Přiřazení barevné kategorie k e-mailové zprávě

Barevné kategorie představují skvělý způsob, jak zlepšit organizaci práce. Barva zvýší viditelnost vašich položek aplikace Outlook, takže je můžete třídit a vždycky najít, co potřebujete. Barevné kategorie jde v aplikaci Outlook přiřazovat k e-mailovým zprávám a do barevných kategorií jde přidávat kontakty.

Poznámka :  Pokud chcete určité zprávy zvýraznit ještě víc, můžete použít podmíněné formátování a automaticky měnit barvu a písmo příchozích zpráv podle odesílatele, předmětu nebo příjemců. Můžete taky přepínat barvu pozadí Outlooku, aby byly určité položky v seznamu zpráv ještě viditelnější.

Přiřazení barevné kategorie ke zprávě

Barevnou kategorii jde ke zprávě přiřadit, pokud je v seznamu barevných kategorií. Pokud požadovaná barevná kategorie v seznamu není, můžete barevnou kategorii vytvořit a nově ji přiřadit k položce. Můžete taky vybírat z výchozích barevných kategorií a přejmenovat je podle svých potřeb. Ke zprávě jde přiřadit víc barevných kategorií a barvu přiřazenou ke kategorii jde kdykoli změnit.

Chcete-li přiřadit ke zprávě barevnou kategorii, postupujte takto:

  • U zprávy ve složce Doručená pošta nebo v libovolném seznamu zpráv:    Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a klikněte na barevnou kategorii.

  • U otevřené zprávy:    Ve skupině Značky klikněte na Zařadit do kategorií a potom klikněte na barevnou kategorii.

Při prvním přiřazení výchozí barevné kategorie k položce vás aplikace vyzve k přejmenování této kategorie. Zároveň můžete změnit její barvu a zvolit klávesovou zkratku.

Pokud chcete zobrazit víc kategorií nebo vytvořit kategorii, klikněte ve skupině Značky na pásu karet na Zařadit do kategorií a potom klikněte na Všechny kategorie. Otevře se dialogové okno Barevné kategorie. Barevnou kategorii přiřadíte zaškrtnutím políčka vedle barevné kategorie. Můžete tak rychle přiřadit i víc barevných kategorií.

Poznámky : 

  • Kategorie nefungují u zpráv v účtu IMAP.

  • V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí jenom 10 naposledy použitých barevných kategorií. Pokud chcete zobrazit zbývající kategorie, klikněte v nabídce Zařadit do kategorií na Všechny kategorie.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×