Office
Přihlásit se
Přesunutí nebo zkopírování listů nebo dat na listu

Přesunutí nebo zkopírování listů nebo dat na listu

Pomocí příkazu Přesunout nebo zkopírovat list můžete přesunout nebo zkopírovat celé listy do jiných umístění ve stejném nebo jiném sešitu. Můžete použít příkazy Vyjmout a Kopírovat a přesunout nebo zkopírovat část dat do jiného listu nebo sešitu.

Co chcete udělat?

 1. Vyberte listy, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Pokud přesunujete nebo kopírujete více než jeden list, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom klikněte na ouška listů, které chcete zkopírovat.

  Poznámka:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

 2. Vyberte Domů > Formát > Přesunout nebo zkopírovat list. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a poté kliknout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.

  Přesunout nebo zkopírovat list
 3. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat klikněte na list, který by měl následovat za přesunutým nebo zkopírovaným listem.

  Dialogové okno Přesunout nebo zkopírovat

  Můžete také kliknout na (Přesunout na konec) a vložit list za poslední list v sešitu.

 4. Pokud chcete listy namísto přesunutí zkopírovat, v dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.

  Při vytvoření kopie listu je v sešitu vytvořen jeho duplikát, přičemž název listu vyjadřuje, že jde o kopii – například první kopie listu List1 má název List1 (2).

Poznámky a tipy

 • Pokud sešit, do kterého chcete list zkopírovat, není zobrazený, najdete informace v tématu Přesunutí nebo zkopírování části jednoho sešitu do jiného.

 • Chcete-li přesunout listy v aktuálním sešitu, můžete vybrané listy přetáhnout v řádku s oušky listů. Pokud chcete listy zkopírovat, podržte klávesu CTRL a poté listy přetáhněte. Uvolněte tlačítko myši a poté klávesu CTRL.

 • Přesunutý nebo zkopírovaný list můžete přejmenovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na jeho ouško, kliknete na příkaz Přejmenovat a poté zadáte nový název do ouška listu. (Můžete také poklikat na ouško listu a název upravit.)

 • Pokud potřebujete změnit barvu ouška listu, klikněte na ouško pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Barva karty a poté klikněte na požadovanou barvu.

  Barva karty
 • Mějte na paměti, že přesunutí listu může ovlivnit přesnost výpočtů nebo grafů založených na datech tohoto listu. Podobně, pokud je přesunutý nebo zkopírovaný list vložen mezi listy, na které odkazuje 3D vzorec, mohou být data na tomto listu nechtěně zahrnuta do výpočtu.

 1. Při přesunování nebo kopírování listů do jiného sešitu ověřte, zda je cílový sešit otevřen ve stejné instanci aplikace Microsoft Excel.

  Poznámka: Listy nelze přesunovat ani kopírovat mezi sešity, které jsou otevřeny v samostatných instancích aplikace Excel. Jestliže je sešit otevřen v samostatné instanci aplikace Excel (k čemuž může například dojít, pokud sešit otevřete z webu služby Windows SharePoint Services), pomocí dialogového okna Otevřít (karta Soubor, Otevřít) otevřete tento sešit ve stejné instanci aplikace Excel.

 2. Vyberte listy, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Pokud přesunujete nebo kopírujete více než jeden list, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom klikněte na ouška listů, které chcete zkopírovat. Pokud chcete vybrat všechny listy, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom klikněte na Vybrat všechny listy.

  Poznámka:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

 3. Vyberte Domů > Formát > Přesunout nebo zkopírovat list. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ouško vybraného listu a poté kliknout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.

 4. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat klikněte na sešit, do kterého chcete přesunout nebo zkopírovat vybrané listy. Můžete také kliknout na položku Nový sešit a vybrané listy přesunout nebo zkopírovat do nového sešitu.

 5. V dialogovém okně Před list klikněte na list, který by měl následovat za přesunutým nebo zkopírovaným listem. Můžete také kliknout na (Přesunout na konec) a vložit list za poslední list v sešitu.

 6. Pokud chcete listy namísto přesunutí zkopírovat, v dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.

  Při vytvoření kopie listu je v cílovém sešitu vytvořen duplikát tohoto listu. Při přesunutí listu je tento list odebrán z původního sešitu a bude se nacházet pouze v cílovém sešitu.

Poznámky a tipy

 • Přesunutý nebo zkopírovaný list můžete v cílovém sešitu přejmenovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na jeho ouško, kliknete na příkaz Přejmenovat a poté zadáte nový název do ouška listu.

 • Pokud potřebujete změnit barvu ouška listu, klikněte na ouško pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Barva karty a poté klikněte na požadovanou barvu.

 • Listy, které přesunete nebo zkopírujete do jiného sešitu, převezmou písma, barvy a efekty motivu, který je uplatněn na cílový sešit.

 1. Vyberte v listu data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Poznámka: Jestliže jsou do výběru zahrnuty skryté řádky či sloupce, aplikace Excel zkopíruje také data v těchto skrytých řádcích a sloupcích. V takovém případě budete muset dočasně zrušit skrytí řádků či sloupců, které nechcete zahrnout, a poté postupně vybrat jednotlivé oblasti dat, jež chcete přesunout nebo zkopírovat. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nebo skrytí řádků a sloupců.

 2. Pokud chcete přesunout data, stiskněte CTRL+X. Pokud chcete data zkopírovat, stiskněte CTRL+C.

 3. Přejděte do listu, do kterého chcete data vložit. Nezáleží na tom, zda se jedná o list ve stejném nebo jiném sešitu.

 4. Vyberte levou horní buňku oblasti, do které chcete data vložit.

  Poznámka: Data v oblasti pro vložení budou přepsána. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

 5. Stiskněte CTRL+V.

Poznámky a tipy

 • Než data vložíte, můžete také stisknout CTRL+ALT+V (na počítači Mac Ctrl, Option, V) a potom zvolit nějakou možnost, například Šířky sloupců, a vložit šířky původních dat. Můžete ale také zvolit Hodnoty a vložit jenom hodnoty, a nikoli vzorce původních dat.

 • Ve výchozím nastavení se na excelovém listu zobrazuje tlačítko Možnosti vložení, které umožňuje zvolit speciální možnosti při vkládání buněk, například Zachovat zdrojové formátování. Pokud nechcete, aby se v Excelu toto tlačítko zobrazovalo při každém vkládání buněk, můžete tuto možnost vypnout. (Na kartě Soubor na pásu karet nahoře v sešitu klikněte na Možnosti, potom na kategorii Upřesnit a potom v části Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu).

 • Při kopírování buněk se automaticky upraví odkazy na buňky. Při přesunování buněk se ale odkazy na buňky neupraví a v obsahu těchto buněk a všech buněk, které na ně odkazují, se mohou zobrazovat chybné odkazy. V takovém případě budete muset odkazy upravit ručně.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×