Přiřazení Microsoftu jako poskytovatele audiokonferencí

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poskytovatele audiokonferencí poskytuje konferenčního mostu. Konferenčního mostu poskytuje vytáčených telefonní čísla, kódy PIN a ID konferencí pro schůzky, které jsou vytvořené. Potřebujete přiřadit poskytovatele audiokonferencí osobám, které se chystáte naplánovat nebo zájemce Skype pro firmy nebo schůzkách Teams společnosti Microsoft.

Pokud chcete mít možnost uvidíte společnost Microsoft jako poskytovatele zvuku, musíte přiřadit licenci Audiokonferencí uživateli.

Poznámka : Pokud přiřadíte licenci Audiokonferencí osoba, která neobsahuje poskytovatel audiokonferencí třetí strany, pak Microsoft se automaticky přiřadí jako poskytovatele audiokonferencí. Můžete změnit poskytovatele služby konference třetích stran v případě potřeby.

Přiřazení Microsoftu jako poskytovatele audiokonferencí

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

  Poznámka : Při změně na poskytovatele od jiného poskytovatele služeb společnosti Microsoft se nahradí audiokonferencí informace pro uživatele (ID konference, placená a čísla bezplatných linek). Uložte tyto informace před změnou zprostředkovatele.

 2. V Centrum pro správu Skypu pro firmyv levém navigačním panelu přejděte na audiokonference > Uživatelé a potom vyberte uživatele ze seznamu dostupných uživatelů.

 3. V podokně akcí klikněte na Upravit.

 4. Na stránce vlastností uživatele do pole název poskytovatele z rozevíracího seznamu a vyberte Microsoft.

  Poznámka : Vzhledem k tomu, že používáte Microsoft jako poskytovatel audiokonferencí a existuje několik telefonních čísel, můžete v rozevíracím seznamu Výchozí číslo vybrat výchozí telefonní číslo pro uživatele.

 5. Klikněte na Uložit.

Pokud chcete ušetřit čas nebo tento proces zautomatizovat, můžete tento skript Powershellu nastavení Microsoftu jako poskytovatele audiokonferencí pro malým počtem uživatelů.

Poznámka : Při změně na poskytovatele od jiného poskytovatele služeb společnosti Microsoft se nahradí audiokonferencí informace pro uživatele (ID konference, placená a čísla bezplatných linek). Uložte tyto informace před změnou zprostředkovatele.

Můžete uložit jednu nebo více z následujících skriptů jako soubor skriptu prostředí PowerShell a pak ho spusťte.

Pokud chcete změnit poskytovatele společnosti Microsoft pro malým počtem uživatelů, můžete Povolit-CsOnlineDialInConferencingUser.

Příklad 1: Spusťte tento skript zadáním seznamu uživatelů, které chcete aktualizovat.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Příklad 2: Spusťte tento skript zadáním soubor CSV, který obsahuje e-mailovou adresu (alias) jednotlivých uživatelů, které má aktualizované.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Pokud chcete ušetřit čas nebo tento proces zautomatizovat, můžete tento skript Powershellu nastavení Microsoftu jako poskytovatele audiokonferencí pro velkého počtu uživatelů.

Poznámka : Při změně na poskytovatele od jiného poskytovatele služeb společnosti Microsoft se nahradí audiokonferencí informace pro uživatele (ID konference, placená a čísla bezplatných linek). Uložte tyto informace před změnou zprostředkovatele.

Můžete uložit jednu nebo více z následujících skriptů jako soubor skriptu prostředí PowerShell a pak ho spusťte.

Příklad 1: V tomto příkladu můžete tento skript změnit poskytovatele audiokonferencí z Intercall (nebo jiného poskytovatele) společnosti Microsoft pro velké číselné uživatele ve vaší organizaci.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Tady je skript:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Další informace o používání Windows Powershellu najdete v tématu Pomocí Windows Powershellu skypu pro firmy Online úlohy správy.

 • Uživatel je možné stanovit jedinou poskytovatele audiokonferencí.

 • Poskytovatel audiokonferencí můžete kdykoli změnit od Microsoftu na jiného poskytovatele. Další informace najdete v tématu přiřazení třetí strany jako poskytovatel audiokonferencí.

 • Ve vaší organizaci může mít někteří lidé, kteří používání Microsoftu jako poskytovatele audiokonferencí s ostatními uživateli používajícími jiného poskytovatele. Ale složitější se dají vytvořit a spravovat.

Příbuzná témata

Nastavení audiokonference pro Skype pro firmy a Microsoft Teams
Nastavení Online Skypu pro firmy

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×