Přesunutí nebo kopírování a vložení kontaktů

Kontakty můžete v seznamu kontaktů aplikace Communicator přetažením přesouvat z jedné skupiny do jiné. Kontakty lze mezi skupinami také kopírovat. Kontakty lze navíc přetahovat mezi seznamem kontaktů a seznamem účastníků v okně Konverzace.

Poznámka: V aplikaci Communicator 2007 R2 můžete v seznamu kontaktů zobrazit také skupinu týmových volání nebo skupinu delegátů. Tyto dvě skupiny souvisejí s nastavením přesměrování volání. Do těchto dvou skupin ani z těchto skupin nelze kontakty přetahovat, protože se jedná o pokročilé nastavení, které je nutno provádět v dialogovém okně Nastavení přesměrování volání. Pokud se pokusíte přetáhnout kontakt do jedné z těchto skupin, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete otevřít dialogové okno Nastavení přesměrování volání.

Co chcete provést?

Přesunutí kontaktu

Kopírování a vložení kontaktu

Přetažení kontaktů mezi seznamem účastníků a seznamem kontaktů

Přesunutí kontaktu

  • Přetáhněte kontakt z jedné skupiny do jiné. Podržením klávesy CTRL a kliknutím na požadované kontakty můžete vybrat více kontaktů, které chcete přetáhnout.

    Poznámka: Přesunutí kontaktu z jedné skupiny do jiné může mít různé následky v závislosti na použitém zobrazení v hlavním okně aplikace Office Communicator. Je-li použito zobrazení seznamu kontaktů, můžete kontakty přesunout z jedné skupiny do jiné beze změny úrovně přístupu. Přesunete-li však kontakty v zobrazení Úrovně přístupu nebo Správa úrovní přístupu, změníte oprávnění uživatelů pro přístup k informacím o vašem stavu a volném čase. Další informace o úrovních přístupu naleznete v tématu Řízení přístupu k informacím o stavu a volném čase.

Začátek stránky

Kopírování a vložení kontaktu

  • Klikněte na kontakt pravým tlačítkem myši, klikněte na tlačítko Kopírovat, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu, do které chcete kontakt vložit, a klikněte na tlačítko Vložit. Chcete-li vybrat více kontaktů, přidržte klávesu CTRL a vyberte kontakty, které chcete kopírovat.

Začátek stránky

Přetažení kontaktů mezi seznamem účastníků a seznamem kontaktů

Pomocí aplikace Office Communicator 2007 můžete přetahovat kontakty mezi seznamy kontaktů a účastníků a snadno tak přidávat kontakty do relace. Kontakty lze přetáhnout také ze seznamu účastníků do seznamu kontaktů. Kontakty lze tak snadno přidat do seznamu kontaktů.

Postup přetažení kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu účastníků

  • Kontakt přetáhněte ze seznamu kontaktů do seznamu účastníků v okně Konverzace. Tento postup se obvykle provádí v průběhu aktivní relace.

Postup přetažení kontaktu ze seznamu účastníků do seznamu kontaktů

  • V průběhu aktivní relace přetáhněte kontakt ze seznamu účastníků do seznamu kontaktů.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×