Převod formuláře aplikace InfoPath na webovou stránku

Pomocí serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 můžete snadno vytvářet a publikovat webové stránky přímo ve webovém prohlížeči. Webové stránky také můžete vytvářet přímo ze stávajících formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath 2007, což usnadňuje publikování a sdílení obsahu s ostatními uživateli v týmu, v podniku nebo s kýmkoli na webu.

V tomto článku

Výhody převodu formulářů aplikace InfoPath na webové stránky

Aspekty převodu formulářů aplikace InfoPath na webové stránky

Načtení formuláře aplikace InfoPath do knihovny formulářů

Převod formuláře aplikace InfoPath na webovou stránku

Aktualizace formuláře aplikace InfoPath a webové stránky

Výhody převodu formulářů aplikace InfoPath na webové stránky

Převod formulářů aplikace Office InfoPath 2007 na webové stránky pro váš web přináší řadu výhod:

 • Známé prostředí     Aplikace Office InfoPath 2007 nabízí známé a pohodlné prostředí pro tvorbu formulářů. Kvůli práci se serverem Office SharePoint Server 2007 se nemusíte učit jazyk HTML a nemusíte používat nástroje na tvorbu webových stránek.

 • Rychlejší tvorba     Důležité formuláře aplikace Office InfoPath 2007 můžete rovnou převést na webové stránky, aniž byste je pro použití na webu museli zvlášť formátovat jako samostatné webové stránky.

 • Obsah z jediného zdroje     Místo vytváření jedné verze pro váš tým v aplikaci Office InfoPath 2007 a jiné verze pro společnost v kódu HTML můžete jediný formulář použít k různým účelům. Obojí je zde spojeno.

 • Sdílení výsledků formuláře s ostatními     Při převodu formuláře aplikace Office InfoPath 2007 na webovou stránku si výsledky těchto formulářů mohou snadno zobrazit ostatní uživatelé, kteří nemusejí mít nainstalovanou aplikaci Office InfoPath 2007 nebo používají omezené připojení k síti, které neumožňuje otevírání či stahování formulářů ve webovém prohlížeči.

 • Ukládání dat v pevném formátu kvůli archivaci     Při převodu formuláře aplikace Office InfoPath 2007 na webovou stránku generujete data formuláře, která jsou neměnná a ve formuláři už je nelze upravovat. Může to být ideální způsob archivace podnikových dat.

 • Lepší zobrazení dat formuláře     Pokud máte stávající formuláře, které zobrazují velký objem dat na několika stránkách v aplikaci Office InfoPath 2007, tyto informace mohou být lépe zobrazeny na webové stránce.

Začátek stránky

Aspekty převodu formulářů aplikace InfoPath na webové stránky

Při převodu formulářů aplikace Office InfoPath 2007 na webové stránky mějte na paměti, že:

 • Funkce pro převod dokumentů podporuje formuláře vytvořené v aplikaci Office InfoPath 2007. U stávajících formulářů, které byly vytvořeny v předchozích verzích aplikace InfoPath, bude pravděpodobně nutné kvůli využití nejnovějších funkcí provést upgrade na formát aplikace Office InfoPath 2007. Odkaz na další informace o upgradu formulářů a šablon formulářů aplikace Office InfoPath 2007 naleznete v části Viz také.

 • Webová stránka, která je generovaná z formuláře, představuje verzi obsahu formuláře určenou jen pro čtení. Tuto webovou stránku můžete upravit (viz část Aktualizace formuláře aplikace InfoPath a webové stránky), ale pozor na záměnu s webovými formuláři, jejichž používání umožňuje služba InfoPath Forms Services a které slouží k odesílání nových dat formuláře pomocí webové stránky.

 • Jakékoli ovládací prvky, které slouží k vyplnění formuláře (například pro přechod k umístění souboru nebo k otevření okna kalendáře), nemusejí být na webové stránce správně zobrazeny. Je to způsobeno tím, že tyto ovládací prvky slouží k odesílání obsahu v aplikaci Office InfoPath 2007 a jak již bylo uvedeno, převedená webová stránka představuje verzi formuláře určenou pouze ke čtení. Podrobnosti se dozvíte od vlastníka webu.

 • Dynamický obsah, což je obsah doplněný do formuláře při spuštění, se na převedené webové stránce nezobrazí. Bude zahrnutý pouze statický obsah nebo výběry obsahu provedené při vytváření formuláře. To například znamená, že pokud jste vyplnili formulář, který se rozbaluje nebo sbaluje v závislosti na výběrech obsahu, nebude tato informace zahrnuta do převedené webové stránky.

 • Při převodu na webovou stránku nemusí být zachováno formátování formulářů. Týká se to ohraničení formuláře, řezu písma a rozložení buněk. Z velké části výsledek závisí na nastavení převodu, které zvolí vlastník webu, a na použité šabloně formuláře. Podrobnosti se dozvíte od vlastníka webu.

  Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak může formulář vypadat před převodem a po převodu. Červená čára zvýrazňuje obsah formuláře.

  Ukázkový formulář zprávy o stavu z aplikace Office InfoPath 2007

  Původní formulář v aplikaci Office InfoPath 2007

  Ukázkový formulář zprávy o stavu převedený na webovou stránku serveru Office SharePoint Server 2007

  Vzhled webové stránky po převodu v prohlížeči

Začátek stránky

Načtení formuláře aplikace InfoPath do knihovny formulářů

Chcete-li převést formulář aplikace Office InfoPath 2007 na webovou stránku, musí se tento formulář nejprve nacházet v knihovně formulářů (nebo v knihovně dokumentůKnihovna dokumentů) serveru Office SharePoint Server 2007. Chcete-li formulář přidat do knihovny formulářů, přejděte do knihovny, do které jej chcete přidat, a na panelu nabídek klepněte na tlačítko Uložit. Další informace naleznete v článku Přidání jednoho nebo několika souborů do knihovny.

Poznámka : Kromě načtení formuláře musí vlastník webu dále načíst šablonu formuláře (soubor XSN) a konfigurovat ji pro převod formulářů (viz článek Konfigurace převaděčů dokumentu na stránku). Tato šablona formuláře je umístěna v knihovně nejvyšší úrovně a liší se od šablony formuláře, která je spojena s knihovnou formulářů a používá se k vytváření formulářů na serveru Office SharePoint Server 2007.

Začátek stránky

Převod formuláře aplikace InfoPath na webovou stránku

 1. Otevřete knihovnu s formulářem aplikace Office InfoPath 2007, který chcete převést na webovou stránku.

 2. Nastavte ukazatel myši na název souboru formuláře, který chcete převést, klepněte na zobrazenou šipku a poté klepněte na položku Převést dokument.

  Příkaz Převést dokument na serveru Office SharePoint Server 2007

  Poznámka : Pokud se tato možnost nezobrazí, je možné, že je funkce převodu zakázána, šablona formuláře není nakonfigurována nebo mohly vzniknout potíže s formulářem. Kontaktujte vlastníka webu a požádejte jej o pomoc.

 3. Klepněte na možnost Z formuláře aplikace InfoPath na webovou stránku.

  Poznámka : Může se také zobrazit možnost Z dokumentu XML na webovou stránku. Tato možnost se zobrazí, protože formuláře aplikace Office InfoPath 2007 jsou napsané v jazyce XML. Pokud vám takový pokyn nedal vlastník webu, neměli byste tuto možnost použít pro formuláře aplikace Office InfoPath 2007, protože tyto formuláře vyžadují jiné nastavení převodu než samostatné soubory XML.

  Otevře se stránka Vytvořit stránku z dokumentu. V závislosti na nastavení vašeho webu se mohou zobrazit všechny možnosti, nebo pouze jejich část, která je popsána v dalším textu.

  Vytvoření stránky ze stránky dokumentu na serveru Office SharePoint Server 2007

 4. V části Umístění klepněte na tlačítko Procházet a potom vyberte web, na kterém má být stránka vytvořena.

  Vybraný web musí mít zapnuté publikování. Jestliže se zobrazí zpráva, že na webu není dovoleno publikovat, kontaktujte vlastníka webu.

  Poznámka : Zobrazí-li se místo částí Umístění a Nadpis a popis stránky oddíl Existující stránka, který nabízí možnost aktualizace stávající stránky, znamená to, že formulář byl již převeden. Informace o aktualizaci stávajících webových stránek naleznete v další části Aktualizace formuláře aplikace InfoPath a webové stránky. Chcete-li stávající stránku ignorovat a vytvořit novou, zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat existující stránku a pokračujte podle následujícího postupu.

 5. V části Nadpis a popis stránky zadejte název, popis a adresu URL (název souboru) vytvářené webové stránky.

  Adresa URL musí být jedinečná a nesmí obsahovat speciální znaky (#, %, & apod.). Použijete-li mezery, budou automaticky odebrány při vytváření stránky.

  Poznámka : Název se zobrazí nad novou webovou stránkou v záhlaví webového prohlížeče (značka názvu HTML) a ve vlastnostech položky v knihovně formulářů. Popis se zobrazí pouze ve vlastnostech položky v knihovně formulářů. Adresa URL se objeví na panelu adresy ve webovém prohlížeči (s příponou ASPX).

 6. V části Zpracování máte možnost vytvořit stránku ihned nebo vytvořit stránku na pozadí. Další informace o těchto možnostech naleznete v článku.

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li rovnou zahájit převod, klepněte na příkaz Vytvořit stránku nyní. Až do dokončení převodu budete přesměrováni na stránku dlouhotrvajících operací (LRO). Obvykle tento proces netrvá déle než minutu, ale může být i delší. To závisí na frontě a nastavení převodu.

  • Chcete-li zahájit proces převodu na pozadí, klepněte na možnost Vytvořit tuto stránku na pozadí. Vrátíte se do knihovny formulářů, ve které je formulář umístěn.

 7. Máte-li možnost odeslat vytvořenou stránku ostatním uživatelům, zaškrtněte políčko Po vytvoření stránky odeslat e-mail následujícím uživatelům a poté do pole Uživatelé zadejte jména uživatelů, které chcete upozornit.

 8. Formulář převedete klepnutím na tlačítko Vytvořit.

Možnosti nově vytvořené webové stránky

Zvolíte-li přímé vytvoření webové stránky, budete po dokončení převodu přesměrováni na novou stránku. Na panelu nástrojů v horní části stránky je zobrazeno několik možností, které jsou vidět na následujícím obrázku.

Panel nástrojů webové stránky na serveru Office SharePoint Server 2007

Odsud můžete provést některou z následujících akcí:

Začátek stránky

Aktualizace formuláře aplikace InfoPath a webové stránky

Když převedete formulář aplikace Office InfoPath 2007 na webovou stránku, budete mít na serveru Office SharePoint Server 2007 nakonec dva soubory: formulář a webovou stránku. Každý soubor má vlastní adresu URL, správu verzí, historii, pracovní postup a tak dále (za předpokladu, že jsou funkce povoleny pro tento určitý obsah nebo knihovnu formulářů).

Oba soubory současně zůstávají propojené. Když formulář upravíte a uložíte jej do knihovny formulářů, můžete z něj následně znovu generovat webovou stránku. Tato volná vazba umožňuje zaměřit se v aplikaci Office InfoPath 2007 na vytváření obsahu a současně umožňuje dodat verzi, která je formátovaná pro web.

Kvůli maximální flexibilitě nabízí Office SharePoint Server 2007 několik způsobů, jak aktualizovat formulář, webovou stránku nebo obojí. Tyto možnosti zde budou vysvětleny.

Aktualizace formuláře, ale nikoli webové stránky

Existují dva způsoby aktualizace formuláře po jeho převodu na webovou stránku.

Aktualizace formuláře z knihovny formulářů

 1. Přejděte ke knihovně, která obsahuje váš formulář.

 2. Chcete-li formulář rezervovat, nastavte ukazatel myši na název souboru, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na příkaz Rezervovat. Rezervace formuláře není povinná, ale doporučuje se kvůli zachování verzí formuláře. Dále zabraňuje ostatním uživatelům provádět změny ve formuláři, dokud jej upravujete.

 3. Jestliže chcete formulář upravit, nastavte ukazatel myši na název souboru, klepněte na zobrazenou šipku a potom klepněte na příkaz Upravit v aplikaci Microsoft Office InfoPath.

 4. Upravte soubor, uložte jej a pak zavřete aplikaci Office InfoPath 2007. Při zavření souboru budete vyzváni ke zrušení rezervace. Pokud nyní nechcete rezervaci rušit, můžete to udělat později pomocí rozevírací nabídky souboru v knihovně.

Aktualizace formuláře pomocí panelu nástrojů webové stránky

 1. Přejděte k webové stránce, která byla vygenerována z formuláře. Obvykle tuto stránku najdete v knihovně stránek na webu, který jste zvolili pro její vytvoření.

 2. Na panelu nástrojů pro vytváření webových stránek klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Otevřít zdrojový dokument. Budete vyzváni, abyste potvrdili, že chcete formulář rezervovat a upravit.

 4. Klepnutím na tlačítko OK otevřete formulář v aplikaci Office InfoPath 2007.

 5. Upravte soubor, uložte jej a pak zavřete aplikaci Office InfoPath 2007. Při zavření souboru budete vyzváni ke zrušení rezervace. Pokud nyní nechcete rezervaci rušit, můžete to udělat později pomocí rozevírací nabídky souboru v knihovně.

Aktualizace webové stránky, ale nikoli formuláře

Poznámka : Když aktualizujete samotnou webovou stránku, měli byste postupovat velice opatrně. Rozhodnete-li se v budoucnosti znovu aktualizovat stránku z formuláře, provedené změny budou ztraceny.

 1. Přejděte k webové stránce, která byla vygenerována z formuláře. Obvykle tuto stránku najdete v knihovně stránek na webu, který jste zvolili pro její vytvoření.

 2. Na panelu nástrojů pro vytváření webových stránek klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Upravit obsah.

  Editor HTML se zobrazí přímo nad obsahem stránky. Další informace o používání editoru HTML naleznete v článku Použití editoru HTML.

Aktualizace webové stránky změnami provedenými ve formuláři

Existují dva způsoby, jak aktualizovat webovou stránku změnami provedenými ve formuláři.

Poznámka : Než bude možné aktualizovat webovou stránku změnami provedenými ve formuláři, je třeba webovou stránku rezervovat. Možná bude nutné provést rezervaci jako samostatný krok.

Opakovaný převod formuláře

 1. Postupujte stejným způsobem jako při převodu formuláře na webovou stránku (viz předchozí část Převod formuláře aplikace InfoPath na webovou stránku).

 2. Tentokrát na stránce Vytvořit stránku z dokumentu ponechte políčko Aktualizovat existující stránku zaškrtnuté.

 3. Klepnutím na příkaz Vytvořit aktualizujete webovou stránku změnami provedenými ve formuláři.

Aktualizace webové stránky pomocí panelu nástrojů webové stránky

 1. Přejděte k webové stránce, která byla vygenerována z formuláře. Obvykle tuto stránku najdete v knihovně stránek na webu, který jste zvolili pro její vytvoření.

 2. Na panelu nástrojů pro vytváření webových stránek klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Aktualizovat obsah ze zdroje.

 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení aktualizace webové stránky klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×