Přesunutí tvaru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Tento článek popisuje, jak přesunout obrazce v obrázku SmartArt. Pokud hledáte informace o přesunutí obrazce, přečtěte si článek přesunutí obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt. Další informace o umístění obrazců pomocí mřížky a vodítek najdete v tématu Změna hustoty mřížky a zobrazení nebo skrytí mřížky.

Kterou aplikaci Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Excel

Aplikace Outlook

Aplikace PowerPoint

Aplikace Word

Excel

 1. V obrázku SmartArt klikněte na obrazec, který chcete přesunout.

  Chcete-li přesunout více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další obrazce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte obrazec do nového umístění.

  • Pomocí kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka doleva k přesunutí obrazce v požadovaném směru.

  • Pokud chcete přesunout nebo "posunutí" obrazce velmi malých úsecích, podržte stisknutou klávesu CTRL a kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka vlevo.

   Při přesunutí obrazce slouží k přesunutí o jednu mezeru na Mřížka. Můžete vytisknout mřížka. Pokud Přichytit objekty k mřížce možnosti se vypnou a zůstanou vypnuté, posunutí slouží k přesunutí jednoho obrazce Pixel. Možnost Přichytit objekty k mřížce zarovnání objektů k nejbližšímu průsečíku mřížky při kreslení nebo přesunout objekty.

   Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

   Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

   Seznam – Základní blok s mřížkou
   Obrázek 1 rozložení obrázku SmartArt typu seznam – základní blok s zobrazení mřížky

   Poznámky : 

   • V závislosti na rozložení obrázků SmartArt, které používáte, pokud přesunete tvar, který obsahuje odpovídající obrazce, například šipka nebo čára přesune také odpovídající obrazec.

   • Pokud uděláte obrázku SmartArt prostorových použitím 3D rychlého stylu s prostorovým zobrazení, musíte nejdřív přepnout do scény 2D přesunout obrazce. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Formát ve skupině obrazce klikněte na Upravit v 2D. Přesunutí obrazce a potom klikněte na Upravit v 2D. Přepnutí mezi režimem 2D a 3D, klikněte na Upravit v 2D ve skupině obrazce na kartě Formát si můžete představit Upravit v 2D jako klávesu dočasně odemknou obrázku SmartArt pro úpravy, aby mohli přesunutí a změna velikosti obrazců, ale 3D styl je pořád použité u obrázku SmartArt a znovu zobrazí, když kliknete na Upravit v 2D znovu.

   • Můžete také Otočit obrazec v obrázku SmartArt nebo přesunout celý obrázek SmartArt.

Začátek stránky

Outlook

 1. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Přetáhněte obrazec do nového umístění.

  • Pomocí kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka doleva k přesunutí obrazce v požadovaném směru.

  • Pokud chcete přesunout nebo "posunutí" obrazce velmi malých úsecích, podržte stisknutou klávesu CTRL a kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka vlevo.

   Při přesunutí obrazce slouží k přesunutí o jednu mezeru na Mřížka.

   Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

   Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

   Seznam – Základní blok s mřížkou
   Obrázek 1 rozložení obrázku SmartArt typu seznam – základní blok s zobrazení mřížky

Začátek stránky

PowerPoint

 1. V obrázku SmartArt klikněte na obrazec, který chcete přesunout.

  Chcete-li přesunout více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další obrazce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte obrazec do nového umístění.

  • Pomocí kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka doleva k přesunutí obrazce v požadovaném směru.

  • Pokud chcete přesunout nebo "posunutí" obrazce velmi malých úsecích, podržte stisknutou klávesu CTRL a stisknutí kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka vlevo.

   Při přesunutí obrazce slouží k přesunutí o jednu mezeru na Mřížka. Mřížka nejsou viditelné, během prezentace a zabránění tisku v prezentaci. Pokud Přichytit objekty k mřížce možnosti se vypnou a zůstanou vypnuté, posunutí slouží k přesunutí jednoho obrazce Pixel. Možnost Přichytit objekty k mřížce zarovnání objektů k nejbližšímu průsečíku mřížky při kreslení nebo přesunout objekty. Zapněte možnost Přichytit objekty k mřížce vypnout nebo Změna hustoty mřížky, klikněte v části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Formát klikněte na Uspořádat a potom klikněte na Zarovnat. Klikněte na Nastavení mřížky a potom zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k mřížce nebo změňte číslo v poli mezery v části Nastavení mřížky.

   Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

   Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

   Seznam – Základní blok s mřížkou
   Obrázek 1 rozložení obrázku SmartArt typu seznam – základní blok s zobrazení mřížky

   Poznámky : 

   • V závislosti na rozložení obrázků SmartArt, které používáte, pokud přesunete tvar, který obsahuje odpovídající obrazce, například šipka nebo čára přesune také odpovídající obrazec.

   • Pokud uděláte obrázku SmartArt prostorových použitím 3D rychlého stylu s prostorovým zobrazení, musíte nejdřív přepnout do scény 2D přesunout obrazce. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Formát ve skupině obrazce klikněte na Upravit v 2D. Přesunutí obrazce a potom klikněte na Upravit v 2D. Přepnutí mezi režimem 2D a 3D, klikněte na Upravit v 2D ve skupině obrazce na kartě Formát si můžete představit Upravit v 2D jako klávesu dočasně odemknou obrázku SmartArt pro úpravy, aby mohli přesunutí a změna velikosti obrazců, ale 3D styl je pořád použité u obrázku SmartArt a znovu zobrazí, když kliknete na Upravit v 2D znovu.

   • Přestože můžete zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k jiným objektům ve, nefunguje obrazců v obrázku SmartArt. Možnost Přichytit objekty k jiným objektům umožňuje automatické zarovnání obrazců, který přesouváte okrajem obrazce přítomnost.

   • Můžete také Otočit obrazec v obrázku SmartArt nebo přesunout celý obrázek SmartArt.

Začátek stránky

Word

 1. V obrázku SmartArt klikněte na obrazec, který chcete přesunout.

  Chcete-li přesunout více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další obrazce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte obrazec do nového umístění.

  • Pomocí kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka doleva k přesunutí obrazce v požadovaném směru.

  • Pokud chcete přesunout nebo "posunutí" obrazce velmi malých úsecích, podržte stisknutou klávesu CTRL a kláves Šipka nahoru, šipka dolů, šipka vpravo nebo šipka vlevo.

   Při přesunutí obrazce slouží k přesunutí o jednu mezeru na Mřížka. Mřížka Zakázání tisku v dokumentu. Pokud Přichytit objekty k mřížce možnosti se vypnou a zůstanou vypnuté, posunutí slouží k přesunutí jednoho obrazce Pixel. Možnost Přichytit objekty k mřížce zarovnání objektů k nejbližšímu průsečíku mřížky při kreslení nebo přesunout objekty. Zapněte možnost Přichytit objekty k mřížce vypnout nebo Změna hustoty mřížky, klikněte v části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Formát klikněte na Uspořádat a potom klikněte na Zarovnat. Klikněte na Nastavení mřížky a potom zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k mřížce nebo změňte číslo v poli mezery v části Nastavení mřížky.

   Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

   Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

   Seznam – Základní blok s mřížkou
   Obrázek 1 rozložení obrázku SmartArt typu seznam – základní blok s zobrazení mřížky

   Poznámky : 

   • V závislosti na rozložení obrázků SmartArt, které používáte, pokud přesunete tvar, který obsahuje odpovídající obrazce, například šipka nebo čára přesune také odpovídající obrazec.

   • Pokud uděláte obrázku SmartArt prostorových použitím 3D rychlého stylu s prostorovým zobrazení, musíte nejdřív přepnout do scény 2D přesunout obrazce. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Formát ve skupině obrazce klikněte na Upravit v 2D. Přesunutí obrazce a potom klikněte na Upravit v 2D. Přepnutí mezi režimem 2D a 3D, klikněte na Upravit v 2D ve skupině obrazce na kartě Formát si můžete představit Upravit v 2D jako klávesu dočasně odemknou obrázku SmartArt pro úpravy, aby mohli přesunutí a změna velikosti obrazců, ale 3D styl je pořád použité u obrázku SmartArt a znovu zobrazí, když kliknete na Upravit v 2D znovu.

   • Přestože můžete zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k jiným objektům ve, nefunguje obrazců v obrázku SmartArt. Možnost Přichytit objekty k jiným objektům umožňuje automatické zarovnání obrazců, který přesouváte okrajem obrazce přítomnost.

   • Můžete také Otočit obrazec v obrázku SmartArt nebo přesunout celý obrázek SmartArt.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×