Převod souboru XML na webovou stránku

Pomocí serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 můžete snadno vytvářet a publikovat webové stránky přímo ve webovém prohlížeči. Webové stránky také můžete vytvářet přímo ze stávajících souborů XML, což usnadňuje publikování a sdílení obsahu s ostatními uživateli v týmu, v podniku nebo kdekoli na webu.

V tomto článku

Výhody převodu souborů XML na webové stránky

Aspekty převodu souborů XML na webové stránky

Načtení souboru XML do knihovny dokumentů

Převod souboru XML na webovou stránku

Aktualizace souboru XML a webové stránky

Výhody převodu souborů XML na webové stránky

Převod souborů XML na webové stránky pro váš web s sebou nese řadu výhod:

 • Rychlejší a snadnější tvorba     Jestliže máte řadu datových zdrojů s možností výstupu ve formátu XML a máte také šablony stylů XSL, které obsahují schéma a výstup ve formátu HTML, můžete tyto soubory XML rychle a pohodlně přeměnit na webové stránky.

 • Obsah z jediného zdroje     Místo vytváření jedné verze pro váš tým ve formátu XML a jiné verze pro společnost ve formátu HTML můžete použít jeden dokument k různým účelům. Obojí je zde propojeno.

 • Práce v offline režimu     Použijete-li k vytvoření webové stránky soubor XML, můžete na obsahu pracovat bez ohledu na to, zda jste připojeni k Internetu.

 • Integrace s webem     Když převádíte soubor XML na webovou stránku, můžete tuto stránku snadno zobrazit jako součást rozsáhlejšího webu. Čtenáři si nakonec pravděpodobně ani nevšimnou, že obsah pochází ze souboru XML, protože vypadá jako přirozená součást webu.

 • Sdílení dokumentů     Když převádíte soubor XML na webovou stránku, lze vytvořený obsah snadno sdílet s ostatními uživateli, kteří by jinak nemohli prohlížet soubory XML.

Začátek stránky

Aspekty převodu souborů XML na webové stránky

Při převodu souborů XML na webové stránky mějte na paměti, že:

 • Formátování a rozložení souboru XML nemusí na převedené webové stránce vypadat tak, jak jste očekávali. Výsledek z velké části závisí na nastavení převodu, které zvolí vlastník webu pro každý Typ obsahu, a také obecně na souborech XML. Chcete-li zjistit, zda pro soubory XML a konkrétní typy obsahu budou zachovány styly a formátování, kontaktujte vlastníka webu.

  Z následujících obrázků je patrné, jak může soubor XML vypadat před převodem a po převodu. Červená čára zvýrazňuje obsah dokumentu.

  Ukázkový seznam zaměstnanců ve formátu XML v aplikaci Poznámkový blok

  Původní soubor XML v aplikaci Poznámkový blok

  Ukázkový seznam zaměstnanců ve formátu XML převedený na webovou stránku serveru Office SharePoint Server 2007

  Vzhled webové stránky po převodu v prohlížeči

  Poznámka : V tomto příkladu byl použit poměrně jednoduchý soubor XML, který obsahuje pouze data tabulky. Obvykle budete používat složitější soubor XML, který obsahuje bohatou sadu dat prezentovaných v čitelném formátu webové stránky.

 • Před převodem souboru XML na webovou stránku musíte soubor XML, všechny objekty (např. obrázky), na které tento soubor odkazuje, a přidruženou šablonu stylů XSL načíst do Knihovna dokumentů serveru Office SharePoint Server 2007. Je to vysvětleno v dalším textu.

Začátek stránky

Načtení souboru XML do knihovny dokumentů

Chcete-li převést soubor XML na webovou stránku, musíte soubor XML nejprve umístit do Knihovna dokumentů serveru Office SharePoint Server 2007. Chcete-li přidat soubor XML do knihovny dokumentů, přejděte do příslušné knihovny a na panelu nabídek klepněte na tlačítko Uložit. Další informace naleznete v článku Přidání jednoho nebo několika souborů do knihovny.

Poznámka : Kromě načtení souboru XML musí vlastník webu dále načíst přidruženou šablonu stylů XSL (soubor XSL) a nakonfigurovat ji pro převody XML. Další informace naleznete v článku Konfigurace převaděčů dokumentu na stránku. Tato šablona stylů XSL je umístěna v knihovně dokumentů na webu nejvyšší úrovně.

Začátek stránky

Převod souboru XML na webovou stránku

 1. Otevřete knihovnu dokumentů se souborem XML, který chcete převést na webovou stránku.

 2. Nastavte ukazatel myši na název souboru XML, který chcete převést, klepněte na zobrazenou šipku a poté klepněte na položku Převést dokument.

  Příkaz Převést dokument na serveru Office SharePoint Server 2007

  Poznámka : Nezobrazí-li se tato možnost, funkce převodu dokumentu může být zakázána nebo není nakonfigurována přidružená šablona stylů XSL. Požádejte o pomoc správce serveru.

 3. Klepněte na možnost Z dokumentu XML na webovou stránku.

  Poznámka : Může být také zobrazena možnost Z formuláře aplikace InfoPath na webovou stránku. Tato možnost je zobrazena, protože formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 jsou také napsané v jazyce XML. Pokud vám takový pokyn nedá vlastník webu, neměli byste tuto možnost používat k převodu souborů XML, protože tyto soubory vyžadují jiné nastavení převodu než formuláře aplikace Office InfoPath 2007.

  Otevře se stránka Vytvořit stránku z dokumentu. V závislosti na nastavení webu se mohou zobrazit všechny možnosti, nebo pouze jejich část, která je popsána v dalším textu.

  Vytvoření stránky ze stránky dokumentu na serveru Office SharePoint Server 2007

 4. V části Umístění klepněte na tlačítko Procházet a potom vyberte web, na kterém má být stránka vytvořena.

  Vybraný web musí mít zapnuté publikování. Jestliže se zobrazí zpráva, že na webu není dovoleno publikovat, kontaktujte vlastníka webu.

  Poznámka : Zobrazí-li se místo částí Umístění a Nadpis a popis stránky oddíl Existující stránka, který nabízí možnost aktualizace stávající stránky, znamená to, že soubor XML byl již převeden. Informace o aktualizaci stávajících webových stránek naleznete v další části Aktualizace souboru XML a webové stránky. Chcete-li novou stránku vytvořit bez ohledu na to, že taková stránka již existuje, zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat existující stránku a pokračujte podle následujícího postupu.

 5. V části Nadpis a popis stránky zadejte název, popis a adresu URL (název souboru) vytvářené webové stránky.

  Adresa URL musí být jedinečná a nesmí obsahovat speciální znaky (#, %, & apod.). Použijete-li mezery, budou automaticky odebrány při vytváření stránky.

  Poznámka : Název se zobrazí nad novou webovou stránkou v záhlaví webového prohlížeče (značka názvu HTML) a ve vlastnostech položky v knihovně dokumentů. Popis se zobrazí pouze ve vlastnostech položky v knihovně dokumentů. Adresa URL se objeví na panelu adresy ve webovém prohlížeči (s příponou ASPX).

 6. V části Zpracování máte možnost vytvořit stránku ihned nebo vytvořit stránku na pozadí. Další informace o těchto možnostech naleznete v článku.

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li rovnou zahájit převod, klepněte na příkaz Vytvořit stránku nyní. Až do dokončení převodu budete přesměrováni na stránku dlouhotrvajících operací (LRO). Obvykle tento proces netrvá déle než minutu, ale může být i delší. To závisí na frontě a nastavení převodu.

  • Chcete-li převod spustit na pozadí, klepněte na možnost Vytvořit tuto stránku na pozadí. Vrátíte se do knihovny dokumentů, ve které je soubor XML umístěn.

 7. Máte-li možnost odeslat vytvořenou stránku ostatním uživatelům, zaškrtněte políčko Po vytvoření stránky odeslat e-mail následujícím uživatelům a poté do pole Uživatelé zadejte jména osob, které chcete upozornit.

 8. Soubor XML převedete klepnutím na tlačítko Vytvořit.

Možnosti nově vytvořené webové stránky

Zvolíte-li přímé vytvoření webové stránky, budete po dokončení převodu přesměrováni na novou stránku. Na panelu nástrojů v horní části stránky je zobrazeno několik možností, které jsou vidět na následujícím obrázku.

Panel nástrojů webové stránky na serveru Office SharePoint Server 2007

Odsud můžete provést některou z následujících akcí:

Začátek stránky

Aktualizace souboru XML a webové stránky

Když převedete soubor XML na webovou stránku, budete mít na serveru Office SharePoint Server 2007 nakonec dva soubory: soubor XML a webovou stránku. Každý soubor má vlastní adresu URL, správu verzí, historii, pracovní postup a tak dále (za předpokladu, že tyto funkce jsou povoleny pro tento určitý typ obsahu nebo knihovnu dokumentů).

Oba soubory současně zůstávají propojené. Když soubor XML upravíte a uložíte jej do knihovny dokumentů, můžete z něj následně znovu vygenerovat webovou stránku. Tato volná vazba umožňuje zaměřit se na vytváření obsahu ve formátu XML a současně umožňuje dodat verzi, která je formátovaná pro web.

Kvůli maximální flexibilitě nabízí Office SharePoint Server 2007 několik způsobů jak aktualizovat soubor XML, webovou stránku nebo obojí. Tyto možnosti zde budou vysvětleny.

Aktualizace souboru XML, ale nikoli webové stránky

Existují dva způsoby aktualizace souboru XML po jeho převodu na webovou stránku.

Aktualizace souboru XML z knihovny dokumentů

 1. Přejděte ke knihovně dokumentů, která obsahuje soubor XML.

 2. Chcete-li soubor XML rezervovat, nastavte ukazatel myši na název souboru, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na příkaz Rezervovat. Rezervace souboru XML není povinná, ale doporučuje se kvůli zachování verzí souboru. Dále zabraňuje ostatním uživatelům provádět změny souboru XML, dokud jej upravujete.

 3. Chcete-li soubor XML upravit, nastavte ukazatel myši na název souboru, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na příkaz Upravit dokument.

 4. Soubor upravte, uložte a potom zavřete editor XML. Zrušte rezervaci souboru pomocí rozevírací nabídky souboru v knihovně.

Aktualizace souboru XML pomocí panelu nástrojů webové stránky

 1. Přejděte k webové stránce, která byla vygenerována ze souboru XML. Obvykle tuto stránku najdete v knihovně stránek na webu, který jste zvolili pro její vytvoření.

 2. Na panelu nástrojů pro vytváření webových stránek klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Otevřít zdrojový dokument. Budete vyzváni, abyste potvrdili, že chcete soubor XML rezervovat a upravit.

 4. Klepnutím na tlačítko OK otevřete soubor XML.

 5. Soubor upravte, uložte a potom zavřete editor XML. Zrušte rezervaci souboru pomocí rozevírací nabídky souboru v knihovně.

Aktualizace webové stránky, ale nikoli souboru XML

Poznámka : Když aktualizujete samotnou webovou stránku, měli byste postupovat velice opatrně. Rozhodnete-li se v budoucnosti znovu aktualizovat stránku ze souboru XML, provedené změny budou ztraceny.

 1. Přejděte k webové stránce, která byla vygenerována ze souboru XML. Obvykle tuto stránku najdete v knihovně stránek na webu, který jste zvolili pro její vytvoření.

 2. Na panelu nástrojů pro vytváření webových stránek klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Upravit obsah.

  Panel nástrojů editoru HTML se zobrazí přímo nad obsahem stránky. Další informace o používání editoru HTML naleznete v článku Použití editoru HTML.

Aktualizace webové stránky změnami provedenými v souboru XML

Existují dva způsoby, jak aktualizovat webovou stránku změnami provedenými v souboru XML.

Poznámka : Než bude možné aktualizovat webovou stránku změnami provedenými v souboru XML, je třeba webovou stránku rezervovat. Je možné, že tento krok bude nutné provést zvlášť.

Opakovaný převod souboru XML

 1. Postupujte stejným způsobem jako při převodu souboru XML na webovou stránku – viz předchozí část Převod souboru XML na webovou stránku.

 2. Tentokrát na stránce Vytvořit stránku z dokumentu ponechte políčko Aktualizovat existující stránku zaškrtnuté.

 3. Klepnutím na příkaz Vytvořit aktualizujete webovou stránku změnami provedenými v souboru XML.

Aktualizace webové stránky pomocí panelu nástrojů webové stránky

 1. Přejděte k webové stránce, která byla vygenerována ze souboru XML. Obvykle tuto stránku najdete v knihovně stránek na webu, který jste zvolili pro její vytvoření.

 2. Na panelu nástrojů pro vytváření webových stránek klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Aktualizovat obsah ze zdroje.

 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení aktualizace webové stránky klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×