Přiřazení Microsoftu jako poskytovatele vytáčených konferencí

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poskytovatele vytáčených konferencí poskytuje konferenčního mostu. Konferenčního mostu poskytuje vytáčených telefonního čísla, PIN a ID konference pro schůzky, které jsou vytvořené. Potřebujete jenom přiřazení poskytovatele vytáčených konferencí osobám, které se chystáte naplánování a vedení schůzek Skype pro firmy.

Aby mohla uvidíte společnost Microsoft jako poskytovatel vytáčených, musíte přiřadit licenci Skypu pro firmy konference ve veřejné telefonní síti pro uživatele.

Poznámka : Pokud uživateli přiřadíte licenci Skype pro firmy konference ve veřejné telefonní síti, která neobsahuje poskytovatele služby konference třetích stran a pak automaticky získá Microsoft jako poskytovatel vytáčených konferencí. Můžete změnit poskytovatele služby konference třetích stran v případě potřeby.

Poskytovatelé vytáčených konferencí se také označují jako poskytovatele audiokonference.

Přiřazení Microsoftu jako poskytovatele vytáčených konferencí

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

  Poznámka : Při změně na poskytovatele z jiného poskytovatele Microsoftu informace o vytáčených konferencí pro uživatele (ID konference, placená a čísla bezplatných linek) nahradí. Uložte tyto informace před změnou zprostředkovatele.

 2. V centru Centrum pro správu Skypu pro firmy v levém navigačním panelu přejděte na Vytáčené konference > Uživatelé vytáčení a potom vyberte uživatele ze seznamu dostupných uživatelů.

 3. V podokně akcí klikněte na Upravit.

 4. Na stránce vlastností uživatele do pole název poskytovatele z rozevíracího seznamu a vyberte Microsoft.

  Poznámka : Vzhledem k tomu, že používáte Microsoft jako poskytovatel vytáčených konferencí a existuje několik telefonních čísel, můžete v rozevíracím seznamu Výchozí číslo vybrat výchozí vytáčení čísla pro uživatele.

 5. Klikněte na Uložit.

Pokud chcete ušetřit čas nebo tento proces zautomatizovat, můžete tento skript Powershellu nastavení Microsoftu jako poskytovatele vytáčených konferencí pro malým počtem uživatelů.

Poznámka : Při změně na poskytovatele z jiného poskytovatele Microsoftu informace o vytáčených konferencí pro uživatele (ID konference, placená a čísla bezplatných linek) nahradí. Uložte tyto informace před změnou zprostředkovatele.

Můžete uložit jednu nebo více z následujících skriptů jako soubor skriptu prostředí PowerShell a pak ho spusťte.

Pokud chcete změnit poskytovatele společnosti Microsoft pro malým počtem uživatelů, můžete Povolit-CsOnlineDialInConferencingUser.

Příklad 1: Spusťte tento skript zadáním seznamu uživatelů, které chcete aktualizovat.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Příklad 2: Spusťte tento skript zadáním soubor CSV, který obsahuje e-mailovou adresu (alias) jednotlivých uživatelů, které má aktualizované.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Pomocí skriptu prostředí Windows PowerShell pro velký počet uživatelů

Pokud chcete ušetřit čas nebo tento proces zautomatizovat, můžete tento skript Powershellu nastavení Microsoftu jako poskytovatele vytáčených konferencí pro velkého počtu uživatelů.

Poznámka : Při změně na poskytovatele z jiného poskytovatele Microsoftu informace o vytáčených konferencí pro uživatele (ID konference, placená a čísla bezplatných linek) nahradí. Uložte tyto informace před změnou zprostředkovatele.

Můžete uložit jednu nebo více z následujících skriptů jako soubor skriptu prostředí PowerShell a pak ho spusťte.

Příklad 1: V tomto příkladu můžete tento skript změnit poskytovatele vytáčených konferencí z Intercall (nebo jiného poskytovatele) společnosti Microsoft pro velké číselné uživatele ve vaší organizaci.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Tady je skript:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the dial-in conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the dial-in conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their dial-in conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid PSTN Conferencing license assigned."
}
}

Další informace o používání Windows Powershellu najdete v tématu Pomocí Windows Powershellu skypu pro firmy Online úlohy správy.

Co jiného mám vědět?

 • Uživatel je možné stanovit jedinou poskytovatele vytáčených konferencí.

 • Poskytovatele vytáčených konferencí můžete kdykoli změnit od Microsoftu na jiného poskytovatele. Další informace najdete v tématu přiřazení třetí strany jako poskytovatel vytáčených konferencí.

 • Ve vaší organizaci můžete si některé osoby používání Microsoftu jako poskytovatele vytáčených konferencí a některé používající jiného poskytovatele. Ale složitější se dají vytvořit a spravovat.

Příbuzná témata

Nastavení vytáčených nebo konference ve veřejné telefonní síti pro Skype pro firmy
Nastavení Online Skypu pro firmy

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×