Převod databáze do formátu souborů aplikace Access 2007

Databáze vytvořené v předchozích verzích aplikace Access lze převést do formátu souborů aplikace Microsoft Office Access 2007. Databáze z předchozích verzí aplikace Access lze také otevřít bez převodu a rovněž je možné změnit výchozí formát pro nové databáze, které vytváříte.

Co chcete udělat?

Převod databáze aplikace Access do jiného formátu souborů

Otevření souborů předchozích verzí aplikace Access v aplikaci Office Access 2007

Změna výchozího formátu souborů

Některé rozdíly mezi soubory aplikace Office Access 2007 a soubory předchozích verzí aplikace Access

Převod databáze aplikace Access do jiného formátu souborů

Aplikace Office Access 2007 používá nový formát souborů, který nabízí nové funkce (například vyhledávací pole s více hodnotami, použití formátu RTF a příloh) a také umožňuje publikování databáze na webu služby Windows SharePoint Services 3.0. Databázi vytvořenou v předchozí verzi aplikace Access lze otevřít v aplikaci Office Access 2007, je ovšem třeba převést ji do formátu souborů aplikace Office Access 2007, aby bylo možné využívat nové funkce aplikace Office Access 2007. Převedete-li databázi do aplikace Office Access 2007, nebude možné ji otevřít (nebo na ni vytvořit odkaz) z předchozí verze aplikace Access. Jestliže sdílíte databázi s jinými uživateli, ujistěte se před převodem databáze do formátu souborů aplikace Office Access 2007, že všichni používají aplikaci Office Access 2007.

Poznámka : Replikovanou databázi nelze převést do formátu souborů aplikace Office Access 2007. Je ovšem možné pomocí aplikace Office Access 2007 vytvořit repliku databáze, která je formátována ve formátu souborů aplikace Access 2000 nebo Access 2002–2003.

Příkaz Uložit databázi jako v aplikaci Office Access 2007 umožňuje převod databáze do některého ze tří nejnovějších formátů souborů: Access 2000, Access 2002–2003 a Office Access 2007. Příkaz Uložit databázi jako ponechá původní databázi v původním formátu souborů a vytvoří kopii databáze ve vybraném formátu souborů. Tento příkaz lze také použít, chcete-li uložit kopii databáze ve stejném formátu jako originál.

Převod databáze do jiného formátu souborů

 1. Není-li otevřen soubor, který chcete převést, klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Otevřít, procházením vyhledejte soubor a poklepáním jej otevřete.

  Poznámka : Jestliže se zobrazí dialogové okno Zlepšení databáze s dotazem, zda chcete databázi upgradovat, je formát souboru otevírané databáze starší než Access 2000. Přejděte k části Otevření souborů starších verzí aplikace Access v aplikaci Office Access 2007.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Uložit jako a poté v seznamu Uložit databázi jako jiný formát klikněte na formát souboru, na který chcete databázi převést.

  Můžete například uložit kopii ve stejném formátu jako originál klepnutím na možnost Aktuální formát souboru nebo můžete vybrat některý jiný formát souborů.

  Je důležité poznamenat, že jsou-li některé databázové objekty při použití příkazu Uložit databázi jako otevřené, zobrazí se v aplikaci Access výzva k jejich zavření před vytvořením kopie. Klepnete-li na tlačítko Ano, aplikace Access objekty zavře, klepnete-li na tlačítko Ne, celý proces se zruší. Aplikace Access zobrazí v případě potřeby výzvu k uložení změn.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru kopie databáze do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

  Aplikace Access vytvoří kopii databáze a potom ji otevře. Aplikace Access automaticky zavře původní databázi.

Poznámka : Databázi aplikace Office Access 2007 (soubor ACCDB) lze uložit ve formátu starší verze aplikace Access (soubor MDB) pouze v případě, že databáze ve formátu ACCDB neobsahuje žádná vyhledávací pole s více hodnotami, data v režimu offline nebo přílohy. Pokusíte-li se převést databázi ve formátu ACCDB obsahující některý z těchto prvků do formátu MDB, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu.

Začátek stránky

Otevření souborů předchozích verzí aplikace Access v aplikaci Office Access 2007

Pokud otevřete databázi ve formátu souborů MDB aplikace Access 97 nebo Access 95, zobrazí aplikace Access dialogové okno Zlepšení databáze s výzvou k upgradování databáze. Chcete-li pokračovat, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na tlačítko Ano, pokud chcete databázi upgradovat na libovolný formát souborů vybraný jako výchozí formát souborů v aplikaci Office Access 2007. Po převodu databáze je možné v souboru provádět změny návrhu v aplikaci Office Access 2007, nemůžete však již databázi otevřít pomocí starší verze aplikace Access, než je verze, do níž jste databázi převedli. Další informace týkající se změny výchozího formátu souborů v aplikaci Office Access 2007 získáte v části Změna výchozího formátu souborů.

 • Klepněte na tlačítko Ne, chcete-li databázi otevřít bez upgradování. Se souborem je možné pracovat, pomocí aplikace Office Access 2007 v něm však nelze provádět změny návrhu.

 • Klepnutím na tlačítko Storno otevřenou operaci zrušíte.

Začátek stránky

Změna výchozího formátu souborů

Po první instalaci aplikace Office Access 2007 je výchozím formátem souborů formát ACCDB. Vytvoříte-li novou databázi klepnutím na možnost Prázdná databáze na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access nebo klepnutím na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a následným klepnutí na příkaz Nový Obrázek tlačítka , vytvoří aplikace Access nový soubor ACCDB.

Výchozí formát souborů lze změnit tak, aby aplikace Office Access 2007 vytvářela soubory MDB kompatibilní se staršími verzemi aplikace Access. K dispozici jsou formáty souborů aplikace Access 2000 a Access 2002–2003. Nastavíte-li jeden z těchto starších formátů jako výchozí formát souborů, můžete využít zdokonalené vývojové prostředí aplikace Office Access 2007, nebudete ovšem moci použít žádnou novou funkci aplikace Office Access 2007 (jako je vyhledávací pole s více hodnotami nebo integrace se službou Windows SharePoint Services) v souborech, které vytvoříte.

Změna výchozího formátu souborů:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access. Obrázek tlačítka

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte v levém podokně na položku Oblíbený.

 3. Ve skupinovém rámečku Vytváření databází vyberte v rozevíracím seznamu Výchozí formát souborů požadovaný formát souborů a klepněte na tlačítko OK.

Klepnete-li příště na možnost Prázdná databáze v podokně Začínáme s aplikací Microsoft Office Access nebo klepnete-li na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Nový, bude nový soubor vytvořen v zadaném výchozím formátu souborů.

Potlačení výchozího formátu souborů

Přestože je výchozí formát souborů nastaven na určitou verzi aplikace Access, lze výchozí formát souborů při vytváření databáze potlačit:

 1. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte na položku Prázdná databáze (nebo klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Nový Obrázek tlačítka ).

 2. Do pole Název souboru zadejte název nové databáze a poté klepněte na tlačítko Procházet vedle pole Název souboru.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na požadovaný formát souborů a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Některé rozdíly mezi soubory aplikace Office Access 2007 a soubory předchozích verzí aplikace Access

Aplikace Microsoft Office 2007 přináší databázový stroj aplikace Access, který je vylepšenou verzí databázového stroje Microsoft Jet. Tento upgradovaný stroj umožňuje integraci se službou Windows SharePoint Services 3.0 a s aplikací Microsoft Office Outlook 2007 a představuje také vylepšení v aplikaci Office Access 2007 (například vytváření vyhledávacích polí s více hodnotami).

Přípony názvů souborů

Aplikace Office Access 2007 zavádí několik nových přípon názvů souborů:

 • ACCDB:     Přípona názvu souboru pro nový formát databázových souborů aplikace Office Access 2007. Nahrazuje příponu názvu databázových souborů MDB.

 • ACCDE:     Přípona názvu souborů aplikace Office Access 2007, které jsou ukládány pouze v režimu spuštění. U všech souborů ACCDE byl odebrán zdrojový kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Uživatel souboru ACCDE může pouze spouštět kód jazyka VBA, ale nemůže jej měnit. Přípona názvu souboru ACCDE nahrazuje příponu názvu souboru MDE.

 • ACCDT:     Přípona názvu souboru pro šablony databází Access.

Informační soubory pracovní skupiny

Informační soubory pracovní skupiny ukládají informace pro zabezpečené databáze. Tyto soubory mají příponu názvu souboru MDW. Ve formátu souborů MDW nebyly v aplikaci Office Access 2007 provedeny žádné změny. Správce pracovní skupiny aplikace Office Access 2007 vytvoří soubory MDW, které jsou shodné se soubory vytvořenými ve všech verzích od aplikace Access 2000 až po aplikaci Access 2003, přičemž soubory MDW vytvořené v těchto starších verzích lze použít v databázích aplikace Office Access 2007.

Zamykání souborů

Je-li databáze otevřená, je zamykání souboru řízeno zamykacím souborem. Při otevření souboru MDB je v aplikaci Access vytvořen a otevřen zamykací soubor LDB. To platí i v případě, že k otevření databázového souboru MDB použijete aplikaci Office Access 2007. Například při otevření souboru Databáze1.mdb je v aplikaci Access vytvořen a otevřen soubor s názvem Databáze1.ldb. Tento soubor LDB řídí zamykání. U souborů vytvořených ve formátu souborů aplikace Office Access 2007 (soubory ACCDB) je zamykání v aplikaci Access řízeno vytvořením a otevřením souboru s příponou názvu souboru LACCDB. Pokud například otevřete soubor Databáze1.accdb, aplikace Access vytvoří a otevře zamykací soubor s názvem Databáze1.laccdb. Stejně jako soubory LDB jsou i soubory LACCDB po zavření databáze všemi uživateli automaticky odstraněny.

Díky tomu, že jsou zachovány samostatné zamykací soubory pro soubory aplikace Office Access 2007 a pro soubory vytvořené ve starších verzích aplikace Access, může být v aplikaci Office Access 2007 současně otevřen soubor Databáze1.mdb i soubor Databáze1.accdb, aniž by došlo ke konfliktům v zamykacím souboru, protože jsou vytvořeny dva různé zamykací soubory. Je možné, aby byl stejný soubor MDB otevřen současně ve verzi Office Access 2007 i ve starší verzi aplikace Access, které používají stejný zamykací soubor LDB.

Soubory ACCDE

Soubor ACCDE v aplikaci Office Access 2007 je verzí souboru MDE z předchozích verzí aplikace Access. Soubor ACCDE je uzamčenou verzí původního souboru ACCDB. Obsahoval-li soubor ACCDB kód jazyka VBA, je do souboru ACCDE zahrnut pouze zkompilovaný kód a v důsledku toho nebude moci uživatel kód jazyka VBA zobrazit nebo měnit. Uživatelé souboru ACCDE také nemají oprávnění provádět změny návrhu formulářů a sestav. Soubory ACCDE lze vytvořit ze souborů ACCDB následujícím postupem:

Vytvoření souboru ACCDE v aplikaci Office Access 2007

 1. V aplikaci Office Access 2007 otevřete databázi, kterou chcete uložit jako soubor ACCDE.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Databázové nástroje na položku Vytvořit databázi ACCDE. Obrázek tlačítka

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru do pole Název souboru a poté klepněte na tlačítko Uložit.

Propojené tabulky

Tabulku ze staršího formátu aplikace Access je možné propojit s databází v novější verzi aplikace Access, ale není možné propojit tabulku z novější verze aplikace Access s databází ve starší verzí aplikace Access. Je například možné vytvořit v databázi ACCDB propojení na tabulky v jiné databázi ACCDB nebo na tabulky v databázi MDB. Není ovšem možné vytvořit v databázi MDB propojení na tabulky v databázi ACCDB.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×