Přesunutí nebo kopírování zprávy mezi složkami

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V seznamu složek můžete kopírovat nebo přesouvat zprávy z jedné složky do jiné.

 1. Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout nebo kopírovat.

  Víc položek najednou vyberete podržením PŘÍKAZ a současným kliknutím na požadované položky.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte na Move (Přesunout) a potom udělejte některou z těchto věcí:

  Karta Domů, skupina 4

Co chcete udělat

Postup

Přesunout položku do jiné složky

Klikněte na Choose Folder (Zvolit složku).

Zkopírovat položku do jiné složky

Klikněte na Copy to Folder (Kopírovat do složky).

 1. Začněte psát název cílové složky.

 2. Až se objeví požadovaná složka, klikněte na její název a potom klikněte na Move (Přesunout) nebo Copy (Kopírovat).

  Tipy : 

  • Pokud chcete v seznamu složek vytvořit novou složku, podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte v seznamu složek na existující složku a potom klikněte na New Folder (Nová složka).

  • Pokud chcete přesunout položku do jiné složky v rámci stejného účtu, můžete položku přetáhnout ze seznamu položek do složky.

Viz taky

Přesunutí nebo přejmenování složky

Vytvoření dalších složek v navigačním podokně

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×