Přiřazení makra do formuláře nebo ovládací prvek tlačítka

Tlačítko (ovládací prvek formuláře) nebo příkazové tlačítko (ovládací prvek ActiveX) slouží ke spuštění makra, které provede akci, když na ně uživatel klikne.

Ovládací prvek formuláře Tlačítko i ovládací prvek ActiveX Příkazové tlačítko se označují jako příkazové tlačítko. Tlačítko nebo příkazové tlačítko lze použít k automatizaci tisku listu, filtrování dat nebo k výpočtu číselných hodnot. Obecně lze říci, že ovládací prvek formuláře Tlačítko a ovládací prvek ActiveX Příkazové tlačítko mají podobný vzhled a funkci. Je mezi nimi ovšem několik rozdílů, které jsou popsány v následujících částech.

Tlačítko (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Tlačítko

Příkazové tlačítko (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Příkazové tlačítko

Makra a nástroje jazyka VBA najdete na kartě Vývojář, která je ve výchozím nastavení skrytá, takže ji nejdřív musíte povolit.

Karta Vývojář na pásu karet

Postup:

 • Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V kategorii Přizpůsobit pás karet zaškrtněte v seznamu Hlavní karty políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

   Přizpůsobení pásu karet
 • Excel 2007

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Možnosti aplikace Excel.

   Možnosti aplikace Excel
  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

   Možnost zobrazení karty Vývojář na pásu karet

Přidání tlačítka (ovládacího prvku formuláře)

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak ve skupinovém rámečku Ovládací prvky formuláře klikněte na položku Tlačítko Obrázek tlačítka .

  skupina ovládacích prvků

 2. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh tlačítka.

  Zobrazí se dialogové okno Přiřadit makro.

 3. Přiřaďte k tlačítku makro a klikněte na OK.

 4. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku tlačítka, klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko a klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

Přidání příkazového tlačítka (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vložit a pak ve skupinovém rámečku Ovládací prvky ActiveX klikněte na položku Příkazové tlačítko Obrázek tlačítka .

  skupina ovládacích prvků

 2. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj příkazového tlačítka.

 3. Ve skupině Ovládací prvky klikněte na Zobrazit kód.
  Spustí se program Visual Basic Editor. V rozevíracím seznamu napravo musí být vybraná možnost Click. Podprocedura typu s názvem CommandButton1_Click, jak je vidět na následujícím obrázku, spustí po kliknutí na toto tlačítko dvě makra: SelectC15 a HelloMessage.

  Podprocedura v programu Visual Basic Editor

 4. V podproceduře pro příkazové tlačítko proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zadejte název existujícího makra ze sešitu. Makra můžete vyhledat po kliknutí na tlačítko Makra ve skupině Kód. Chcete-li pomocí tlačítka spustit více maker, zadejte jejich názvy v podproceduře na samostatných řádcích.

  • Zadejte vlastní kód jazyka VBA.

 5. Zavřete program Visual Basic Editor a kliknutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka se ujistěte, že je režim návrhu vypnutý.

 6. Pokud chcete spustit kód jazyka VBA připojený k tlačítku, klikněte na příkazové tlačítko ActiveX, které jste právě vytvořili.

 7. Abyste mohli ovládací prvek ActiveX upravit, musíte být v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky zapněte Režim návrhu.

 8. Chcete-li zadat vlastnosti příkazového tlačítka, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti Obrázek tlačítka . Můžete také kliknout na příkazové tlačítko pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: Před kliknutím na Vlastnosti se ujistěte, že je objekt, jehož vlastnosti chcete prozkoumat nebo změnit, už vybraný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech formátu, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic. V následující tabulce je uveden souhrn vlastností, které jsou k dispozici.

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Popisný text prvku, který jej identifikuje nebo popisuje

Caption (formulář)

Zda se obsah ovládacího prvku automaticky zalomí na konci řádku.

WordWrap (formulář)

Velikost a umístění:

Zda se velikost ovládacího prvku automaticky přizpůsobí zobrazení veškerého obsahu.

AutoSize (formulář)

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

BackColor (formulář)

Styl pozadí (průhledný nebo neprůhledný)

BackStyle (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Shadow (Excel)

Obrázek:

Rastrový obrázek zobrazený v ovládacím prvku

Picture (formulář)

Umístění obrázku vzhledem k jeho titulku (vlevo, nahoře, vpravo atd.)

PicturePosition (formulář)

Klávesnice a myš:

Klávesovou zkratku pro ovládací prvek

Accelerator (formulář)

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I atd.).

MousePointer (formulář)

Zda lze na ovládací prvek po kliknutí převést fokus.

TakeFocusOnClick (formulář)

Začátek stránky

Viz taky

Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech systému Office

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×