Přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu

Přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit lze v aplikaci Microsoft Excel přesouvat a kopírovat celé buňky nebo jejich obsah. Z buněk lze také kopírovat pouze určitý obsah nebo atributy. Můžete například zkopírovat výslednou hodnotu vzorce, aniž byste kopírovali vzorec, nebo můžete zkopírovat pouze vzorec.

Při přesunutí nebo zkopírování buňky, Excel nepřesune nebo zkopírována buňka včetně vzorců a jejich výsledné hodnoty, formáty buněk a komentáře. Tady je způsob:

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Chcete-li buňky přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + X.

  • Kopírování buněk, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip : Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

Poznámky : 

 • Excel zobrazí pohyblivé ohraničení okolo buněk, které byly vyjmutého nebo zkopírovaného. Chcete-li zrušit pohyblivé ohraničení, stiskněte klávesu Esc.

 • Při vyjmutí a vložení buňky za účelem jejího přesunutí jsou stávající data v oblasti pro vložení automaticky nahrazena.

 • Můžete vybrat konkrétní možnosti při vkládání buněk, můžete klepnutím na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou možnost. Můžete třeba kliknout Vložit jinak nebo Obrázek.

 • Ve výchozím nastavení je na listu zobrazeno tlačítko Možnosti vložení, které umožňuje zvolit specifické možnosti při vkládání buněk, například Zachovat formátování zdroje. Pokud nechcete, aby bylo toto tlačítko zobrazeno při každém vkládání buněk, lze tuto možnost vypnout. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti. V kategorii Upřesnit zrušte v části Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu.

Přesunout nebo zkopírovat buňky pomocí myši

Ve výchozím nastavení jsou úpravy přetažením zapnuty, a proto lze buňky přesouvat a kopírovat pomocí myši.

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přesunutí na buňku nebo oblast buněk, najeďte myší na jeho ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel změní ukazatel přesunutí Ukazatel aplikace Excel pro přesouvání , přetáhněte buňku nebo oblast buněk do jiného umístění.

  • Zkopírovat do buňky nebo oblasti buněk, podržte stisknutou klávesu Ctrl a umístíte ukazatel myši na ohraničení výběru. Jakmile se ukazatel změní ukazatel Kopírovat Ukazatel kopírování , přetáhněte buňku nebo oblast buněk do jiného umístění.

Poznámka : Obsah přesouvaných buněk nahradí data v oblasti pro vložení.

Odkazy na buňky jsou při kopírování buněk automaticky upraveny. Při přesunutí buněk však upraveny nejsou a obsah těchto buněk a všech buněk, které na tyto buňky odkazují, může být zobrazen jako chybný odkaz. V takovém případě je nutné odkazy upravit ručně.

Obsahuje-li vybraná oblast kopírování skryté buňky, řádky nebo sloupce, jsou zkopírovány také tyto buňky. Informace, které nechcete při kopírování zahrnout, bude pravděpodobně nutné dočasné zobrazit.

Začátek stránky

Vložit přesouvané nebo kopírované buňky mezi existující buňky

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Přesunutí výběru, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Zkopírujte tento výběr, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na levou horní buňku v oblasti pro vložení a poté klikněte na příkaz Vložit vyjmuté buňky nebo Vložit kopírované buňky.

  Tip:    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a poté vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. V dialogovém okně Vložit klikněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

Poznámka:    Při vkládání celých řádků nebo sloupců jsou okolní řádky a sloupce posunuty směrem dolů a doleva.

Začátek stránky

Kopírování pouze viditelných buněk

Pokud nejsou zobrazeny některé buňky, řádky nebo sloupce na listu, máte možnost kopírování všechny buňky nebo pouze viditelné buňky. Můžete například zkopírovat pouze zobrazená souhrnná data na listu s přehledem.

 1. Vyberte buňky, které chcete zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na – jinak.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. V oblasti Vybrat klikněte na Pouze viditelné buňky a potom na OK.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip : Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 • Když kliknete na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka , můžete z několika možností vložení daného výběru.

Zkopírovaná data se vloží do souvislých řádků nebo sloupců. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

Když kopírovat nebo vložit skryté nebo filtrovaná data do jiné aplikace nebo jiné instance aplikace Excel, budou zkopírovány pouze viditelné buňky.

Začátek stránky

Prevence nahrazení dat zkopírovanými prázdnými buňkami

 1. Vyberte Oblast obsahující prázdné buňky.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit jinak.

 5. Zaškrtněte políčko Vynechat prázdné.

Začátek stránky

Přesunout nebo zkopírovat pouze obsah buňky

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Poznámka:    Ve výchozím nastavení lze data dvojitým kliknutím na buňku upravit a vybrat přímo v buňce. Data buňky lze upravit a vybrat také v Řádek vzorců.

 2. Vyberte v buňce znaky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru znaků v buňce

  Výběr obsahu buňky

  Akce

  V buňce

  Poklikejte na buňku a potom přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

  V řádku vzorců

  Obrázek tlačítka

  Klikněte na buňku a poté v řádku vzorců přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

  Pomocí klávesnice

  Stisknutím klávesy F2 přejděte do režimu úpravy obsahu buňky, pomocí kláves s šipkami umístěte kurzor a stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA vyberte obsah.

 3. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Přesunutí výběru, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Zkopírujte tento výběr, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 4. V buňce klikněte na místo, kam chcete znaky vložit, nebo poklikejte na jinou buňku, do které chcete data přesunout nebo zkopírovat.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 6. Stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka : Pokud poklikáte na buňku nebo stisknete klávesu F2, aby bylo možné aktivní buňku upravovat, budou klávesy se šipkou fungovat pouze uvnitř této buňky. Klávesy se šipkou lze použít k přesunutí na jinou buňku až po dokončení úprav v aktivní buňce stisknutím klávesy ENTER.

Začátek stránky

Kopírovat pouze hodnoty buněk, formátů buněk nebo vzorců

Při vložení kopírovaných dat můžete provést některou z následujících akcí:

 • Vložit pouze formátování buněk, jako je například barva písma či výplně (nikoli obsah buněk)

 • Převést všechny vzorce v buňce na vypočítané hodnoty, aniž by bylo přepsáno existující formátování

 • Vložit pouze vzorce (nikoli vypočítané hodnoty)

 • Vybrat buňku nebo oblast buněk obsahující hodnoty, formáty buněk nebo vzorce, které chcete kopírovat

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 • Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení nebo buňku, do které chcete vložit hodnotu, formát buňky nebo vzorec.

 • Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li vložit pouze hodnoty, klikněte na příkaz Hodnoty.

  • Chcete-li vložit pouze formáty buněk, klikněte na příkaz Formátování.

  • Chcete-li vložit pouze vzorce, klikněte na příkaz Vzorce.

   Poznámka : Pokud kopírované vzorce obsahují relativní odkazy na buňky, upraví odkazů (a relativních částí smíšených odkazů na buňky) ve vzorcích duplicitní. Předpokládejme například, že buňka B8 obsahuje vzorec = SUMA(B1:B7). Pokud kopírujete vzorec do buňky C8, duplicitní vzorec odkazuje na odpovídající buňky ve sloupci: = SUMA(C1:C7). Pokud zkopírovaný vzorce obsahují absolutní odkazy na buňky, odkazů ve vzorcích duplicitní se nezmění. Pokud není zobrazí výsledky, které chcete, můžete taky změnit odkazů ve vzorcích původní absolutní nebo relativní odkazy a potom znovu zkopírujte buňky.

Začátek stránky

Zkopírovat nastavení šířky buňky

Po vložení zkopírovaných dat používají vložená data nastavení šířky sloupce cílových buněk. Chcete-li šířky sloupců opravit tak, aby odpovídaly zdrojovým buňkám, proveďte následující kroky.

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Chcete-li buňky přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Kopírování buněk, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip : Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Ponechat šířky sloupců zdroje.

Začátek stránky

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

Poznámka : Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves Ctrl+A vybraná aktuální oblast. Opětovným stisknutím kláves Ctrl+A vyberete celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci se dají vybrat taky výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka (Šipka vpravo nebo Šipka vlevo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka vyberete řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka znovu vyberete celý řádek nebo sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klikněte na záhlaví sloupce nebo řádku prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu Ctrl a klikněte na záhlaví dalších sloupců nebo řádků, které chcete přidat do výběru.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Home vyberte první buňku na listu nebo v tabulce aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+End vyberte poslední buňku na listu nebo v tabulce aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

Tip : Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×