Přetékání vloženého textu na další stránku nebo do dalšího textového pole

Obsahuje-li textové pole nebo Automatické tvary v publikaci více textu, než v něm lze zobrazit, uloží aplikace Publisher přebývající část textu do Přetečení. Text lze ručně přesunout z oblasti přetečení zpět do do jiného textového pole nebo automatického tvaru v publikaci. Při vkládání textu do textového pole lze použít Automatické přetékání textu a automaticky přelít zbývající text na další stránku nebo do dalšího textového pole.

Poznámka : Další informace o ručním přesouvání textu z oblasti přetečení získáte klepnutím na odkaz v oddílu Viz také, který se zobrazí, pokud jste připojeni k internetu.

Pokud do textového pole vložíte více textu, než může toto pole pojmout, například při vkládání textu zkopírovaného z jiné publikace nebo jiného programu, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete použít automatické přetékání textu. Stejná zpráva se zobrazí při vložení většího množství textu z textového souboru (Textový soubor v nabídce Vložit), než může pole pojmout. Automatické přetékání textu pomáhá vyhledat prázdná textová pole nebo vytvořit nové textové pole, do kterého bude zbývající text vložen.

Po zobrazení zprávy automatického přetékání můžete vybrat jednu z následujících možností a zvolit, jakým způsobem bude text v publikaci přetékat.

Poznámka : Při vkládání textu přímo do publikace bez použití textového pole bude do aktuální stránky vloženo jediné veliké textové pole a vkládaný text bude vložen bez použití automatického přetékání nebo přetečení. Chcete-li v tomto případě přesunout text na další stránku nebo do dalšího textového pole, změňte velikost textového pole (aby přebytečný text přetékal) a poté pro zbývající text vyhledejte nebo vytvořte textové pole.

Tipy pro přidávání stránek a textových polí

Při vytvoření nové stránky pomocí automatického přetékání bude na konec publikace vložena prázdná stránka. Pokud chcete mít nad rozložením publikace více kontroly, je možné přidat stránky před použitím automatického přetékání, případně lze vytvořit textová pole. Požadované formátování lze přitom použít pomocí následující akce:

 1. V otevřené publikaci vyberte stránku nacházející se před nebo za stránkami, které chcete přidat.

 2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Stránka.

 3. Chcete-li do publikace přidat více než jednu novou stránku, do pole Počet nových stránek zadejte požadovaný počet stránek.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li na každou stránku přidat jedno textové pole přes celou stránku, klepněte na možnost Vytvořit na každé stránce jedno textové pole.

  • Chcete-li zkopírovat všechny objekty a formátování z kterékoli stránky publikace na stránku jinou, klepněte na možnost Duplikovat všechny objekty ze stránky číslo a poté do pole zadejte číslo stránky, kterou chcete zkopírovat.

Použití automatického přetékání textu

Pokud publikace obsahuje alespoň jedno prázdné textové pole, a pokud chcete k přesunutí textu do tohoto pole použít automatické přetékání, proveďte následující kroky:

 1. Ve zprávě s dotazem, zda chcete použít automatické přetékání, klepněte na tlačítko Ano.

  Bude vybráno první prázdné textové pole v publikaci a zobrazí se dotaz, zda chcete povolit přetékání textu do zvoleného textového pole.

 2. Chcete-li použít automatické přetékání do tohoto textového pole, klepněte na tlačítko Ano.

  Pokud je vloženo více textu, než pole dokáže pojmout, bude vybráno další prázdné textové pole. Tento proces se bude podle potřeby opakovat.

  Pokud se v publikaci nenachází textová pole s kapacitou potřebnou pro vložený text, zobrazí se dotaz, zda chcete vytvořit další textová pole.

 3. Chcete-li k publikaci přidat další stránky, klepněte na tlačítko Ano. Je vhodné přidat jednu stránku pro každé propojené textové pole. Přidejte tolik stránek, kolik je potřeba k umístění celého vloženého textu.

Pokud publikace neobsahuje prázdná textová pole, a pokud chcete k přesunutí textu do nového pole použít automatické přetékání, proveďte následující kroky:

 1. Ve zprávě s dotazem, zda chcete použít automatické přetékání, klepněte na tlačítko Ano.

  Zobrazí se dotaz, zda chcete vytvořit nová textová pole.

 2. Chcete-li k publikaci přidat další stránky, klepněte na tlačítko Ano. Je vhodné přidat jednu stránku pro každé propojené textové pole. Přidejte tolik stránek, kolik je potřeba k umístění celého vloženého textu.

Vyhledání nebo vytvoření textového pole pro přetečený text

Pokud do textového pole vložíte více textu, než toto pole může pojmout, a pokud nechcete použít možnost automatického přetékání, text bude vložen do textového pole a přebytečný text nebude přetékat. V dolní části textového pole se zobrazí indikátor přetečení overflow indicator označující, že text v oblasti přetečení není nyní zobrazen na obrazovce.

Connecting text boxes to get text out of overflow in a publication

1. Pod textovým polem obsahujícím více textu, než dokáže zobrazit, se zobrazí indikátor přetečení.

2. Po vyhledání textového pole, do kterého bude vložen zbývající text, klepněte na nové textové pole a na panelu nástrojů Propojit textová pole klepněte na možnost Vytvořit propojení textového pole. Zbývající text bude přesunut do vybraného textového pole v publikaci.

3. Po přesunutí ukazatele myši nad prázdné textové pole v publikaci se ukazatel změní na vylévající se džbánek.

4. Text v oblasti přetečení bude přetékat do prázdného textového pole a zobrazí se indikátor Přejít do předchozího textového pole označující, že jsou textová pole propojena.

Chcete-li přesunout text v oblasti přetečení do nového nebo stávajícího textového pole, aby byl viditelný, proveďte následující kroky:

 1. Pokud publikace neobsahuje žádné prázdné textové pole, vytvořte nové textové pole s požadovanou velikostí a umístěním.

  how

  1. Pokud chcete, aby se toto textové pole zobrazilo na nové stránce publikace, klepněte v nabídce Vložit na položku Stránka, v oddílu Možnosti klepněte na možnost Vložit prázdné stránky a klepněte na tlačítko OK.

  2. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Textové pole vzhled tlačítka .

  3. V publikaci klepněte na místo, kde má být umístěn jeden roh textu, a poté přetažením ve směru úhlopříčky vytvořte pole požadované velikosti.

 2. Klepněte na textové pole s textem v oblasti přetečení (textové pole s větším množstvím textu, než dokáže pojmout).

 3. Na panelu nástrojů Propojit textová pole klepněte na tlačítko Vytvořit propojení textového pole.

  Ukazatel myší se změní na džbánek Džbánek propojující textová pole používaný k propojení textových polí. .

 4. Přejděte ukazatelem myši do nového textového pole (ukazatel se změní na vylévající se džbánek Pitcher pouring text into linked text box ) a klepněte uvnitř pole.

  Text v oblasti přetečení v prvním textovém poli se zobrazí v propojeném textovém poli.

 5. Pokud se u propojeného textového pole zobrazí indikátor přetečení overflow indicator , opakujte kroky 1 až 4, dokud nebude zobrazen veškerý vložený text.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×