Převod datových údajů uložených jako text na datové údaje

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých případech se může stát, že jsou datové údaje naformátovány a uloženy jako text. Mohli jste například zadat datum do buňky formátované jako text nebo může jít o datový údaj importovaný nebo vložený jako text z externího zdroje dat.

Datové údaje formátované jako text jsou v buňce zarovnané vlevo místo vpravo. Pokud je navíc zapnuta funkce Kontrola chyb, mohou být datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text označeny také indikátorem chyby Buňka s chybou ve vzorci .

Protože funkce Kontrola chyb v aplikaci Excel může zjistit datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text, lze je převést na datové údaje formátované jako datum pomocí možnosti automatických oprav. Pro převod většiny ostatních typů údajů formátovaných jako text na datové údaje můžete použít funkci DATUMHODN.

Co chcete udělat?

Převést kalendářní data ve formátu textu pomocí kontroly chyb

Převod datových údajů formátovaných jako text pomocí funkce DATUMHODN

Vypnout kontrolu chyb

Převod kalendářních dat ve formátu textu pomocí kontroly chyb

Pokud importujete data do aplikace Excel z jiného zdroje nebo zadáváte datové údaje s dvouciferným letopočtem do buněk, které byly dříve naformátovány jako text, může se v levém horním rohu buňky zobrazit malý zelený trojúhelník. Tento indikátor chyby označuje, že datum je uloženo jako text, jak znázorňuje následující příklad.

Buňky se zeleným indikátorem chyby v levém horním rohu

Pomocí následujícího postupu převeďte kalendářní datum formátované jako text zpět na běžné datum.

 1. Vyberte na listu libovolnou buňku nebo oblast sousedících buněk s indikátorem chyby v levém horním rohu.

  Jak vybrat buňky, oblasti, řádky nebo sloupce

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu CTRL a klikněte na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahujícím data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

  Tip : Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Klikněte na tlačítko chyby, které se zobrazí vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk.

  Tlačítko chyby

 3. V zobrazené nabídce klikněte na příkaz Převést XX na 20XX nebo na příkaz Převést XX na 19XX. (Pokud se chcete pouze zbavit indikátoru chyby bez převádění na číslo, klikněte na příkaz Ignorovat chybu.)

  Příkazy pro převod kalendářních dat

  Touto akcí převedete datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text na standardní datové údaje s čtyřciferným letopočtem.

  Převedená kalendářní data

  Jakmile převedete buňky z formátu kalendářních dat formátovaných jako text, můžete měnit způsob jejich zobrazení v buňkách pomocí formátování kalendářních dat.

Začátek stránky

Převod datových údajů formátovaných jako text pomocí funkce DATUMHODN

Pro převod údaje data formátovaného jako text v buňce na pořadové číslo použijte funkci DATUMHODN. Potom vzorec zkopírujte, vyberte buňky, které obsahují datové údaje formátované jako text, a příkazem Vložit jinak zadejte formát datových údajů.

 1. Vyberte prázdnou buňku a ověřte, zda formát čísla je Obecný.

Ověření formátu čísla

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a poté klikněte na položku Obecný.

Skupina Buňky na kartě Domů

 1. V prázdné buňce:

  1. Zadejte =DATUMHODN(

  2. Klikněte na buňku obsahující kalendářní data formátovaná jako text, která chcete převést.

  3. Typ )

  4. Stiskněte Enter.

   Funkce DATUMHODN vrátí pořadové číslo data, které odpovídá údaji data formátovanému jako text.

Co je pořadové číslo?

Kalendářní data jsou v aplikaci Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 1. Chcete-li vzorec pro převod zkopírovat do oblasti souvislých buněk, vyberte buňku, do které jste zapsali vzorec, a poté přetáhněte úchyt Úchyt přes oblast prázdných buněk, která odpovídá velikosti oblasti buněk obsahujících textová data.

Po přetažení úchytu byste měli získat oblast buněk s pořadovými čísly odpovídající oblasti buněk s textovými daty.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk obsahující sériové číslo a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C nebo na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na položku Kopírovat.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk s textovými daty a klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a poté klikněte na příkaz Vložit jinak.

 2. V dialogovém okně Vložit jinak klikněte v části Vložit na přepínač Hodnoty a poté klikněte na tlačítko OK.

 1. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo.

Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 1. V okně Druh klikněte na položku Datum a poté v seznamu Typ klikněte na požadovaný formát kalendářního data.

 2. Chcete-li po úspěšném převodu dat vymazat všechna pořadová čísla, vyberte buňky, které je obsahují, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Vypnutí kontroly chyb

Pokud je v aplikaci Excel zapnutá kontrola chyb, zobrazí se po zadání data s dvouciferným letopočtem do buňky formátované jako text indikátor chyby. Chcete-li, můžete tuto funkci kontroly chyb vypnout.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Excel klikněte na kategorii Vzorce.

 4. V části Pravidla kontroly chyb zrušte zaškrtnutí políčka Buňky obsahující roky ve tvaru dvou číslic.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×