Přesunutí nebo zkopírování složky, souboru nebo odkazu v knihovně dokumentů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Součástí správy dokumentů je jejich umísťování do určitých složek nebo knihoven. V závislosti na tom, jakou verzi služby SharePoint používáte, můžete kopírovat nebo přesouvat obsah mezi složkami v knihovně, mezi knihovnami a dokonce i mezi knihovnami na jiných webech a podřízených webech (se správnými oprávněními). Můžete také kopírovat soubory a složky mezi OneDrivem pro firmy a sharepointovými weby.

Poznámka : Pokud nevíte, jakou verzi služby SharePoint máte, přečtěte si článek Jakou verzi SharePointu používám?

Aktualizace 7 února 2017 díky zákazníků.

Zkopírování souborů, složek nebo odkazů do jiné složky, knihovny, webu nebo podřízeného webu ve službě SharePoint Online

Poznámka : Odkazy jsou dostupné pouze ve službě SharePoint Online.

 1. Vyberte položky, které chcete zkopírovat.

 2. V hlavní nabídce v horní části stránky klikněte na Kopírovat do. Pokud možnost Kopírovat do nevidíte, klikněte v hlavní nabídce na tři tečky (...) a pak klikněte na Kopírovat do.

  Kopírování souborů, složek nebo odkazů v knihovně dokumentů do jiné složky, knihovny nebo webu

  Poznámky : Vypadá vaše obrazovka jinak než v těchto příkladech? Pokud používáte SharePoint Online, nejspíš jste v knihovně dokumentů v klasickém režimu služby SharePoint. V tom případě postupujte podle pokynů pro SharePoint 2016. Pokud jste vlastníkem knihovny dokumentů, vlastníkem webu nebo správcem a chcete nastavit výchozí prostředí, podívejte se na článek Přepnutí výchozího prostředí knihoven dokumentů z nového nebo klasického.

  Pokud nevíte, jakou verzi služby SharePoint máte, přečtěte si článek Jakou verzi SharePointu používám?

 3. V podokně Zvolit cílové umístění vyberte umístění, kam má přijít kopie souborů, složek nebo odkazů, a pak klikněte na Kopírovat sem. Pokud chcete kopírovat do jiného webu nebo podřízeného webu a tento web není v seznamu uvedený, klikněte na Procházet weby, abyste zobrazili úplný seznam webů, do kterých můžete kopírovat.

  Snímek obrazovky pro výběr cíle při kopírování souborů z OneDrivu pro firmy na sharepointový web.

  Snímek obrazovky s volbou umístění při kopírování souboru do SharePointu

  Pokud chcete vytvořit novou složku pro zkopírování souborů, vyberte v podokně Zvolit cílové umístění místo v hierarchii složek, kde chcete novou složku vytvořit, a klikněte na Nová složka. Do textového pole zadejte název nové složky, klikněte na značku zaškrtnutí a pak klikněte na Kopírovat sem.

  Kopírování do nové složky knihovny dokumentů

Omezení příkazu Kopírovat do   

Příkaz Kopírovat do platí následující omezení:

 • Omezení souboru 50 MB    V současné době velikost souborů a složek, které můžete zkopírovat v jednom okamžiku se omezí na 50 MB.

 • Pro osobní weby musí být nastaveno nastavení pro vlastní skript.    Pokud pro osobní weby ve vaší organizaci není nastaveno nastavení pro vlastní skript, je kopírování pomocí příkazu Kopírovat do omezeno na kopírování v rámci aktuální knihovny.

Začátek stránky

Přesunutí souborů, složek nebo odkazů do jiné složky ve stejné knihovně dokumentů služby SharePoint Online

Poznámka : Odkazy jsou dostupné pouze ve službě SharePoint Online.

 1. Vyberte položky, které chcete přesunout.

 2. V hlavní nabídce v horní části stránky klikněte na Přesunout do. Pokud Přesunout do nevidíte, klikněte na tři tečky (...) v hlavní nabídce a pak klikněte na Přesunout do.

  Tlačítko Přesunout do v hlavní nabídce

  Poznámky : Vypadá vaše obrazovka jinak než v těchto příkladech? Je možné, že vám správce u knihovny dokumentů nastavil klasický režim služby SharePoint nebo používáte dřívější verzi služby SharePoint. Pokud tomu tak je, přečtěte si článek Úvod ke knihovnám. Pokud jste vlastníkem knihovny dokumentů, vlastníkem webu nebo správcem a chcete nastavit výchozí prostředí, podívejte se na článek Přepnutí výchozího prostředí knihoven dokumentů z nového nebo klasického.

  Pokud nevíte, jakou verzi služby SharePoint máte, přečtěte si článek Jakou verzi SharePointu používám?

 3. V podokně Zvolit cílové umístění vyberte nové umístění v knihovně dokumentů, kam mají soubory přijít, a klikněte na Přesunout sem. V podokně Zvolit cílové umístění můžete také kliknout na možnost Nová složka a přidat do knihovny dokumentů novou složku, do které položku přesunete.

  Podokno s cílem přesunutí

  Pokud chcete vytvořit novou složku pro přesunutí souborů, vyberte v podokně Zvolit cílové umístění místo v hierarchii složek, kde chcete novou složku vytvořit, a klikněte na Nová složka. Do textového pole zadejte název nové složky, klikněte na značku zaškrtnutí a pak klikněte na Přesunout sem.

  Pole vytvoření složky se zvýrazněným zaškrtávacím políčkem

Jiné způsoby zkopírování nebo přesunutí souborů do jiné knihovny, webu nebo podřízeného webu služby SharePoint Online

Zkopírovat nebo přesunout jeden nebo více souborů, složek nebo odkazů do jiné knihovny dokumentů na stejném webu SharePoint Online nebo do knihovny dokumentů na jiném webu nebo podřízeném webu SharePoint Online můžete některým z následujících způsobů:

 • Soubory synchronizujte nebo stáhněte a pak je znovu nahrajte do nového umístění.    Můžete synchronizovat složku do svého stolního počítače nebo stahovat soubory jednotlivě a potom je nahrát do nové knihovny, podřízeného webu nebo webu.

  Informace o synchronizaci najdete v tématu Začínáme synchronizaci Sharepointových webů s novou synchronizačního klienta OneDrive.

  Návod k nahrávání souborů najdete v článku Nahrání složky nebo souborů do knihovny dokumentů.

 • Použijte možnost Otevřít v Průzkumníkovi.    Dalším způsobem je otevřít knihovnu v Průzkumníkovi souborů a pak soubory přetáhnout do nové knihovny. Pokud synchronizujete novou knihovnu do svého stolního počítače, můžete na něm snadno přetahovat soubory a složky mezi okny Průzkumníka souborů a SharePoint všechny změny automaticky nahraje.

  Otevření knihovny dokumentů v Průzkumníkovi souborů funguje jenom v prohlížeči Internet Explorer 10 nebo Internet Explorer 11. U některých konfigurací přitom můžou nastat určité potíže. Další informace o použití knihoven dokumentů s Průzkumníkem souborů najdete v článku Způsoby práce se soubory knihovny webu v Průzkumníkovi souborů.

Poznámka : Pokud máte povolenou možnost Je vyžadována rezervace, asi ji budete muset dočasně zakázat, abyste mohli stáhnout několik souborů. Pokud chcete vědět víc, přečtěte si článek Nastavení knihovny tak, aby byla vyžadována rezervace souborů a zrušte zaškrtnutí políčka Je vyžadována rezervace.

Poznámka :  Pokud potřebujete nahrát soubory a složky, použijte Microsoft Edge nebo Google Chrome. Internet_Explorer_11 a Mozilla Firefox v současnosti nepodporují složky. Navíc nepřepínejte SharePoint do klasického režimu, který také nepodporuje složky.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do jiné knihovny ve službě SharePoint 2016

SharePoint 2016 umožňuje přetáhnout soubor z knihovny do složky v rámci této knihovny. Ke zkopírování do jiné knihovny nebo jiného umístění můžete použít příkaz Kopírovat v nabídce dokumentu nebo položky. Příkaz Kopírovat převezme jako cíl adresu URL.

Soubory můžete kopírovat do jiné knihovny, ale vždy jenom jeden soubor, a nemůžete kopírovat složky. Když použijete příkaz Kopírovat, zachová si soubor zkopírovaný do cílového místa připojení k originálu.

Poznámka : Pokud používáte správu verzí, zkopíruje se jenom publikovaná verze dokumentu.

 1. Pokud knihovna, do které chcete soubor poslat, je na panelu Snadné spuštění, klikněte na její název pravým tlačítkem a vyberte Kopírovat zástupce.

  Na panelu Snadné spuštění klikněte pravým tlačítkem na knihovnu a vyberte Kopírovat zástupce.

  Pokud knihovna, do které chcete soubory poslat, na panelu Snadné spuštění není, otevřete ji a zkopírujte adresu z panelu Adresa

  Poznámka : Některé adresy URL jsou delší než 255 znaků a nedají se použít. Pokud je to možné, použijte k získání zástupce panel Snadné spuštění, protože panel Adresa může obsahovat další informace.

 2. Otevřete knihovnu obsahující soubor, který chcete zkopírovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na dokument a pak klikněte na Kopírovat.

  Můžete taky vyberete soubor kliknutím na značku zaškrtnutí nalevo od soubor.

  Vyberte soubor kliknutím na značku zaškrtnutí nalevo od názvu

  Klikněte na soubory na pásu karet a potom klepněte na Odeslatkopie. Pokud Odeslat je neaktivní, zkontrolujte, jestli že máte jenom jeden soubor zaškrtnuté.

  Pás karet s nabídkou Odeslat s vybranou možností pro kopírování
 4. Vyberte Kopírovat a vložte adresu URL cílové knihovny do pole Cílová knihovna dokumentů nebo složka v dialogovém okně Kopírovat. Zkontrolovat ji můžete pomocí možnosti (Kliknutím sem provedete test). Cílová knihovna se otevře na další kartě nebo v jiném okně. Můžete ji nechat otevřenou, abyste kopii později zkontrolovali, nebo ji můžete zavřít.

  Dialogové okno Kopírovat s vybranou adresou URL.
 5. Pokud chcete, aby kopie měla jiný název souboru, napište tento název do nepovinného pole Název souboru kopie.

 6. Také můžete zvolit, aby byl autor při vrácení souboru se změnami požádán o odeslání aktualizací, nebo můžete u zdrojového dokumentu nastavit upozornění. Další informace o upozorněních najdete v článku Vytvoření upozornění.

 7. Až budete hotovi, klikněte na OK. Na stránce Průběh kopírování klikněte na OK a spusťte tak kopírování.

  Odeslat – dialogové okno kopírování s upozorněním
 8. Pokud bylo kopírování úspěšné, klikněte na Hotovo. Pokud se nepovedlo, poznamenejte si chybu a opravte ji.

  Průběh kopírování, zvýrazněné Hotovo
 9. Zkontrolujte, jestli se soubor úspěšně zkopíroval do nového cílového místa. Pokud chcete soubor mít jenom v novém cílovém místě, můžete zdrojovou kopii odstranit.

Zkopírování nebo přesunutí více souborů do jiné knihovny, podřízeného webu nebo webu v SharePointu 2016

SharePoint sice umožňuje pomocí příkazu Kopírovat poměrně snadno odeslat do jiné knihovny, podřízeného webu nebo webu jeden soubor, nemůžete ale zkopírovat více souborů. Pokud potřebujete přesunout nebo zkopírovat více souborů, stáhněte si je do místního počítače a potom je nahrajte do nového umístění. Tady je pár nápadů:

 • Soubory synchronizujte nebo stáhněte a pak je znovu nahrajte do nového umístění.    Můžete synchronizovat složku do svého stolního počítače nebo stahovat soubory jednotlivě a potom je pomocí Průzkumníka nahrát do nové knihovny, podřízeného webu nebo webu.

  Informace o synchronizaci najdete v tématu Nastavení počítače pro synchronizaci souborů místního serveru SharePoint Server.

  Návod k nahrávání souborů najdete v článku Nahrání složky nebo souborů do knihovny dokumentů.

 • Použijte možnost Otevřít v Průzkumníkovi.    U většiny knihoven se nabízí možnost Otevřít v Průzkumníkovi. V Průzkumníkovi potom můžete soubory přetáhnout do nové knihovny. Pokud synchronizujete novou knihovnu do svého stolního počítače, můžete na něm snadno přetahovat soubory a složky mezi synchronizovanými okny Průzkumníka souborů a SharePoint všechny změny automaticky nahraje.

  Otevření knihovny dokumentů v Průzkumníkovi souborů funguje jenom v prohlížeči Internet Explorer 10 nebo Internet Explorer 11. U některých konfigurací přitom můžou nastat určité potíže. Další informace o použití knihoven dokumentů s Průzkumníkem souborů najdete v článku Způsoby práce se soubory knihovny webu v Průzkumníkovi souborů.

Pokud máte povolenou možnost pro vyžadování rezervace, asi ji budete muset dočasně zakázat zrušením zaškrtnutí možnosti Je vyžadována rezervace v nastavení knihovny. Další informace najdete v článku Nastavení knihovny tak, aby byla vyžadována rezervace souborů.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do jiné knihovny ve službě SharePoint 2013

Ve službě SharePoint 2013 se ke kopírování do jiné knihovny nebo jiného umístění používá příkaz Odeslat. Soubory můžete kopírovat do jiné knihovny, ale vždy jenom jeden soubor, a nemůžete kopírovat složky. Když použijete příkaz Odeslat, zachová si soubor zkopírovaný do cílového místa připojení k originálu.

Poznámka : Pokud používáte správu verzí, zkopírujete jenom publikovanou verzi tohoto dokumentu. Další informace najdete v článku Jak funguje správa verzí v seznamu nebo knihovně?

 1. Pokud knihovna, do které chcete soubor poslat, je na panelu Snadné spuštění, klikněte na její název pravým tlačítkem a vyberte Kopírovat zástupce.

  Kopírování zástupce

  Pokud knihovna, do které chcete soubory poslat, na panelu Snadné spuštění není, otevřete ji a zkopírujte adresu z panelu Adresa

  Poznámka : Některé adresy URL jsou delší než 255 znaků a nedají se použít. Pokud je to možné, použijte k získání zástupce panel Snadné spuštění, protože panel Adresa může obsahovat další informace.

 2. Otevřete knihovnu obsahující soubor, který chcete zkopírovat.

 3. Vyberte soubor kliknutím vlevo od názvu souboru.

  Vyberte soubor kliknutím na značku zaškrtnutí nalevo od názvu
 4. Na pásu karet klikněte na Soubory a potom v části Kopie klikněte na Odeslat. Pokud je možnost Odeslat neaktivní, zkontrolujte, jestli máte vybraný jenom jeden soubor.

  Odeslat do jiného umístění
 5. Vyberte Jiné umístění a vložte adresu URL cílové knihovny do pole Cílová knihovna dokumentů nebo složka v dialogovém okně Kopírovat. Zkontrolovat ji můžete pomocí možnosti (Kliknutím sem provedete test). Cílová knihovna se otevře na další kartě nebo v jiném okně. Můžete ji nechat otevřenou, abyste kopii později zkontrolovali, nebo ji můžete zavřít.

  Dialogové okno pro kopírování souboru se zvýrazněnou adresou URL
 6. Pokud chcete, aby kopie měla jiný název souboru, napište tento název do nepovinného pole Název souboru kopie.

 7. Také můžete zvolit, aby byl autor při vrácení souboru se změnami požádán o odeslání aktualizací, nebo můžete u zdrojového dokumentu nastavit upozornění. Další informace o upozorněních najdete v článku Vytvoření upozornění.

 8. Až budete hotovi, klikněte na OK. Na stránce Průběh kopírování klikněte na OK a spusťte tak kopírování.

 9. Pokud bylo kopírování úspěšné, klikněte na Hotovo. Pokud se nepovedlo, poznamenejte si chybu a opravte ji.

  Průběh kopírování, zvýrazněné Hotovo
 10. Zkontrolujte, jestli se soubor úspěšně zkopíroval do nového cílového místa. Pokud chcete soubor mít jenom v novém cílovém místě, můžete zdrojovou kopii odstranit.

Zkopírování nebo přesunutí více souborů do jiné knihovny, podřízeného webu nebo webu v SharePointu 2013

SharePoint 2013 sice umožňuje pomocí příkazu Odeslat poslat do jiné knihovny, podřízeného webu nebo webu jeden soubor, nemůžete to ale udělat s více soubory. Tady jsou některé způsoby, jak můžete zkopírovat nebo přesunout více souborů.

 • Soubory synchronizujte nebo stáhněte a pak je znovu nahrajte do nového umístění.    Můžete synchronizovat složku do svého stolního počítače nebo stahovat soubory jednotlivě a potom je nahrát do nové knihovny, podřízeného webu nebo webu.

  Informace o synchronizaci najdete v tématu Nastavení počítače pro synchronizaci souborů místního serveru SharePoint Server.

  Návod k nahrávání souborů najdete v článku Nahrání složky nebo souborů do knihovny dokumentů.

 • Použijte možnost Otevřít v Průzkumníkovi.    Dalším způsobem je otevřít knihovnu v Průzkumníkovi souborů a pak soubory přetáhnout do nové knihovny. Pokud synchronizujete novou knihovnu do svého stolního počítače, můžete na něm snadno přetahovat soubory a složky mezi okny Průzkumníka souborů a SharePoint všechny změny automaticky nahraje.

  Otevření knihovny dokumentů v Průzkumníkovi souborů funguje jenom v prohlížeči Internet Explorer 10 nebo Internet Explorer 11. U některých konfigurací přitom můžou nastat určité potíže. Další informace o použití knihoven dokumentů s Průzkumníkem souborů najdete v článku Způsoby práce se soubory knihovny webu v Průzkumníkovi souborů.

Pokud máte povolenou možnost pro vyžadování rezervace, asi ji budete muset dočasně zakázat, abyste mohli stáhnout několik souborů. Pokud chcete vědět víc, přečtěte si článek Nastavení knihovny tak, aby byla vyžadována rezervace souborů a zrušte zaškrtnutí políčka Je vyžadována rezervace.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do jiné knihovny ve službě SharePoint 2010

Ve službě SharePoint 2010 se ke kopírování do jiné knihovny nebo jiného umístění používá příkaz Odeslat. Soubory můžete kopírovat do jiné knihovny, ale vždy jenom jeden soubor, a nemůžete kopírovat složky. Když použijete příkaz Odeslat, zachová si soubor zkopírovaný do cílového místa připojení k originálu.

Poznámka : Pokud používáte správu verzí, zkopírujete jenom publikovanou verzi tohoto dokumentu. Další informace najdete v článku Jak funguje správa verzí v seznamu nebo knihovně?

 1. Pokud knihovna, do které chcete soubor poslat, je na panelu Snadné spuštění, klikněte na její název pravým tlačítkem a vyberte Kopírovat zástupce.

  Kopírování zástupce knihovny dokumentů

  Pokud knihovna, do které chcete soubory poslat, na panelu Snadné spuštění není, otevřete ji a zkopírujte adresu z panelu Adresa

  Poznámka : Některé adresy URL jsou delší než 255 znaků a nedají se použít. Pokud je to možné, použijte k získání zástupce panel Snadné spuštění, protože panel Adresa může obsahovat další informace.

 2. Otevřete knihovnu obsahující soubor, který chcete zkopírovat.

 3. Klikněte u souboru, který chcete zkopírovat, na šipku dolů a potom klikněte na Odeslat.

  Možnost Odeslat se zvýrazněným jiným umístěním
 4. Vyberte Jiné umístění a vložte adresu URL cílové knihovny do pole Cílová knihovna dokumentů nebo složka v dialogovém okně Kopírovat. Zkontrolovat ji můžete pomocí možnosti (Kliknutím sem provedete test). Cílová knihovna se otevře na další kartě nebo v jiném okně. Můžete ji nechat otevřenou, abyste kopii později zkontrolovali, nebo ji můžete zavřít.

 5. Pokud chcete, aby kopie měla jiný název souboru, napište tento název do nepovinného pole Název souboru kopie.

 6. Také můžete zvolit, aby byl autor při vrácení souboru se změnami požádán o odeslání aktualizací, nebo můžete u zdrojového dokumentu nastavit upozornění. Další informace o upozorněních najdete v článku Vytvoření upozornění.

  Dialogové okno pro kopírování souboru se zvýrazněnou adresou URL
 7. Až budete hotovi, klikněte na OK. Na stránce Průběh kopírování klikněte na OK a spusťte tak kopírování.

 8. Pokud bylo kopírování úspěšné, klikněte na Hotovo. Pokud se nepovedlo, poznamenejte si chybu a opravte ji.

  Dialogové okno průběhu kopírování, zvýrazněné Hotovo
 9. Zkontrolujte, jestli se soubor úspěšně zkopíroval do nového cílového místa. Pokud chcete soubor mít jenom v novém cílovém místě, můžete zdrojovou kopii odstranit.

Začátek stránky

Používání příkazu Odeslat v SharePointu 2007

Příkaz Odeslat se vyskytuje v místní nabídce pro každý soubor v knihovně. Správci webů nebo seznamů můžou pro knihovnu určit vlastní cíl příkazu Odeslat, který se uživatelům knihovny zobrazí v místní nabídce. Pomocí příkazu Odeslat můžete také zkopírovat soubor do cílového místa, které určíte.

Odeslat do jiného umístění, zvýrazněno

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubory z knihovny, ve které byly vytvořeny, do jiné knihovny. Když soubor zkopírujete tímto způsobem, kopie si zachová vztah ke svému zdrojovému souboru a můžete zvolit, aby se tato kopie aktualizovala všemi změnami provedenými ve zdrojovém souboru. Kromě toho platí, že pokud kopie a její zdrojový soubor sdílejí společné sloupce (pole), budou se při aktualizaci kopie tyto sloupce (pole) také aktualizovat.

Příkaz Odeslat umožňuje lidem v organizaci snadno sdílet informace s jinými týmy nebo informace publikovat do centrálního umístění. Například marketingový tým může ukládat pracovní koncepty svých publikací o průzkumu trhu do knihovny dokumentů na týmový web svého oddělení. Až budou tyto dokumenty o průzkumu trhu hotové, může je tým pomocí příkazu Odeslat zkopírovat do jiné knihovny dokumentů, ke které mají přístup marketingoví pracovníci pracující v tomto oboru a ostatní týmy v rámci společnosti. Když člen marketingového týmu používá příkaz Odeslat ke kopírování dokumentů do tohoto cílového místa, může zvolit možnost zobrazování výzvy k aktualizaci případných existujících kopií při každém vrácení zdrojového dokumentu se změnami. V případě potřeby potom člen marketingového týmu může zvolit možnost aktualizace případných existujících kopií při každé aktualizaci zdrojového souboru.

Příkaz Odeslat usnadňuje údržbu souborů v různých knihovnách a webech organizace. Při kopírování souborů pomocí příkazu Odeslat totiž server sleduje vztah mezi zdrojovým souborem a všemi jeho kopiemi. Uživatelé můžou zobrazit a spravovat všechny kopie určité položky centrálně na stránce Spravovat kopie. Na této stránce uvidí, které kopie vyzývají k aktualizacím, můžou pro kopie změnit nastavení aktualizací, můžou kopie aktualizovat nebo vytvářet nové kopie.

Poznámky : 

 • Pomocí příkazu Odeslat můžete standardně kopírovat soubory do knihoven v rámci kolekce webů. Pokud soubory kopírujete z klientského počítače, na kterém je aplikace kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 (například Microsoft Office Word 2007) a prohlížeč podporující ovládací prvky Microsoft ActiveX (například Internet Explorer 10), můžete pomocí příkazu Odeslat kopírovat soubory nejen mezi knihovnami v rámci kolekce webů, ale také mezi různými webovými aplikacemi. Pokud soubory kopírujete z prohlížeče klientského počítače, který nepodporuje ovládací prvky ActiveX, můžete soubory kopírovat jenom do knihoven v rámci kolekcí webů, které mají stejný název domény jako zdrojová knihovna.

 • Pokud potřebujete soubory zkopírovat na web, který má povolené ověřování pomocí formulářů nebo je to zabezpečený web (například web s adresou URL, která má na začátku https://), musíte v prohlížeči přidat cíl kopírování do seznamu důvěryhodných webů.

Začátek stránky

Určení cíle příkazu Odeslat pro knihovnu dokumentů

Určete cíl příkazu Odeslat v knihovně dokumentů, kde jsou umístěné zdrojové soubory (původní verze).

 1. Poznamenejte si adresu URL sharepointové knihovny, do které budete chtít soubory kopírovat. Můžete si zkopírovat zástupce – tak, že kliknete pravým tlačítkem a vyberete Kopírovat zástupce.

  kopírování zástupce
 2. Pokud knihovna, pro kterou chcete určit cíl příkazu Odeslat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 4. V části Vlastní cíl pro odeslání zadejte do pole Název cíle krátký název cílového místa, do kterého se mají soubory kopírovat. Tento název by měl být krátký, protože se bude zobrazovat za příkazem Odeslat v místní nabídce knihovny.

 5. Do pole Adresa URL zadejte URL (Uniform Resource Locator) sharepointové knihovny, do které budete chtít soubory kopírovat. Když budete například chtít kopírovat do určité knihovny dokumentů nebo do složky v knihovně dokumentů, zadejte http://název_serveru/název_webu/název_knihovny nebo http://název_serveru/název_webu/název_knihovny/název_složky.

  Důležité : Do tohoto textového pole nevkládejte přímo adresu URL cílové sharepointové knihovny zkopírovanou z prohlížeče, protože tato verze adresy URL obsahuje další znaky a pak byste nemohli soubory do cílové knihovny úspěšně kopírovat.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do předdefinovaného cíle

Pokud už je cíl příkazu Odeslat pro knihovnu určený, můžete pomocí příkazu Odeslat soubory z této knihovny kopírovat do jiné knihovny.

 1. Pokud knihovna obsahující soubor, který chcete zkopírovat do jiného cílového místa, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název souboru, který chcete zkopírovat, klikněte na šipku, která se objeví, najeďte na Odeslat a potom klikněte na název cílového místa, kam chcete dokument nebo položku zkopírovat.

  Poznámka : Pokud se název cíle příkazu Odeslat nezobrazuje, může to být způsobené tím, že pro tuto knihovnu není cíl pro odeslání určený nebo že nemáte pro cílovou knihovnu úroveň oprávnění Přispívání.

  Předdefinované umístění příkazu Odeslat v místní nabídce

 3. Pokud chcete kopii souboru přejmenovat, zadejte v části Cíl do pole Název souboru kopie nový název.

  1. V části Aktualizovat udělejte některou z těchto věcí:

   • Pokud chcete být vyzýváni k aktualizaci kopií, když budou z prohlížeče vraceny se změnami nové verze zdrojového souboru, klikněte na Ano.

    Pokud tuto možnost vyberete, bude kopie, kterou vytvoříte, označena jako kopie vyzývající k aktualizacím a bude aktualizována vždy, když se rozhodnete aktualizovat existující kopie zdrojového souboru.

    Poznámka : Pokud budete soubory vracet se změnami z programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 (například Microsoft Office Word 2007), nebudete v klientském programu vyzýváni k aktualizaci kopií.

   • Pokud chcete být upozorňováni, když bude zdrojový soubor aktualizován, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

    Poznámka : E-mailová upozornění na aktualizace zdrojového souboru vám nebudou chodit, pokud není e-mail na serveru povolený. Pokud nevíte, jestli je e-mail na serveru povolený, kontaktujte správce serveru.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do cílového místa, které určíte

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do cílového místa, které určíte. Pro knihovnu, do které chcete dokument zkopírovat, musíte mít úroveň oprávnění Přispívání.

 1. Poznamenejte si adresu URL sharepointové knihovny, do které budete chtít soubor zkopírovat.

 2. Pokud knihovna obsahující soubor, který chcete zkopírovat do jiného umístění, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

 3. Najeďte myší na název souboru, který chcete zkopírovat, klikněte na šipku, která se objeví, najeďte na Odeslat a potom klikněte na Jiné umístění.

  Odeslání do zadaného umístění

 4. V části Cíl zadejte do pole Cílová knihovna dokumentů nebo složka adresu URL sharepointové knihovny, do které chcete dokument zkopírovat. Když budete například chtít kopírovat do určité knihovny dokumentů nebo do složky v knihovně dokumentů, zadejte http://název_serveru/název_webu/název_knihovny nebo http://název_serveru/název_webu/název_knihovny/název_složky.

  Důležité : Do tohoto textového pole nevkládejte přímo adresu URL cílové sharepointové knihovny zkopírovanou z prohlížeče, protože tato verze adresy URL obsahuje další znaky a pak byste nemohli soubory do cílové knihovny úspěšně kopírovat.

 5. Pokud chcete kopii dokumentu přejmenovat, zadejte do pole Název souboru kopie nový název.

  1. V části Aktualizovat udělejte některou z těchto věcí:

   • Pokud chcete být vyzýváni k aktualizaci kopií, když budou z prohlížeče vraceny se změnami nové verze zdrojového souboru, klikněte na Ano.

    Pokud tuto možnost vyberete, bude kopie, kterou vytvoříte, označena jako kopie vyzývající k aktualizacím a bude aktualizována vždy, když se rozhodnete aktualizovat existující kopie zdrojového souboru.

    Poznámka : Pokud budete soubory vracet se změnami z programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 (například Microsoft Office Word 2007), nebudete v klientském programu vyzýváni k aktualizaci kopií.

   • Pokud chcete být upozorňováni, když bude zdrojový soubor aktualizován, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

    Poznámka : E-mailová upozornění na aktualizace zdrojového souboru vám nebudou chodit, pokud není e-mail na serveru povolený. Pokud nevíte, jestli je e-mail na serveru povolený, kontaktujte správce serveru.

 6. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Aktualizace kopií souboru

Kopie položky můžete aktualizovat dvěma způsoby:

 • Ze zdrojového souboru. Existující kopie položky můžete aktualizovat pomocí příkazu Odeslat.

 • Z kopie položky. Můžete přejít na stránku Spravovat kopie, zobrazit všechny existující kopie a pak vybrat ty, které chcete aktualizovat.

Aktualizace kopií ze zdrojového souboru

 1. Pokud knihovna obsahující soubor, pro který chcete aktualizovat kopie, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název souboru, klikněte na šipku, která se objeví, najeďte na Odeslat a potom klikněte na Existující kopie.

  Poznámka : Příkaz Existující kopie se objeví pouze v případě, pokud jste při původním kopírování tohoto zdrojového souboru do jiného umístění pomocí příkazu Odeslat zvolili možnost vyzývání k aktualizacím.

 3. V části Cíle zaškrtněte v oblasti Kopie políčka u kopií, které chcete aktualizovat, a potom klikněte na OK.

Aktualizace kopií ze stránky Spravovat kopie

Pokud byl soubor zkopírován do více různých knihoven, můžete všechny různé kopie aktualizovat z jednoho místa – na stránce Spravovat kopie, která je dostupná z libovolné kopie položky.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete aktualizovat, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

 3. Klikněte na Spravovat kopie.

 4. Pokud chcete aktualizovat všechny kopie vyzývající k aktualizacím, klikněte na Aktualizovat kopie.

 5. V části Cíle v oblasti Kopie vyberte kopie, které chcete aktualizovat, a potom klikněte na OK.

  Poznámka : Pokud chcete aktualizovat kopie, které jsou na stránce Spravovat kopie uvedené v části Kopie, které nezobrazí výzvu k provedení aktualizací, musíte pro tyto kopie nejdřív změnit nastavení aktualizací. Další informace o tom, jak se to dělá, najdete v části Změna nastavení kopie, aby zobrazovala výzvu k provedení aktualizací.

Začátek stránky

Změna nastavení kopie, aby zobrazovala výzvu k provedení aktualizací

Pokud jste pomocí příkazu Odeslat vytvořili kopii souboru a nezvolili jste možnost vyzývání k aktualizacím, nebude tato kopie přijímat aktualizace ze zdrojového souboru. Toto nastavení můžete změnit a zpřístupnit tak kopii pro aktualizace.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete aktualizovat, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

 3. Klikněte na Spravovat kopie.

 4. Vedle položky klikněte na Upravit a potom v části Aktualizovat v oblasti Chcete při vrácení dokumentu se změnami požádat autora o odeslání aktualizací? klikněte na Ano.

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Odstranění kopie

Pokud chcete úplně odstranit položku, která je kopií jiné položky, musíte nejdřív zajistit, aby byla tato položka odebrána ze seznamu zdrojového souboru obsahujícího položky k aktualizaci. Jinak se položka může znovu vytvořit, kdykoli se někdo rozhodne aktualizovat všechny existující kopie zdrojového souboru. Také se doporučuje odpojit kopii od jejího zdrojového souboru. Po úplném zrušení propojení zdrojového souboru a jeho kopie můžete kopii odstranit.

 1. Zrušte propojení zdrojového souboru a jeho kopie.

  Postup

  Abyste úplně odebrali všechny spoje mezi zdrojovým souborem a jeho kopií, zrušte propojení zdrojového souboru a jeho kopie oběma následujícími způsoby:

  • Odpojte kopii od jejího zdroje, aby si nezachovala svoje připojení ke zdrojovému souboru. Když to uděláte, zdrojový soubor si zachová připojení ke kopii. Pokud se někdo rozhodne aktualizovat existující kopie zdrojového souboru, bude se i tato kopie stále aktualizovat.

  • Odeberte odkaz na kopii ze zdrojového souboru, aby zdrojový soubor už kopii dál neaktualizoval.

  1. V knihovně obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru, najeďte myší na název kopie, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

  2. Klikněte na Spravovat kopie.

  3. Vedle kopie, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru, klikněte na Upravit.

  4. Klikněte na Odebrat odkaz a potom klikněte na OK.

   Touto akcí odeberete kopii ze seznamu kopií, které můžou být aktualizovány ze zdrojového souboru.

  5. Vraťte se do knihovny obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru.

  6. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete odpojit, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Zobrazit vlastnosti.

  7. V horní části stránky klikněte na Zrušit odkaz a potom klikněte na OK.

   Touto akcí odeberete propojení kopie k nadřazenému zdrojovému souboru.

 2. V knihovně obsahující kopii, kterou chcete odstranit, najeďte myší na název kopie, klikněte na šipku, která se objeví, klikněte na Odstranit a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Odpojení kopie od jejího zdrojového souboru

Abyste úplně odebrali všechny spoje mezi zdrojovým souborem a jeho kopií, zrušte propojení zdrojového souboru a jeho kopie oběma následujícími způsoby:

 • Odpojte kopii od jejího zdroje, aby si nezachovala svoje připojení ke zdrojovému souboru. Když to uděláte, zdrojový soubor si zachová připojení ke kopii. Pokud se někdo rozhodne aktualizovat existující kopie zdrojového souboru, bude se i tato kopie stále aktualizovat.

 • Odeberte odkaz na kopii ze zdrojového souboru, aby zdrojový soubor už kopii dál neaktualizoval.

 1. V knihovně obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru, najeďte myší na název kopie, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

 2. Klikněte na Spravovat kopie.

 3. Vedle kopie, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru, klikněte na Upravit.

 4. Klikněte na Odebrat odkaz a potom klikněte na OK.

  Touto akcí odeberete kopii ze seznamu kopií, které můžou být aktualizovány ze zdrojového souboru.

 5. Vraťte se do knihovny obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru.

 6. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete odpojit, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Zobrazit vlastnosti.

 7. V horní části stránky klikněte na Zrušit odkaz a potom klikněte na OK.

  Touto akcí odeberete propojení kopie k nadřazenému zdrojovému souboru.

Začátek stránky

Vytvoření složek, přidání souborů a přidání odkazů do knihovny dokumentů

Napište nám komentář

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom prosím vědět na konci této stránky. Řekněte nám, co nebylo jasné nebo co chybělo. Uveďte prosím verzi služby SharePoint, operačního systému a prohlížeče, které používáte. Na základě vašeho názoru tato fakta prověříme, doplníme informace a budeme článek aktualizovat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Jakou verzi SharePointu používám?

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×