, které používáte, a postupujte takhle.

V SharePointu Online

 1. Přejděte do Centra pro správu služby SharePoint Online.

 2. Klikněte na Úložiště termínů.

  Na serveru SharePointu

 3. Na domovské stránce kolekce webů klikněte na Obsah webu.

 4. Na stránce Obsah webu klikněte na Nastavení.

 5. Na stránce Nastavení webu ve skupině Správa webu klikněte na Správa úložiště termínů.

Po otevření nástroje správy úložiště termínů můžete přiřadit role.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×