Přesouvání nebo kopírování souborů na SharePointu

Přesouvání nebo kopírování souborů na SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: vypadá obrazovka jinak? Správce má v knihovně dokumentů nastavené klasické možnosti. Pokud tomu tak je, přečtěte si článek Úvod ke knihovnám. Pokud jste vlastníkem knihovny dokumentů, vlastníkem webu nebo správcem, přečtěte si článek Přepnutí výchozího prostředí knihoven dokumentů z nového nebo klasického režimu, ve kterém najdete postup pro nastavení výchozího prostředí.

Kopírování

 1. Vyberte položky, které chcete zkopírovat, a potom klikněte na Kopírovat do. Nebo zvolte Další rozšířená nabídka >Kopírovat do položky.

  Tlačítko Kopírovat do v hlavní nabídce

  Poznámka: Pokud není dostupná možnost Kopírovat , Přepněte do moderního prostředí .

 2. V části Zvolte cílvyberte umístění, kam chcete zkopírovat soubory, složky nebo odkazy. Pokud kopírujete na jiný web nebo podřízený web a nevidíte ho v seznamu, klikněte na Procházet weby a zobrazte úplný seznam webů, do kterých můžete kopírovat.

  Poznámka: Pokud při kopírování položek nevidíte jiné weby, vaše organizace nepovoluje kopírování na jiné weby. Pokud jste správce SharePoint nebo globální správce vaší organizace, přečtěte si téma povolení nebo zakázání vlastního skriptu , jak v centru pro správu SharePoint povolit kopírování pro více webů.

  Snímek obrazovky pro výběr cíle při kopírování souborů z OneDrivu pro firmy na sharepointový web.

  Pokud chcete vytvořit novou složku, do které chcete soubory zkopírovat, vyberte umístění v hierarchii složek a klikněte na Nová složka.

 3. Do textového pole zadejte název nové složky.

  Snímek obrazovky s volbou umístění při kopírování souboru do SharePointu

 4. Klikněte na značku zaškrtnutí a potom klikněte na Kopírovat sem.

  Kopírování do nové složky knihovny dokumentů

Poznámky: 

Přesunutí

 1. Vyberte položky, které chcete přesunout.

 2. V hlavní nabídce v horní části stránky klikněte na Přesunout do. Pokud Přesunout do nevidíte, klikněte na tři tečky (...) v hlavní nabídce a pak klikněte na Přesunout do.

  Tlačítko Přesunout do v hlavní nabídce

  Poznámka: Pokud není dostupná možnost Kopírovat , Přepněte do moderního prostředí .

 3. V podokně Zvolit cílové umístění vyberte nové umístění v knihovně dokumentů, kam mají soubory přijít, a klikněte na Přesunout sem.

  Poznámka: Přesouvání souborů na webech je v současné době v programu cílové verzedostupné.

  Snímek obrazovky s panelem pro přesunutí knihovny dokumentů

  V podokně Zvolit cílové umístění můžete také kliknout na možnost Nová složka a přidat do knihovny dokumentů novou složku, do které položku přesunete. Do textového pole zadejte název nové složky, klikněte na značku zaškrtnutí a pak klikněte na Přesunout sem.

  Pole vytvoření složky se zvýrazněným zaškrtávacím políčkem

Poznámky: 

Kopírování

 1. Vyberte položky, které chcete zkopírovat, a potom klikněte na Kopírovat do. Nebo zvolte Další rozšířená nabídka >Kopírovat do položky.

  Tlačítko Kopírovat do v hlavní nabídce

  Poznámka: Možnost Kopírovat do není k dispozici, pokud používáte klasické prostředí SharePoint.

 2. V části Zvolte cílvyberte umístění, kam chcete zkopírovat soubory nebo složky.

  Vyberte cílové místo.

  Pokud chcete vytvořit novou složku, do které chcete soubory zkopírovat, klikněte na Nová složka.

 3. Do textového pole zadejte název nové složky.

  Zadejte název nové složky.

 4. Klikněte na značku zaškrtnutí a potom klikněte na Kopírovat sem.

Poznámky: 

 • Můžete kopírovat až 500 MB souborů a složek najednou.

 • Pokud použijete funkci Kopírovat do dokumentů s historií verzí, zkopíruje se jenom nejnovější verze. Abyste mohli zkopírovat dřívější verze, musíte je obnovit a zkopírovat. Další informace o správě verzí najdete v článku povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu.

Přesunutí

 1. Vyberte položky, které chcete přesunout.

 2. V hlavní nabídce v horní části stránky klikněte na Přesunout do. Pokud Přesunout do nevidíte, klikněte na tři tečky (...) v hlavní nabídce a pak klikněte na Přesunout do.

  Tlačítko Přesunout do v hlavní nabídce

  Poznámka: Funkce přesunout na není dostupná, pokud používáte klasické prostředí SharePoint.

 3. V podokně Zvolit cílové umístění vyberte nové umístění v knihovně dokumentů, kam mají soubory přijít, a klikněte na Přesunout sem.

  Přejít do složky

  V podokně Zvolit cílové umístění můžete také kliknout na možnost Nová složka a přidat do knihovny dokumentů novou složku, do které položku přesunete. Do textového pole zadejte název nové složky, klikněte na značku zaškrtnutí a pak klikněte na Přesunout sem.

  Vytvoření nové složky k přesunutí

Poznámka: Když použijete příkaz přesunout do, historie dokumentu se zkopíruje do nového cíle. Další informace o správě verzí najdete v článku povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu .

Zkopírování souboru do jiné knihovny v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

SharePoint Servery 2016 a 2013 obsahují možnost Odeslat pro zkopírování do jiné knihovny nebo umístění. Odesláním zkopírujete jeden soubor do jiné knihovny. Možnost Odeslat neumožňuje kopírování složek. Cílová kopie bude mít připojení k původnímu souboru.

Poznámka: Odesláním zkopírujete publikovanou verzi dokumentu. Další informace o verzích najdete v tématu Jak funguje Správa verzí v seznamu nebo knihovně?.

 1. V knihovně dokumentů klikněte vlevo od názvu souboru a vyberte soubor.

  Kliknutím na značku zaškrtnutí nalevo od názvu vyberte soubor.
 2. Na pásu karet klikněte v části kopie na soubory > Odeslat . Tato možnost je k dispozici, a pouze jeden soubor je vybrán.

 3. Vyberte Kopírovat nebo jiné místo.

  Pás karet s nabídkou Odeslat s vybranou možností pro kopírování
 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když se zobrazí cílové pole knihovny dokumentů nebo složky , měla by mít základní adresu URL vašeho webu. Pokud ano, přejděte na jeho konec a zadejte název knihovny, do které chcete soubor zkopírovat.

  • Pokud je knihovna, na kterou chcete soubor odeslat, na panelu Snadné spuštění, klikněte pravým tlačítkem myši na název knihovny a vyberte Kopírovat zástupce.

   Na panelu Snadné spuštění klikněte pravým tlačítkem na knihovnu a vyberte Kopírovat zástupce.

   Vložte adresu URL cílové knihovny do cílového pole knihovny dokumentů nebo složky v dialogovém okně Kopírovat .

  • Pokud se vám nedaří získat předchozí metody, zkuste toto alternativní řešení:

   Otevřete knihovnu dokumentů, do které chcete soubory odeslat, a zkopírujte adresu z panelu Adresa. Možná budete muset upravit adresu URL a odebrat přebytečné znaky.

   Vložte adresu URL do poZnámkového bloku a odeberte obsah, na který chcete zkopírovat knihovnu, jak je znázorněno na tomto obrázku.

   Diagram toho, co odebrat z adresy URL pro použití s kopírováním na

   0,1. Základní adresa URL knihovny.

   dvojrozměrné. Název knihovny, přičemž% 20 znaků nahradí v názvu mezery.

   3000. Není potřeba zvláštní obsah. Odstranění této části

   Poznámka: Některé adresy URL jsou delší než 255 znaků a nedají se použít. Pokud je to možné, použijte na panelu Snadné spuštění nebo přidejte název knihovny do základní adresy URL v cílovém poli, abyste získali zástupce, protože panel Adresa může obsahovat další obsah.

 5. Zkontrolujte cílovou adresu URL (kliknutím sem ji otestujete). Cílová knihovna se otevře na další kartě nebo v jiném okně. Můžete ji nechat otevřenou, abyste kopii později zkontrolovali, nebo ji můžete zavřít.

  Dialogové okno Kopírovat s vybranou adresou URL.
 6. Pokud chcete, aby kopie měla jiný název souboru, napište tento název do nepovinného pole Název souboru kopie.

 7. Také můžete zvolit, aby byl autor při vrácení souboru se změnami požádán o odeslání aktualizací, nebo můžete u zdrojového dokumentu nastavit upozornění. Další informace o upozorněních najdete v článku Vytvoření upozornění.

 8. Až budete hotovi, klikněte na OK. Na stránce Průběh kopírování klikněte na OK a spusťte tak kopírování.

 9. Pokud bylo kopírování úspěšné, klikněte na Hotovo. Pokud se nepovedlo, poznamenejte si chybu a opravte ji.

  Průběh kopírování, zvýrazněné Hotovo
 10. Zkontrolujte, jestli se soubor úspěšně zkopíroval do nového cílového místa. Pokud chcete odstranit zdrojovou kopii, musíte Zrušit propojení této kopie a pak ji odstranit.

Aktualizace kopií ze stránky Spravovat kopie v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Pokud byl soubor zkopírován do více různých knihoven, můžete všechny různé kopie aktualizovat z jednoho místa – na stránce Spravovat kopie, která je dostupná z libovolné kopie položky.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví , obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Klikněte vlevo od názvu souboru, který chcete aktualizovat, a potom klikněte na kartu soubory .

  Karta soubory na pásu karet
 3. Na pásu karet klikněte na Spravovat kopie.

  Správa kopií na pásu karet zdroje
 4. Pokud chcete aktualizovat všechny kopie vyzývající k aktualizacím, klikněte na Aktualizovat kopie.

  Aktualizace všech kopií souboru
 5. V části Cíle v oblasti Kopie vyberte kopie, které chcete aktualizovat, a potom klikněte na OK.

  Výběr cílových kopií k aktualizaci

  Poznámka: Pokud chcete aktualizovat kopie, které jsou na stránce Spravovat kopie uvedené v části Kopie, které nezobrazí výzvu k provedení aktualizací, musíte pro tyto kopie nejdřív změnit nastavení aktualizací. Další informace o tom, jak se to dělá, najdete v části Změna nastavení kopie, aby zobrazovala výzvu k provedení aktualizací.

Začátek stránky

Změna nastavení pro kopii tak, aby se zobrazila výzva k zadání aktualizací v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Pokud jste pomocí příkazu Odeslat vytvořili kopii souboru a nezvolili jste možnost vyzývání k aktualizacím, nebude tato kopie přijímat aktualizace ze zdrojového souboru. Toto nastavení můžete změnit a zpřístupnit tak kopii pro aktualizace.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví , obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Klikněte vlevo od názvu souboru, který chcete aktualizovat, a potom klikněte na kartu soubory .

  Karta soubory na pásu karet
 3. V části kopie na pásu karet klikněte na Přejít na pramen.

  Na kartě soubory na pásu karet přejděte na zdroj.
 4. Na pásu karet klikněte na Spravovat kopie.

  Správa kopií na pásu karet zdroje
 5. Klikněte na Upravit vedle položky.

  V okně spravovat soubory klikněte na Upravit.
 6. V části výzva pro odeslání aktualizací v případě vrácení dokumentu se změnami klikněte na Ano .v části aktualizace .

  V části dokument se zaškrtnutým tlačítkem Ano v zobrazení výzvy autorovi odesílat aktualizace
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zrušení propojení kopie a odstranění zdroje v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Pokud chcete úplně odstranit položku, která je kopií jiné položky, musíte nejdřív zajistit, aby byla tato položka odebrána ze seznamu zdrojového souboru obsahujícího položky k aktualizaci. Jinak se položka může znovu vytvořit, kdykoli se někdo rozhodne aktualizovat všechny existující kopie zdrojového souboru. Také se doporučuje odpojit kopii od jejího zdrojového souboru. Po úplném zrušení propojení zdrojového souboru a jeho kopie můžete kopii odstranit.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví , obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Klikněte vlevo od názvu souboru, který chcete aktualizovat, a potom klikněte na kartu soubory .

  Karta soubory na pásu karet
 3. V části kopie na pásu karet klikněte na Přejít na pramen.

  Na kartě soubory na pásu karet přejděte na zdroj.
 4. Na pásu karet klikněte na Spravovat kopie.

  Správa kopií na pásu karet zdroje
 5. Klikněte na Upravit vedle položky.

  V okně spravovat soubory klikněte na Upravit.
 6. Klikněte na Odebrat odkaz.

  Klikněte na odebrat odkaz.
 7. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na OK.

  Dialogové okno odebrat potvrzení odkazu

  Touto akcí odeberete kopii ze seznamu kopií, které můžou být aktualizovány ze zdrojového souboru.

 8. Vraťte se do knihovny obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru.

 9. Klikněte pravým tlačítkem myši na název kopie, kterou chcete odpojit, a potom klikněte na vlastnosti.

 10. V horní části stránky klikněte na Zrušit odkaz a potom klikněte na OK.

  Zrušení propojení vlastností

  Touto akcí odeberete propojení kopie k nadřazenému zdrojovému souboru.

 11. Pokud chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem na název kopie, klikněte na Odstranita potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Použití příkazu Odeslat v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2007

Když se soubor zkopíruje pomocí funkce Odeslat, zachová se v něm relace se zdrojovým souborem a vy můžete zvolit, jestli chcete tuto kopii aktualizovat změnami ve zdrojovém souboru. Kromě toho platí, že pokud kopie a její zdrojový soubor sdílejí společné sloupce (pole), budou se při aktualizaci kopie tyto sloupce (pole) také aktualizovat.

Příkaz Odeslat usnadňuje správu souborů napříč knihovnami a weby v organizaci, protože při kopírování souborů pomocí příkazu Odeslat Server sleduje vztah mezi zdrojovým souborem a všemi jeho kopiemi. Uživatelé mohou zobrazit a spravovat všechny kopie položky centrálně ze stránky Spravovat kopie, kde se mohou podívat, která kopie pro aktualizace, změní nastavení aktualizací pro kopie, aktualizují kopie nebo vytvoří nové kopie.

Poznámky: 

 • Pomocí příkazu Odeslat můžete standardně kopírovat soubory do knihoven v rámci kolekce webů. Pokud kopírujete soubory z klientského počítače s programem, který je kompatibilní s SharePoint, jako je Word, a prohlížeč, který podporuje ovládací prvky Microsoft ActiveX, třeba Internet Explorer, můžete pomocí příkazu Odeslat kopírovat soubory, které nejsou jenom mezi knihovny v kolekci webů, ale také mezi různými webovými aplikacemi. Pokud soubory kopírujete z prohlížeče klientského počítače, který nepodporuje ovládací prvky ActiveX, můžete soubory kopírovat jenom do knihoven v rámci kolekcí webů, které mají stejný název domény jako zdrojová knihovna. Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Google Chrome nepodporují ovládací prvky ActiveX.

 • Pokud potřebujete soubory zkopírovat na web, který má povolené ověřování pomocí formulářů nebo je to zabezpečený web (například web s adresou URL, která má na začátku https://), musíte v prohlížeči přidat cíl kopírování do seznamu důvěryhodných webů.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do předdefinovaného cíle v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2007

Pokud už je cíl příkazu Odeslat pro knihovnu určený, můžete pomocí příkazu Odeslat soubory z této knihovny kopírovat do jiné knihovny.

 1. Pokud knihovna obsahující soubor, který chcete zkopírovat do jiného cílového místa, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název souboru, který chcete zkopírovat, klikněte na šipku, která se objeví, najeďte na Odeslat a potom klikněte na název cílového místa, kam chcete dokument nebo položku zkopírovat.

  Poznámka: Pokud se název cíle příkazu Odeslat nezobrazuje, může to být způsobené tím, že pro tuto knihovnu není cíl pro odeslání určený nebo že nemáte pro cílovou knihovnu úroveň oprávnění Přispívání.

  Předdefinované umístění příkazu Odeslat v místní nabídce

 3. Pokud chcete kopii souboru přejmenovat, zadejte v části Cíl do pole Název souboru kopie nový název.

  1. V části Aktualizovat udělejte některou z těchto věcí:

   • Pokud chcete být vyzýváni k aktualizaci kopií, když budou z prohlížeče vraceny se změnami nové verze zdrojového souboru, klikněte na Ano.

    Pokud tuto možnost vyberete, bude kopie, kterou vytvoříte, označena jako kopie vyzývající k aktualizacím a bude aktualizována vždy, když se rozhodnete aktualizovat existující kopie zdrojového souboru.

    Poznámka: Pokud budete soubory vracet se změnami z programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 (například Microsoft Office Word 2007), nebudete v klientském programu vyzýváni k aktualizaci kopií.

   • Pokud chcete být upozorňováni, když bude zdrojový soubor aktualizován, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

    Poznámka: E-mailová upozornění na aktualizace zdrojového souboru vám nebudou chodit, pokud není e-mail na serveru povolený. Pokud nevíte, jestli je e-mail na serveru povolený, kontaktujte správce serveru.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zkopírování souboru do cílového umístění, které zadáte v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2007

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do cílového místa, které určíte. Pro knihovnu, do které chcete dokument zkopírovat, musíte mít úroveň oprávnění Přispívání.

 1. Poznamenejte si adresu URL knihovny SharePoint, do které chcete soubor zkopírovat.

 2. Pokud knihovna obsahující soubor, který chcete zkopírovat do jiného umístění, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 3. Najeďte myší na název souboru, který chcete zkopírovat, klikněte na šipku, která se objeví, najeďte na Odeslat a potom klikněte na Jiné umístění.

  Odeslání do zadaného umístění

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když se zobrazí cílové pole knihovny dokumentů nebo složky , měla by mít základní adresu URL vašeho webu. Pokud ano, přejděte na jeho konec a zadejte název knihovny, do které chcete soubor zkopírovat. Když budete například chtít kopírovat do určité knihovny dokumentů nebo do složky v knihovně dokumentů, zadejte http://název_serveru/název_webu/název_knihovny nebo http://název_serveru/název_webu/název_knihovny/název_složky.

  • Pokud knihovna, do které chcete soubor poslat, je na panelu Snadné spuštění, klikněte na její název pravým tlačítkem a vyberte Kopírovat zástupce.

   Na panelu Snadné spuštění klikněte pravým tlačítkem na knihovnu a vyberte Kopírovat zástupce.

   Vložte adresu URL cílové knihovny do cílového pole knihovny dokumentů nebo složky v dialogovém okně Kopírovat .

  • Pokud se vám nedaří získat předchozí metody, vyzkoušejte toto.

   Otevřete knihovnu dokumentů, do které chcete soubory odeslat, a zkopírujte adresu z panelu Adresa. Možná budete muset upravit adresu URL a odebrat přebytečné znaky. Postupujte takto:

   Důležité informace: Do tohoto textového pole Nekopírujte a nevkládejte adresu URL pro cílovou knihovnu SharePoint přímo z prohlížeče, protože tato verze adresy URL obsahuje znaky, které vám zabrání, abyste mohli úspěšně zkopírovat soubor do cílového umístění. knihovny.

   Vložte adresu URL do poZnámkového bloku a odeberte obsah, na který chcete zkopírovat knihovnu, jak je znázorněno na tomto obrázku.

   Diagram toho, co odebrat z adresy URL pro použití s kopírováním na

   0,1. Základní adresa URL knihovny.

   dvojrozměrné. Název knihovny, přičemž% 20 znaků nahradí v názvu mezery.

   3000. Není potřeba zvláštní obsah. Odstranění této části

   Poznámka: Některé adresy URL jsou delší než 255 znaků a nedají se použít. Pokud je to možné, použijte na panelu Snadné spuštění nebo přidejte název knihovny do základní adresy URL v cílovém poli, abyste získali zástupce, protože panel Adresa může obsahovat další obsah.

 5. Pokud chcete kopii dokumentu přejmenovat, zadejte do pole Název souboru kopie nový název.

  1. V části Aktualizovat udělejte některou z těchto věcí:

   • Pokud chcete být vyzýváni k aktualizaci kopií, když budou z prohlížeče vraceny se změnami nové verze zdrojového souboru, klikněte na Ano.

    Pokud tuto možnost vyberete, bude kopie, kterou vytvoříte, označena jako kopie vyzývající k aktualizacím a bude aktualizována vždy, když se rozhodnete aktualizovat existující kopie zdrojového souboru.

    Poznámka: Pokud budete soubory vracet se změnami z programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 (například Microsoft Office Word 2007), nebudete v klientském programu vyzýváni k aktualizaci kopií.

   • Pokud chcete být upozorňováni, když bude zdrojový soubor aktualizován, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

    Poznámka: E-mailová upozornění na aktualizace zdrojového souboru vám nebudou chodit, pokud není e-mail na serveru povolený. Pokud nevíte, jestli je e-mail na serveru povolený, kontaktujte správce serveru.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Aktualizace kopií souboru v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2007

Kopie položky můžete aktualizovat dvěma způsoby:

 • Ze zdrojového souboru. Existující kopie položky můžete aktualizovat pomocí příkazu Odeslat.

 • Z kopie položky. Můžete přejít na stránku Spravovat kopie, zobrazit všechny existující kopie a pak vybrat ty, které chcete aktualizovat.

Aktualizace kopií ze zdrojového souboru

 1. Pokud knihovna obsahující soubor, pro který chcete aktualizovat kopie, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název souboru, klikněte na šipku, která se objeví, najeďte na Odeslat a potom klikněte na Existující kopie.

  Poznámka: Příkaz Existující kopie se objeví pouze v případě, pokud jste při původním kopírování tohoto zdrojového souboru do jiného umístění pomocí příkazu Odeslat zvolili možnost vyzývání k aktualizacím.

 3. V části Cíle zaškrtněte v oblasti Kopie políčka u kopií, které chcete aktualizovat, a potom klikněte na OK.

Pokud byl soubor zkopírován do více různých knihoven, můžete všechny různé kopie aktualizovat z jednoho místa – na stránce Spravovat kopie, která je dostupná z libovolné kopie položky.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete aktualizovat, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

 3. Klikněte na Spravovat kopie.

 4. Pokud chcete aktualizovat všechny kopie vyzývající k aktualizacím, klikněte na Aktualizovat kopie.

 5. V části Cíle v oblasti Kopie vyberte kopie, které chcete aktualizovat, a potom klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud chcete aktualizovat kopie, které jsou na stránce Spravovat kopie uvedené v části Kopie, které nezobrazí výzvu k provedení aktualizací, musíte pro tyto kopie nejdřív změnit nastavení aktualizací. Další informace o tom, jak se to dělá, najdete v části Změna nastavení kopie, aby zobrazovala výzvu k provedení aktualizací.

Začátek stránky

Změna nastavení pro kopii tak, aby se zobrazila výzva k zadání aktualizací v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2007

Pokud jste pomocí příkazu Odeslat vytvořili kopii souboru a nezvolili jste možnost vyzývání k aktualizacím, nebude tato kopie přijímat aktualizace ze zdrojového souboru. Toto nastavení můžete změnit a zpřístupnit tak kopii pro aktualizace.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, ještě není otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webua potom klikněte na název knihovny.

 2. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete aktualizovat, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

 3. Klikněte na Spravovat kopie.

 4. Klikněte na Upravit vedle položky a potom klikněte na Ano v části při vrácení dokumentu se změnami, který autor odeslal aktualizace?v části aktualizace .

 5. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zrušení propojení a odstranění kopie v SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2007

Pokud chcete úplně odstranit položku, která je kopií jiné položky, musíte nejdřív zajistit, aby byla tato položka odebrána ze seznamu zdrojového souboru obsahujícího položky k aktualizaci. Jinak se položka může znovu vytvořit, kdykoli se někdo rozhodne aktualizovat všechny existující kopie zdrojového souboru. Také se doporučuje odpojit kopii od jejího zdrojového souboru. Po úplném zrušení propojení zdrojového souboru a jeho kopie můžete kopii odstranit.

 1. Abyste úplně odebrali všechny spoje mezi zdrojovým souborem a jeho kopií, zrušte propojení zdrojového souboru a jeho kopie oběma následujícími způsoby:

  • Zrušte propojení kopie se zdrojem, aby kopie už nezachovala připojení ke zdrojovému souboru. Pokud to provedete, zdrojový soubor si zachová připojení ke kopii a kopie se bude pořád aktualizovat, když někdo zvolí aktualizaci existujících kopií zdrojového souboru.

  • Odeberte odkaz na kopii ze zdrojového souboru, aby zdrojový soubor už kopii dál neaktualizoval.

  1. V knihovně obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru, najeďte myší na název kopie, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Přejít ke zdrojové položce.

  2. Klikněte na Spravovat kopie.

  3. Vedle kopie, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru, klikněte na Upravit.

  4. Klikněte na Odebrat odkaz a potom klikněte na OK.

   Touto akcí odeberete kopii ze seznamu kopií, které můžou být aktualizovány ze zdrojového souboru.

  5. Vraťte se do knihovny obsahující kopii, kterou chcete odpojit od zdrojového souboru.

  6. Najeďte myší na název kopie, kterou chcete odpojit, klikněte na šipku, která se objeví, a potom klikněte na Zobrazit vlastnosti.

  7. V horní části stránky klikněte na Zrušit odkaz a potom klikněte na OK.

   Touto akcí odeberete propojení kopie k nadřazenému zdrojovému souboru.

 2. Pokud chcete odstranit soubor, v knihovně obsahující kopii, kterou chcete odstranit, přejděte na název kopie, klikněte na zobrazenou šipku, klikněte na Odstranita potom na OK.

Začátek stránky

Pokud si nejste jistí, jakou verzi SharePoint používáte, přečtěte si téma jakou verzi SharePointupoužívám?.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×